Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τα πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα είναι συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης

Κατηγορία: Ελλάδα Πολιτικά


Το 26,9 % των παιδιών αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 37,8 %. Το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας είναι 24,7 % (ΕΕ) και 39,4 % (Ελλάδα). Τα πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα είναι συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με ένα ανεπαρκές σύστημα κοινωνικής προστασίας.

----------------------------

Απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παιδική φτώχεια και την υλοποίηση του κοινού πλαισίου στρατηγικής για μια νέα Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη.

Σε ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παιδική φτώχεια με αφορμή  πρόσφατη έρευνα της UNICEF που καταδεικνύει ότι η ΕΕ υπολείπεται στην εξάλειψή της και εν γένει στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Επιτροπή απάντησε ότι συμμερίζεται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας.

Έτσι επιβεβαιώνονται τα σχετικά στοιχεία που παρέθεσε ο Κώστας Χρυσόγονος. Σημείωσε μάλιστα ότι το 2015, το 26,9 % των παιδιών αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37,8 %. Παράλληλα, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας ήταν 24,7 % (ΕΕ) και 39,4 % (Ελλάδα).

Αν και η Επιτροπή απέφυγε να λάβει ευθέως θέση στο ερώτημα του Κώστα Χρυσόγονου, για το αν θεωρεί ότι η εμμονή στην άσκηση πολιτικών λιτότητας λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των παιδιών και εν γένει των πολιτών και εξυπηρετεί την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, επισήμανε ωστόσο ότι τα πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με ένα ανεπαρκές σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Για την ουσιαστική βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της παιδικής φτώχειας, η Επιτροπή αναφέρει γενικόλογα ότι η χώρα πρέπει να επιστρέψει σε πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αναγκαία είναι και η εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, σε συνδυασμό με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους υλοποίησης της νέας «Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη» για την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων και της παιδικής φτώχειας, η Επιτροπή περιορίζεται περισσότερο σε γενικές εκτιμήσεις και προβλέψεις παρά στην υπόδειξη συγκεκριμένων τρόπων δράσης. Δηλώνει ότι η νέα «Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» αντιπροσωπεύει ένα νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Η εξάλειψη της φτώχειας παραμένει πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ εκτιμά ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική, ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Μεταξύ των δράσεων που θα καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των νέων σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, η αντιμετώπιση του υποσιτισμού και της κακής διατροφής, η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Η Επιτροπή προβλέπει μάλιστα ότι στο πλαίσιο της νέας κοινής αντίληψης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα βελτιώσουν περαιτέρω τον τρόπο συνεργασίας τους, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας καλύτερες σχέσεις συνεργασίας, στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. αντιπροσωπεύει ένα νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Συμπερασματικά, αν και η Επιτροπή παραδέχεται το οξυμένο πρόβλημα της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ως συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δεν δεσμεύεται ότι θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της.


----------------------
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004258/2017 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα:      Παιδική φτώχεια και υλοποίηση του κοινού πλαισίου στρατηγικής για μια "νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη"

---------------------

Πρόσφατη έρευνα της UNICEF καταδεικνύει ότι η ΕΕ υπολείπεται στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και εν γένει στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΕ) [1]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος κατά μέσο όρο περίπου 1 στα 5 παιδιά ζει σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ 1 στα 8 παιδιά αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια. Ειδικότερα, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια κατατάσσεται στην 31η θέση από τις 41 χώρες της ΕΕ/ΟΟΣΑ. Εκτιμάται ότι το 25,5% των παιδιών στην Ελλάδα ζουν σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ το 39% των παιδιών βιώνουν πολυδιάστατη φτώχεια [2]. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα υψηλότερα εισοδήματα δεν οδηγούν αυτόματα σε βελτίωση της παιδικής φτώχειας, καθώς συχνά συνοδεύονται από εμβάθυνση των ανισοτήτων [3]. Δεδομένου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη υπέγραψαν πρόσφατα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για μια «νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας και γενικά την επίτευξη των ΣΒΕ [4], ερωτάται η Επιτροπή:

Συμφωνεί με τα πορίσματα της έρευνας;

Θεωρεί ότι η εμμονή στην άσκηση πολιτικών λιτότητας λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των παιδιών και, κατ’ επέκταση, των πολιτών και εξυπηρετεί την επίτευξη των συμφωνηθέντων ΣΒΕ;

Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθεται να υλοποιήσει το ανωτέρω πλαίσιο στρατηγικής;

-----------------------

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής (22.9.2017)

1. Η Επιτροπή συμμερίζεται σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF). Σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη - 2017» [5], ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σημαντική πρόκληση, ιδίως στις χώρες της Βαλτικής και τα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το 2015, το 26,9 % των παιδιών αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37,8 %. Το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας ήταν 24,7 % (ΕΕ) και 39,4 % (Ελλάδα).

2. Τα πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με ένα ανεπαρκές σύστημα κοινωνικής προστασίας. Για την ουσιαστική βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της παιδικής φτώχειας, η χώρα πρέπει να επιστρέψει σε πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Προς τούτο είναι αποφασιστικής σημασίας η εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, σε συνδυασμό με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

3. Η νέα «Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» [6] αντιπροσωπεύει ένα νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης απάντησης στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους συναφείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η εξάλειψη της φτώχειας παραμένει πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής. Η κοινή αντίληψη τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική, ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Μεταξύ των δράσεων που θα καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των νέων σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, η αντιμετώπιση του υποσιτισμού και της κακής διατροφής, η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης, η προώθηση της συμμετοχής και της προστασίας από τις διακρίσεις, η αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση των δικαιωμάτων και της χειραφέτησής τους.

Στο πλαίσιο της νέας κοινής αντίληψης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα βελτιώσουν περαιτέρω τον τρόπο συνεργασίας τους, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας καλύτερες σχέσεις συνεργασίας, στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. 

[1] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/RC14_eng.pdf
[2] 
http://www.liberal.gr/arthro/145201/epikairotita/2017/-ereuna-Unicef-i-ellada-25i-se-katataxi-29-choron-os-pros-tin-isonproodo-gia-tin-euimeriasin-ton-paidion.html
[3] Ibid, σ. 52 επ.
[4] Πρβλ. ενδεικτικά 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1503_el.htm
[5] 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes
[6] 2017/C 210/01

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "