Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερευνά τη ΔΕΗ για «λάθη» 280 εκατ. ευρώ στους ισολογισμούς της

Κατηγορία: Οικονομία Επιχειρείν


Έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη ΔΕΗ για τα «λάθη» των 280 εκατ. ευρώ

Μετά το κάζο της Folli Follie, που ανέδειξε την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών της ελληνικής αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρεμβαίνει και στην υπόθεση ΔΕΗ.
Σύμφωνα με αναφορές πηγών της Επιτροπής, οι υπηρεσίες της διερευνούν την υπόθεση με την αναμόρφωση μεγεθών παρελθόντων χρήσεων της ΔΕΗ, από το 2015 έως και το πρώτο εξάμηνο 2017, προσθέτοντας ότι η τελική εισήγηση ενδέχεται να έρθει στο Δ.Σ. ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο.

Σε συνέχεια της έντονης κριτικής που δέχεται η επιφορτισμένη με την προστασία της κεφαλαιαγοράς αρχή, για τη μέχρι τώρα αδράνειά της να προστατεύσει το επενδυτικό κοινό, τώρα πηγές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κάνουν λόγο για σε βάθος ελέγχους στις τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, αναμόρφωση μάλιστα που συνοδεύτηκε και με αλλαγή του ορκωτού της λογιστή.

Επιχειρώντας οι ίδιες πηγές να αποσυνδέσουν την υπόθεση ΔΕΗ από τα ερωτήματα που έχει προκαλέσει η στάση της Επιτροπής στη Folli Follie, τονίζουν ότι η έρευνα στις οικονομικές καταστάσεις της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού έχει ξεκινήσει μήνες πριν, γι’ αυτό και βρίσκεται στη τελική της φάση. Όταν ολοκληρωθεί το πόρισμα των υπηρεσιών, αυτό, όπως λένε, θα σταλεί άμεσα στο ΔΣ της ΕΚ, το οποίο και θα προχωρήσει σε αποφάσεις, αφού πρώτα θα έχει καλέσει τη ΔΕΗ να πάρει θέση.

Έρευνα και από Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Δεν είναι όμως μόνο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ερευνά το θέμα των παρελθόντων ισολογισμών της ΔΕΗ. Το ίδιο θα κάνει σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, δηλαδή η ανεξάρτητη αρχή που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΕΛΤΕ, στη συνεδρίαση του επόμενου διοικητικού της συμβουλίου, πρόκειται να εξετάσει αν συντρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης για την υπόθεση της αναμόρφωσης μεγεθών του ισολογισμού της εταιρείας, η οποία συνοδεύτηκε παράλληλα με την αλλαγή του ορκωτού λογιστή.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή των ελεγκτών και είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ΔΕΗ έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ αναπροσαρμογών των μεγεθών της, κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, από το 2015 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2017, και οι οποίες αφορούν από αποθεματικά, και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, έως έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και κερδοφορία. Στην επιχειρηματολογία της, η ΔΕΗ αποδίδει τους προηγούμενους υπολογισμούς σε «λάθη» στη μεθοδολογία. 

Το θέμα αναδείχθηκε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης για το πρώτο εξάμηνο του 2018, όταν αυτή ενημέρωσε ότι τα αντίστοιχα του 2017, ήταν λάθος κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, και επομένως συμμορφώθηκαν. 

Τα νούμερα

Κατά το πρώτο, λοιπόν, εξάμηνο πέρυσι, ο όμιλος ΔΕΗ εμφάνισε κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ, όταν στη πραγματικότητα θα έπρεπε να είχε εμφανίσει ζημιές 249,5 εκατ. ευρώ. Η λογιστική απόκλιση ξεπερνά τα 280 εκατ ευρώ, και υπολείπεται μόλις… 57 εκατ ευρώ της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της επιχείρισης, ύψους 336,8 εκατ ευρώ.

Αντίστοιχα, πέρυσι το πρώτο εξάμηνο η ΔΕΗ εμφάνισε 202,1 εκατ ευρώ λειτουργικά κέρδη (EBITDA) όταν θα έπρεπε αυτά να μην ξεπερνούν τα 90 εκατ ευρώ, καθώς επίσης ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 2,46 δισ , όταν στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι 2,35 δισ.

«Το ζήτημα αφορά την αξιοπιστία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, αφού πρόκειται για πλήρη αντιστροφή τους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις, όπως το κατά πόσο δικαιολογούνται αυτές οι διαφορές που προέκυψαν μετά την αναθεώρηση», αναφέρει στο liberal.gr ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας. 

Στο εύλογο ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσει ένας και πλέον χρόνος, προκειμένου να γίνει γνωστή αυτή η απόκλιση των 280 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2017, απάντηση από τη ΔΕΗ δεν έχει ακόμη δοθεί.

Ούτε στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31ης/12/2017, γίνεται κάποια ειδική αναφορά, παρ’ ότι σ' αυτές, το επενδυτικό κοινό ενημερώνεται για πληθώρα μεγεθών τόσο της περυσινής χρονιάς, όσο και των ετών 2016 και 2015, των οποίων οι μέχρι τότε υπολογισμοί κρίθηκαν ως λανθασμένοι, με συνέπεια τα κονδύλια να αναθεωρηθούν προς τα πάνω. 

Τέτοια για παράδειγμα είναι η περίπτωση των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις για διατεθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια προς νοικοκυριά και επαγγελματίες - αφορά μάλλον διαρροές και ρευματοκλοπές- τις οποίες η ΔΕΗ αναθεώρησε προς τα πάνω, τόσο για το α' εξάμηνο 2017, όσο και για το 2016, αναγνωρίζοντας ότι είχε υποεκτιμήσει τα ποσά.  

Τι γράφουν οι εξαμηνιαίες καταστάσεις του 2018

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα γιατί η ΔΕΗ προέβη σε μαζική αναθεώρηση επί τα χείρω των μεγεθών της, δίνει η σημείωση 5 ("Αναπροσαρμογές Κονδυλίων") των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2018. 

Σύμφωνα με αυτήν, οι αναμορφώσεις αφορούσαν αφενός "την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού επί της υποχρέωσης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο στους εργαζόμενους του Ομίλου μετά τη συνταξιοδότησή τους για τη χρήση 2016 και το Α’ Εξάμηνο 2017. Αφετέρου την εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθόδου εκτίμησης για τον υπολογισμό του ποσού της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας προς πελάτες χαμηλής τάσης για τις χρήσεις 2015 και 2016 και το Α’ Εξάμηνο 2017.

Τόσο το ένα όσο και το άλλο κονδύλι, όπως αναφέρει η ίδια η ΔΕΗ, κρίθηκε ότι υπολογίζονταν με λάθος τρόπο, γι’ αυτό και στις 31/12/2017 αποφασίσθηκε να αλλάξει η μεθοδολογία. Σύμφωνα με τις σημειώσεις στις καταστάσεις της, η επίδραση της αναμόρφωσης για τον αναβαλλόμενο φόρο ενεργητικού, ήταν 59,018 εκατ. ευρώ, ενώ ως προς τα έσοδα από πελάτες της χαμηλής τάσης, η επίπτωση ανήλθε σε 100,74 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά είχαν συμπεριληφθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, με την επισήμανση ότι αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα μια σειρά κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων, έως και το 2015.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά ότι κατά τη κατάρτιση των καταστάσεων του 2016, η εταιρεία δεν προέβη στην αναγνώριση του ποσού του αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού, που αντιστοιχούσε στη παροχή ρεύματος με μειωμένο τιμολόγιο προς εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου, με συνέπεια ένα χρόνο μετά, το 2017, να αξιολογήσει τη πρακτική αυτή ως λανθασμένη. 

Σημειωτέον ότι στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει την αντικατάσταση του επί έντεκα συνεχόμενων ετών στη θέση του γενικού διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Γ.Αγγελόπουλου, με την έως τότε διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης Αλ.Κονίδα.

Γιώργος Φιντάκης

Πηγή: liberal.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "