«Βούκεντρα ως ήλοι πεφυτεμένοι»: Στη «Δύση» του, -ελέω Θεού-, Ποιμενάρχης – Ποιος πρόκειται να τον αντικαταστήσει…

Κατηγορία: Περιστέρι Γεγονότα


Σκοπός της συνάντησης, η συζήτηση για τα «μελλοντικά» του Ποιμενάρχη και το ποίμνιο του, αφού βρίσκεται στα όρια της νιοστής ενήλικης «νεότητάς» του… Η πρόταση «αγάπης» για φροντίδα από την «αδελφότητα» απορρίφθηκε. Σήμερα, βρίσκετε σε «πνευματικό και σωματικό Νιρβάνα», με την «Αδελφότητα» και το «Ποίμνιό» του να ετοιμάζονται για την στιγμή που θα «ανελιχθεί» στα ολύμπια πνευματικά πεδία…

--------------------------------

Η εν «πνεύματι» συνάντηση…

Φθινόπωρο του 2017. Σύμφωνα με τον «θρύλο» ο ανώτατος Εκκλησιαστικός Άρχοντας, καλεί σε συνάντηση Ποιμενάρχη της Εκκλησίας που ποιμένευε και «ποιμενεύει ακόμη» κατά τύπο, σε μεγάλη Πόλη. Σκοπός της συνάντησης, όπως αναφέρει σε εκκλησιαστικό τόνο, ο αφηγητής του «θρύλου», η συζήτηση για τα «μελλοντικά» όνειρα και σχέδια του Ποιμενάρχη, για το ποίμνιο του, αφού βρίσκεται στα όρια της νιοστής ενήλικης «νεότητάς» του…

Η συνάντηση μεταξύ των δύο αρχόντων είναι, σύμφωνα με τον θρύλο, πολύ παραγωγική και εξελίχθηκε με βάση τα πρότυπα και τους κανόνες του εκκλησιαστικού «Βυζαντίου», αφού ο Ποιμενάρχης έλκει την εκκλησιαστική καταγωγή του από αυτό…

Με λυρική γλώσσα, αν και συναντά προβλήματα λόγω μίας ιδιότυπης στρέβλωσης στην έδρα του οργάνου εκφοράς της ομιλίας, πληροφορεί τον ανώτατο εκκλησιαστικό άρχοντα για το έργο που επιτελεί μαζί με τους «υπηκόους» του, «υπηρέτες» του επί γης Θεού και λαϊκούς, στην επικράτειά του, όπως και για τον σεβασμό με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν κοσμικοί τοπικοί Άρχοντες και λαός….

Το έργο που έχει επιτελεσθεί…

Ο ωτακουστής και αφηγητής του «θρύλου», αναφέρει στην διήγησή του, πάντα σε εκκλησιαστικό τόνο, για την περιγραφή του έργου που σενετελέσθει από τον ίδιο τον Ποιμενάρχη:

Και εγένοντο συσσίτια προς ανακούφιση και φροντίδα των πτωχών και καταφρονεμένων, με την συμβολή οικονομική και εργασιακή των εθελοντών πιστών, υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών τους στο μέλλον, χωρίς η «εκκλησία» να καταβάλει ουδένα πολύτιμον για άλλους σκοπούς της οβολόν γι’ αυτά…

 • Και εγένοντο Κοινωνικά Φροντιστήρια, που αφού οργανώθηκαν από πολύ ευσεβή τοπικό πολιτικό, πέρασαν ολοκληρωτικά στην Φροντίδα του,
 • Και εγένοντο πολλοί «προσκυνηματικοί ναοί», περισσότεροι των ναών, ώστε ο οβελός των πιστών να είναι αφορολόγητος, προς δόξαν της «εκκλησίας»
 • Και εγένοντο καλές σχέσεις με την κοινωνία και κυρίως με τους τοπικούς πολιτικούς Άρχοντες, αφού πρώτα «απετάχθησαν» οι ενάντιοι της «εκκλησίας» και ετέθησαν στο περιθώριο,
 • Και εγένοντο προγράμματα υπολογιστών, διασύνδεσης των ιερών χώρων σε πραγματικό χρόνο, αν και οι υπολογιστές εξαφανίσθηκαν από «αγνώστους»…
 • Και εγένετο έγκριση υψηλής, πολύ υψηλής χρηματοδότησης για την κατασκευή ιερών χώρων και χώρων φροντίδας και περιποίησης φτωχών και καταφρονεμένων, μόνο που οι κοσμικοί άρχοντες το «πάγωσαν» μπροστά στην αντίδραση μερίδας του πεπλανημένου λαού,
 • Και εγένοντο πολλοί ιεροί χώροι σε κοινόχρηστους χώρους, ακόμη και σε χώρους στάθμευσης οχημάτων, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της «ιεράς ναοδημίας»
 • Και εγένοντο παρεμβάσεις, όπου ήταν αυτό αναγκαίο υπέρ αιτημάτων λαϊκών πιστών, για την προαγωγή τους στις υπηρεσίες εργασίας τους ή την διατήρησή τους στις θέσεις τους, ως μέσον προστασίας των εκλεκτών του «θεού»
 • Και εγένετο η ίδρυση παραρτημάτων σε δασικούς χώρους, με την πολύτιμη συνεισφορά τοπικών Αρχόντων και Διοικητικών υπευθύνων που συναίνεσαν σιωπηλώς, κατά τον λόγον του θεού και δεν έπραξαν όσα οι κοσμικοί νόμοι ορίζουν….

Ο ανώτατος Άρχοντας πασών των Ποιμένων, όπως αναφέρει και εκτιμά ο αφηγητής του «θρύλου», ευχαρίστησε τα μάλα τον Ποιμενάρχη για την ενημέρωση που του παρείχε, αλλά και για το έργο που είχε επιτελέσει, δεν τον ρώτησε, όμως, -πιθανόν από λεπτότητα ή επειδή δεν ήθελε να τον καταπονήσει πνευματικά αδίκως-, για τα έσοδα που συγκεντρώνονται από το ποίμνιο, πως αυτά καταγράφονται αξιόπιστα, που διατίθονται για τις ανάγκες της «εκκλησίας» και ποιος διαχειρίζεται το «αναγκαίον» συγκεντρωνούμενο και εναπομείναν «αποθεματικόν».

Κατά το θρύλο, που διηγείται ο αφηγητής, ούτε ο Ποιμενάρχης έδωσε κάποιο στοιχείο γι’ αυτό, πιθανόν γιατί από την προσπάθεια βρίσκονταν σε πνευματική και φυσική αναιξία…

Εξάλλου, αυτή είναι και η βασική αγωνία του, και η ύψιστη δοκιμασία στην οποία τον υποβάλλει ο «κύριος και πνευματικός θεός» του, δοκιμασία την οποία θα πρέπει να φέρει σε πέρας, όπως αναφέρει άλλη ενότητα του θρύλου.

«Πως θα περάσει η «διαχείριση» του αποθεματικού, στους φυσικούς διαδόχους, πως θα γίνεται η διαρκής ενημέρωσή του στας κοσμικάς τράπεζας, -αναγκαίο κακό-, έργο που ο ίδιος έχει μέχρι τώρα αναλάβει προσωπικά χωρίς να το εκχωρήσει σε κανένα και πως θα γίνει η εμφάνιση των «κοσμικών» οβολών που έχουν συγκεκντρωθεί, τις ευλογίες προσφοράς πιστών, για τις δύσκολες ημέρες των ακροτελεύτιων της ζωής…»

Η προσφορά αγάπης…


Ο γέρων, ανώτατος εκκλησιαστικός Άρχων, απέναντί του, είχε, όπως αποδείχθηκε και μία σημαντική προσφορά αγάπης:

«Αδελφέ», είμαστε όλοι αδελφοί εν αγάπη και αυτή με οδηγεί στην πρότασή μου. Έχεις πολύ κουρασθεί σωματικά και πνευματικά από το πολύ σημαντικό έργο που επιτέλεσες και συνεχίζεις ακόμη και επιτελείς.

Η αδελφότητα, σε απόλυτη εκτίμηση γι αυτή την προσφορά σου, και ως ανώτατη τιμή Αγάπης και φροντίδας, αποφάσισε να σου προτείνει «Να Αποσυρθείς Εν Τιμή και Δόξα», στους ιδιαίτερους χώρους που διατηρεί, δίπλα στη μητέρα φύση, μέσα στο δάσος.

Θα έχεις όλη την περιποίηση που σου αρμόζει και αυτό πέρα από τη σωματική ξεκούραση θα έχεις ακόμη την ηρεμία και την χρόνο για την εξύψωσή σου στον πνευματικό Όλυμπο, όπως ακριβώς διδάσκει η αδελφότητά μας και στο ποίμνιο της. Οι εν πνεύματι αδελφοί φρονούν ότι θα αναγεννηθείς….

Μην ανησυχείς, δε και σε καμία περίπτωση για το ποίμνιο σου και τις ανάγκες του. Η αδελφότητα βρίσκετε ήδη σε διαδικασίες, άτυπες μεν ουσιαστικές δε, για την επιλογή του κατάλληλου και αντάξιου σε σένα «αδελγού» που θα αναλάβει να συνεχίσει το «έργο» σου απ’ εκεί που το έχεις φθάσει εσύ, έργο πολύ δύσκολο, θα έχει όμως την αμέριστη βοήθειά μας…»

Θέλω να ολοκληρώσω το έργο μου…

Ο σεπτός Ποιμενάρχης. «ήρωας» της συγκεκριμένης ενότητας του θρύλου, που παρουσιάζεται σε προδημοσίευση στο παρόν, με πολύ σημαντικό για την «εν θεώ οικογένειά» του έργο, δεν σκέφθηκε καν, την πολύ τιμητική και γεμάτη πνευματικό πλούτο προσφορά της αδελφότητάς του. Γέρων κι αυτός και ακολουθώντας τους κανόνες του που καθιέρωσε το κίνημα του «βυζαντινισμού», αιώνες πριν, κανόνες σε συνεχή χρήση στην αδελφότητά που άνηκε, δήλωσε απλά και με σεμνότητα στον σοφό ανώτατο Άρχοντα που είχε απέναντί του: «Η πρότασή σας είναι τα μάλα για μένα τιμητική και με οδηγεί σε πνευματικά ολύμπια πεδία, αλλά η εντολή που έχω από το «ποίμνιό» μου ορίζει ότι οφείλω να ολοκληρώσω το έργο μου, και σ’ αυτό θα μείνω πιστός»…

Το αφήγημα του «θρύλου», δεν έχει άλλες αναφορές για την συνάντηση των δύο εν πνεύματι «αδελφών», παρά μόνο ότι μετά την αποχώρηση του Ποιμενάρχη από τον χώρο, εισήλθε σ’ αυτό η ομάδα «αδελφών» και λαϊκών ανθρώπων που έχουν επιφορτισθεί με τον «καθαρισμό» χώρων της αδελφότητας από πνευματικά, υλικά και βιολογικά δαιμόνια…

Ο «θρύλος» δεν τελείωσε…

Ο γλαφυρός αφηγητής του θρύλου, απλή μεταφορά του οποίου είναι το παρόν κείμενο, βεβαίωσε ότι αυτός δεν τελειώνει στην περιγραφή της συνάντησης των δύο εν πνεύματι «αδελφών». Μπορεί η συνέχεια να μην έχει το «πνευματικό υπόβαθρο και βάρος» της συνάντησης των δύο, αλλά εμπεριέχει την πρόβλεψη για το μέλλον της διοίκησης και διαχείρισης του Ποιμνίου του σεπτού Ποιμενάρχη, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες του Κινήματος του «βυζαντινισμού».

Τα στοιχεία του «θρύλου» που αφορούν την συγκεκριμένη αφηγηματική ενότητά του είναι τα εξής:

α) Ο «Ποιμενάρχης» βρίσκεται εδώ και μικρό σχετικά χρονικό διάστημα σε κατάσταση «πνευματικού και σωματικού Νιρβάνα», σε ειδικό χώρο λαϊκών, που στην κοινή λαϊκή γλώσσα ονομάζεται «Εντατική», με ότι κι αν αυτό σημαίνει. Οι έχοντες τις γνώσεις και τις ικανότητες, αναφέρουν ότι οι πιθανότητες να επανέλθει από τον «πνευματικό και σωματικό Νιρβάνα», στον οποίο έχει περιπέσει, είναι πολύ, πάρα πολύ μικρές έως ελάχιστες, αν και στο παρελθόν αυτό είχε συμβεί…

Συστήνουν μάλιστα σε όσους από το «ποίμνιό» του γνωρίζουν, στον στενό προσωπικό, συγγενικό και πνευματικό «κύκλο» του, όπως και στην εν πνεύματι αδελφότητά του, να ετοιμάζονται για την στιγμή της ανόδου του στα ολύμπια πνευματικά πεδία.


β) Όλοι όσοι, εν πνεύματι αγάπης και φιλανθρωπίας, συμπορεύθηκαν με τον σεπτό Ποιμενάρχη στην υλοποίηση του έργου του, βρίσκονται σε κατάσταση «πνευματικών» διαβουλεύσεων για την πιθανή «επόμενη» ημέρα και με κύριους στόχους και σκοπούς 1) τον «συντονισμό ενεργειών και δράσεων» για την απρόσκοπτη συλλογή πόρων, προσφοράς των πιστών και 2) την σωστή, ασφαλή και ουσιαστική «διαχείριση» του ιερού αποθεματικού» για χάριν της Αγάπης και της Φιλανθρωπίας…

γ) Η «αδελφότητα» προνοεί, πάντα με τους κανόνες του Κινήματος του «Βυζαντινισμού». Αφού πρώτα, εξέτασε αρκετές περιπτώσεις «νέων αδελφών», πιστών στο κίνημα της φιλανθρωπίας και της εκκλησίας, κατέληξε σε δύο φερέλπιδες «αδελφούς» που όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου θα συνεχίσουν το έργο του σεπτού Ποιμενάρχη. Εκ των δύο, ο ένας εξ ανάγκης ήδη ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση άλλου ποιμνίου με αποτέλεσμα να έχει απομείνει μόνο ο δεύτερος.

Η συνέχεια του «θρύλου» στο επόμενο…

Όπως εξήγησε ο αφηγητής του στον καταγραφέα του παρόντος κειμένου, ο «θρύλος» που ο ίδιος αφηγείται με γλαφυρότητα, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί προκειμένου να αποτελέσει θησαυρό γνώσης και πνεύματος για τις επόμενες γενιές. Δεσμεύθηκε δε να ολοκληρώσει τη αφήγησή του, όταν οι συνθήκες, όπως ανάφερε, θα ωριμάσουν…

Μέχρι τότε η στήλη θα βρίσκεται σε αναμονή… Οι πρωταγωνιστές, οι ήρωες και οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί, αν και ορισμένοι απ’ αυτούς θα βγουν στην επιφάνεια στο μέλλον…

Το μόνο που δεν ανησυχεί είναι το «ποίμνιο», αφού γνωρίζει πλέον πολύ καλά ότι όλο και κάποιος σεπτός «Ποιμενάρχης» θα το φροντίζει και θα «φροντίζει» πάντα την διαχείριση του ιερού αποθεματικού» που σχηματίζεται από τις εισφορές αγάπης που το ίδιο προσφέρει απλόχερα και πάντα άδολα…

Όπως λέει και ο ποιητής-τραγουδοποιός: «Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα…».

-------------------

Ορολογία «Θρύλου»

 • Ποιμενάρχης: Εκλέγεται από την «Αδελφότητα» για τον λαό, χωρίς την γνώμη του. Κύριο χαρακτηριστικό του η ΣΟΦΙΑ να διοικεί το «ποίμνιό» του χωρίς να το ρωτά, ενώ θα πρέπει να διαθέτει τη ικανότητα διαχείρισης του «ιερού αποθεματικού» που σχηματίζεται από τις άδολες εισφορές του…
 • Ανώτατος εκκλησιαστικός Άρχοντας: Επικεφαλής της αδελφότητας των Ποιμεναρχών. Υψηλή φροντίδα του η τήρηση των πνευματικών κανόνων και η αναπλήρωση των "Ποιμεναρχών", όταν αυτοί ανέρχονται στα ολύμπια πνευματικά πεδία…
 • Ποίμνιο: Ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν στη αγάπη, την φιλανθρωπία, την προσφορά και την «παρουσία & ύπαρξη» θεϊκών οντοτήτων. Τα μέλη του δέχονται τον Ποιμενάρχη ως «επί γης εκπρόσωπο των θεϊκών οντοτήτων. Προφέρουν δε τον «οβολό» τους για τον σχηματισμό του «ιερού αποθεματικού», πειθόμενοι ότι αυτό υποβοηθά στο έργο που επιτελείται από τον «Ποιμενάρχη» τους…
 • Εκκλησία: Φέρεται να εκπροσωπεί «θεϊκές οντότητες». Εκπρόσωποί της η «αδελφότητα» των Ποιμεναρχών… Διοικείται με «ιερά», αλλά και λαϊκά κείμενα και κανόνες, η δε επιλογή των «Ποιμεναρχών» γίνεται πάντα από την αδελφότητά τους με βάση τους κανόνες που έχει καθιερώσει το «Κίνημα του Βυζαντινισμού»…

Επιμύθιο…

Όπως γίνεται απόλυτα κατανοητό, η ιστορία που αναφέρθηκε ποιο πάνω, δεν είναι παρά άλλος ένας λαϊκός «θρύλος», από τον πλούτο της ελληνικής μυθολογίας.

Το αν ορισμένα απ’ αυτά που περιέχονται σ’ αυτό, συνάδουν και συνταιριάζουν, στο μυαλό του αναγνώστη με πραγματικά περιστατικά, γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις, αυτό συμβαίνει , όπως εξηγούν ειδικοί επιστήμονες, γιατί υπερτερεί ο συναισθηματισμός τους και όχι η ρεαλιστική συγκριτική μελέτη του κειμένου.

Σε κάθε περίπτωση, ο «θρύλος» που περιγράφεται είναι σύμφωνα με τον αφηγητή του και όπως εννοιολογικά «εξηγεί» και ο χαρακτηρισμός του (θρύλος) δεν είναι παρά μία φανταστική αφήγηση. Εάν το μυαλό του αναγνώστη πηγαίνει σε υπαρκτά πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις, αυτό οφείλεται αποκλειστικά σ’ αυτόν και στην κρίση του και η στήλη δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη…

«Διογένης, ο κρατών και τον Φανόν»

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "