Λίγο πριν την αυλαία (;) – Επίθεση των Σχολικών στον Κ. Γαβρόγλου για το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας


«Πυρά» Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) κατά Κ. Γαβρόγλου για το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης. Ζητούν απόσυρση του Σχεδίου Νόμου και συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας.

-------------------

«Πυρά» κατά του υπουργού Παιδείας εξαπέλυσαν οι σχολικοί Σύμβουλοι με ανακοινωθέν που εξέδωσαν μετά τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΣΣ  για το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης.

Α. Καταγγέλλουν  για   «προχειρότητα και   έλλειψη σχεδιασμού που διαπνέει το σχέδιο νόμου, το οποίο αν τεθεί σε εφαρμογή, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην Εκπαίδευση».

B. Καταδικάζουν  «τον σχεδιασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως ενέργεια στοχευμένη, αποβλέπουσα στην κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων που αποτελεί κατάκτηση του Εκπαιδευτικού κινήματος, αλλά και στην απαξίωση των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις θέσεις αυτές».

Γ. Υπογραμμίζουν ότι «παρά τις δεσμεύσεις και τις δημόσιες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και τα θετικά πορίσματα του «Εθνικού Διαλόγου» του 2016 περί της αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων, το νομοσχέδιο προωθεί στη θέση τους μια πολυδαίδαλη, απρόσωπη, πολυεπίπεδη και συγκεντρωτική γραφειοκρατική δομή».

Δ. Παράλληλα σημειώνουν ότι:

Προωθεί τον «διοικητισμό» σε βάρος της παιδαγωγικής διάστασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης, αφήνοντας αβοήθητο το σχολείο και τον εκπαιδευτικό στην τάξη.

Καταργεί τον θεσμό των Σχολικών Συμβούλων και προχωρά στην πλήρη απαξίωση και στη συμβολική διαπόμπευση του ρόλου και του έργου τους, με τιμωρητική αποτίμηση της διδακτικής και διοικητικής εμπειρίας τους και με διατάξεις αποκλεισμού τους.

Ε. Καλούν    την ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «έστω και τώρα να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ανοίξει ένα ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο χωρίς προκαταλήψεις και εμμονές, μακριά από ιδιοκτησιακές λογικές στην Εκπαίδευση».

Ζ. Ζητούν άμεση συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΕΣΣ με τον υπουργό Παιδείας.

Ειδικότερα, στο ανακοινωθέν οι Σχολικοί Σύμβουλοι (ΠΕΣΣ) αναφέρουν τα εξής:

Α. Οι ρυθμίσεις θα έχουν άκρως αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική μονάδα, διότι:

 • Αποδυναμώνουν τις δυνατότητες στήριξης της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών.
 • Καταργούν τον βασικό ενδιάμεσο θεσμό (Σχολικοί Σύμβουλοι) ανάμεσα στη διοίκηση και στο σχολείο και τον αντικαθιστούν με ένα γραφειοκρατικό όργανο (ΠΕΚΕΣ) στην έδρα κάθε περιφέρειας, μακριά από το σχολείο. Έτσι στερούν την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη από το σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
 • Δεν προβλέπουν οργανωμένο σύστημα επιμόρφωσης και καταργούν τα  Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) που λειτουργούσαν με εθελοντική μη αμειβόμενη εργασία των Σχολικών Συμβούλων.
 • Διαλύουν τους θεσμούς εποπτείας και συμβολής στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και επαναφέρουν την αυτοαξιολόγηση-αποτίμηση ως διεκπεραιωτική και γραφειοκρατική διαδικασία.
 • Μεταφέρουν νέες - μεγάλες ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, χωρίς τις απαραίτητες προβλέψεις για τον χρόνο, τους πόρους και τη στήριξη αυτών των αρμοδιοτήτων.


Β. Το προτεινόμενο πλαίσιο επιλογής όλων των στελεχών είναι άδικο, αναξιοκρατικό, με πολλές διατάξεις που ελέγχονται ως αντισυνταγματικές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κομματικής άλωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

Εισάγονται αντισυνταγματικές και παράνομες διατάξεις αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τη δυνατότητα συμμετοχής στις κρίσεις στελεχών, όπως:

α) Αποκλεισμός για όσους έχουν δύο θητείες,

β) Αποκλεισμός μόνο για θέσεις Σ.Ε.Ε. όσων δεν έχουν γλωσσομάθεια,

γ) Αποκλεισμός εκπαιδευτικών με τον διπλασιασμό της υπολειπόμενης θητείας.

Παρά τις δεσμεύσεις για ακομμάτιστες και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, το ΑΣΕΠ απουσιάζει από τα Συμβούλια Επιλογής (πλην των Περιφερειακών Δ/ντών & Δ/ντών Εκπ/σης) και οι συνθέσεις τους καθορίζονται από στελέχη που αποτελούν κομματικές επιλογές, δημιουργώντας ερωτήματα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

Η επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, θα γίνεται όχι από Κεντρικό, αλλά από ελεγχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα με συμμετοχή υφισταμένων των επιλεγόμενων στελεχών (Δ/ντών σχολείων), που στη συνέχεια προβλέπεται να αξιολογούνται από τα επιλεγόμενα στελέχη.

Η συνέντευξη αναδεικνύεται σε κυρίαρχο ρυθμιστή,  προσδιορίζεται στα 15 μόρια και δυνητικά ανατρέπει το οποιοδήποτε επιστημονικό έργο που συνολικά υποβαθμίζεται και αποτιμάται στα 17 μόρια.

Γ. Το νομοσχέδιο διέπεται από άκρως επιθετική, ρεβανσιστική και προκλητικήστάση προς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, καθώς:

 • Αγνοείται παντελώς η εμπειρία από την άσκηση έργου επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης.
 • Εκμηδενίζεται αναδρομικά η νομοθετικά κατοχυρωμένη ως διδακτική υπηρεσία  σε θέση Σχολικών Συμβούλων και αναδεικνύεται σε έμμεσο και τιμωρητικό μέτρο αποκλεισμού τους.
 • Η διοικητική εμπειρία των Σχολικών Συμβούλων μοριοδοτείται όμοια με αυτή των υποδιευθυντών σχολείων.
 • Τίθεται ως προϋπόθεση η γνώση ξένης γλώσσας, μόνο για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και όχι για τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους Περιφερειακούς Διευθυντές.

Δ. Η αδιαφορία για τις Συνταγματικές Επιταγές χαρακτηρίζει και τις ρυθμίσεις για την αξιολόγηση στελεχών. Χαρακτηριστικά:

 • Προβλέπεται εκ των κάτω προς τα πάνω προσωπική αξιολόγηση όλων των στελεχών, η οποία όμως θα γίνεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια, διαδικασία  που έχει κριθεί ως αντισυνταγματική από το ΣΤΕ.

Ε. Καταργούνται τα ΚΕΔΔΥ και μαζί τους καταργείται και η Διαφοροδιάγνωση των μαθητών. Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου:

 • Επιστρέφουμε στο ιατρικοκεντρικό μοντέλο και σε ουρές στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για απλές διαγνώσεις και όχι σε κατ’ ουσίαν διεπιστημονικές αξιολογήσεις με σκοπό την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών. Πρόκειται για πισωγύρισμα δεκαετιών στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής.
 • Χωρίς μελέτη και σχεδιασμό καταργούν, ενοποιούν και συγχωνεύουν στο Κ.Ε.Σ.Υ.  δομές υποστήριξης των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου.

ΣΤ. Το Νομοσχέδιο αποδομεί τις καινοτόμες δράσεις (Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές δράσεις) και υποβαθμίζει τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση της ΠΕΣΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα αναπτύξει αγωνιστική δράση σε όλα τα επίπεδα, ώστε να τροποποιηθούν ή και να αποσυρθούν όλες οι δυσμενείς για την Παιδεία επιπτώσεις των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Στην κατεύθυνση αυτή:

 • Θα ενημερώσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Θα συνεργαστούμε με όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών, τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων και τις Καθηγητικές σχολές.
 • Θα δημοσιοποιήσουμε στον Τύπο και θα ενημερώσουμε τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.
 • Θα διεκδικήσουμε το δίκαιο με κάθε νόμιμο τρόπο και θα προσφύγουμε στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
 • Καλούμε τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, την εκπαιδευτική κοινότητα, τα κόμματα, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τους συλλόγους γονέων & κηδεμόνων, κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και κάθε πολίτη να καταδικάσουν το νομοσχέδιο και τις μεθοδεύσεις του και να μη συνηγορήσουν στην απαξίωση της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "