Τα νέα Προαπαιτούμενα για τα Ιδιωτικά Σχολεία και τα Φροντιστήρια και το «Μπάχαλο» μεταξύ Υπουργού, Σ.Ι.Ε. & Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας


Ποιο αλαλούμ Υπουργός Παιδείας δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει. Είναι δυνατόν να απολύεται εκπαιδευτικός, αν δεν συσταθεί εντός 2 μηνών η αρμόδια επιτροπή; Πρώτον, τιμωρείς τον εκπαιδευτικό μη δίνοντας τη δυνατότητα διερεύνησης της καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη. Δεύτερον, είναι σίγουρο ότι είτε λόγω αυξημένων υποχρεώσεων της επιτροπής είτε κυρίως λόγω υπόγειων παρεμβάσεων, η επιτροπή κατά κανόνα δεν θα συνέρχεται εντός του 2μήνου. Άρα, μιλάμε για ελεύθερες απολύσεις, περιτυλιγμένες με ροζ ΣΥΡΙΖΟΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ! (σχόλιο αναγνώστη σε ιστοσελίδα)

-----------------------

Η ΟΙΕΛΕ κατηγορεί τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ότι λέει την μισή αλήθεια για το νόμο και ότι αποκρύπτει την ουσία ότι οι νέες διατάξεις που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς οδηγούν σε ελεύθερες απολύσεις.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Χαρ. Κυραιλίδης  κατηγορεί τον υπουργό Παιδείας ότι με το νέο νόμο “τα Ιδιωτικά Σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό και θα αγωνιστούν ενάντια  στην εμμονή και στην ιδεοληψία που θέλει να τα μεταβάλει  σε ένα μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο".

Ο υπουργός Παιδείας απαντά στον   κ. Κυραιλίδη ότι “τέτοιες ανακοινώσεις δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο και δηλητηριάζουν τον δημόσιο βίο”.

Ο κ. Κυραιλίδης ανταπαντά  στον υπουργό Παιδείας ότι “Η ΟΙΕΛΕ τον κατηγορεί ως  ψεύτη,  και  παρόλα αυτά ο υπουργός απάντησε μόνο στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων που χαρακτήρισε το νομοθετημά  του μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο . Αρα δεν ενοχλεί που τον λένε ψεύτη αλλά μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο.

-------------------------

Οι νέες ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς για την ιδιωτική εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και οι αντιδράσεις Σ.Ι.Ε. & Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

ΣΙΕ: Τα Ιδιωτικά Σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό

Τα Ιδιωτικά Σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό και θα αγωνιστούν ενάντια στην εμμονή και στην ιδεοληψία που θέλει να τα μεταβάλει σε ένα μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο.

Οι τελικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν και αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία των αντίστοιχων διατάξεων που ψηφίστηκαν πέρσι, τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε σημερινή ανακοίνωση, με την οποία λόγο για “παραπληροφόρηση που επιχειρήθηκε το προηγούμενο διάστημα”.

Οι νέες ρυθμίσεις

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις προβλέπουν:

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται  ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, και δύο Πρωτοδίκες, ως μέλη. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρίστανται ως παρατηρητές ένας εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε και ένας εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας εκπαιδευτικού που εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα.

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη έκθεση που συντάσσεται την πρώτη χρονιά από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου και τη δεύτερη χρονιά από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός εξήντα ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποβάλλει στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης σχετική πρόταση, η οποία έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχετική απόφαση εντός τριών ημερών. Μετά την έκδοση της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν δικαστικά κατά της απόφασης.

Οι αποζημιώσεις (απόλυσης ή συνταξιοδότησης) των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης των εργαζομένων στα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένει στις 21 διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η χορήγηση παρέκκλισης για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία και εφόσον οι διδάσκοντες την παρέκκλιση έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα, πέραν του ωρολογίου προγράμματος, θα δηλώνεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες –πέραν του ωρολογίου προγράμματος- απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας, για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και εάν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο, ανατίθενται κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς αυτούς άλλες δράσεις, όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση γλωσσομάθειας, κ.λ.π.

Το υπουργείο Παιδείας  θεωρεί επιτυχία του τις νέες διατάξεις και δηλώνει:

Αυτό είναι μια επιτυχία της διαπραγματευτικής ομάδας του Υπουργείου που έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η εργασιακή προστασία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, αλλά και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η τελική συμφωνία δεν αφήνει σε κανέναν την παραμικρή αμφιβολία ότι η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους και δεν είναι εμπορική επιχείρηση”.

ΟΙΕΛΕ: Ξήλωμα (;) του νόμου Φίλη

Με μεγάλη έκπληξη το Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. πληροφορήθηκε από ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας τη δήλωση του Υπουργού, ότι δήθεν δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο νόμο Φίλη.  Όμως, εσκεμμένα αποκρύπτει ο Κος Γαβρόγλου ότι εφόσον η αρμόδια επιτροπή που θα κρίνει τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αποφασίσει εντός 60 ημερών, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός απολύεται αυτοδίκαια (!). Αυτό σημαίνει «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ». Επειδή η μισή αλήθεια είναι το μεγαλύτερο ψέμα, προκαλούμε τον Υπουργό Παιδείας να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της διάταξης.

Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου Φίλη, που επανέφερε τη συνταγματική νομιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, θα βρει αντίθετους τους χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Η πρώτη ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών ιδιωτικών Σχολείων

Σχετικά με τις παραπάνω ρυθμίσεις ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών ιδιωτικών Σχολείων, δήλωσε τα εξής:

"Η σοβιετικοποίηση των Ιδιωτικών Σχολείων συνεχίζεται σε ακόμη χειρότερη μορφή  από το νόμο Φίλη και τώρα πλέον θα μιλάμε για νόμο Φίλη επί δύο με ευγενικό προσωπείο Γαβρόγλου.

Τα Ιδιωτικά Σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό και θα αγωνιστούν ενάντια  στην εμμονή και στην ιδεοληψία που θέλει να τα μεταβάλει  σε ένα μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο".

Απάντηση Γραφείου υπουργού Παιδείας

Μας προκαλεί θλίψη η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων που θεωρεί ότι εκπροσωπεί εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέτοιες ανακοινώσεις δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο και δηλητηριάζουν τον δημόσιο βίο. Να υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει ως αποκλειστική του αποστολή τη  διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Φαίνεται πως για κάποιους αυτό είναι άκρως ενοχλητικό.  

Ανταπάντηση του προέδρου του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

Η ΟΙΕΛΕ τον κατηγορεί ως  ψεύτη,  και  παρόλα αυτά ο υπουργός απάντησε μόνο στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων που χαρακτήρισε το νομοθετημά  του μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο. Αρα δεν ενοχλεί που τον λένε ψεύτη αλλά μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο".

Επιστολή στον πρωθυπουργό

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα προς τον Πρωθυπουργό επιστολή σε δραματικούς τόνους για τη δυσμενή αναθεώρηση του Νόμου Φίλη και τις οδυνηρές επιπτώσεις της όχι μόνο στην ομαλή λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και στο δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ τόνισε την αγανάκτηση του κλάδου για τη χθεσινή “πανηγυρική” ανακοίνωση του Υπουργείου, η οποία αποκρύπτει την αλήθεια και δεν αναφέρεται στην πιο κρίσιμη αλλαγή που περιέχει η νέα διάταξη και που αλλοιώνει πλήρως το Νόμο 4415/2016. Επίσης, γίνεται αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα σημεία διαφωνίας με τη νέα διάταξη. Η ΟΙΕΛΕ θα δώσει την επιστολή στη δημοσιότητα, όταν δημοσιοποιηθεί η προς ψήφιση διάταξη.

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων: Προς τι η θλίψη του υπουργείου Παιδείας;

Ευχαριστούμε το υπουργείο Παιδείας που με την από 12-05-2017 ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όσα ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων από καιρό καταγγέλλει:

Το Υπουργείο θεωρεί αποκλειστική αποστολή του «τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών».

Το μεν πρώτο έχει αποδείξει περίτρανα ότι αδυνατεί να το αγγίξει καν, αλλιώς θα το είχε κάνει και για τα κρατικά σχολεία. Το δε δεύτερο σεβαστό, αλλά «ξέχασε» να αναφέρει το πιο σημαντικό: τα δικαιώματα των μαθητών, την εκπαίδευση των οποίων υποτίθεται ότι υπηρετεί το σχολείο. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Υπουργείου και Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Εσείς εξυπηρετείτε τα συντεχνιακά συμφέροντα μερικών συνδικαλιστών, εμείς την παιδεία των δεκάδων χιλιάδων μαθητών μας.

Αλήθεια, ποιοι διευθυντές θα συντάξουν έκθεση για την ανεπάρκεια του Υπουργείου Παιδείας και ποια επιτροπή θα το αξιολογήσει άραγε; Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα: αρκεί να κερδίζουμε εύσημα αριστεροσύνης. Προς τι η θλίψη, λοιπόν;

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "