Τέλος η ανοικοδόμηση, στις εκτός σχεδίου παρόδιες σε δημοτικούς δρόμους, ιδιοκτησίες – Απόφαση του ΣτΕ

Κατηγορία: Τεχνολογία Κατασκευές


Δεν έχουν τέλος οι πολεοδομικές και χωροταξικές ασάφειες και ενίοτε αστοχίες, με συνέπεια κάτι που τη μια στιγμή χαρακτηρίζεται νόμιμο την επομένη να είναι παράνομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με απόφασή του ακυρώνει τις διοικητικές πράξεις αναγνώρισης δημοτικών, αγροτικών και κοινοτικών οδών στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας.

Ανοίγει έτσι θέμα νομιμότητας για χιλιάδες παρόδιες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια και παράλληλα παγώνει η οικοδομή και η κτηματαγορά σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Οι άμεσες συνέπειες που προκύπτουν από την απόφαση του ΣτΕ είναι ότι αμφισβητείται η νομιμότητα πολλών χιλιάδων κτηρίων όλων των κατηγοριών (κατοικίες, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και κάθε είδους άλλες χρήσεις), που έχουν ανεγερθεί με οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις της κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου δόμησης του ΠΔ του 1985, ως παρόδιες σε χαρακτηρισμένους δημοτικούς και κοινοτικούς δρόμους ιδιοκτησίες.

Την ίδια στιγμή, πλήθος οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σε δημοτικούς και κοινοτικούς δρόμους τουλάχιστον προς το παρόν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν και προφανώς αλλάζουν τα δεδομένα και η αξία των ακινήτων εκτός σχεδίου.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος έχει συσταθεί ομάδα εργασίας με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που έχουν ανακύψει έπειτα από την απόφαση του ΣτΕ με περιθώριο να πράξει τα δέοντα έως τα τέλη του έτους, ώστε στη συνέχεια το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί από την πολιτική ηγεσία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να επέλθει η ευταξία στη δόμηση θα περάσουν πολλά χρόνια και μόνον εφόσον υπάρχει αδιαλείπτως η σχετική πολιτική βούληση.

Το ΣτΕ ακύρωσε ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο, με νέα απόφαση για τις εκτός σχεδίου παρόδιες ιδιοκτησίες

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με νέα απόφαση του έκρινε παράνομη και ακύρωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σηκώνοντας απαγορευτικό σε ιδιωτική επένδυση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στην Μύκονο, σε οικόπεδο το οποίο  προορίζονταν να κτιστεί, με τους ισχύοντες όρους δόμησης για τις εκτός σχεδίου παρόδιες ιδιοκτησίες.

Η νέα απόφαση του ΣτΕ για την ξενοδοχειακή μονάδα στην Μύκονο κινείται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ,  η οποία  ακυρώνει τις διοικητικές πράξεις αναγνώρισης δημοτικών, αγροτικών και κοινοτικών οδών στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας.

Οι νέες αποφάσεις του ΣτΕ ανοίγουν πελώριο  θέμα νομιμότητας για χιλιάδες παρόδιες  ιδιοκτησίες, που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια και παράλληλα «παγώνει» η οικοδομή και η κτηματαγορά στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση του ΣτΕ ( με αριθμό 1456/2018 και θέμα «παράνομη ΑΕΠΟ για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας σε γήπεδο το οποίο  δεν βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις οικοδομησιμότητας»), η οποία βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής εκδόθηκε με πρόεδρο την Αγγ. Θεοφιλοπούλου και εισηγήτρια την  Μ. Γκορτζολίδου.

Ακυρώνει ως παράνομη την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ), που ο ιδιώτης επενδυτής είχε ήδη εξασφαλίσει και απαγορεύει την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας στην Μύκονο.

Η νέα απόφαση του ΣτΕ θέτει σε απόλυτη αμφισβήτηση διοικητική πράξη του δημάρχου Μυκόνου, που βεβαίωνε ότι η ανέγερση της νέας μονάδας πρόκειται να γίνει σε οικόπεδο με πρόσωπο σε εγκεκριμένο δημοτικό δρόμο.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο θέτει επίσης σε αμφισβήτηση όλο το πλέγμα των διοικητικών πράξεων χαρακτηρισμού της οδού,  τονίζοντας ότι δεν υπάρχει επίσημο στοιχείο που να βεβαιώνει ότι «για την εν λόγω οδό έχει λάβει χώρα αναγνώρισή της ως κυριότερης ή μοναδικής με την έκδοση προεδρικού διατάγματος»

Επί της ουσίας και η νέα απόφαση του ΣτΕ αποδέχεται μόνον τις σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές, που έχουν γίνει από το κεντρικό κράτος. Δηλαδή στο πλαίσιο ολοκληρωμένων Πολεοδομικών σχεδίων, με έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και υπογραφή υπουργού, οι οποίες συγκριτικά με το σύνολο των περιπτώσεων σε όλη την επικράτεια είναι ελάχιστες.

Το θέμα με τις εκτός σχεδίου παρόδιες ιδιοκτησίες μετά τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ φαίνεται να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο ΥΠΕΝ, ήδη με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ συστάθηκε «ομάδα εργασίας με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που έχουν ανακύψει μετά από σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν διοικητικές πράξεις αναγνώρισης οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές» με αυστηρό χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12/2018.

 Η νέα απόφαση του ΣτΕ

Στη νέα απόφαση του ΣτΕ (υπ, αριθμό 1456/2018), που ακυρώνει την ΑΕΠΟ ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο σημειώνεται ότι:

«Το γήπεδο, επί του οποίου πρόκειται να κατασκευασθεί η ξενοδοχειακή μονάδα που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την ήδη προσβαλλόμενη πράξη, έχει πρόσωπο σε οδό, η οποία, σύμφωνα με βεβαίωση του Δημάρχου Μυκόνου, ενώνει μεταξύ τους δύο επαρχιακές οδούς και είναι ασφαλτοστρωμένη σε όλο της το μήκος δημόσια οδός πλάτους 10,00 μ., σύμφωνα, δε με μεταγενέστερη βεβαίωση του Δημάρχου Μυκόνου η εν λόγω οδός είναι αγροτική, ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο του Αγίου Ιωάννη και καταλήγει σε άλλο δρόμο.

Από τα στοιχεία, όμοιο, αυτά δεν προκύπτει αν η εν λόγω οδός έχει το χαρακτήρα δημοτικής ή κοινοτικής οδού, αν ενώνει οικισμούς κ.ο.κ. και αν έχει λάβει χώρα αναγνώρισή της ως κυριότερης ή μοναδικής με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Δεν προκύπτει, επίσης, αν έχει λάβει χώρα με τη νόμιμη διαδικασία, δηλαδή ομοίως με την έκδοση προεδρικού διατάγματος λόγω του χαρακτήρα της Μυκόνου ως προστατευόμενης περιοχής, η αναγνώρισή της ως οδού προϋφιστάμενης του 1923 που προέκυψε από ιδιωτική βούληση, ούτε, άλλωστε, η Διοίκηση ή ο παρεμβαίνων προβάλλουν σχετικό ισχυρισμό, τούτο δε ανεξαρτήτως αν η αναγνώρισή της με τη διαδικασία αυτή θα καθιστούσε το ακίνητο του παρεμβαίνοντος οικοδομήσιμο.

Η προσβαλλόμενη απόφαση, επιτρέπουσα την ανέγερση της επίδικης ξενοδοχειακής μονάδας επί γηπέδου, χωρίς όμως να βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων δομησιμότητάς του, είναι ακυρωτέα κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο ακυρώσεως».

Συνέπειες

Με βάση τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ αμφισβητείται η νομιμότητα πολλών χιλιάδων κτιρίων όλων των κατηγοριών (κατοικίες, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, και κάθε είδους άλλες χρήσεις),  που έχουν ανεγερθεί με οικοδομικές άδειες,  οι οποίες έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις  της κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου δόμησης του ΠΔ του 1985, ως παρόδιες σε χαρακτηρισμένους δημοτικούς και κοινοτικούς δρόμους ιδιοκτησίες.

Ταυτοχρόνως ένα μεγάλο πλήθος οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σε δημοτικούς και κοινοτικούς δρόμους τουλάχιστον προς το παρόν «αχρηστεύεται»,  καθώς οι ιδιοκτήτες τους  δεν μπορούν να κάνουν άμεση χρήση των διοικητικών πράξεων αναγνώρισης δημοτικών και κοινοτικών οδών, προκειμένου να εκδώσουν νόμιμες οικοδομικές άδειες και να αξιοποιήσουν τις περιούσιες τους. Παράλληλα δημιουργούνται επιπτώσεις στην κτηματαγορά καθώς  αλλάζουν τα δεδομένα και η αξία των ακινήτων για  αγοραπωλησίες εκτός σχεδίου οικοπέδων, που εμπίπτουν στις σχετικές με την απόφαση του ΣτΕ ανατροπές και εξελίξεις.

Τέτη Ηγουμενίδη, Αργύρης Δεμερτζής

Πηγή: Ναυτεμπορική, ecopress.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "