Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου: 170.015,16 ευρώ για την σίτιση των μαθητών του έως το τέλος του σχ. έτους 2018-19

Κατηγορία: Περιστέρι Εκπαιδευτικά


Το ποσό των 170.015,16 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Περιστερίου. Απ’ αυτά το ποσό 89.328,36 ευρώ θα διατεθεί για την σίτιση των μικρών μαθητών έως 31.12.2018 και το ποσό των 80.686,80 για το 2019, θα καλυφθεί δε από επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών.

Με την ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε η προμήθεια που αφορά έτοιμα σχολικά γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα αφορά το εναπομείναν χρονικό διάστημα για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018 και για το σχολικό έτος 2018-2019.

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις του αρ. 69 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) η αρμοδιότητα σίτισης των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. επανήλθαν στους Δήμους.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Δείτε στην συνέχεια το εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Τάσου Θεοδωράκου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

-------------------

ΘΕΜΑ: “Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου , με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018 και για το σχολικό έτος 2018-2019 προϋπολογισμού δαπάνης 170.015,16 ευρώ ”.

Σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018 και για το σχολικό έτος 2018-2019 απαιτείται πίστωση συνολικού ποσού 170.015,16 ευρώ.

Η προμήθεια που αφορά έτοιμα σχολικά γεύματα θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό έχοντας υπόψη:

Του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”.

Τις διατάξεις του αρ. 69 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) σύμφωνα με τις οποίες επανέρχεται στους Δήμους η αρμοδιότητα σίτισης των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Τα υπ. αρ. πρωτ. 2261/19-1-18 & 2705/23-1-18 έγγραφα της διευθύντριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου

Το προϋπολογισθέν ποσό των 170.015,16 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6711.11 εκ των οποίων 89.328,36 ευρώ για το οικ. έτος 2018 και 80.686,80 για το οικ. έτος 2019 και θα καλυφθεί από επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανωτέρω προμήθεια είναι αναγκαία λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα που καλύπτει

Παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση του σώματος για:

Α) την έγκριση της διενέργειας δαπάνης συνολικού ποσού 170.015,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου που αφορά το οικ. έτος 2018 και το οικ. έτος 2019.

Β) Την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμων σχολικών γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018 και για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής

Θεοδωράκος Αναστάσιος

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "