Κινητικότητα, Αξιολόγηση & Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης δημοσίων υπαλλήλων. Προαγωγές εξπρές και αναστολή μισθολογικών προαγωγών

Κατηγορία: Οικονομία Μισθολογικά


Επιπλέον αποδοχές για τους «άριστους» δημόσιους υπαλλήλους - Τι θα γίνει με όσους κριθούν ως ακατάλληλοι 

«Ξεκλειδώνει» με κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί από τους Υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών η διάταξη του άρθρου 12 του νόμου για το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο. Με την εν λόγω διάταξη εξελίσσονται ταχύτερα στην ιεραρχία όλων των φορέων του δημοσίου οι  υπάλληλοι που θα αριστεύσουν σε τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο για την  προσμέτρηση των τριών συνεχόμενων ετών θα ληφθούν υπόψιν και οι αξιολογήσεις των δύο προηγούμενων ετών, εκτός της αξιολόγησης που έτρεξε το 2017.

Οι υπάλληλοι που θα βαθμολογηθούν κατά μέσο όρο  με άριστα   την τελευταία τριετία θα εξελιχθούν ταχύτερα στην ιεραρχία του δημοσίου καθώς θα λάβουν ως επιβράβευση των ικανοτήτων τους  ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο  αυτομάτως οδηγεί σε υψηλότερες μισθολογικές απολαβές.

Σύμφωνα με το νόμο  στην κατηγορία των αρίστων που θα αναβαθμιστούν αποκτώντας  ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο αναμένεται να υπαχθεί περίπου το  5%-15% των συνόλου των υπαλλήλων σε Υπουργεία, οργανισμούς και εποπτευόμενους φορείς.

Από την άλλη όσοι υπάλληλοι, μέσω τριών συνεχόμενων αξιολογήσεων, κριθούν και βαθμολογηθούν ως ακατάλληλοι η ανεπαρκείς  θα υποχρεωθούν να ενταχθούν σε προγράμματα επιμόρφωσης η σε άλλες δράσεις. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί επίσης να ανασταλεί  για ένα έτος η  μισθολογική τους εξέλιξη.

Δημόσιο: Έρχεται το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Δημοσίων Υπαλλήλων

Στο «Δημόσιο του 2018» και τα ψηφιακά έργα αυτού, αναφέρθηκε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, από το βήμα της Βουλής, και στο πλαίσιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού 2018, ανακοινώνοντας από το νέο έτος, την δημιουργία του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα με την κα Γεροβασίλη, το νέο Σύστημα θα περιλαμβάνει «την πρόσληψη, υπηρεσιακή εξέλιξη, μετακινήσεις, εκπαίδευση, επιμόρφωση, εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων».

Χαρακτηρίζοντας το έργο «στρατηγικό», η Υπουργός Δ.Α. τόνισε πως, «με ένα κουμπί» θα υπάρχει «όλη η εικόνα» του δημοσίου υπαλλήλου, «και να βγαίνει και η σύνταξη», όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε, για την καινοτόμα αυτή πρωτοβουλία και τα αποτελέσματά της.

Στο σημείο αυτό η κα Γεροβασίλη αναφέρθηκε και στην αξιολόγηση, τονίζοντας πως, από το 2018 θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του «ΑΠΟΓΡΑΦΗ», με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.

H Υπουργός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση πλήρωσης – τοποθέτησης των 20 πρώτων θέσεων Γενικών Διευθυντών Διοικητικού και Οικονομικού μέσω ΑΣΕΠ στα Υπουργεία, «και ακολουθούν οι θέσεις των Θεματικών Γενικών Διευθυντών, ενώ προχωρά η προκήρυξη των 68 διοικητικών τομεακών και ειδικών γραμματέων στα Υπουργεία». 

Η κα Γεροβασίλη άσκησε δριμεία κριτική στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη - με αφορμή  τοποθετήσεις του για τη Δημόσια Διοίκηση και το Κράτος - λέγοντας πως διεκδικεί τον τίτλο του “Πρωθυπουργού – Δημοπράτη” από “Υπουργός των Απολύσεων”, επαναλαμβάνοντας πως, το Δημόσιο «δεν είναι φιλέτο προς πώληση». 

Κινητικότητα: Εγκύκλιος ΥΠΔΑ για την εφαρμογή των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος της Κινητικότητας, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τους φορείς για την εφαρμογή του συστήματος των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπως προβλέπεται στο ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος της διαδικασίας, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:

Σύμφωνα με το ν. 4440/2016, άρ. 16, παρ. 1, υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) έχουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ήτοι το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Σημειώνεται, δε, ότι σύμφωνα με το άρ. 4, παρ. 1, του ως άνω νόμου, μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των ΠΘΕ, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου ένας φορέας να λειτουργεί ως φορέας υποδοχής, δηλαδή να υποβάλει αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρ. 4 του ν.4440/2016.

Σημειώνεται ότι η μη ένταξη ενός φορέα στο ΕΣΚ δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στο σύνολο των φορέων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016, και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση των ΠΘΕ, να προβούν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΚ, ακολουθώντας την μεθοδολογία που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο. Επισημαίνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθοδολογίας για λόγους ομοιομορφίας στη σύνταξη των ΠΘΕ και την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΚ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, και να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους και η παροχή κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.

Σημειώνεται ότι βάσει της παρ. 2 του άρθρου 16, την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του κάθε φορέα στο ψηφιακό οργανόγραμμα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω της πιστοποιημένης πρόσβασης.

Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί θα παρέχεται εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. · Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των ΠΘΕ στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των ΠΘΕ ανήκει στον εκάστοτε φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα Υπουργεία έχουν ήδη εμπλακεί στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για την σύνταξη των ΠΘΕ και έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία, προτείνεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους εποπτευόμενους φορείς τους.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία παρακαλούμε οι εποπτεύοντες φορείς να ορίσουν ομάδες εργασίας για την παροχή αρωγής και τεχνογνωσίας στους εποπτευόμενους φορείς ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες ομάδες που λειτουργούν ήδη για αυτό το σκοπό. Ως προς τα μέλη της ομάδας εργασίας, είναι σκόπιμη η συμμετοχή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων όπως επίσης και η ενεργή εμπλοκή των υπαλλήλων του φορέα. Παράλληλα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας προτείνεται ο συντονισμός των ενεργειών από κάθε εποπτεύοντα φορέα για τη σύσταση 3 ομάδας εργασίας σε κάθε εποπτευόμενο φορέα, ομάδα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των ΠΘΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 οι εποπτευόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν τη σύσταση των ως άνω ομάδων εργασίας και να ορίσουν ένα μέλος ως σημείο επαφής, με το οποίο θα πραγματοποιείται η επικοινωνία κατά προτεραιότητα με την αρμόδια για τα ΠΘΕ Υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα και, σε δεύτερο στάδιο, με την Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου που έχει οριστεί ως σημείο επαφής και των μελών των ομάδων εργασίας, θα πρέπει να αποσταλούν τόσο στον εποπτεύοντα φορέα όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό υλικό καθώς και η μεθοδολογία κατάρτισης των ειδικών ΠΘΕ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr/index.php/esk/jobdescription.html. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Tα Υπουργεία παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας το σύνολο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που τελούν υπό την εποπτεία τους».

Πηγή: epoli.gr, newpost.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "