ΕΠΑΛ Γ΄ Αθήνας: Τομείς και ειδικότητες για το σχ. Έτος 2018-19 (πίνακας & ΦΕΚ) – Οι Προοπτικές ανάπτυξης και συγχωνεύσεων

Κατηγορία: Περιστέρι Εκπαιδευτικά


Η Δ/νση Β/θμιας Β/θμιας Γ΄ Αθήνας, περιλαμβάνει όλες τις σχολικές μονάδες, -Γυμνάσια, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-, των δήμων Περιστέρι, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό. Με Υ.Α. καθορίσθηκαν οι Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ για το σχ. Έτος 2018-19, ξεκίνησαν δε οι ηλεκτρ. εγγραφές. Ποιες είναι, όμως, οι τάσεις ανάπτυξης και οι προοπτικές συγχώνευσης Τομέων, ειδικοτήτων και σχολικών μονάδων;

-------------------

Η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Β/θμιας Γ΄ Αθήνας, για όσους (κυρίως γονείς και μαθητές) δεν γνωρίζουν περιλαμβάνει όλες τις σχολικές μονάδες, -Γυμνάσια, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-, των δήμων της Δυτικής Αθήνας, Περιστέρι, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό.

Την προηγούμενη Εβδομάδα, δημοσιεύθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίσθηκαν οι Τομείς και οι Ειδικότητες σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας (για να την δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ), όπως αυτές ορίσθηκαν από τις εισηγήσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης και συνολικά των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (για να δείτε ή κατεβάσετε το ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ).

Ακόμη την προηγούμενη εβδομάδα, άνοιξε η εφαρμογή στο MySchool για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ για το νέο σχολικό έτος 2018-19 και όπως έγινε γνωστό αυτές έχουν ήδη ξεπεράσει τις 8.000, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου σχολικού έτους.

Η στήλη σήμερα ασχολείται με τα ΕΠΑΛ της Γ΄Αθήνας, την κατανομή των Τομέων και ειδικοτήτων σ’ αυτά και επίσης με τις προοπτικές ανάπτυξης αλλά και πιθανής συγχώνευσής τους.

Όπως είναι κατανοητό σε όλους και ειδικότερα στις εκπαιδευτικές κοινότητες των σχολείων, η ανάπτυξη ενός σχολείου και δει της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως τα ΕΠΑΛ, δηλαδή η αύξηση Τομέων και Ειδικοτήτων, πρωτίστως δε η αύξηση του μαθητικού δυναμικού τους, συμβάλει στην διατήρηση ή και την αύξηση των θέσεων εργασίας σ’ αυτό, συμβάλλοντας στην διατήρηση της οργανικότητας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά, εκπαιδευτικών που διακρίνονται για την μεγάλη ανασφάλειά τους στον τομέα αυτό.

Το αμέσως προηγούμενο διάστημα, οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προχώρησαν σε πρώτο στάδιο στον καθορισμό των Τμημάτων ανά τάξη που θα λειτουργήσουν σε κάθε σχολική μονάδα, σε πρώτη φάση και σε δεύτερη με βάση αυτά τα δεδομένα και τις εισηγήσεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων αποφάσισαν για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.

Σε ότι αφορά την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί παρατηρούνται τα εξής:

α) Μία αι μοναδική συγχώνευση Τομέα & Ειδικότητας, από το 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ στο 1ο ΕΠΑΛ.

β) Κατανομή όμοιων Τομέων και Ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται γεωγραφικά πολύ ή σχετικά σε κοντινές αποστάσεις και στην πράξη απευθύνονται στο ίδιο μαθηματικό δυναμικό.

γ) Διατήρηση Τομέων και Ειδικοτήτων που σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, λειτούργησαν κατά το σχ. έτος 2017-18 με πολύ μικρό αριθμό πραγματικών μαθητών, κάτω από το όριο που προβλέπετε από το νόμο, έστω και για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία τους.

δ) Μεγάλα πλεονάσματα εκπαιδευτικών (υπεραριθμίες) Τεχνικών ειδικοτήτων και ιδιαίτερα στις ειδικότητες της Πληροφορικής, των Ηλεκτρολόγων και των Μηχανολόγων. Εωτηματικά προκαλούν οι ελάχιστες υπεραριθμίες σχολικών μονάδων με πολύ μικρό αριθμό πραγματικού μαθηματικού δυναμικού σε αντίθεση με τα πολυπληθή σε μαθητές σχολεία στα οποία οι υπεραριθμίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κάτι που δεν συνάδει αναλογικά (τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών μπορείτε να τις δείτε κάνοντας κλικ εδώ).

Υπάρχει, όμως το περίεργο φαινόμενο, εκπαιδευτικοί με μη επαρκή τυπικά προσόντα, έχοντας όμως τον μη προβλεπόμενο από καμία διάταξη νόμου χαρακτηρισμό, «διδακτικά καθήκοντα», καλύπτουν μη νομίμως οργανικές θέσεις ωθώντας τους έχοντες τα πλήρη τυπικά προσόντα σε υπεραριθμία.

Προοπτικές ανάπτυξης των ΕΠΑΛ της Γ΄ Αθήνας

Στα ΕΠΑΛ, ως γνωστό, η αύξηση του μαθητικού δυναμικού τους, βασικό παράγοντα ανάπτυξης τους, προέρχεται και πραγματοποιείται α) από την αύξηση των εγγραφών στην Α΄Τάξη και β) από τις μετεγγραφές στην Β΄& την Γ΄ Τάξη.

Για την Α΄ τάξη, κριτήριο επιλογής των σχολείων από τους γονείς είναι η ομαλότητα της σχολικής ζωής, η «ασφάλεια» και προστασία των μαθητών από κακόβουλες επιδράσεις, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η εγγύτητα με την κατοικία του μαθητή και η ευκολία πρόσβασης σ’ αυτό. Να σημειωθεί ότι η εικόνα της κάθε σχολικής μονάδας σε ότι αφορά τα ποιο πάνω κριτήρια επιλογής, είναι αντικείμενο αξιολόγησης από τις τοπικές κοινωνίες και τους γονείς των μαθητών των Γυμνασίων, αξιολόγηση που βαρύνει στη επιλογή της σχολικής μονάδας στην οποία θα «κατευθύνουν» τα παιδιά τους.

Σε ότι αφορά τις μετεγγραφές στην Β΄ κυρίως και στην Γ΄ Τάξη σε μικρότερο βαθμό, «παίζουν» οι Τομείς και κυρίως οι Ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο επιλογής…

Σύμφωνα με τα στοιχεία που η στήλη έχει στην διάθεσή της, αυξημένο ενδιαφέρον για εγγραφή στην Α΄ Τάξη, έχουν τα ΕΠΑΛ της «περιφέρειας» της Γ΄Αθήνας, που έχτισαν μέσα στη σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα «καλή φήμη» στις τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα τα ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου και Πετρούπολης, παρά τον απομονωμένο γεωγραφικά χαρακτήρα τους και την δύσκολη συγκοινωνιακά εξυπηρέτηση των μαθητών.

Αντίθετα μεγάλη αποδόμηση μαθητικού δυναμικού, αναμένεται να σημειωθεί σε ορισμένες σχολικές μονάδες των Δήμων Περιστερίου, Αιγάλεω και Ιλίου, ιδιαίτερα σ’ αυτά που συλλειτουργούν στις ίδιες εγκαταστάσεις.

Ειδική περίπτωση αποτελεί το 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου, που σταδιακά χάνει τον κυρίαρχο ρόλο του ως το βασικό τεχνικό ΕΠΑΛ της πόλης, έχοντας πλέον απομείνει μόνο με μηχανολογικές ειδικότητες. Η υπερπροβολή, όμως, των ειδικοτήτων Κομμωτικής & Αισθητικής Τέχνης, αναμένεται ότι θα του προσφέρει ικανό αριθμό μαθητών ώστε να «διασωθούν» οι θέσεις εργασίας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, κυρίως δε αυτών των Γενικών Μαθημάτων.

Συγχωνεύσεις…

Αν και η συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει την κατάργηση σχολείων με μικρό μαθητικό δυναμικό και η συγχώνευσή τους με άλλα, εκτιμάται ότι δύσκολα κατά το ερχόμενο σχολικό έτος θα υπάρξουν καταργήσεις-συγχωνεύσεις ΕΠΑ στη Γ΄Αθήνας, πέρα από συγχώνευση – μετακίνηση τομέων και ειδικοτήτων, όπως η προαναφερθείσα του Τομέα Πληροφορικής από το 2ο στο 1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου. Κι αυτό γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογικό έτος, κάτι που σημαίνει ότι μόνο να πιεσθεί υπερβολικά από τους θεσμούς θα το αποφασίσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι βέβαια, ότι θα υπάρξουν συγχωνεύσεις στα ΕΠΑΛ, -ημερήσια και εσπερινά-, που συλλειτουργούν στις ίδιες εγκαταστάσεις, σύμφωνα δε με πληροφορίες έχει εξεταστεί και η μετακίνηση – συγχώνευση ενός από τα ημερήσια ΕΠΑΛ του Περιστερίου σε νέο κτίριο, στο οποίο λειτουργεί ήδη άλλο μεγαλύτερης μαθητικής δυναμικότητας.

Αυτό που τελευταία προέκυψε, είναι το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην κατάργηση των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή εξυπηρετούν δύο τουλάχιστον ΕΠΑΛ και την ενσωμάτωσή τους στα ΕΠΑΛ με τα οποία μοιράζονται τις ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις. Για το ενδεχόμενο αυτό, ρωτήθηκε από ενδιαφερόμενο και αγωνιούντα κατά τα φαινόμενα διευθυντή ΕΚ, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και δήλωσε άγνοια προς το παρόν.

Αυτά, προς το παρόν….

Δείτε στην συνέχεια τον πίνακα των ΕΠΑΛ Γ΄ Αθήνας, με τους Τομείς και τις Ειδικότητες που προβλέπετε να λειτουργήσουν για το νέο σχολικό έτος 2018-19

α/α

Τίτλος ΕΠΑΛ

Τομείς Ειδικοτήτων

Ειδικότητες

Περιστέρι Αττικής

1

1ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Περιστερίου

-----

Λευκωσίας 50

210-5744842

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

--------------------

 

2

2ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Περιστερίου

-----

Πευκών και Ευκαλύπτων

2105061820

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .gr

Διευθυντής

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης

Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Αποθήκης και

Συστημάτων Εφοδιασμού

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Κομμωτικής Τέχνης

Αισθητικής Τέχνης

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφικών Τεχνών

 

3

3ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Περιστερίου

-----

Αγίου Παύλου 51

και Κλείτορος

210 5782223-4

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

4

1ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ

Περιστερίου

-----

Κύπρου και Ψαρρών 28

2105755801

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τεχνικός Δομικών Έργων

και Γεωπληροφορικής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

 

5

2ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ

Περιστερίου

-----

Σπετσών 46

2105740154

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών

Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης

Αερισμού και Κλιματισμού

Χαϊδάρι Αττικής

6

1ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Χαϊδαρίου

------

Ρίμινι 2-4 και

Αγίας Τριάδος

2105779948

mail@1epal-chaid.att.sch.gr

Διευθυντής

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΩ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και

Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης

Αερισμού και Κλιματισμού

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τεχνικός Δομικών Έργων

και Γεωπληροφορικής

Πετρούπολη Αττικής

7

1ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Πετρούπολης

------

Κωνσταντινουπόλεως 15-17

2105019955

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης

Αερισμού και Κλιματισμού

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Φαρμακείου

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Αιγάλεω Αττικής

8

1ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Αιγάλεω

------

Πέτρου Ράλλη και Θηβών

2105452195

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΚΑΠΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφικών Τεχνών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

9

2ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Αιγάλεω

------

Πέτρου Ράλλη και Θηβών

2105452194

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΤΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης

Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Τουριστικών

Επιχειρήσεων

 

10

1ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ

Αιγάλεω

------

Πέτρου Ράλλη και Θηβών

2105699597

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τεχνικός Δομικών Έργων και

Γεωπληροφορικής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και

Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,

Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Αισθητικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

Ίλιον Αττικής

11

1ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ Ιλίου

------

Ανδρομάχης 1 και

Λεωφόρος Χασιάς

2102614559

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

Γραφικών Τεχνών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και

Υπολογιστικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και

Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών

Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Αισθητικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

 

12

2ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ Ιλίου

------

Ανδρομάχης 1 και

Λεωφόρος Χασιάς

2102611632

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνικός Ανθοκομίας και

Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό Αττικής

13

1ο Ημερήσιο

ΕΠΑΛ

Αγίων Αναργύρων

------

Σητείας 4 και Καζαντζάκη 2108542207

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και

Υπολογιστικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και

Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης

Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών

Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

14

1ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ

Αγίων Αναργύρων

------

Σητείας 4 και Καζαντζάκη

2108542207

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΚΟΥΛΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Νοσηλευτή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και

Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Οχημάτων

 

15

1ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ

Καματερού

------

Σωκράτους 1

και Παύλου Μελά

2102389601

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθυντής

ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και

Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

 

 

 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "