Όλες οι αλλαγές στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας - Καταργούνται οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροπολογία για τη μοριοδότηση πολιτικών προσώπων (!!!)

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας

 

Σε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας τόσο σε ότι αφορά τα μαθήματα όσο και τα πρότυπα σχολεία και την επιλογή στελεχών. 

Τα μονοετή μεταπτυχιακά θα μοριοδοτούνται με 2,5 μόρια όπως και τα διετή ενώ αυξάνονται σε τρεις από δύο οι σχολικές μονάδες στις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν θέση διευθυντή οι ενδιαφερόμενοι. Η μια εξ αυτών δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό και μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. 

Αναλυτικά οι νομοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν τα ακόλουθα: 

Μαθήματα: Προστίθεται μια ώρα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών στη Γ Λυκείου και η Λογοτεχνία Γενικής γίνεται μονόωρο μάθημα. 

Πρότυπα: Στα πρότυπα γυμνάσια προστίθεται το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης: Διευθυντές σε πρότυπα με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας σε θέση διευθυντή προτύπου ή πειραματικού σχολείου η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των σχολικών μονάδων. 

Διδακτική υπηρεσία: Στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 17 στις κατηγορίες εκπαιδευτικών που προσφέρουν διδακτική υπηρεσία και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων και υπευθύνων σε διάφορους οργανισμούς. Η προσθήκη των κατηγοριών αυτών έγινε μεταξύ άλλων και για λόγους συμφωνίας του παρόντος προς ψήφιση νόμου με κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 

Μοριοδότηση μονοετών μεταπτυχιακών: Διδακτορικό: 4 μονάδες Μεταπτυχιακό (είτε μονοετούς είτε διετούς): 2,5 μονάδες 

Αριθμός Σχολικών μονάδων υποψηφίων: Αυξάνονται από 2 σε 3 οι σχολικές μονάδες για υποψηφιότητα διευθυντών. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 22 αυξάνεται από δύο σε τρεις ο αριθμός των σχολικών μονάδων, στις οποίες μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα ένας εκπαιδευτικός, προκειμένου να επιλεγεί ως διευθυντής  Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι διευθυντές τετραθέσιων και άλλων νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι διευθυντές εργαστηρίων για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων, εκ των οποίων: 

Η μία σχολική μονάδα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση είτε σε μία από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον οχτώ διδακτικές ώρες την εβδομάδα. 

Η δεύτερη σχολική μονάδα είναι εντός του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία. 

Η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό, δηλαδή αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. 

Καταργούνται οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που βγάζουν τα παιδιά τελείως έξω από το λύκειο οφείλουν να καταργηθούν, με την πρόνοια ώστε αυτοί που φοιτούν και αυτοί που διδάσκουν να μπορέσουν να ενταχθούν κανονικά με μεταβατικές διατάξεις στο υπάρχον σύστημα. 

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, ενώ χαρακτήρισε θετική την πρόταση του τομεάρχη παιδείας της ΝΔ Θ. Φορτσάκη «τα στελέχη της εκπαίδευσης τα διοικητικά, επειδή έχουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα καθήκοντα, δεν είναι ούτε γενικώς διοικητικοί, ούτε γενικώς εκπαιδευτικοί, θα μπορούν να προκύπτουν από κάποιας μορφής σχολή δημόσιας διοίκησης εξειδικευμένης σε ζητήματα στελεχών εκπαίδευσης».

Τροπολογία για τη μοριοδότηση πολιτικών προσώπων 

Εκπαιδευτικοί που κατά το παρελθόν έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, καθώς και σε θέσεις Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου φορέων που εποπτεύονταν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, μοριοδοτούνται για κάθε έτος θήτευσής τους στην εν λόγω θέση με ποσό μοριοδότησης προσδιοριζόμενο από ειδική ανάλογα επικαιροποιημένη υπηρεσιακή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, εκδομένη σε εύλογο χρόνο προ έναρξης των όποιων διαδικασιών επιλογής στελεχών εκπαίδευσης ή διευθυντών προς τοποθέτηση στα Σχολεία της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα παραπάνω ορίζει τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Βουλευτή των ΑΝΕΛ Ν. Νικολόπουλο,  προς ψήφιση στη Βουλή , στο Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που ψηφίζεται την Τρίτη . 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η επιλογή εκπαιδευτικών προκειμένου για τη στελέχωση θέσεων, τόσο στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και σε σχετιζόμενους με το εν λόγω Υπουργείο φορείς, είναι γνωστό, ότι λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικά προσόντα ή εμπειρία, που φέρει ο/η υποψήφιος/α προς επιλογή εκπαιδευτικός. Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η αναγνώριση των προηγούμενων προσόντων συνάδει με τα κριτήρια της αξιοκρατίας και θεωρώντας επίσης θέσφατο, ότι η πρόκριση των περισσότερο εφοδιασμένων με τα σχετικά προσόντα στελεχών στις δημόσιες υποδομές εκπαίδευσης ανεβάζει το επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμενες σπουδές, συμπεραίνουμε, ότι η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει το σχετικό προβάδισμα στις διαδικασίες αξιολόγησης των εκάστοτε υποψηφίων. Το σύστημα μοριοδότησης που ισχύει, προκειμένου για επιλογές στελεχών κάθε βαθμίδας στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελείτο κατεξοχήν διοικητικό μέσο υλοποίησης της σχετικής αναγνώρισης και σαφώς, οφείλει να απεικονίζει αριθμητικά την θίγόμενη στην παρούσα αξιολογική διαφοροποίηση. 

Τέλος, είναι επίσης σαφές, ότι από τα προτεινόμενα δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: arouraios.gr, esos.gr 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "