Αχ! κύριε Τζόκα μας, ούτε εσύ!!! Εξάγγειλαν το 2017 έργο στο Περιστέρι που θα γίνει το 2020

Κατηγορία: Περιστέρι Δημοτικά Έργα


Οι Έλληνες Πολιτικοί, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν το «αριστερό ηθικό πλεονέκτημα» ή όχι δεν διαφέρουν σε τίποτα μεταξύ τους. Πολιτικάντιδες είναι και έτσι συμπεριφέρονται. Τελευταίο παράδειγμα ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθήνας κος Σπύρος Τζόκας. Εξάγγειλε το 2017 έργο στο Περιστέρι που, όμως, ΘΑ γίνει το 2020. Εκλογές γάρ και όποιος αντέξει…αντέξει…

----------------------------

Λίγο μετά τον ερχομό του νέου έτους, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθήνας κος Σπύρος Τζόκας, με δελτίο τύπου προς τα τοπικά SocialMedia,αλλά και με ταυτόχρονη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, πληροφορούσε το κοινό ότι μετά από εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, -δεύτερη στη σειρά τα τελευταία 5 χρόνια-, της Λεωφόρου Θηβών, από την Λεωφόρο Αθηνών και έως το νεκροταφείο Ιλίου-Πετρουπόλεως, συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000,01 ευρώ!!!

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονταν στην σχετική ανακοίνωση, η ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών, στο τμήμα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Περιστερίου, αφορούσε την επίστρωση νέου ασφαλτοτάπητα και την διαμόρφωση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδοστρώματος.

Όσοι διαβαίνουν την συγκεκριμένη Λεωφόρο, είτε σε καθημερινή βάση, είτε περιστασιακά, πίστεψαν, ότι επιτέλους αυτή θα λάβει την μορφή που της αξίζει αντίστοιχη που ορίζεται από τις Λεωφόρους & Αθηνών, στο Αιγάλεω, τμήμα που αναπλάθηκε το 2014-15, αποκτώντας επιτέλους πλακοστρωμένα πεζοδρόμια, πολύ καλό ασφαλτοτάπητα και 1.000 περίπου δένδρα και φυτά.

Όλοι τέλος πίστεψαν, ότι το υπό ανάπλαση Τμήμα της συγκεκριμένης Λεωφόρου, θα άλλαζε επιτέλους μορφή, κάτι που δεν έγινε στην προ 5ετείας ανάπλαση της πάλι (ολοκληρώθηκε το 2012-13), στην οποία παρά το πολύ υψηλό κόστος των έργων που είχαν προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ, το μόνο που πραγματικά έγινε ήταν το ενδιάμεσο διάζωμά της, με τα υπόλοιπα στοιχεία της και κυρίως το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια να παραμένουν στην κατάσταση που ήταν…

Τα τελευταία μάλιστα στο μεγαλύτερο μέρος τους, -σε όλο το συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου και από τις δύο πλευρές-, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, αφού οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές του δρόμου, είτε τα έχουν καταλάβει με μόνιμες κατασκευές, είτε τα έχουν εξαφανίσει μετατρέποντάς τα σε χώρους εργασίας και ολοκλήρωσης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους με ποιο χαρακτηριστικά σημεία αυτά που βρίσκονται στη διασταύρωση «Τζών Κένεντι & Θηβών», στην διασταύρωση «Πελασγίας & Θηβών», όπως επίσης και στο τμήμα που βρίσκεται μετά την διασταύρωση «Κωνσταντινουπόλεως & Θηβών».

Σε τραγική, επίσης, κατάσταση βρίσκεται και η κατάσταση του ασφαλτοτάπητα, στο μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου τμήματος της Λεωφόρου, που πέραν των άλλων εγκυμονεί κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως όταν οι καιρικές συνθήκες (βρέχει) δεν είναι καλές, ενώ σε ορισμένα σημεία και ιδιαίτερα από Λεωφόρο Αθηνών, έως Πελασγίας, η έλλειψη δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων, δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις για τα εποχούμενα οχήματα.

Όλα αυτά και πιθανόν και άλλα, που δεν είναι ορατά στους κοινούς δημότες και παρατηρητές των πραγμάτων, θέλησε να θεραπεύσει η Δημοτική Αρχή Περιστερίου με το νέο έργο που εξαγγέλθηκε μετά φανών και λαμπάδων τόσο από την ίδια σε δεύτερο βαθμό, όσο κυρίως από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθήνας κ. Σπύρο Τζόκα.

Όπως, όμως, συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα, τα καλά πράγματα που εξαγγέλλονται σπανίως είναι κι αληθινά ή μάλλον σπανίως γίνονται στην ώρα τους.

Ίσως γιατί μεγαλύτερη σημασία για τον πολιτικό λόγο ή αν θέλετε για την πολιτική προπαγάνδα των Ταγών που κατέχουν την εξουσία, δεν είναι αυτά καθ’ αυτό το έργο που υλοποιούν και για το οποίο εκλέχθηκαν, αλλά το «ΘΑ» του τι θα κάνουν. Στην συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, οι νέες εκλογές έρχονται μέσα στο 2019 και με την εξαγγελία του ΕΡΓΟΥ, πετυχαίνουν «με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια», όπως λέει και σοφός λαός.

Από την μία, πληροφορούν τις πράγμασι το λαό για το «αμέριστο» ενδιαφέρον τους, -αν και δεν διαθέτουν χρήμα να ξοδέψουν για τις ανάγκες τους-, και από την άλλη δεσμεύουν την επόμενη Διοίκηση για το τι η ίδια θα κάνει…

Ας δούμε, όμως την σειρά των πραγμάτων που οδήγησαν στην πομπώδη εξαγγελία ενός πολύ σημαντικού, υψηλού προϋπολογισμού έργου, αλλά και σημασίας για τον τοπικό πληθυσμό, το οποίο, βέβαια θα υλοποιηθεί δύο χρόνια μετά κι ενώ θα «τρέχει» το έτος των νέων εκλογών, οπότε πέρα των άλλων θα έχουμε και εγκαίνια, επισκέψεις παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου, κλπ.

1ον). Η Αρχή των Πραγμάτων: Για το έργο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 14/07-04-2017 μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Λ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισμού 1.900.000,01 €.

2ον). Έγκριση της Μελέτης του Έργου: Με την υπ’ αριθμ. 201/20-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΩΛΩΞ2-ΞΕΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοιχτή διαδικασία.

3ον). Έγκριση Χρηματοδότησης του Έργου: Για την χρηματοδότηση του έργου έχει υπογραφεί η από 22-02-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου, ποσού 1.900.000,01 €.

4ον). Δέσμευση χρηματοδότησης του Έργου: Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2971/03-01-2018 (ΑΔΑ: 73Ω77Λ7-Ε9Ω) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1665) της Περιφέρειας Αττικής.

5ον). Ένταξη Χρηματοδότησης του Έργου στον Προϋπολογισμό του Δήμου: Για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στον Προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου, έχει εκδοθεί η 192/8.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΡΛΓΩΞ2-45Ξ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περιστερίου.

Η διαδικασία, όπως φαίνεται από τα προηγούμενα τυπικά άψογη, αν και χρειάσθηκε ένας ολόκληρος χρόνος, προκειμένου και τυπικά να υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και στοιχεία έγκρισης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αν και στην επίσημη ορολογία των δημοτικών έργων ο χρόνος αυτός ονομάζεται και «χρόνος ωρίμανσης».

Ο διάβολος, όμως κρύβεται πίσω από τις λέξεις και τις παραγράφους, όπως λέει και ο αλός, και στην συγκεκριμένη περίπτωση, την «αλήθεια» για πότε θα ξεκινήσει το έργο ή μάλλον πότε θα είναι δυνατή η εκταμίευση της χρηματοδότησής του για να ξεκινήσει το έργο, αποτυπώνεται σε δύο παραγράφους των αποφάσεων 2971/03-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής και 192/8.3.2018 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περιστερίου.

  • Στην πρώτη απόφαση, - αυτή της Περιφέρειας Αττικής-, που προηγείται και χρονικά, αναφέρεται στο δια ταύτα: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2018 του(των) κωδικού(ών) του παρακάτω πίνακα για την ανάγκη "διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης συνολικής πίστωσης: 1.900.000,01€ με κατανομή ανά έτος: 2018: 5.000,00€,2019: 895.000,00€ και 2020: 1.000.000,01€, για το έργο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ" της "Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθήνας."»
  • Στην δεύτερη, -αυτή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου-, που εκδόθηκε δύο σχεδόν μήνες μετά αναφέρεται στο δια ταύτα: «Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης 5.000 €σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.7828 τρέχοντος πρ/σμού, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Λ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», εγκρίνει την δέσμευση εγγραφής ποσού 895.000 €, η οποία θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2019 και θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7333.7828 αντίστοιχη πίστωση και εγκρίνει την δέσμευση εγγραφής ποσού 1.000.000,01 €, η οποία θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 και θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7333.7828 αντίστοιχη πίστωση.»

Επιμύθιο

Το σημαντικό, όλων ήταν η έγκριση της Χρηματοδότησης του Έργου από την Περιφέρεια Αττικής, ανεξάρτητα, αν ο προϋπολογισμός της δεν είχε τα κονδύλια (χρήματα) που θα έπρεπε να δοθούν στον Δήμο Περιστερίου προκειμένου αυτός να το υλοποιήσει άμεσα…

Το επίσης σημαντικό είναι ότι η απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου, αποτέλεσε πολύτιμο επικοινωνιακό εργαλείο, στη προσπάθεια που καταβάλει η Αντι-περιφέρεια Αττικής Δυτικού Τομέα και ειδικότερα ο επικεφαλής της κος Σπύρος Τζόκας, να προβάλουν το «δημιουργικό» έργο τους…

Εκλογές έρχονται γαρ και αυτό είναι όχι μόνο ανθρώπινο, αλλά πάγια πρακτική των Ελλήνων πολιτικών Ταγών, έστω και αν φέρεται ότι ανήκουν, -όπως ο κος Σπύρος Τζόκας-, στην ευρύτερη οικογένεια τη Αριστεράς που προβάλει νέα πολιτικά ήθη και το περίφημο «αριστερό ηθικό πλεονέκτημα».

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αν το έργο ξεκινήσει εντός του 2019 και μάλιστα λίγο πριν τις νέες αυτοδιοικητικές εκλογές που είναι και το ποιο πιθανό, θα του δώσει την ευκαιρία, όπως και της «προϊσταμένης» του κας Ρένας Δούρου, -οι άνθρωποι δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους υπόλοιπους πολιτικούς και πολιτικάντηδες-, να ξαναπροβάλουν το έργο τους, είτε με επισκέψεις, είτε με νέα ανακοινώσεις και λαμπερές φωτογραφήσεις…

Σε ότι αφορά τέλος τη Δημοτική Αρχή Περιστερίου, μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά, -αφού άλλος έχει το μαχαίρι για να κόψει το καρπούζι-, ακολούθησε τα βήματα της Περιφέρειας, αποσπώντας τουλάχιστον την δέσμευση για την υλοποίηση έστω και μελλοντικά ενός σημαντικού τοπικού έργου…

Σε κάθε περίπτωση, όμως και οι δύο Αρχές, Δήμος και Περιφέρεια, δεσμεύουν σε χρόνο πρωθύστερο τις νέες Διοικήσεις που έρχονται, επιβάλλοντας τον δικό τους προγραμματισμό για το τι μέλει γίνει στον Δήμο… δεσμεύοντας ταυτόχρονα πολύτιμους πόρους που αντλούνται από τους φόρους που καταβάλουν οι δημότες και συνολικά οι αγρίως φορολογούμενοι πολίτες…

«Διογένης ο Κρατών και τον Φανόν»

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "