Αποκάλυψη: Η εντολή Οικονομικού Ελέγχου στο Δήμο Περιστερίου, του Υπ. Οικονομικών, που δεν εκτελείται από το 2009 (!!!) επτά χρόνια μετά…

Κατηγορία: Περιστέρι Δημοτικό Συμβούλιο


Στις 29 Οκτωβρίου 2015, το δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο, για την συζήτηση του Ισολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2014.

Στις παρατηρήσεις των Ορκωτών Λογιστών που έλεγξαν κατά νόμο τον ισολογισμό, υπήρχε η αναφορά ότι «Ο Δήμος Περιστερίου δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και ασφαλιστικά τα τελευταία 15 χρόνια».

Η επισήμανση αυτή, αποτέλεσε και αντικείμενο ερώτησης της αντιπολίτευσης προς τη διοίκηση του Δήμου, στην οποία απαντώντας ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αλέξης Σταυρούλιας δήλωσε τα εξής:

«Ο Δήμος Περιστερίου δεν ευθύνεται γι’ αυτό. Είναι ο μόνος δήμος της χώρας που υπέβαλε εγγράφως αίτημα να ελεγχθεί φορολογικά και ασφαλιστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζει αυτό δεν έχει γίνει».

Σήμερα, το Vuknetra.gr, αποκαλύπτει ότι Εντολή Ελέγχου των Οικονομικών του Δήμου Περιστερίου, από το Υπουργείο Οικονομικών, από το 2009 δεν εκτελείται με περίεργες, αστείες και γραφειοκρατικές δικαιολογίες.

Αναλυτικά:

Η εντολή Ελέγχου στο Δήμο Περιστερίου και ο ορισμός της Οικονομικής Επιθεωρήτριας

α). Την 1η Ιουνίου 2009, η Γενική Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης Δ.Φ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ (Τμήμα Α), με το αρ. πρωτ. 1050796/2406-7/1.6.2009 έγγραφό της, με θέμα «Διενέργεια Έρευνας στο Δήμο Περιστερίου», ζητά από τη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής να αναθέσει «… σε Οικονομικό Επιθεωρητή τη Διενέργεια έρευνας στο Δήμο Περιστερίου, αναφορικά με τη διαχείριση ποσών 350.000 και 700.000 ευρώ …[…]…». (για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ-1).

β). Στις 15 Ιουνίου 2009, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικον. Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής κ. Σταμάτης Δημόπουλος με την με αρ. πρωτ. 1874/15 Ιουνίου 2009 εντολή του αναθέτει στην Οικονομική Επιθεωρήτρια κ. Λογοθέτη Τασούλα «την διενέργεια έρευνας στο Δήμο Περιστερίου, σχετικά με τα αναφερόμενα στο 1050796/2406-7/1.6.2009 έγγραφο της Γενική Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης Δ.Φ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ (Τμήμα Α)» (για να δείτε την έγγραφη εντολή κάντε κλικ εδώ-2).

γ). Στις 3 Ιουλίου 2009, η Γενική Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης Δ.Φ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ (Τμήμα Α), επανέρχεται στο θέμα και διαβιβάζει με το με αρ, πρωτ. 1066519/2977Α/3.7.2009 πρόσθετα στοιχεία (δημοσίευμα εφημερίδας, κλπ) στη Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής προκειμένου αυτά να δοθούν στον Οικονομικό Επιθεωρητή/τρια που είχε λάβει την εντολή Οικονομικού Ελέγχου στο Δήμο Περιστερίου (για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ-3).

Η εμπλοκή της Γεν. Γραμματείας Πρωθυπουργού

Στις 4 Μαρτίου 2011 η Γεν. Γραμματεία Πρωθυπουργού με το με αρ. πρωτ. Κ 1782/4.4.2011, διαβιβάζει την Γεν. Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών, καταγγελία για καθυστέρηση εκτέλεσης της εντολής ελέγχου των οικονομικών του Δήμου Περιστερίου. Η τελευταία στις 29.4.2011 με το αριθμ. πρωτ. 0003727 ΕΞ/29.4.2011 τη διαβιβάζει στην Γενική Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης Δ.Φ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ, ζητώντας ενημέρωση (για να δείτε το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ εδώ-4). Παρόλα αυτά στο θέμα δεν σημειώνεται καμία πρόοδος.

Η «επιστροφή» της Εντολής Ελέγχου των Οικονομικών του δήμου χωρίς να έχει εκτελεστεί δύο χρόνια μετά

Η Οικονομική Επιθεωρήτρια κ. Λογοθέτη Τασούλα, στην οποία είχε δοθεί η Εντολή Ελέγχου των Οικονομικών του Δήμου Περιστερίου τον Ιούνιο του 2009 (αρ. πρωτ. 1874/15 Ιουνίου 2009), επέτρεψε στις 25 Νοεμβρίου 2011, δύο χρόνια και δύο μήνες μετά, με το 3112/25.11.2011 έγγραφό της, ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ την εντολή που της είχε δοθεί (!!!), λόγω του ότι ετέθει σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, η οποία, όμως συνταξιοδοτείται δύο ολόκληρους μήνες μετά (!!!) στις 9 Ιανουαρίου 2012 (αρ. απόφ. ΔΠΕ 1002374 ΕΞ/9.1.2012 αυτοδίκαιη απόλυση).

Με την επιστολή της (αρ. πρωτ. 3112/25.11.2011) η κ. Λογοθέτη κατέθεσε στην υπηρεσία της και πίνακα των έξι (6) ανεκτέλεστων εντολών Ελέγχου και έρευνας που της είχαν ανατεθεί, μία εκ των οποίων ήταν 10 ετών. Τόσο καλά η συγκεκριμένη κυρία έκανε το καθήκον της (για να δείτε τον πίνακα κάντε κλικ εδώ -5).

Το γιατί, για δύο ολόκληρα χρόνια και δύο μήνες, η κ. Λογοθέτη δεν προχώρησε στην διενέργεια του Ελέγχου στα Οικονομικά του δήμου Περιστερίου, δεν εξηγείται, αν και με αριθμ. πρωτ. ΔΕΚΟ 1152556 ΕΞ 12/30.10.2012 έγγραφο της (νέας) προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικον. Επιθεώρησης Δ.Φ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ (Τμήμα Α), κ. Βασιλικής Κάσδαλγη, αναφέρεται ότι: «Ο Προγραμματισμός των διενεργηθησομένων ελέγχων, γίνεται μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων, το είδος των καταγγελθεισών οικονομικών ατασθαλιών κλπ.».

Απορία ψάλτου: Το γεγονός ότι ο ζητούμενος έλεγχος για το ποσό του 1.05.000 ευρώ, δεν κρίθηκε ότι έπρεπε να λάβει προτεραιότητα μέσα σε διάστημα 26 μηνών από την ημερομηνία της ΕΝΤΟΛΗΣ, προκαλεί απορίες, αν μη τι άλλο…

Η «προσωρινή» κινητοποίηση της Γενική Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης Δ.Φ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ (Τμήμα Α΄)

α). Στις 14 Ιουνίου 2012, οκτώ μήνες μετά την κατάθεση της εντολής ελέγχου από την κ. Λογοθέτη και 5.5 μήνες μετά την συνταξιοδότησή της, και αφού έχει δεχθεί πρώτα μία σειρά εγγράφων και καταγγελιών με τα οποία ζητούνται εξηγήσεις και πληροφόρηση για το θέμα «Έρευνα – Οικονομικός Έλεγχος στο Δήμο Περιστερίου», ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης κ. Ανάργυρος Κουτσιλιέρης, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΚΟ Α 1091710 ΕΞ 2012/17.6.2012 έγγραφό του προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητές α) κ. Δημοσθένη Ηλιόπουλο της Δ/νσης Οικον. Επιθ/σης Πειραιά και β) κ. Γεώργιο Γιαννούκο της Δ/νσης Οικον. Επιθ/σης Αθηνών τους διαβιβάζει πρόσθετα έγγραφα για το συγκεκριμένο θέμα και τους ζητά τις δικές τους ενέργειες σε ότι αφορά την εντολή ελέγχου των οικονομικών του Δήμου Περιστερίου με βάση την με αρ. πρωτ. 1050796/2406-7/1.6.2009 έγγραφη εντολή (για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ-6). Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται και σε άλλες 12 Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπουργεία, δείγμα της εμπλοκής τους και της σοβαρότητας του θέματος.

β). Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, τρεις (3) μήνες μετά το προηγούμενο έγγραφό του, ο κ. Ανάργυρος Κουτσιλιέρης, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΚΟ Α 1133579 ΕΞ/20.9.2012 έγγραφό του «ανακαλεί την με α. πρωτ. 1050796/2406-Α΄/1.6.2009 εντολή ελέγχου (σ.σ. αρχική που είχε δοθεί στην κ. Λογοθέτη) και ΑΝΑΘΕΤΕΙ τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Περιστερίου, από κοινού στους Οικονομικούς Επιθεωρητές α) κ. Δημοσθένη Ηλιόπουλο της Δ/νσης Οικον. Επιθ/σης Πειραιά και β) κ. Γεώργιο Γιαννούκο της Δ/νσης Οικον. Επιθ/σης Αθηνών (για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ-7).

Στην ακροτελεύτια παράγραφο του εγγράφου ο κ. Ανάργυρος Κουτσιλιέρης, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης, αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Την πορισματική έκθεση, μετά συνημμένων σε αυτή στοιχείων, παρακαλούμε να υποβάλετε στην υπηρεσία μας, σε τρία αντίγραφα το συντομότερο δυνατό». Το τελευταίο, για όσους γνωρίζουν στοιχειωδώς ανάγνωση και γραφή ελληνικών, ερμηνεύεται ως «εντολή άμεσου ελέγχου χωρίς καμία καθυστέρηση». Παρόλα αυτά, όμως η υπόθεση «Έρευνα – Έλεγχος Οικονομικών Δήμου Περιστερίου», ουδέποτε μπήκε σε διαδικασίες υλοποίησης από τους συγκεκριμένους οικονομικούς επιθεωρητές.

Η εμπλοκή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και η απάντηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.11/21210/19.9.2012 έγγραφό της ζητά, από τη Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης του υπουργείου Οικονομικών, πληροφόρηση για την «τύχη» της Εντολής 1050796/2406-7/1.6.2009 Ελέγχου των οικονομικών του Δήμου Περιστερίου.

Απαντώντας η (νέα) Προϊσταμένη της τελευταίας κ. Βασιλική Μαγδάλη, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΚΟ 1152556 ΕΞ 2012/30.10.2012 έγγραφό της, επαναβεβαιώνει ότι η Εντολή 1050796/2406-7/1.6.2009 επέστρεψε ανεκτέλεστη από την αρχική εντολοδόχα κ. Λογοθέτη και ανατέθηκε εκ νέου με το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΚΟ 1133579 ΕΞ/20.9.2012 έγγραφο στην Οικονομική Επιθεώρηση Πειραιά (για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ-8).

Παρόλα αυτά, όμως, καμία ενέργεια σε ότι αφορά τις εντολές ελέγχου των οικονομικών του Δήμου Περιστερίου δεν προχώρησε από την Οικονομική Επιθεώρηση Πειραιά.

Η εμπλοκή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων

α). Στις 17 Ιανουαρίου 2014 η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το με αρ. πρωτ. Γ.Γ.Δ.Ε. 00171 ΕΞ/17.1.2014 ζητά από τη Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης του υπουργείου Οικονομικών, πληροφορίες για την εξέλιξη της Έρευνας – Ελέγχου των οικονομικών του Δήμου Περιστερίου από την Οικονομική Επιθεώρηση Πειραιά.

β). Στις 28 Ιανουαρίου 2014, δέκα ημέρες μετά η Προϊσταμένη της τελευταίας κ. Βασιλική Μαγδάλη, με το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΕΚ Α 1017652 ΕΞ/28.1.2014 έγγραφό της (για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ-9), απαντά στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων, σημειώνοντας τα εξής:

1). Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά έστειλε στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικών ελέγχων ως «ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ» την με αριθμ. πρωτ. ΔΕΚΟ 1133579 ΕΞ/20.9.2012 εντολή «Διενέργειας έρευνας στο Δήμο Περιστερίου», σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4081/2012 (σ.σ. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι ανεκτέλεστες εντολές ελέγχου που υπήρχαν στις Οικονομικές Επιθεωρήσεις του υπουργείου Οικονομικών έπρεπε από της δημοσίευσης του Ν.4081/2012 να αποσταλούν στην Γ.Γ.Δ.Ε. προκειμένου να διενεργηθούν από αυτήν).

2). Το α) Γενικό Λογιστήριο, β) η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων (σ.σ. προφανώς εννοεί τις αρμόδιες υπηρεσίες τους) να «συσχετίσουν» το με αρ. πρωτ. Γ.Γ.Δ.Ε. 00171 ΕΞ/17.1.2014 έγγραφο με την εντολή Ελέγχου των οικονομικών του Δήμου Περιστερίου «προκειμένου (όπως αναφέρει) να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου», ενημερώνοντας σχετικά και το γραφείο του γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Το τελικό «γραφειοκρατικό κτύπημα» ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ της Εντολής Ελέγχου στα οικονομικά του Δήμου Περιστερίου εν έτι 2016, επτά (7) χρόνια μετά (!!!)

Στις 21.1.2016, η Δ/νση Εκτάκτων Ειδικών Ελέγχων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους με το με αρ. πρωτ. 2/1662/ΔΕΕΕ/21.1.2016 που υπογράφει ο προϊστάμενος της Δ/νσης κ. Νικόλαος Κράκαρης και το οποίο απευθύνετε στον πολίτη του οποίου η καταγγελία είχε προκαλέσει την Εντολή Ελέγχου του Δήμου Περιστερίου, αναφέρει τα εξής:

«Απαντώντας στο από 18.12.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο στάλθηκε στην υπηρεσία μας από το γραφείο του αν. υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη (αρ. πρωτ. 2157/28.12.2015) σας πληροφορούμε ότι στη Δ/νση Εκτάκτων ειδικών ελέγχων η οποία λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 2014 με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/14) δεν έχουν περιέλθει οι καταγγελίες σας σχετικά με το Δήμο Περιστερίου».

Το «θάψιμο» και η τελική «εξαφάνιση» της Εντολής Ελέγχου στο Δήμο Περιστερίου

Για όσους διάβασαν όλο το συγκεκριμένο άρθρο, που ομολογουμένως είναι «κουραστικό» αφού αναφέρεται σε έγγραφα, γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι:

α) Η καταγγελία για την «τύχη» του ποσού των 1.050.000 ευρώ, κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και γι’ αυτό διατάχθηκε το 2009 ο Έλεγχος των οικονομικών του Δήμου Περιστερίου…,

β) Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές και ιδιαίτερα η έχουσα πρώτη την Εντολή κ. Λογοθέτη Τασούλα, της Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής, επέδειξαν «μη εξηγούμενη με την κοινή λογική» καθυστέρηση εκτέλεσης των Εντολών που έλαβαν με αποτέλεσμα την επιστροφή τους στην υπηρεσία ως «Ανεκτέλεστες»,

γ) Οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Επιθεωρητών αιτιολόγησαν την μη εκτέλεση των εντολών Ελέγχου του Δήμου Περιστερίου με το: «Ο Προγραμματισμός των διενεργηθησομένων ελέγχων, γίνεται μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων, το είδος των καταγγελθεισών οικονομικών ατασθαλιών κλπ.», παρότι γνωρίζουν ότι ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528 άρθρο 107, εδ. «ιδ» & «ια», όπως ισχύει) δεν επιτρέπει την απασχόληση των υπαλλήλων με νεότερες υποθέσεις, απ’ αυτές που τους έχουν ανατεθεί ή αλλιώς την επιλογή των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί και την εγκατάλειψη παλαιότερων. Εξάλλου τον Προγραμματισμό των υποθέσεων κάθε Οικονομικού Επιθεωρητή τον έκανε ο εκάστοτε προϊστάμενος του με την ανάθεση των Εντολών σ’ αυτόν. Εκτός, βέβαια, αν υπάρχει έγγραφη εντολή για μη απασχόληση σε ότι αφορά την σχετική εντολή για το Δήμο Περιστερίου, στην οποία, όμως, θα έπρεπε να αιτιολογείται το γιατί.

δ) Πράγματι οι δεύτερη Εντολή Ελέγχου του Δήμου Περιστερίου «στάλθηκε» ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων, από την Οικονομική Επιθεώρηση Πειραιά, αφού αυτό πρόβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4081/2012 (σ.σ. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι ανεκτέλεστες εντολές ελέγχου που υπήρχαν στις Οικονομικές Επιθεωρήσεις του υπουργείου Οικονομικών έπρεπε από της δημοσίευσης του Ν.4081/2012 να αποσταλούν στην Γ.Γ.Δ.Ε. προκειμένου να διενεργηθούν από αυτήν).

ε) Στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων η «Εντολή Ελέγχου του Δήμου Περιστερίου», ΘΑΦΤΗΚΕ σε «άγνωστα» συρτάρια για «άγνωστους» λόγους και

στ) Το τελικό «χτύπημα» για τη τύχη της «Εντολής Ελέγχου στο Δήμο Περιστερίου» δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νση Εκτάκτων Ειδικών Ελέγχων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους κ. Νικόλαο Κράκαρη που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την υπόθεση αυτή στην υπηρεσία του.

Επιμύθιο

Το τελικό συμπέρασμα, για όποιον διαθέτει στοιχειωδώς απλή κοινή λογική είναι τελικά το εξής:

Είτε αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος ή μάλλον οι υπηρεσίες του και μάλιστα αυτές που έχουν την αρμοδιότητα για τον Έλεγχο της σωστής διαχείρισης των Οικονομικών του κράτους, δεν γνωρίζουν τι ποιεί η «αριστερά» τους,

Είτε «αόρατες» δυνάμεις επιβάλλουν το «ΘΑΨΙΜΟ»υποθέσεων επιλεκτικά και ανάλογα με τον ελεγχόμενο.

Πόσο μάλλον που αυτό γίνεται για ένα ποσό 1.050.000 ευρώ. Τι μπορεί να αναλογιστεί ο πολίτης για τις μεγάλες υποθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ που βλέπουν διαρκώς τα φώτα της δημοσιότητας.

Τελικά, το αν υπήρξε απλώς «σύγχυση» γραφειοκρατικών διαδικασιών ή αμέλεια ή αν θέλετε ολιγωρία στην συγκεκριμένη υπόθεση «Ελέγχου του Δήμου Περιστερίου» για επτά (7) ολόκληρα χρόνια, από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες ή

Αυτό είναι έργο «άγνωστων» υπηρεσιακών και όχι μόνο παραγόντων;

Είναι έργο της σημερινής διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα του αν. υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη να το ξεκαθαρίσει.

Όπως λέει και ο λαός «αν ο τσοπάνος δεν κλείσει τις τρύπες στο μαντρί ο Λύκος θα «τρώει» συνέχεια τα πρόβατα»… για να μην ξεχνιώμαστε…

Εξάλλου πρώτη (μάλλον δεύτερη) φορά αριστερά είναι η Κυβέρνηση που έχουμε η οποία μάλιστα διακινεί και κοινωνεί το ήθος της… και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

"Εκδορεύς"

Vukentra.gr

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "