Μεγάλη απάτη με το «πλεόνασμα» του ΕΦΚΑ – Από έλλειμμα, βαφτίστηκε «πλεόνασμα» με λογιστικές αλχημείες….

Κατηγορία: Οικονομία Συνταξιοδοτικά


Η απάτη αποκαλύπτεται από το γεγονός και μόνο ότι από τα 41,32 δισ. ευρώ συνολικά έσοδα τα 244 εκατ. είναι έξτρα κρατική χρηματοδότηση και τα έσοδα των 465 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες πληρωμές δεν γράφηκαν στον αντίστοιχο κωδικό ως δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών από καθυστερούμενες συντάξεις!

Απάτη είναι το πλεόνασμα των 200 εκατ. ευρώ που εμφανίζει ο ΕΦΚΑ  για το 2017 γιατί μέσα στον πίνακα με τα μεγέθη της 9ης κατά σειρά τροποποίησης του προϋπολογισμού του για τη φετινή χρονιά αποκαλύπτεται έλλειμμα 509 εκατ. ευρώ.

Στον πίνακα του αλλαγμένου για 9η φορά προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ  στις 25/10/2017, που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, φαίνεται στους κωδικούς εσόδων και δαπανών ότι:

Εμφάνισαν στα έσοδα πρόσθετη χρηματοδότηση 465 εκατ. ευρώ για την πληρωμή εκκρεμών συντάξεων, αλλά στα έξοδα «έγραψαν» μόνον τα 20 εκατ. ευρώ! Με τη νέα χρηματοδότηση για τις εκκρεμείς συντάξεις λένε στον προϋπολογισμό ότι θα πληρώσουν συνολικά 885 εκατ. ευρώ ως το τέλος του 2017, αλλά στον αντίστοιχο κωδικό των εξόδων (δαπάνες για εκκρεμείς συντάξεις) έχουν βάλει ότι θα δώσουν μόνον τα 445 εκατ. ευρώ!!!

Πήραν 244 εκατ. ευρώ έξτρα κρατική επιχορήγηση και την εμφάνισαν επίσης ως αύξηση εσόδων! Χωρίς αυτήν τα έσοδα θα υπολείπονταν κατά 244 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι με αυτή την έξτρα επιχορήγηση ο ΕΦΚΑ  παίρνει από το κράτος 14,32 δισ. ευρώ για το 2017, ενώ είχε ζητήσει 14,08 δισ. ευρώ.

Μείωσαν κατά 553 εκατ. ευρώ τη συνολική δαπάνη και κυρίως τα αναδρομικά των συνταξιούχων που δεν έχουν πάρει οριστική σύνταξη με το πρόσχημα ότι οι αιτήσεις που εκκρεμούσαν στα ενταχθέντα ταμεία δεν είναι όλες για απονομή σύνταξης, αλλά αφορούν και σε τροποποιητικές αποφάσεις παλαιότερων συντάξεων, σε μεταβολές υφιστάμενων συνταξιούχων και σε απορριπτικές αποφάσεις. Μάλιστα, ένα από τα τρικ των απορριφθέντων αιτήσεων είναι ότι επειδή γίνονται πλέον όλες μόνον ηλεκτρονικά, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να φέρει τα δικαιολογητικά εντός δύο μηνών μετά την αίτηση. Αν δεν τα φέρει, η αίτηση απορρίπτεται όχι επειδή ο ασφαλισμένος δεν έχει το όριο ηλικίας ή τα ένσημα, αλλά διότι βγήκε εκτός της δίμηνης προθεσμίας. Οταν ξανακάνει αίτηση, θα θεωρηθεί ως καινούργια, αλλά την πρώτη αίτηση θα την έχουν ήδη καταχωρίσει ως απορριπτέα. Τέτοιου είδους «εκκρεμότητες» τις έβγαλαν από τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είναι για να πληρωθούν και υπολόγισαν ότι η δαπάνη για τα ποσά σύνταξης και τα αναδρομικά θα βγει μικρότερη κατά το θηριώδες ποσό των 553 εκατ. ευρώ.

Εκοψαν κατά 217 εκατ. τις συνταξιοδοτικές δαπάνες Δημοσίου, τη στιγμή που εκκρεμούν από 13/5/2016 και μετά περί 11.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, εκ των οποίων 6.500 λόγω γήρατος και περίπου 4.500 λόγω θανάτου!

Αποτέλεσμα

Με τα αλλαγμένα στοιχεία του προϋπολογισμού ο ΕΦΚΑ  εμφανίζει:

 • Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του 2017 στα 41.329.685.500 ευρώ (41,32 δισ.).
 • Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του 2017 στα 41.129.049.150 ευρώ (41,12 δισ.).
 • Πλεόνασμα 200,6 κατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα (41,32 δισ. μείον 41,12 δισ. ευρώ, ίσον ταμειακό πλεόνασμα 200,6 εκατ. ευρώ).

Οι κωδικοί-κλειδιά

Το πλεόνασμα είναι απάτη και αποκαλύπτεται σε τρεις κωδικούς:

 • Στα έσοδα και στον κωδικό 09.10.0122 όπου ενεγράφησαν ως αύξηση εσόδων τα 244 εκατ. έκτακτης κρατικής επιχορήγησης.
 • Στον κωδικό 09.10.6118 όπου εμφανίζεται ως έσοδο ποσό της τάξης των 465 εκατ. ευρώ που είναι για την πληρωμή εκκρεμών συντάξεων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 885 εκατ. ευρώ.
 • Στον κωδικό των εξόδων 00.10.0614.03, όπου το ποσό που έχει γράψει ο ΕΦΚΑ  για την πληρωμή εκκρεμών συντάξεων μέσα στο 2017 είναι 445 εκατ. ευρώ και όχι 885 εκατ. που πήρε για να κάνει τις πληρωμές!

Το τρικ της απάτης

 • Η απάτη αποκαλύπτεται από το γεγονός και μόνο ότι από τα 41,32 δισ. ευρώ συνολικά έσοδα τα 244 εκατ. είναι έξτρα κρατική χρηματοδότηση και τα έσοδα των 465 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες πληρωμές δεν γράφηκαν στον αντίστοιχο κωδικό ως δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών από καθυστερούμενες συντάξεις!
 • Το άθροισμα των δύο αυτών ποσών μας κάνει 709 εκατ. ευρώ (244+465=709). Τα μεν 244 εκατ. είναι χρηματοδότηση κράτους που αυξάνει τα έσοδα και τα 465 εκατ. είναι χρηματοδότηση κράτους για πληρωμή συντάξεων, που όμως την κρατάνε μόνον στα έσοδα και δεν τη γράφουν στις δαπάνες.
 • Στην πράξη, από τα έσοδα των 41,32 δισ. θα πρέπει να αφαιρεθούν 709 εκατ. ευρώ, οπότε στην πραγματικότητα τα έσοδα είναι 40,62 δισ., ενώ τα έξοδα είναι 41,12 δισ. ευρώ. Η αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα βγάζει έλλειμμα 509 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ  (40,62-41,12= -509).
 • Η απάτη βαφτίστηκε «πλεόνασμα» από την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας για τον ελλειμματικό ΕΦΚΑ ! Στην προηγούμενη τροποποίηση μείωσαν τις συνταξιοδοτικές δαπάνες κατά 500 εκατ. ευρώ και στην 9η τροποποίηση έβαλαν 465 εκατ. ευρώ λιγότερα για την πληρωμή καθυστερούμενων συντάξεων, ενώ έχουν πάρει 885 εκατ. ευρώ για το σκοπό αυτόν!

«Τρύπα» στις εισφορές

 • Πέραν αυτού, υπάρχει και άλλη μια αποκάλυψη στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες αναθεωρούνται κατά 300 εκατ. ευρώ πιο κάτω από αυτές που υπολόγιζαν ΕΦΚΑ  και υπουργείο Εργασίας.
 • Περίμεναν εισπράξεις 1,5 δισ. για το 2017 και στον τροποποιημένο προϋπολογισμό της 25/10/2017 κατεβάζουν τις εισπράξεις αυτές στο 1,2 δισ. δηλαδή μείον 300 εκατ. ευρώ!
 • Δεύτερη τρύπα κατά 100 εκατ. ευρώ παραδέχονται και στις εισφορές των αγροτών! Τις υπολόγισαν στα 477,8 εκατ. ευρώ για το 2017 και τώρα τις αναθεωρούν στα 377,8 εκατ. ευρώ.
 • Η μαύρη τρύπα των 400 εκατ. ευρώ (300 εκατ. από τους επαγγελματίες και 100 εκατ. ευρώ από τους αγρότες) προκύπτει κυρίως διότι οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών θα είναι μικρότερες μετά τους συμψηφισμούς που θα γίνουν ως το τέλος Δεκεμβρίου βάσει των εισοδημάτων του 2016, αλλά και διότι πολλοί δεν τις πληρώνουν, ακόμη και αν είναι χαμηλότερες.

Πηγή: newpost.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "