Νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ" - Τα κριτήρια ένταξης, οι εργασίες που επιδοτούνται και τα 11 βήματα επιτυχίας

Κατηγορία: Τεχνολογία Κατασκευές


Ξεκινά σε λίγες ημέρες η διαδικασία των αιτήσεων για όσους θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ». Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8 Μαρτίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους, με το ποσοστό ενίσχυσης να κλιμακώνεται μέχρι και 70% ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται σε επτά κατηγορίες:

Επιδότηση 60% για ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.

Παράλληλα, από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες που ορίζονται, στις 6 στις οποίες προβλέπεται επιδότηση υπάρχει προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος. Υπό την προϋπόθεση, όμως, η συνολική επιδότηση να μην υπερβαίνει το 70% στις 4 πρώτες και το 50% στις δύο τελευταίες.

Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία ορίζεται και ο ενεργειακός στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται από τις ενεργειακές παρεμβάσεις.

Οι εργασίες για τις οποίες λαμβάνει κάποιος την ενίσχυση είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αναβάθμιση ή τοποθέτηση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης- ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού με τη χρήση ΑΠΕ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης.

Αναλυτικά η διαδικασία…

Στις 8 Μαρτίου θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα του δεύτερου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για την υποβολή αιτήσεων, σηματοδοτώντας έτσι ουσιαστικά την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Η πλατφόρμα παίζει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου «Εξοικονομώ», καθώς αυτή τη φορά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων, ενώ από την ίδια πλατφόρμα ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει χρηματοπιστωτικό οργανισμό αν επιθυμεί τη λήψη δανείου, όπως επίσης και θα ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή του στο πρόγραμμα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, όπως την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Η δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης αφορά μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη.

Η επιδότηση

Όσον αφορά την επιδότηση, το ποσοστό της υπολογίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, περιλαμβάνοντας 7 κατηγορίες. Έτσι, λαμβάνουν επιδότηση 60% ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.

Παράλληλα, από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες που ορίζονται, στις 6 στις οποίες προβλέπεται επιδότηση υπάρχει προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος.

Υπό την προϋπόθεση, όμως, η συνολική επιδότηση να μην υπερβαίνει το 70% στις 4 πρώτες και το 50% στις δύο τελευταίες. Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία ορίζεται και ο ενεργειακός στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται από τις ενεργειακές παρεμβάσεις.

Έτσι, θα απαιτείται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από το 40% για τις δύο πρώτες κατηγορίες των δικαιούχων, ενώ για τις υπόλοιπες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να πετυχαίνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από το 70% της κατανάλωσης.

Το νέο «εξοικονομώ κατ΄ οίκον » με 11 απλά βήματα – Η αποκωδικοποίηση της διαδικασίας  του προγράμματος

Η αποκωδικοποίηση των πολυδαίδαλων διαδικασιών και προϋποθέσεων οδηγεί σε 11 απλά και κατανοητά από όλους βήματα,  για την ένταξη μέχρι την ολοκλήρωση του νέου προγράμματος  «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».

Το ecopress, σε συνεργασία με το Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών , προχώρησε στην  αποκωδικοποίηση των όρων, των κανόνων και των διαδικασιών  όπως περιγράφονται στον μεγάλο όγκο κειμένων του Οδηγού Εφαρμογής και των Παραρτημάτων, που θεσμοθέτησε το ΥΠΕΝ, για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα έως και την ολοκλήρωση της εφαρμογής του.

Το  νέο πρόγραμμα μπαίνει –και αυτή το φορά όλα δείχνουν ότι δεν είναι σχήμα λόγου –  στην τελική ευθεία,  καθώς το ΥΠΕΝ, παράλληλα με την θεσμοθέτηση του Οδηγού Εφαρμογής και των Παραρτημάτων  έχει ανακοινώσει  ως τελική ημερομηνία, ότι η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», μέσω του οποίου ενισχύονται επενδύσεις για ενεργειακή θωράκιση κατοικιών, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, σε ειδική πλατφόρμα, με τη χρήση κωδικών taxis.

Επίσης είναι βασική προϋπόθεση που προηγείται  όλων των άλλων  ο εκ των προτέρων έλεγχος επιλεξιμότητας.

Τα 11 βήματα

Σύμφωνα λοιπόν με την αποκωδικοποίηση των όρων και των κανόνων του προγράμματος, όπως επίσης με έγκυρη πληροφόρηση για τις πτυχές των διαδικασιών,  τα 11 βήματα για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα έχουν ως εξής:

 • Εκπόνηση Π.Ε.Α. με το σενάριο των παρεμβάσεων.
 • Συμπλήρωση από τον σύμβουλο του έργου του εντύπου ενεργειακών παρεμβάσεων με βάση το σενάριο του Π.Ε.Α. του βήματος 1. Υπογραφή του από τον ιδιοκτήτη.
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά περίπτωση (λογαριασμός ΔΕΗ, αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση πολυκατοικίας, δηλώσεις συμμόρφωσης περί deminimis σε περίπτωση μισθωμένων κατοικιών) κλπ.
 • Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomisi.ypen.gr/, όπου το πληροφοριακό σύστημα αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και προδεσμεύει τον αιτούμενο προϋπολογισμό του έργου.
 • Ακολουθεί έλεγχος όλων των δικαιολογητικών και διασταυρώσεις με βάση τα Ε1 & Ε9 του ωφελούμενου.
 • Υποβολή στην πλατφόρμα των προσφορών για τις παρεμβάσεις.
 • Τελική απόφαση από τον ωφελούμενοεάν θα κάνει χρήση τραπεζικού δανεισμού.
 • Απάντηση για έγκριση ή μη εντός διαστήματος 2μηνών.
 • Εκταμίευση προκαταβολής αν είναι επιθυμητή.
 • Ολοκλήρωση παρεμβάσεων εντός 9 μηνών από την έκδοση απόφασης υπαγωγής.
 • Έκδοση δεύτερου Π.Ε.Α.

Σημειώνεται ότι στο τελικό στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί πως διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 6.1 του οδηγού.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνει ακύρωση της αίτησης και υποβολή νέας. Για να αποφευχθεί αυτό, η συνεργασία με κάποιον έμπειρο Ενεργειακό Επιθεωρητή είναι απαραίτητη (Για να δείτε ή κατεβάσετε το ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ).

Οδηγός Εφαρμογής (και όλα τα Παραρτήματα) του νέου προγράμματος

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο «λαθών», κάτι που μπορεί να υποχρεώσει τους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» να επιστρέψουν τα χρήματα της επιδότησης, με τόκο, όπως επίσης και ποιες είναι οι αναλυτικές οδηγίες για τις βέλτιστες τεχνικές πρακτικές,  ώστε τα χρήματα που θα διαθέσουν οι ενδιαφερόμενοι από την τσέπη τους ή την επιδότηση του προγράμματος να πιάσουν τόπο, καλό είναι να υπάρξει η μελέτη του επίσημου Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και των στοιχείων και υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματά του.

Τα Παραρτήματα περιλαμβάνουν:

 • Τη Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης
 • Το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
 • Το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 • Το Έντυπο Επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα (1ο)
 • Το Έντυπο Επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα (2ο)
 • Τη Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)
 • Τη Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)
 • Τη Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)
 • Το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης, βάσει της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (ΠΕΑ)
 • Το Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα (1ο)
 • Το Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα (2ο)
 • Την Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου του έργου
 • Την Υπεύθυνη Δήλωση προμηθευτή υλικών
 • Την κοινή Υπεύθυνη Δήλωση προμηθευτή – αναδόχου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)
 • Την Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου
 • Τη Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου (Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας) (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)
 • Την Υπεύθυνη Δήλωση de minimis
 • Τη Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων
 • Τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
 • Τις ιστοσελίδες Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Για να δείτε ή κατεβάσετε τον Οδηγό Εφαρμογής κάντε κλικ εδώ

 Πηγή: enikonomia.gr, ecopress.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "