Σκάνδαλο «μεταπτυχιακών» στον ΔΟΑΤΑΠ; Αμφισβητείται η «αναγνώριση» μεταπτυχιακών τίτλων ιδιωτικών ΑΕΙ της Κύπρου που κατατέθηκαν στις κρίσεις των Διευθυντών

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας


Το Vukentra.gr, το έχει προαναγγείλει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και ειδικότερα μέσα στο διάστημα των διαδικασιών επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Συγκεκριμένα αναφέραμε ότι είχε στηθεί βιομηχανία παραγωγής μεταπτυχιακών τίτλων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ετήσιας διάρκειας.

Για το θέμα αυτό να θυμίσουμε ότι ο αν. υπουργός Παιδείας κ. Τάσος Κουράκης, είχε αρχικά απορρίψει την δυνατότητα να περιληφθούν και μοριοδοτηθούν οι μονοετείς μεταπτυχιακοί τίτλοι, στις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, λίγες μέρες, όμως, αργότερα άλλαξε γνώμη (!!!) και τα δέχθηκε, περιλαμβάνοντας σχετική διάταξη στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Με την διάταξη αυτή, ουσιαστικά άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου με αποτέλεσμα να υπάρξει μία βιομηχανία υποβολής τέτοιων τίτλων από υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και γενικά στελεχών εκπαίδευσης.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για μονοετούς διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα που διεξάγονται στην Ελλάδα σε διάφορα δημόσια ΤΕΙ και ιδιωτικά Κολλέγια υπό την αιγίδα και εκπαιδευτική ευθύνη Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου. Τα περισσότερα δε από αυτά, προβλέπουν και ορίζουν στο πρόγραμμά τους 9 μαθήματα και πτυχιακή εργασία χωρίς εξετάσεις περαίωσης των σπουδών και παρουσίασης – δημοσίευσης ερευνητικής τελικής εργασίας, κατά τα πρότυπα που ακολουθούνται σε όλες τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης αυτών των μονοετών προγραμμάτων, για κάθε «φοιτητή», κυμαίνεται από 3.850 έως 9.000 ευρώ.

Η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ και η έντονη αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Μάιος 2015 ο ΔΟΑΤΑΠ, αναγνώρισε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μονοετούς διάρκειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που υπέβαλαν κατά κύριο λόγω εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Πολλά, αν όχι σχεδόν όλα κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπους εκπαιδευτικές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και μοριοδοτήθηκαν στις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την παρέμβαση του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας που ουσιαστικά «κατηγόρησε» τον ΔΟΑΤΑΠ ότι αναγνώρισε πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου που το ίδιο δεν αναγνωρίζει.

Ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου με την οξεία στα όρια της διακοίνωσης παρέμβαση του, προς το ελληνικό υπουργείο Παιδείας επεσήμανε ότι:

α) Αναγνωρίστηκαν από το ΔΟΑΤΑΠ προγράμματα σπουδών που δεν είχαν αναγνωρισθεί στην Κύπρο

β) Αναγνωρίστηκαν από το ΔΟΑΤΑΠ μεταπτυχιακά προγραμμάτων σπουδών πριν αναγνωρισθούν στην Κύπρο.

Η τρίπλα του ΔΟΑΤΑΠ και η «προστασία» των ήδη αναγνωρισθέντων τίτλων

Μετά την έντονη παρέμβαση του Κυπριακού Υπουργείου Κύπρου, συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ και εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Αναγνώριση τίτλων σπουδών χορηγηθέντων από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Κατόπιν των αποφάσεων της Ολομέλειας Δ.Σ. (συνεδρία 169/22-6-2015), τροποποιείται η από 24-4-2015 απόφασή της, που ελήφθη στην 166 συνεδρίασή της και επικυρώθηκε στην 167/15-5-2015 συνεδρίασή της ως εξής: «Από 15/5/2015, με τις αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών χορηγηθέντων από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου χωρίς την πλήρη φοίτηση σε αυτά λόγω συνυπολογισμού, εκ μέρους του αλλοδαπού ΑΕΙ, σπουδών ή πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες αφορούν σε μαθήματα διδασκόμενα στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβάλλεται ως δικαιολογητικό, επιπλέον των λοιπών, και η αναγνώριση του τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)».

Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό και κατανοητό πρόκειται περί σκανδάλου. Ουσιαστικά ο ΔΟΑΤΑΠ αναφέρει τα εξής (σε δική μας παράφραση):

«Ότι τίτλους αναγνωρίσαμε μέχρι τώρα, τους αναγνωρίσαμε και κανένα πρόβλημα δεν έχουν. Από εδώ και εμπρός (15.5.2015), όμως, θα τηρήσουμε όλες τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες και κυρίως υποχρεωτικά θα πρέπει να προηγείται η η αναγνώριση του τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)».

Με άλλα λόγια υπάρχουν από την μία πλευρά οι κερδισμένοι, -πόσο μάλλον που είναι και εκπαιδευτικοί οι οποίοι έγινα και διευθυντές σχολείων-, γιατί έτσι αποφασίσαμε τότε, αλλά τώρα η νομιμότητα θα τηρηθεί με σχολαστική ακρίβεια.

Σαν ιστοσελίδα, δεν έχουμε να πούμε ή να γράψουμε τίποτα άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Νοείτε βέβαια, ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δεν πρόκειται να μπουν στον κόπο να επανεξετάσουν αυτούς τους μεταπτυχιακούς τίτλους.

Ενδεικτικό είναι ότι για να μην γίνονται αντιληπτά, από κανένα ενδιαφερόμενο, ο τύπος, το ίδρυμα έκδοσης και ο τίτλος των μεταπτυχιακών τίτλων αυτής της κατηγορίας που αναγνώρισαν τα ΠΥΣΔΕ, ορισμένες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δημοσίευσαν στο Διαύγεια τις αποφάσεις τους ως εξής:

«Αναγνωρίζουμε:

τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, αλλοδαπού πανεπιστημίου, της εκπαιδευτικού ……………. του ……. (ΑΜ:……), κλάδου ΠΕ………., με τα αντικείμενα στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας, να απασχοληθεί».

Θαύμα… κι όλα πλέον τακτοπιημένα…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Διαβάστε στη συνέχεια τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα «ntokoumenta.gr» για τον ΔΟΑΤΑΠ με τίτλο:

Τι συμβαίνει στον ΔΟΑΤΑΠ κ. Υπουργέ;

Στον ΔΟΑΤΑΠ, τα δύο τελευταία χρόνια συμβαίνουν περίεργα πράγματα, που προκαλούν το περί δικαίου συναίσθημα, αλλά παραβιάζουν τη νομιμότητα και υπονομεύουν όχι μόνο την ευνομούμενη πολιτεία, αλλά ενδεχομένως κατά κάποιον τρόπο και την εθνική πολιτική.

Στις 23 Ιουνίου πρωί-πρωί, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Οργανισμού, οι αποφάσεις της Ολομέλειας του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ, της 22 Ιουνίου. Δηλαδή, η ανάρτηση, στο διαδίκτυο, των αποφάσεων, έγινε την επόμενη ημέρα του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς προφανώς την επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης που γίνεται στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία και θα γίνει στις 10 Ιουλίου, ενώ ακόμη δεν έχουν καν υπογραφεί τα πρακτικά από τους συμβούλους του Οργανισμού.

Παραβιάζεται το δίκαιο

Μάλιστα, η ανάρτηση έγινε με προσωπική εντολή και ευθύνη του προέδρου και εξέπληξε και τους συμβούλους, γιατί στη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας, κάποιοι είχαν ζητήσει το λόγο για κάποιες παρατηρήσεις, αλλά ο πρόεδρος προσπάθησε τεχνηέντως να τους αποτρέψει να μιλήσουν.

Έτσι, η όλη διαδικασία παραβιάζει αδιαμφισβήτητα το δίκαιο. Όμως το θέμα αφορά γνωμοδότηση του Γ’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υποστηρίζει, κατά την άποψη κορυφαίων νομομαθών, καθηγητών της χώρας, καινοφανείς ερμηνείες και οξύμωρες θεωρίες, ενώ έχει και δύο απόλυτα τεκμηριωμένες μειοψηφίες, οπότε θα έπρεπε να είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου.

Εντονότατες Παρεμβάσεις του Υπουργού Παιδείας της Κύπρου

Η αναιτιολόγητη αυτή πράξη του προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, προκάλεσε αμέσως αναταραχή, εντάσεις και πολλαπλές απορίες γιατί το θέμα αφορά αναγνώριση τίτλων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων της Κύπρου και την αντιστοιχία των πτυχίων με εκείνα των ελληνικών πανεπιστημίων, γι’ αυτό προκλήθηκε και η παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ο οποίος με επιστολή του προς την Ελλάδα, διαμαρτύρεται εντονότατα, ζητώντας αφ’ ενός να αφαιρεθεί από το διαδίκτυο η απόφαση, και αφ’ ετέρου να τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες που προβλέπονται για την επικύρωση.

Να τεθεί στην Ολομέλεια

Νομικοί κύκλοι, μετά τη μελέτη της γνωμοδότησης που τη χαρακτηρίζουν εσφαλμένη, με δεδομένο ότι έχει ισχυρή μειοψηφία, σχολιάζουν ότι απαιτείται η παραπομπή της στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου.

Στη θητεία του προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, που είναι πειραιώτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου «Μακεδονίας», και έχει επιλεγεί από τον προ-προηγούμενο Υπουργό Παιδείας της ΝΔ επίσης πειραιώτη καθηγητή πανεπιστημίου, χρεώνονται και άλλες λάθος αποφάσεις που εγείρουν προβλήματα νομιμότητας.

Αναγνωρίστηκαν από το ΔΟΑΤΑΠ προγράμματα σπουδών που δεν είχαν αναγνωρισθεί στην Κύπρο

Το πρώτο από αυτά είναι η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ προγραμμάτων σπουδών πριν αναγνωρισθούν στην Κύπρο.

Για το σκάνδαλο αυτό είχαν φθάσει στοιχεία στη δημοσιότητα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», τα οποία ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ παραδέχθηκε.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά αναγνώριση εκατοντάδων πτυχίων μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο μάστερ, με χρόνο σπουδών που δημιουργεί προβλήματα.

Πληροφορίες με ασάφεια από το ΔΟΑΤΑΠ υπονομεύουν τα κυπριακά πανεπιστήμια

Στο μεταξύ προκαλούν αγανάκτηση, αλλά και άλλες σκέψεις οι ασαφείς πληροφορίες που δίνονται σε ενδιαφερομένους από συνεργάτη του Προέδρου που ενώ είναι αγγλικής φιλολογίας αποσπασμένος υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας στο ΔΟΑΤΑΠ, εμφανίζεται με από καθέδρας ύφος και «καθοδηγεί» ως ειδικός υπονομεύοντας τα κυπριακά Πανεπιστήμια, αναφερόμενος κυρίως και σε αποφάσεις που προβλέπονται.

Έχει παραλύσει ο Οργανισμός

Θέλοντας να διοικεί τον Οργανισμό κάποιες μόνο μέρες το μήνα, ο πρόεδρος με σπασμωδικές αποφάσεις, μάλιστα, έχει επιτύχει την παράλυση των υπηρεσιών.

Πηγή: ntokoumenta.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "