Αποκάλυψη: Ο Δήμος Περιστερίου συνεχίζει να εισπράττει δημοτικά τέλη με τις παλιές αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Κατηγορία: Περιστέρι Δημοτικό Συμβούλιο


Τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν όλοι οι δημότες και γενικά όσοι δραστηριοποιούνται ή κατοικούν σε ένα δήμο, έχουν σχέση και συνάφεια με τα τετραγωνικά μέτρα κάθε κατοικίας ή επιχείρησης, -Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) και Δημοτικός Φόρος (ΔΦ)-, και με τις αντικειμενικές Αξίες ακινήτων, -ΤΑΠ ή Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Για μεν τα Δημοτικά Τέλη και τον Δημοτικό Φόρο, ο καθορισμός και υπολογισμός τους γίνεται με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε δήμου, ενώ ο ΤΑΠ καθορίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων που με την σειρά τους ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.


 

Μέχρι πρόσφατα, ίσχυαν οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων που είχαν καθορισθεί στις 29.4.2013 και με βάση αυτές οι δήμοι όριζαν το ΤΑΠ για κάθε ιδιοκτησία και τον εισέπρατταν μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Λεπτομέρεια, οι δήμοι αποστέλλουν, στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε),, τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και ο τελευταίος μέσω του συστήματος έκδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος πελατών, των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζει αυτόματα και τον ΤΑΠ, κάθε ακινήτου.

Στις 20 Ιανουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, με τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων (για να δείτε ή «κατεβάσετε» το ΦΕΚ, κάντε κλικ εδώ – σχετ.1).

Ένα μήνα μετά, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και στάλθηκε σε όλους τους Δήμους της χώρας η Εγκύκλιος προσαρμογής του ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες που καθορίσθηκαν με την απόφαση του κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη (για να δείτε ή «κατεβάσετε» την Εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ – σχετ.2).

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ: «Αναφορικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το οποίο συνεισπράτεται από τη ∆ΕΗ ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπηρεσίες των ∆ήµων θα πρέπει κατ΄ αρχήν να µεριµνήσουν ώστε να αποσταλούν άµεσα προς το αρµόδιο πρακτορείο του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε), οι µεταβολές στις τιµές ζώνης εντός των ορίων της διοικητικής τους αρµοδιότητας, ώστε να µειωθεί το χρονικό διάστηµα για το οποίο  θα οφείλονται αναδροµικά τυχόν καταβληθέντα ποσά.

Εν συνεχεία, οι ∆ήµοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισµό, ανά ενεργή παροχή, του ποσού της πίστωσης που τυχόν προκύπτει και την αποστολή του σχετικού αρχείου στην ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην ενηµέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ούτως ώστενα καταχωρηθούν οι αρµόζουσες εκπτώσεις στους επόµενους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας.»

Ο Δήμος Περιστερίου, οι νέες αντικειμενικές αξίες και το ΤΑΠ που εισπράττει…

Ο Δήμος Περιστερίου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε καμία ενέργεια για την αποστολή των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε αυτός κατά τα οριζόμενα από την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες καθορισμού του νέου ΤΑΠ, που πληρώνουν υποχρεωτικά οι δημότες-καταναλωτές.


Το θέμα είχε τεθεί σε παλιότερη (εντός του 2015) συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης, από συμβούλους της αντιπολίτευσης, με την αρμόδια αντιδήμαρχο να απαντά ότι χρειάζεται χρόνος 3-6 μηνών προκειμένου ο ΔΕΔΔΗΕ (είχε αναφέρει ΔΕΗ) να εισάγει στο σύστημά του τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και να εξάγει τον αναλογούντα με βάση αυτές νέο ΤΑΠ.

Έκτοτε, το θέμα έχει «ξεχαστεί» και ο Δήμος συνεχίζει να εισπράττει το ΤΑΠ με τις αντικειμενικές αξίες του 2013. Το γιατί αυτό συμβαίνει δεν έχει διευκρινισθεί, ούτε έχει υπάρξει μέχρι σήμερα σχετική ανακοίνωση, από την διοίκηση του Δήμου Περιστερίου, παρότι η αναφερόμενη ποιο πάνω Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, ζητά την άμεση εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Οι εκπτώσεις στο ΤΑΠ, ο χρόνος του Αναδρομικού υπολογισμού τους και η «επιστροφή» τους στους καταναλωτές

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων ισχύουν αναδρομικά από 21.5.2015 και όπως ορίζεται με την Εγκύκλιο εφαρμογής της από τους δήμους, οι τελευταίοι θα πρέπει να προβούν άμεσα στον υπολογισμό, όσων ποσών του ΤΑΠ, πάνω από τον νέο που θα καθορισθεί με τις νέες αντικειμενικές αξίες, καταβλήθηκαν από τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και να σταλούν στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος να τα «αφαιρέσουν» από τους νέους λογαριασμούς των δημοτών-καταναλωτών.

Πηγές, από την οικονομική υπηρεσία του δήμου Περιστερίου, δηλώνουν ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος, δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια, προς αυτή την κατεύθυνση, αφού πρώτα πρέπει να αποσταλούν οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων της πόλης, στον ΔΕΔΔΗΕ, αυτός να καθορίσει πότε θα υπάρξει ο καθορισμός του νέου ΤΑΠ, στους λογαριασμούς των καταναλωτών και μετά να προχωρήσουν στο υπολογισμό των όσων καταβλήθηκαν πάνω από αυτών, αναδρομικά από 21.5.2015.

Αν και οι παλιές αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην πόλη του Περιστερίου, δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλής (για να τις δείτε κάντε κλικ εδώ-σχετ.3), οι μειώσεις του ΤΑΠ για κάθε καταναλωτή, είναι σε ετήσια βάση περίπου 4 – 20 ευρώ (υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που είναι δηλωμένα στο Ε9 της Εφορίας).


Εδώ, βέβαια, υπάρχει και το περίεργο, ότι άλλα τετραγωνικά μέτρα ακινήτου χρεώνονται για το ΤΑΠ και άλλα, συνήθως κατά 20 – 30% περισσότερα χρεώνονται για τα Δημοτικά Τέλη και τον Δημοτικό Φόρο. Η συγκεκριμένη πρακτική του Δήμου Περιστερίου, εκφεύγει των γνώσεων μας, μπορεί πράγματι να είναι νόμιμη, χρειάζεται, όμως, σε κάθε περίπτωση να δοθούν εξηγήσεις από τη διοίκηση του δήμου, προς άρση κάθε τυχόν παρεξήγησης ή σύγχυσης.

Το ύψος των αναδρομικών «εκπτώσεων» για τον ΤΑΠ και το «πλήγμα» στα οικονομικά του Δήμου

Το σύνολο του ΤΑΠ, με τις παλιές αντικειμενικές αξίες ακινήτων, είχε υπολογισθεί ως τακτικό έσοδο του Δήμου, στον προϋπολογισμό του 2016 που ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης, το Φθινόπωρο του 2015.

Η υποχρεωτική, όμως, «επιστροφή» μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, των επιπλέον ποσών ΤΑΠ που εισπράχθηκαν από 21.5.2015, μέχρι σήμερα, από το Δήμο Περιστερίου, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό του για το 2016, αφού κατά πρόχειρους υπολογισμούς το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί στους καταναλωτές υπερβαίνει το 1.5 εκατ. ευρώ, λαμβανομένου υπόψη, ότι στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου, υπάρχουν περισσότερα από 450.000 «ρολόγια» (καταναλωτές) ηλεκτρικού ρεύματος…

Ίσως κι αυτός να είναι ο λόγος που οι υπηρεσίες και η Διοίκηση του Δήμου Περιστερίου, «αργούν» και καθυστερούν τις διαδικασίες εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων για τον υπολογισμό του νέου και μειωμένου ΤΑΠ.

Αντίθετα ο Δήμος Αθηναίων προχωρά ήδη στις διαδικασίες υπολογισμού των «εκπτώσεων» για το νέο μειωμένο ΤΑΠ, που θα επιστραφούν στους δημότες-καταναλωτές του…


---------------------------

Υ.Γ.: Σε κάθε περίπτωση, είτε ο δήμος Περιστερίου, δεν έχει προχωρήσει στις διαδικασίες για το νέο μειωμένο ΤΑΠ, είτε αντίθετα έχει προχωρήσει, αν και αυτό μένει να αποδειχθεί, το πρόβλημα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το 2016, που έτσι κι αλλιώς ήταν «προβληματικός παραμένει…

Εκδορεύς

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "