Οι έλεγχοι και η άσκηση ποινικών διώξεων από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης

Κατηγορία: Ελλάδα Γεγονότα


1.688 υποθέσεις, 1214 ποινικές διώξεις, 14 βουλεύματα και 39 δικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, επ’ αυτοφώρω δωροδοκία, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απιστία στην υπηρεσία για ποσά από 120.000 έως 150.000 ευρώ. Σε αυτές εμπλέκονται, εκτός των άλλων, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου, εκατοντάδες αιρετοί της Αυτοδιοίκησης και αστυνομικοί, ιατροί του ΕΣΥ, διοικητές Οργανισμών αλλά και εκπαιδευτικοί.

Πλην των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν την “πρωτιά” (288), εντυπωσιακό είναι ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι (238), στην τρίτη δημοτικοί υπάλληλοι (178), στην τέταρτη αστυνομικοί (115), στην πέμπτη αντιδήμαρχοι (63), ενώ την εξάδα συμπληρώνουν οι δήμαρχοι (48)! Εκτός όμως από τους δημάρχους στην λίστα από την Αυτοδιοίκηση βρίσκονται ένας περιφερειάρχης αλλά και τρεις αντιπεριφερειάρχες, πέντε πρόεδροι κοινότητας, εφτά πρόεδροι δημοτικών επιχειρήσεων και ισάριθμα μέλη Δημαρχιακών Επιτροπών, ένας πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου αλλά και έξι υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα σε σοβαρά ποινικά αδικήματα έχουν υποπέσει  46 εκπαιδευτικοί, έξι διοικητές οργανισμών, ένας διευθύνων σύμβουλος εταιρείας του Δημοσίου αλλά και, όπως προαναφέρθηκε, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου.

------------------------

Από το σύνολο των υποθέσεων, οι 923 αφορούν την οικονομική διαχείριση, οι 212 παραβάσεις της διοικητικής διαδικασίας, οι 120 την πολεοδομία, οι 73 αφορούν στην δημόσια υγεία και οι 50 το περιβάλλον.

  • Η πλειονότητα των υποθέσεων που διερευνήθηκαν προέκυψαν από πορίσματα και εκθέσεις άλλων Αρχών (46,7%) και επώνυμες καταγγελίες (36,1%).
  • Οι υποθέσεις αφορούν κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση και προέρχονται κατά 46,3% από εποπτευόμενους ιδιωτικούς φορείς, κατά 22,2% Δήμους και Κοινότητες, κατά 7% τα Υπουργεία και κατά 6,9% δημόσιες υπηρεσίες.
  • Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, οι περισσότερες υποθέσεις που διερευνήθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης εντοπίζονται στις Περιφέρειες Αττικής (27,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (18,7%), Πελοποννήσου (7%). Χαμηλότερη συγκέντρωση υποθέσεων εντοπίζεται στις άλλες 10 Περιφέρειες.

ΣΤΑ.ΣΥ. και ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Ανάμεσα στις πιο σοβαρές υποθέσεις, που διαπιστώθηκε τεράστια οικονομική ζημία εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου είναι η υπόθεση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., την οποία ανέλαβαν οι επιθεωρητές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για διαπιστωμένη υπεξαίρεση 1,156 εκατ. ευρώ από υπαλλήλους της εταιρείας μέσω διάθεσης εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών χωρίς την αντίστοιχη έκδοση παραστατικών στις γραμμές 2 και 3.

Ακολουθεί η υπόθεση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε μη νόμιμη δαπάνη 214.000 ευρώ από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους του ΕΛΚΕ την περίοδο 2013-2014. Ιδιαίτερη αξία έχει η υπόθεση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, για την οποία έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για την περίοδο 2011-2015.

"Επιεικείς ποινές"

Παράλληλα, σε σύνολο 1.821 αποφάσεων από τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, στη Γενική Επιθεωρήτρια, Μ. Παπασπύρου, κοινοποιήθηκαν 1.685 αποφάσεις, από τις οποίες υπέβαλε ένσταση σε 51 περιπτώσεις. Από αυτές οι 10 ενστάσεις αφορούν υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, οι 9 τον Δήμο Πατρέων, οι 4 τον Δήμο Παγγαίου, οι 3 το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο σύνολο των ενστάσεων, οι 44 προέκυψαν επειδή κρίθηκε επιεικής η ποινή, οι 6 γιατί κρίθηκε ανεπαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση ή μη ορθή η εκτίμηση αποδείξεων ή εσφαλμένη η αιτιολογία. Ενώ, ένσταση προέκυψε γιατί κρίθηκε αναρμόδιο το όργανο.

Διώξεις

Τέλος, από τις 1.267 υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα που κοινοποιήθηκαν στην Γενική Επιθεωρήτρια, για τις 1.214 ασκήθηκε ποινική δίωξη, για τις 14 εκδόθηκε βούλευμα και για τις 39 εκδόθηκε δικαστική απόφαση. Να σημειωθεί ότι, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε 466 δημοτικούς υπαλλήλους, 378 αιρετούς, 159 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και των άλλων Σωμάτων, 34 σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 56 σε όργανα επί θητεία και μετακλητούς υπαλλήλους, 46 σε γιατρούς, 75 σε εκπαιδευτικούς.

Στο σύνολο των 14 βουλευμάτων, τα 6 αφορούν αιρετούς, τα 3 δημόσιους / δημοτικούς υπαλλήλους, τα 2 γιατρούς και από ένα αφορά στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., υπάλληλο ευρύτερου δημόσιου τομέα και εκπαιδευτικό.

Τέλος, στις 39 καταδικαστικές αποφάσεις, οι 29 αφορούν δημοσίους / δημοτικούς υπαλλήλους, 4 υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 2 αιρετούς, 2 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και δύο εκπαιδευτικούς.

---------------------------

Περισσότεροι έλεγχοι και άσκηση ποινικών διώξεων στο Δημόσιο

Περισσότερους ελέγχους διενέργησε η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), Μ. Παπασπύρου, το 2016, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τον αριθμό αυτών να ανέρχεται στις 1.688 υποθέσεις, αυξημένες κατά 18%. Αυτό οφείλεται και στις διευρυμένες αρμοδιότητες που απέκτησε με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και δίνουν στον θεσμό περισσότερες εξουσίες.

Μεταξύ αυτών είναι και η δυνατότητά του να κινήσει διαδικασία ποινικής δίωξης ανά πάσα ώρα, από τη στιγμή του κοινοποιηθεί μια υπόθεση από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου του Ελληνικού Δημοσίου.

Με το νόμο 4478/2017 προβλέπεται ότι, η ΓΕΔΔ ως ελεγκτικός θεσμός μπορεί να πλέον να ασκήσει ένσταση υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων, εξαιρουμένων των αποφάσεων υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Μπορεί να εφαρμόσει διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα ή κατά περίπτωση διατάξεις πειθαρχικού δικαίου των ελεγχόμενων φορέων.

  • Η ΓΕΔΔ μπορεί να ασκήσει ένσταση επί απόφασης από τη στιγμή που της κοινοποιηθεί η πειθαρχική απόφαση.
  • Η ΓΕΔΔ δεν συμμετέχει μόνο στους πειθαρχικούς ελέγχους του στρατιωτικού προσωπικού Ένοπλων Δυνάμεων.

Παραπομπή στη δικαιοσύνη

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής της ΓΕΔΔ στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εάν ο ελεγχόμενος υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης από τη ΓΕΔΔ τελεσίδικης απόφασης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου ή την ασκεί ενόσω εκκρεμεί η ανωτέρω προσφυγή της ΓΕΔΔ, τότε το εν λόγω δικαστήριο παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικράτειας προς συνεκδίκαση των ανωτέρω προσφυγών.

Έλεγχος πόθεν έσχες

Παράλληλα, για το έλεγχο πόθεν έσχες, η ΓΕΔΔ μπορεί οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, να διεξάγει έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων.

Επίσης, η ΓΕΔΔ υποστηρίζει στον έλεγχο περιφερειακής κατάστασης υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων κατάστασης στο ΓΕΔΔ ή σε άλλο φορέα.

---------------------

Η ανάλυση των 1267 ποινικών υποθέσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου για το 2016, που κοινοποιήθηκαν στην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου (πηγή: aftodioikisi.gr) 


Στην περιοχή της Ξάνθης εντοπίζονται 30 υποθέσεις που έχουν οδηγηθεί σε άσκηση ποινικής δίωξης από τις εισαγγελικές αρχές και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν στους ΟΤΑ της περιοχής για διάφορα ζητήματα και εμπλέκουν πολιτικά και υπηρεσιακά πρόσωπα.

Γενικότερα, πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων 1214 ποινικές διώξεις, 14 βουλέυματα και 39 δικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, επ’ αυτοφώρω δωροδοκία, υπεξαίρεση, πλαστογραφια, απιστία στην υπηρεσία για ποσά από 120.000 έως 150.000 ευρώ. Γι’ αυτό και προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτές εμπλέκονται, εκτός των άλλων, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου, εκατοντάδες αιρετοί της Αυτοδιοίκησης και αστυνομικοί, ιατροί του ΕΣΥ, διοικητές Οργανισμών αλλά και εκπαιδευτικοί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει τo site, πλην των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν την “πρωτιά” (288), εντυπωσιακό είναι ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι (238), στην τρίτη δημοτικοί υπάλληλοι (178), στην τέταρτη αστυνομικοί (115), στην πέμπτη αντιδήμαρχοι (63), ενώ την εξάδα συμπληρώνουν οι δήμαρχοι (48)! Εκτός όμως από τους δημάρχους στην λίστα από την Αυτοδιοίκηση βρίσκονται ένας περιφερειάρχης αλλά και τρεις αντιπεριφερειάρχες, πέντε πρόεδροι κοινότητας, εφτά πρόεδροι δημοτικών επιχειρήσεων και ισάριθμα μέλη Δημαρχιακών Επιτροπών, ένας πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου αλλά και έξι υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα σε σοβαρά ποινικά αδικήματα έχουν υποπέσει  46 εκπαιδευτικοί, έξι διοικητές οργανισμών, ένας διευθύνων σύμβουλος εταιρείας του Δημοσίου αλλά και, όπως προαναφέρθηκε, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου.

Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των ποινικές υποθέσεων, την “πρωτιά” κατέχει η Θεσσαλονίκη με 245, ακολουθεί η Αθήνα με 230, η Αλεξανδρούπολη (69), οι Σέρρες (41), η Κοζάνη (40) και η Κατερίνη (35).

Αναλυτικά τα στοιχεία: 

Ποινικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν στον Γ.Ε.Δ.Δ.

Συνολικές υποθέσεις

1267

Ποινική δίωξη

1214

Βούλευμα

14

Δικαστική απόφαση

39

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ – ΑΥΤΟΦΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

245

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ

230

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

69

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΕΡΡΩΝ

41

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ

40

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

35

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΡΟΔΟΠΗΣ

32

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

31

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑ

30

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΞΑΝΘΗΣ

30

ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ

29

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ

29

ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

25

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

22

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΙΟΥ

22

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΙΑΣ

20

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΝΙΩΝ

16

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

14

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ

13

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩ

12

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

11

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

11

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

11

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΑΜΟΥ

11

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΠΑΡΤΗΣ

11

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

11

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΜΦΙΣΣΑ

10

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

9

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΙΛΚΙΣ

8

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

8

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΝΑΞΟΥ

8

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΑΤΡΩΝ

8

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

8

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

7

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

6

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΔΡΑΜΑΣ

6

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

6

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

6

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΕΔΕΣΣΑΣ

5

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ

5

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥ

4

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ

3

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΗΒΩΝ

3

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

3

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΡΤΑΣ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΩ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΜΙΑΣ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΥΡΟΥ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ

2

ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

288

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

238

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

178

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

115

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

63

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

48

ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

44

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

34

ΥΠΑΛΛ. ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

28

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

24

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Β΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

22

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

20

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

20

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

15

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

11

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Γ΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9

ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

7

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

6

ΥΠΑΛΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

4

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1

ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ

1

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ

1

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

1

Πηγή: epoli.gr & aftodioikisi.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "