Περιστέρι: Ρέματα, Πλημμύρες, και ο κίνδυνος νέων καταστροφών… Ευθύνες αιρετών (μέρος 2ο)

Κατηγορία: Περιστέρι Δημοτικά Έργα


Ευθύνες αιρετών για τις πλημμύρες & η ανεξαρτησία των Υπηρεσιών Δόμησης

Με Εγκύκλιο της, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθορίζει ποια είναι η ακολουθία των ενεργειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περίπτωση καταστροφικών πλημμυρών (και γενικά φυσικών καταστροφών) και ποιες οι ευθύνες των Αιρετών Αρχόντων της. Ακόμη η «ανεξαρτησία» των Υπηρεσιών Δόμησης (Πολεοδομίες) τις κάνει υπεύθυνες για κάθε αυθαίρετη κατασκευή που συμβάλει στις καταστροφές…

----------------------

Μεγάλη δημόσια κουβέντα έχει ανοίξει πάλι, για τις «ευθύνες των πλημμυρών» με αφορμή όσα συνέβησαν στη Δυτική Αττική και κυρίως με την καταστροφική πλημμύρα της Μάνδρας με τους 22 νεκρούς. Είναι ένα θέμα που διαχρονικά προβληματίζει, κυρίως αμέσως μετά από κάποια καταστροφή, αλλά σπανίως επιλύεται. Στην «επιφάνεια» έρχονται ξανά τα μπαζωμένα ρέματα της Αττικής, οι καθαρισμοί των φρεατίων και τα μέτρα πρόληψης.

Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια «γραφειοκρατία συντονισμού» πίσω από μια πλημμύρα που… “έρχεται”. Κάπου εκεί, ίσως ξετυλίγεται ο «μίτος των ευθυνών».

Τα  Έκτακτα  Δελτία  Επιδείνωσης  Καιρού  (ΕΔΕΚ)  και  τα  Έκτακτα  Δελτία  Πρόγνωσης  Επικίνδυνων  Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ δεν είναι μόνο για να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο και αν χρειαστεί να πάρουμε ομπρέλα!

«Ρόλος» τους είναι να αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και να διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους  εμπλεκομένους  φορείς προκειμένου  να  τεθούν  σε  κατάσταση  αυξημένης  ετοιμότητας (σχήμα 1).

Διάγραμμα ροής αποστολής σημάτων ΕΔΠΕΚΦ

Όπως παρατηρείτε, το κομμάτι της «συνεννόησης» είναι σχεδιασμένο με διαφορετική μορφή, καθώς όλοι καταλαβαίνουν ότι από εκεί «ξεκινούν και τελειώνουν» όλα…

Περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφονται στην Εγκύκλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που εκδόθηκε, προς τραγική ειρωνεία… λίγες ημέρες, (1/11/2017) πριν την καταστροφική πλημμύρα της μάνδρας. Εκεί αναφέρονται όσα πρέπει να γίνονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις με αυτή (για να δείτε όλη την Εγκύκλιο της ΓΓΠΠ κάντε κλικ εδώ).


 

Χαρακτηριστικά σημεία της Εγκυκλίου που αφορούν στο ρόλο και τις ευθύνες δημάρχων και Περιφερειαρχών

-------------------------

ΕΜΠΛΟΚΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από πλημμύρες, αμέσως μετά την πρώτη ενημέρωσή τους για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός των διοικητικών τους ορίων, επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας Δ.Ε.Υ.Α., προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωση φαινομένων.


 

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με: 

 • την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο Δήμος,
 • την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.,
 • τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού,
 • τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή περιορίζεται στα όρια του Δήμου,
 • την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ.) προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους,
 • τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς,
 • ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά φαινόμενα,
 • την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες
 • α) που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία ή
 • β) για άμεση συνδρομή συνεργείων του Δήμου για την άρση εμποδίων πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους, την απομάκρυνση φερτών υλικών για την διευκόλυνση απορροής πλημμυρικών υδάτων, κλπ.,
 • την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους,
 • την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

Επίσης, ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010).

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων πλησίον ή εντός των σχολικών μονάδων και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, φροντίζουν, κατά την κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους, οι μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών συγκροτημάτων και ενημερώνουν τις τοπικές αρχές (Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας οικείου Δήμου) για άμεση συνδρομή στο έργο της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα και την εν συνεχεία παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.


 

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του δύναται να ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς ή να αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από την οικεία Περιφέρεια ή από όμορους Δήμους ή άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ).

Η εν συνεχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν:

 • την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή φιλοξενία των πολιτών που λόγω καταστροφής η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη,
 • τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής,
 • τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός λοιπών αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους,
 • την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας,
 • τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, 
 • την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • την υποβολή αιτήματος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα του Δήμου (Τοπικές Κοινότητας, Δημοτικά Διαμερίσματα) σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 • την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

Οι Δήμοι για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών στους πολίτες δύνανται να δημοσιοποιούν άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις ζημιές που έχουν υποστεί, καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα – παράγραφος 5.1 του παρόντος)

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου. 

Επίσης, προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, ο Δήμαρχος δύναται να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)  Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ, Γ1δ/Γ.Π. οικ.59565/4-8-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Γ1δ/Γ.Π. οικ.59565/4-8-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.  


------------------------------

ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με το καταστροφικό φαινόμενο, στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα δρομολογούν αρχικά δράσεις που συνδέονται με:

 • την κινητοποίηση, δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, του επιχειρησιακά εμπλεκόμενου δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς,
 • την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, κλπ), με μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς,
 • την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.,
 • τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο,
 • τη συνδρομή στο έργο των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες,
 • την άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ),
 • την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά φαινόμενα,
 • τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,
 • την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους.
 • την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 • την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα ΠολιτικήςΠροστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ,
 • τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου.

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα παροχής βοήθειας στους πληγέντες, συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. 


 

Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας (αρθ. 186 του Ν3852/2010).

Σημειώνεται ότι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από πλημμύρες, γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη (ΑΠ 6372/9-10-2014 έγγραφό μας).

Εν συνεχεία, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (Π.Σ., Δήμοι, κλπ) και τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου σε έργα και υποδομές αρμοδιότητας Περιφέρειας, συγκροτούν κατάλληλα συνεργεία για:

 • την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας,
 • την αποκατάσταση λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας, 
 • την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πληγεί από πλημμύρες.

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια, ή δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, δύναται να αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ).

Για τα πάσης φύσεως αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας το έργο της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας τους υποστηρίζεται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία με εντολή Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη συντονίζουν το έργο της διάθεσης δυναμικού και μέσων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή. 


--------------------------

Οι ευθύνες των Υπηρεσιών Δόμησης (Πολεοδομίες)

Με αφορμή του γεγονότος, της αυθαίρετης, όπως αποδείχθηκε, δόμησης του αμαξοστασίου του Δήμου Μεγάρων μέσα στην κοίτη του ρέματος, αίτιο που συνετέλεσε στην τεράσταια καταστροφή στο Δήμο Μάνδρας, παραθέτουμε ξανά το έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής με το οποίο ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομίες) είναι τελείως ανεξάρτητες από τις διοικήσεις των Δήμων, δεν υπάγονται σ’ αυτές ως προς το εργασιακό τους αντικείμενο και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε αυθαίρετη κατασκευή.

Αναρμοδιότητα Δημάρχων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης

Με το υπ’ αριθ. 99562 / 36373 / 12.12.2016 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επισημαίνεται ότι ο προϊστάμενος της πολεοδομικής υπηρεσίας του δήμου αντλεί την αρμοδιότητά του για την έκδοση οικοδομικών αδειών και εν γένει για την επίβλεψη της τήρησης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών απ’ ευθείας από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4030/2011 και επομένως, η παράλληλη ισχύς του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, δε δημιουργεί ουσιαστική αρμοδιότητα του δημάρχου, αλλά μόνο διοικητική σχέση προς την πολεοδομική υπηρεσία και το προσωπικό της, δηλαδή, μπορεί ο δήμαρχος να ελέγξει πειθαρχικά τον προϊστάμενο, δεν μπορεί όμως να επέμβει στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Η ίδια ερμηνεία υιοθετείται και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνεπώς, οι  Δήμαρχοι  δε  νομιμοποιούνται  να  ασκούν,  ή και να επεμβαίνουν, στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου στις Υπηρεσίες Δόμησης.

---------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & Ν.Π.

 • Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
 • Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα
 • Πληροφορίες : Παπαναστασίου Κορίνα
 • Τηλέφωνο : 213 2035 650 
 • Αθήνα, 12.12.2016
 • Αριθ. Πρωτ. : 99562/36373

ΘΕΜΑ: Αναρμοδιότητα Δημάρχων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης

Σε συνέχεια σχετικών αναφορών, εγγράφων και προφορικών, που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από μηχανικούς-υπαλλήλους Υπηρεσιών Δόμησης, με τελευταία την από 29.11.2016 Αναφορά-Καταγγελία της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής (Ε.Μ.Δ.Υ.Α.Δ.Α.Σ.), θεωρούμε ότι οφείλουμε, στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών μας αρμοδιοτήτων επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 214επ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των Υπηρεσιών σας, να σας επισημάνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/249/2011), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 1 με την παρ. 1 του άρθρου 53 το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α/174/2013), αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ως άνω Νόμου 4030/2011, συνάγεται ότι η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου και ειδικότερα ο Προϊστάμενος αυτής, είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση οικοδομικών αδειών και εν γένει για την επίβλεψη της τήρησης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010), 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α) … β) ... γ)…δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. ε) …στ)… ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου….

Όπως ανωτέρω εκτέθηκε, ο προϊστάμενος της πολεοδομικής υπηρεσίας του δήμου αντλεί την αρμοδιότητά του απ’ ευθείας από το νόμο και ειδικότερα από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Ν. 4030/2011 και επομένως, η παράλληλη ισχύς του ως άνω άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, δε   δημιουργεί  ουσιαστική αρμοδιότητα του δημάρχου, αλλά μόνο διοικητική σχέση προς την πολεοδομική υπηρεσία και το προσωπικό της, δηλαδή, μπορεί ο δήμαρχος να ελέγξει πειθαρχικά τον προϊστάμενο, δεν μπορεί όμως να επέμβει στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Η ίδια ερμηνεία υιοθετείται και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κατά το σκεπτικό  της υπ’ αριθ. 3638/2015 απόφασής του, αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας για την χορήγηση εγκρίσεως εισόδου - εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση κατηγορίας Β που έχει πρόσωπο επί δημοτικής οδού, ρητά αναφέρει ότι: Αρμόδιο δε όργανο για την χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως είναι  το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν έχει ανατεθεί από το νόμο στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου … Και τούτο εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει προκειμένου περί της αρμοδιότητας χορηγήσεως έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης, η οποία έχει ανατεθεί με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) ειδικώς στην Υπηρεσία Δόμησης των Δήμων. Εξάλλου, σύμφωνα με παλαιότερη σχετική νομολογία του Συμβούλιου της Επικρατείας, οι μεταβιβαζόμενες στην Πολεοδομία του Δήμου πολεοδομικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και όχι από το δήμαρχο, ο οποίος μάλιστα, σε περίπτωση διαφωνίας, δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων του πολεοδομικού οργάνου (ΣτΕ  2629/2001, 4286/1999, 3928/1997), ούτε να καθοδηγήσει τον τελευταίο, με έγγραφες εντολές, στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του (ΣτΕ 3482/1991).
Από  τα  ανωτέρω συνάγεται  ότι,  οι  Δήμαρχοι  δε  νομιμοποιούνται  να  ασκούν,  ή και να επεμβαίνουν, στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου στις Υπηρεσίες Δόμησης.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με στοιχεία από το aftodioikisi.gr

Δημ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "