Βουλιάζει ο «Όμιλος Καλογρίτσα» ενώ η Attica Bank, βασικός χρηματοδότης του, αναζητεί εναγωνίως κεφάλαια στο Λονδίνο!!!

Κατηγορία: Οικονομία Τράπεζες


Σε καθεστώς κατάρρευσης έχει εισέλθει ο Όμιλος Καλογρίτσα, που παρότι «πάρει» μία σειρά δημοσίων έργων, στερείται ρευστότητας για να τα κατασκευάσει, μετά το «απαγορευτικό» χρηματοδότησής του που αποφάσισε η Attica Bank. Η τράπεζα είναι εκτεθειμένη στον πολύ υψηλό δανεισμό των εταιριών του Ομίλου Καλογρίτσα που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, όπως επίσης και στην υποχρεωτική δέσμευση κεφαλαίων για τις εγγυητικές επιστολές ίδιου συνολικού ύψους που του έχει χορηγήσει και τις οποίες υπάρχει κίνδυνος να τις καταβάλει στο δημόσιο, λόγω της αδυναμίας που εμφάνισε ο μεγαλοκατασκευαστής να υλοποιήσει τα δημόσια έργα που έχει αναλάβει.

Σύμφωνα με την, υπό τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη, σημερινή διοίκηση της Attica Bank, η υψηλή δανειοδότηση του κατασκευαστικού Ομίλου Καλογρίτσα, όπως και η πολύ υψηλού ύψους εγγυητικές που του χορηγήθηκαν από την Τράπεζα, έρχονται από το 2013, περίοδο κατά την οποία τον έλεγχο της Διοίκησής της, είχε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπό τον σημερινό υπουργό υποδομών κ. Σπίρτζη, ο οποίος τυγχάνει και κουμπάρος του βασικού μετόχου του κατασκευαστικού Ομίλου κου Καλογρίτσα.

Παράγοντες της αγοράς των δημοσίων έργων και όχι μόνο εκτιμούν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Όμιλος Καλογρίτσα να «καταρρεύσει», σε περίπτωση που τελικά η Attica Bank, διακόψει οριστικά την χρηματοδότησή του.

Ήδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα η διοίκηση Ρουμελιώτη με εξώδικό της στον κατασκευαστικό Όμιλο, έδωσε στην διοίκησή του προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να καταθέσει στην τράπεζα αξιόπιστο σχέδιο για την ρύθμιση και εξυπηρέτηση των χρεών της προς αυτή, ενώ του ζητά και εξηγήσεις για την μεταβίβαση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την Attica Bank, έργων που ήδη έχουν «μεταβιβασθεί» σε εταιρίες του Ομίλου Μπόμπολα.

Το πόσο περιπλεγμένη είναι οι σχέση Attica Bank και Ομίλου Καλογρίτσα φαίνεται ακόμη και από ανακοίνωση της διοίκησης της Τράπεζας με την οποία ζητούσε να σταματήσουν οι εξωτραπεζικές και εξωθεσμικές πιέσεις για την συνέχιση και αύξηση της χρηματοδότησης του κατασκευαστικού ομίλου.

Attica Bank: Τελεσίγραφο στον όμιλο Καλογρίτσα για άμεση ρύθμιση δανείων


Προθεσμία 15 ημερών έτσι ώστε να προσέλθει με μία αξιόπιστη λύση ρύθμισης των δανείων του, δίνει στον όμιλο Καλογρίτσα η Attica Bank, με εξώδικο που απέστειλε στη διοίκηση της τεχνικής εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, η Attica Bank αναφέρει πως έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ανοχής και καλής και συναλλακτικής πίστης και στο πλαίσιο της βέλτιστης συνολικής εξυγίανσης της πιστοδότησης, ζήτησε την σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα επιβεβαιώνονταν από ελεγκτική εταιρεία πρώτης τάξεως, την οποία προσέλαβε η ίδια η τράπεζα.

Επίσης, τοποθέτησε την ίδια ελεγκτική εταιρεία ως Financial Controller και CRO στην εταιρεία και σταμάτησε τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα υφιστάμενα όρια χρηματοδοτήσεων με βάση το νομοκανονιστικό πλαίσιο, είχαν εξαντληθεί. Συγκεκριμένα, η απόφαση των αρμοδίων Οργάνων της τράπεζας προέβλεπε την μη δημιουργία νέων Πιστοδοτικών Ορίων (δεδομένου ότι είχαν εξαντληθεί), αλλά την συνέχιση των επαφών με την εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση και για τις δυο πλευρές και πάντα μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Έκτοτε, και μετά από ένα διάστημα 2 μηνών, και πάρα τις συνεχείς προφορικές υποσχέσεις για προσκόμιση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης των οφειλών, ουδέν συνέβη.

Κατά συνέπεια, η Attica Bank απέστειλε στις 10.05.2018 σχετική εξώδικη επιστολή με την οποία ανακοινώνει στην εταιρεία ότι εάν εντός 15 ημερών δεν προσέλθει με μια αξιόπιστη λύση ρύθμισης, η οποία να έχει επιβεβαιωθεί από την ελεγκτική εταιρεία, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.


Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα διοίκηση της τράπεζας με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Σεπτέμβρη του 2016, βρέθηκε προ μιας διαμορφωμένης κατάστασης στις εταιρείες του Ομίλου ΤΟΞΟΤΗ, με υπόλοιπα λογαριασμών που προσέγγιζαν τα 110 εκατ. ευρώ και με έντονα προβλήματα ρευστότητας τα οποία αναδεικνύονταν από τα συνεχή και έντονα αιτήματα χρηματοδοτήσεων.

Όπως διαπίστωσε η νέα διοίκηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της, τα ανωτέρω προβλήματα ρευστότητας και τα συνεχή αιτήματα πιστοδοτήσεων προϋπήρχαν της ανάληψης των καθηκόντων της (από το 2013) και οφείλονταν κυρίως στην έντονη και μη ορθολογική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου των εταιρειών ΤΟΞΟΤΗΣ (συνεχής ανάληψη τεχνικών έργων με μη ρεαλιστικές εκπτώσεις).

Στο εξώδικο αναφέρεται ότι οι οφειλές του ομίλου προς την Attica Bank δεν εξυπηρετούνται και βρίσκονται πλέον σε σημαντική καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών). Επίσης, παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της τράπεζας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότηση των εταιρειών του ομίλου και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες κατά τις οποίες η διοίκηση του ομίλου παρείχε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα των εταιρειών του ομίλου καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την τράπεζα εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα ο όμιλος δεν έχει φανεί συνεπής στις ρητές δεσμεύσεις του.

Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας έστειλε επιστολή στον πρόεδρο και διευθύντοντα σύμβουλο της ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ, ζητώντας άμεση ενημέρωση για τη συμφωνία στην οποία έχει καταλήξει ο όμιλος με την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την αποκατάσταση εκ μέρους της σημαντικού αριθμού έργων για τα οποία η ΤΟΞΟΤΗΣ έχει λάνει πιστωτικές διευκολύνσεις από την Attica Bank. 

«Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να σας γνωστοποιήσουμε για άλλη μια φορά ότι τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Τράπεζας δια των αρμοδίων οργάνων της. Πέραν τούτου σας καλούμε άμεσα να μας ενημερώσετε και καταθέσετε στην Τράπεζα οποιοδήποτε σχέδιο ή γραπτή συμφωνία έχετε με την συγκεκριμένη ή άλλη εταιρεία προκειμένου να τύχει της αξιολόγησής της». 

Αντιμέτωπος με το αδιέξοδο ο όμιλος Καλογρίτσα


Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες δύο εβδομάδες για την επιβίωση των κατασκευαστικών εταιρειών του ομίλου Καλογρίτσα. Χθες, η τράπεζα Αττικής με εξώδικη επιστολή της ζήτησε από τον όμιλο να παρουσιάσει αξιόπιστο σχέδιο ρύθμισης των δανείων του μέσα σε 15 ημέρες. Αυτό θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί από την ελεγκτική εταιρεία που έχει τοποθετήσει η Τράπεζα με δικά της έξοδα ως CRO / Financial Controller. Σε διαφορετική περίπτωση, η τράπεζα Αττικής, που είναι ο βασικός πιστωτής της Καλογρίτσας, θα προχωρήσει σε καταγγελία των δανείων.

Από την επιστολή ξεχωρίζει η αναφορά για αθέτηση των ρητών δεσμεύσεων του ομίλου Καλογρίτσα για αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, όπως και του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών εγγυητικών επιστολών από την τράπεζα.

Τα έργα

Η εξέλιξη αυτή καθιστά σχεδόν βέβαιη την έκπτωση του ομίλου Καλογρίτσα από τις τέσσερις εργολαβίες του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος, προϋπολογισμού 355 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ), για τις οποίες έχει μειοδοτήσει προσωρινά το σχήμα Τοξότης - Ομάδα Κατασκευών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο είναι συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα εκπέσουν, εάν δεν υπάρξει φόρμουλα. Η μία από αυτές, που αφορά το τρίτο τμήμα του δρόμου Κυλλήνη-Αμαλιάδα, ύψους 865,8 χιλ. ευρώ, εκπνέει σήμερα, αλλά η ισχύς της θα παραταθεί κατά 15 ημέρες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ωσότου δηλαδή να ολοκληρωθεί η γενικότερη προθεσμία των δύο εβδομάδων.


Πάντως, από το σύνολο των έργων του ομίλου Καλογρίτσα, πέντε έργα "σώζονται”, καθώς την Τοξότης θα υποκαταστήσει η Άκτωρ, με την έγκριση της σχετικής αίτησης υποκατάστασης να αποτελεί ζήτημα ημερών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Η Άκτωρ θα υποκαταστήσει τον όμιλο Καλογρίτσα, μεταξύ άλλων: 

  • Στον οδικό άξονα Καλλονής - Σιγρίου στη Λέσβο, ύψους 35 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την κοινοπραξία Αναστηλωτική - Τοξότης - Ελληνική Υδροκατασκευή. 
  • Στην τηλεθέρμανση της Φλώρινας, προϋπολογισμού 41,3 εκατ. ευρώ, που υλοποιεί η Τοξότης και
  • Στο έργο του πρωτογενούς δικτύου αποχέτευσης σε Διόνυσο, Σταμάτα, Ροδόπολη, προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

Σημειώνεται ότι η Άκτωρ χρειάστηκε και στο παρελθόν να αντικαταστήσει την Καλογρίτσας. Τέλη της δεκαετίας του 1990-αρχές 2000, η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού Μετρό "Άγ.Αντώνιος” στο Περιστέρι. Έργο, όμως, που δεν κατάφερε να αποπερατώσει έγκαιρα, με αποτέλεσμα η τότε διοίκηση της Αττικό Μετρό να αποφασίσει την εγκατάσταση της Άκτωρ στο έργο.

Attica Bank: Στο Λονδίνο για συναντήσεις με ξένους επενδυτές από τον Πρόεδρο της τράπεζας Παναγιώτη Ρουμελιώτη


Στο Λονδίνο για προγραμματισμένες επαφές με ξένους επενδυτές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Attica Bank, θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος της τράπεζας Παναγιώτης Ρουμελιώτης.

Σε ανακοίνωσή της η τράπεζα εκφράζει την ικανοποίησή της για το υπάρχον ενδιαφέρον ενημέρωσης.

Επιπλέον, επισημαίνει πως η όλη διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου 2018.

Παράλληλα προχωρά η τρέχουσα διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος μηνός.

Τέλος, αναφέρεται ότι η η Attica Bank έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχουν δημιουργηθεί επαρκείς προβλέψεις για τα χρηματοδοτικά της ανοίγματα.

Πηγή: liberal.gr, tovima.gr, capital.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "