Κατάταξη και μετάταξη δημοσίου υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία: Τι ισχύει [Κρίση του Ελ.Συν.]

Κατηγορία: Οικονομία Απασχόληση


Μία νέα σημαντική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην διαχείριση από τις υπηρεσίες δημοσίου προσωπικού και προσωπικού των Ο.Τ.Α., καθημερινών ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων, δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ειδικότερα:

(α) Με την υπ’ αριθμ. 78/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα κρίθηκε η μη νομιμότητα χρηματικού εντάλματος πρώτης μισθοδοσίας υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία είχε αναγνωριστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Το υπό κρίση ζήτημα σχετίζεται με το ότι κατά το χρόνο αρχικής πρόσληψης του υπαλλήλου (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) ο υπάλληλος είχε ειδικότητα ΔΕ, ενώ αργότερα, κατά το χρόνο που αναγνωρίστηκε αμετάκλητα ότι η σχέση που τον συνδέει με τον φορέα είναι αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος είχε ήδη αποκτήσει τα τυπικά προσόντα για την κατάταξή του με ειδικότητα ΠΕ.

Ο φορέας που υποχρεώθηκε να τον απασχολεί με την ανωτέρω σχέση, δηλαδή αυτής της εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνέστησε, ως όφειλε προσωποπαγή θέση (καθώς δεν υπήρχε κενή οργανική) και τον κατέταξε απευθείας στην ειδικότητα ΠΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική κρίση για τη μετάταξή του από την ειδικότητα ΔΕ σε ειδικότητα ΠΕ.

Παράλληλα, με βάση αυτή την ειδικότητα συνετάγει και το πρώτο χρηματικό ένταλμα μισθοδοσίας μετά τη σύσταση της προσωποπαγούς θέσης. Το ένταλμα αυτό δεν θεωρήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, ούτε αρχικά, ούτε μετά από επανυποβολή, οπότε επιλήφθηκε το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αυτό έκρινε ότι ορθώς μεν συστάθηκε για τον συγκεκριμένο υπάλληλο προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση, που είχε καταστεί αμετάκλητη, πλην όμως κακώς με την κατάταξη του υπαλλήλου έγινε ταυτόχρονα και η μετάταξη σε ειδικότητα ΠΕ.

Και τούτο διότι, όπως κρίθηκε, προκειμένου να γίνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία (εν προκειμένω σε κατηγορία ΠΕ), πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από το Νόμο και περιλαμβάνει αίτηση του υπαλλήλου και σχετική θετική γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, το Κλιμάκιο έκρινε ότι, ορθώς δεν θεωρήθηκε το χρηματικό ένταλμα και ότι η (αυξημένη λόγω κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία) δαπάνη μισθοδοσίας είναι μη νόμιμη, καθότι δεν είχε προηγηθεί η σύμφωνα με τα ανωτέρω μετάταξη του υπαλλήλου στην ανώτερη κατηγορία.

Για να δείτε την απόφαση του ΕλΣυν. κάντε κλικ εδώ

Πηγή: epoli.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "