6η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες», 27 έως 29.9. 2018, στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου)

Κατηγορία: Ζωή Υγεία

Η 6η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες», θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 27 έως Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου.

"Σκοπός της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης “AIDS & Ηπατίτιδες” είναι η σφαιρική προσέγγιση του HIV/AIDS και των ιογενών ηπατιτίδων στη χώρα μας. Καταξιωμένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στην επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία και την ολιστική πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών", δήλωσε, με αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητής Άγγελος Χατζάκης (για να δείτε ή κατεβάσετε το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ).

Εργασίες. Στο Συνέδριο παρουσιάζονται ευρήματα από τις εκτεταμένες μελέτες που έχουν γίνει στην Αθήνα, για τη διαχρονική συμπεριφορά κινδύνου σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) από το 2012 ως το 2018 (κάθε χρονική περίοδος περιλαμβάνει 1.000 ως 1.450 άτομα) από το Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.

Στη διάρκεια της περιόδου 2012 ως 2018, η μέση ηλικία των ΧΕΝ έχει αυξηθεί, η παρουσία των μεταναστών είναι σταθερή (13,9%), η αστεγία έχει αυξηθεί από 23% σε 29%, η μη ύπαρξη κοινωνικής ασφάλισης έχει αυξηθεί από 64% σε 76% ενώ ο δείκτης ανεργίας έχει αυξηθεί από το 84% στο 93%. Το ποσοστό ενδοφλέβιας χρήσης τον τελευταίο μήνα έχει μείνει σταθερό, περίπου στο 80%, ενώ η καθημερινή ενδοφλέβια χρήση τους τελευταίους 12 μήνες έχει μειωθεί από 54% σε 33%. Η χρήση προφυλακτικού αυξήθηκε από το 35% σε 39%. Παρατηρήθηκε μια αύξηση συμμέτοχης σε προγράμματα υποκατάστασης οπιοειδών από 10,6% σε 22% το 2012-2013 και έκτοτε παρέμεινε σταθερό. Ο επιπολασμός anti-HIV παρέμεινε σταθερός σε 16-17%. Ο έλεγχος για αντισώματα HIV τους τελευταίους 12 μήνες ανήλθε από 64% σε 94% μεταξύ 2012 και 2013 ενώ το 2018 είναι 77%. Η επάρκεια συριγγών-βελόνων βελτιώθηκε από 18% σε 27% το 2012-2013 και παραμένει σταθερή από τότε.

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες πρόληψης στους ΧΕΝ στην Αθήνα είναι ανεπαρκείς, παρά τις βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διετία 2012-2013, ενώ οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες όπως η κοινωνική ασφάλιση, η ύπαρξη στέγης και το ποσοστό ανεργίας επιδεινώνονται συνεχώς.

Από τα δεδομένα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ), το 2018, φαίνεται ότι ο επιπολασμός αντισώματος anti-HCV είναι 79% και anti-HIV 17%. Η θεραπεία τους παρουσιάζει δυσκολίες αφού το 72% είναι ανασφάλιστοι και το 26% αναφέρει απουσία ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου. Ο επιπολασμός γονοτύπων ηπατίτιδας C είναι 33% ο 1, 55% ο 3 και 12% ο 4. Από αυτούς που γνωρίζουν ότι είναι HIV (+) μόνο το 40% λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία.

Από τα δεδομένα του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ στη χρονική περίοδο 2010 ως 2017, παρατηρήθηκε μείωση στο ποσοστό που ανέφερε καθημερινή χρήση ουσιών και χρήση ηρωίνης ως κύρια ουσία, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό των χρηστών που αναφέρει ψυχιατρικά προβλήματα από 20% σε 46%.

Το Πρόγραμμα TRIP διεξήχθη στην Αθήνα το 2013 ως το 2015 με σκοπό να ανιχνεύσει πρόσφατες HIV λοιμώξεις ως μέσον έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης της HIV λοίμωξης. Οι άνεργοι συμμετέχοντες είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα κατάθλιψης οι οποίες συσχετίζονταν με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Στη διάρκεια της εντατικής παρέμβασης του TRIP βελτιώθηκε το ποσοστό αυτών που δεν έκαναν ενέσιμη χρήση από 7.5% σε 28% και η αναφερόμενη κοινή χρήση βελόνων-συρίγγων μειώθηκε από 35% σε 24%. Οι άνεργοι συμμετέχοντες είχαν 3πλάσια πιθανότητα να αναφέρουν ότι κάνουν ενέσιμη χρήση.

Από τα Προγράμματα που διεξάγονται σε ΧΕΝ κρατούμενους σε φυλακές, φαίνεται ότι το 28% συνεχίζει την ενδοφλέβια χρήση εντός της φυλακής ενώ το 72% διέκοψε την ενδοφλέβια χρήση κατά τον εγκλεισμό του. Στους κρατούμενους ΧΕΝ, το 84% ήταν θετικοί για ηπατίτιδα C, ενώ όσοι είχαν συλλοίμωξη ηπατίτιδας C και Β είχαν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές ελαστογραφίας ήπατος και ηπατική ίνωση.

Τα αποτελέσματα στα προγράμματα θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας C με τα σύγχρονα αντιικά φάρμακα (DAAs) είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και πλησιάζουν το 100% όπως φαίνεται από δεδομένα του ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης και της Δ’ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, εντυπωσιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται και στους ασθενείς με συλλοίμωξη HCV/HIV από δεδομένα της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο και της Δ’ Παθολογικής Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο.

Στο Πρόγραμμα ΣΟΦΟΚΛΗΣ (Α΄ Παθολογική Κλινική και Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Θετική Φωνή) διεξάγεται μελέτη σε ομοφυλόφιλους άντρες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και επιλέγονται υποψήφιοι που συμμετέχουν στην πιλοτική μελέτη PrEP (αντιρετροϊκή θεραπεία ως προφύλαξη). Όσοι επιλέχθηκαν για PrEP ανέφεραν συχνότερα απροφύλαχτο sex (66% έναντι 25%), συχνότερη συμμετοχή σε ομαδικό sex (91% έναντι 41%), μεγαλύτερο σεξουαλικό δίκτυο (30 άτομα έναντι 3) και συχνότερη αναφορά chemsex (81% έναντι 39%). Η χρήση chemsex ήταν συχνή (184 από 308). Οι χρήστες chemsex ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και είχαν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Μεγάλη πρόοδος υπάρχει στον εργαστηριακό έλεγχο της HCV λοίμωξης. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί η μέθοδος HCV-RNA της Cepheid, η οποία είναι παρόμοιας ευαισθησίας και ειδικότητας με τις μεθόδους αναφοράς και επιπλέον είναι δυνατή η μέτρηση του HCV-RNA σε διάστημα μικρότερο των 60 λεπτών. Αυτό επιτρέπει την άμεση ενημέρωση του ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης.

Στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν αναπτυχθεί τεχνικές που με τη μελέτη της γενετικής αλληλουχίας των ιών HIV, HCV, HBV μπορούν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την επιδημιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία των ιών αυτών. Έτσι έγινε δυνατή η εκτίμηση της πραγματικής ομάδας κινδύνου μεταξύ των HIV (+) ατόμων με ακαθόριστη κατηγορία μετάδοσης. Το 75% εκτιμήθηκε ως ομοφυλόφιλοι άντρες, το 22% ετεροφυλόφιλοι άντρες και γυναίκες και το 3% ως ΧΕΝ.

Επίσης, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία τεκμηριώθηκε ο μηχανισμός δράσης της αντιρετροϊκής θεραπείας ως πρόληψη της λοίμωξης ΗΙV. Ο αριθμός νέων μεταδόσεων παρουσίασε σημαντική διαχρονική μείωση στην Αθήνα το διάστημα 2008 ως 2014. Με μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας μετρήθηκε το παράθυρο μεταδοτικότητας (χρονική διάρκεια μεταδοτικότητας) που βρέθηκε ότι μειώνεται δραστικά μεταξύ 2008 και 2014. Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν σε αύξηση των προσπαθειών έγκαιρης διάγνωσης (screening) και άμεσης έναρξης θεραπείας.

Τέλος, η μελέτη μοριακής επιδημιολογίας του ιού της ηπατίτιδας Β επιτρέπει τη χρονολόγηση των ανθρώπινων μεταναστεύσεων από τους προϊστορικούς χρόνους ως το πρόσφατο παρελθόν. Στο Συνέδριο παρουσιάζονται τα δεδομένα της ανάλυσης των υποτύπων F και Η του ΗΒV και των μεταναστευτικών διαδρομών που σχετίζονται με αυτούς στη Βόρεια και Νότια Αμερική.

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "