Πόθεν Έσχες: Τέρμα στα «παίγνια» απόκρυψης, μη υποβολής δήλωσης και στις αυθαίρετες ερμηνείες υπόχρεων από ΚΕΔΕ βάζει το νέο Σχ/Ν

Κατηγορία: Ελλάδα Νομοθεσία


Αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τους υπόχρεους δήλωσης «Πόθεν Έσχες» του δημόσιου Τομέα, Βουλευτών, δικαστικών, στελεχών ΟΤΑ, κλπ. Αυξάνονται τα πρόστιμα και οι ποινές για μη υποβολή ή για ανακριβή δήλωση, επιτρέπεται ο επανέλεγχος τους και μετά την πενταετία, καταργείται το φορολογικό και τραπεζικό απόρρητο των υπόχρεων, ενώ επιτρέπεται και η δημοσιοποίηση των ποινών που θα επιβάλλονται στους παραβάτες…

---------------------

Οι ποιο σημαντικές αλλαγές επέρχονται για τους υπόχρεους Δημοσίου και ΟΤΑ – Οι Νέες προθεσμίες

Κατατέθηκε την 1η Οκτωβρίου 2018 στη Βουλή, το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το “πόθεν έσχες” των πολιτικών, δικαστών, δημοσιογράφων, εκδοτών και όσων ασκούν διοίκηση στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ.

Μεταβολές στις κατηγορίες υπόχρεων, τροποποίηση του περιεχομένου των δηλώσεων και επανακαθορισμός διαδικασιών και προθεσμιών είναι το γενικό πλαίσιο που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου.

Με τις διατάξεις του, θέτει νέες προθεσμίες που οφείλουν όλοι να τηρήσουν για τη δήλωση του 2018 (χρήση 2017), αλλά και επιφέρει σειρά τροποποιήσεων στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με τις περισσότερες να αφορούν και τους Αιρετούς και εργαζομένους στους Ο.Τ.Α.

Μεταβολές στις κατηγορίες υπόχρεων, τροποποίηση του περιεχομένου των δηλώσεων και επανακαθορισμός διαδικασιών και προθεσμιών είναι το γενικό πλαίσιο που περιλαμβάνει το Ν/Σ (για να δείτε ή κατεβάστε το σχέδιο νόμου κάντε κλικ εδώ).

Πρόστιμα και ποινές για μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβείς δηλώσεις: Θέτει επίσης αυστηρούς όρους για την τήρηση των ημερομηνιών κατάθεσης του «πόθεν έσχες» από τους υπόχρεους, όπως επίσης και τις ακριβούς δήλωσης όσων πρέπει να περιέχονται σ’ αυτό, αφού η παρέλευση της προθεσμίας κατάθεσής του στην αρμόδια υπηρεσία για περισσότερες από 60 ημέρες ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, συνεπάγεται όχι απλό πρόστιμο, αλλά φυλάκιση και χρηματική ποινή 100.000,00 €.

Εάν η ανακριβής δήλωση θεωρηθεί ότι είναι σκόπιμη προκειμένου να αποκρυβούν νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις, άυλος πλούτος, κλπ, προβλέπεται ποινή έως 10 ετών φυλάκισης για τον παραβάτη και πρόστιμο έως 1.000.000 ευρώ.

Επίσης στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί απόκρυψη απόκτησης νέου περιουσιακού ωφέλους, το ελάχιστο επιβαλλόμενο πρόστιμο στον υπαίτιο, πέρα από τις ποινές φυλάκισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που αυτός ωφελήθηκε, χωρίς να το δηλώσει.

Δημοσιοποίηση Δηλώσεων και καταδικαστικών αποφάσεων για ανακριβείς δηλώσεις: Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο δικαστήριο που θα απασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις να διατάξει την δημοσιοποίηση της τυχόν καταδικαστικής απόφασης που θα λάβει, χωρίς να υπάρχει περιορισμός λόγω «προσωπικών δεδομένων», κλπ.

Παραγραφή στοιχείων Δηλώσεων και Επανέλεγχος: Σε ότι αφορά την «πενταετία παραγραφής του ανεξέλεγκτου των δηλώσεων» ή ακόμη και αυτών που έχουν ελεγχθεί, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μπορούν να επανεξετασθούν και ελεγχθούν πάλι, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, εφόσον αποδειχθεί ή υπάρχουν ενδείξεις από νεώτερα στοιχεία ότι η δήλωση ή οι δηλώσεις του υπόχρεου ή των υπόχρεων, είναι ανακριβείς και έχουν αποκρυφθεί αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά οφέλη.

Προθεσμίες Ελέγχου Δηλώσεων: Οι δηλώσεις «Πόθεν Έσχες», όλων των υπόχρεων για την υποβολή τους, θα ελέγχονται εντός του χρονικού διαστήματος μίας πενταετίας, ενώ για τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα, προβλέπεται η δυνατότητα να έχουν άμεση, ανεμπόδιστη και ελεύθερη πρόσβαση στα φορολογικά και τραπεζικά (καταθέσεις, δοσοληψίες, κλπ) δεδομένα των ελεγχόμενων.

Κινητά αξιόχρεα αντικείμενα: Στην δήλωση των υπόχρεων, θα περιλαμβάνονται επίσης και τα κινητά αντικείμενα που αποκτήθηκαν εφόσον υπερβαίνουν σε αξία, εκτιμώμενη ή αγοράς, το ποσό των 40.000 ευρώ, είτε κατά αντικείμενο, είτε συγκεντρωτικά.

Υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων: Πέραν από τους μέχρι τώρα καθορισμένους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων, το νέο σχέδιο νόμου ορίζει και νέους, ενώ ξεκαθαρίζει και ορισμένες συγχύσεις ή υπερβολές του νόμου που τροποποιεί. Ειδικότερα:

α) ΟΤΑ - Υπηρεσίες Δόμησης: Υπόχρεοι πέραν όσων είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης μέχρι σήμερα: 1) Προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης (πολεοδομίες) των ΟΤΑ, 2) Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, 3) Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, 4) Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονική.

β) ΟΤΑ – Σχολικές Επιτροπές: Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης θα είναι πλέον ΜΟΝΟ οι Πρόεδροι και οι Διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση όλα τα άλλα μέλη τους, που δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην οικονομική διαχείρισή τους.

γ) ΟΤΑ – Επιτροπή Ελέγχου Δημάρχων και Περιφερειαρχών:  Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου των δηλώσεων «πόθεν έσχες» που υποβάλλουν οι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες

δ)ΟΤΑ – Αρμοδιότητα ελέγχου δηλώσεων δημοτικών υπαλλήλων: Ο έλεγχος των δηλώσεων για κατηγορίες υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων π.χ. των προϊστάμενων και των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των Ο.Τ.Α., περνά στον/η Γενικό/ή Επιθεωρητή/τρια Δημόσιας Διοίκησης

ε) ΟΤΑ και συνολικά – Μέλη Επιτροπών : Στις Επιτροπές Διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, προστίθενται οι Επιτροπές Διαγωνισμών και ΜΕΛΕΤΩΝ. Όσον αφορά τις Επιτροπές Διαγωνισμών ΕΡΓΩΝ, απαλείφεται η μνεία ειδικά για τα έργα που διέπονται “από τις διατάξεις του ν.1418/1984 (Α` 23) και του π.δ. 609/1985 (Α` 223)”. Συνεπώς, γεννάται υποχρέωση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ επί της οποίας διεξάγονται οι Διαγωνισμοί Έργων.

Υπόχρεοι Δηλώσεων - συγγενικά πρόσωπα: Στην υποχρέωση υποβολή δήλωσης προστίθενται ρητά τα πρόσωπα με τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως και τα ανήλικα παιδιά τους, ανεξάρτητα αν ενηλικιώθηκαν κατά τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης «πόθεν έσχες». Συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι κατά νόμο Αναπληρωτές των προϊστάμενων Δασαρχείων και Δασονομείων.

Αναπληρωματικά μέλη Συλλογικών Οργάνων διοίκησης: Υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» ΜΟΝΟ εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Οργάνου, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεών τους.

Έτη (χρήσεις) υποχρέωσης υποβολής δήλωσης:  Επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη, που συμπεριλαμβάνει Περιφερειάρχες και Δημάρχους, ότι η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας του και για 3 περαιτέρω χρήσεις μετά το έτος της λήξης της θητείας. Για άλλες κατηγορίες υπόχρεων, είναι μία χρήση μετά τη λήξη (βλ. αναλυτικότερα παρ.14 αρ.1 του Ν/Σ).

Ημερολογιακές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων:   Οι ετήσιες δηλώσεις 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 1/12/2018 έως 28/2/2019. Ακόμη:  1) Μεταβατικά, η υποβολή των καταλόγων ελεγχομένων προσώπων, αρμοδίως, πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά έως τις 22/11/2018. 2) Όσοι πρώτη φορά θα υποχρεωθούν να υποβάλουν δήλωση βάσει του Ν/Σ, θα έχουν προθεσμία 90 ημέρες από όταν ο Νόμος θα δημοσιευτεί.

«Ο Σχολάζων & Κολάζων»

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "