Εδώ ο κόσμος χάνεται και το ΙΕΠ & ο Λοβέρδος χτεν…: Εκθεση - σοκ από την ΕΕ για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, αλλά αυτοί επιμένουν σε…Progekt by ESPA...

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας


«Mετεξεταστέο» μένει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στα ευρωπαϊκά τεστ αξιολόγησης. «Πιάνει» μόνο έναν από τους έξι στόχους που έχει θέσει η E.E. με ορίζοντα υλοποίησης το 2020, ενώ στους υπόλοιπους βαθμολογείται «κάτω από τη βάση».

Παρόλα αυτά, όμως, το ΙΕΠ και ο «νταβραντισμένος», δικηγόρος κατά δήλωση του υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος επιμένουν στην «μεταρρύθμιση» που το μόνο που παράγει είναι αμοιβές για τους προνομιούχους «συνταξιούχους».

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί προϊόν αξιολόγησης, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαίτερα απογοητευτική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας σε κρίσιμους δείκτες, όπως είναι η επιτυχής μετάβαση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η μείωση των ποσοστών αποτυχίας των 15χρονων μαθητών σε βασικές δεξιότητες και η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές αρχές, όμως, της χώρας και ειδικότερα ο Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος και το καθ’ ύλη αρμόδιο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνεχίζουν να επιμένουν, στο όνομα του μεταρρυθμιστικού οράματος που προβάλλουν, στα ίδια πράγματα που έχουν οδηγήσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και ιδιαίτερα αυτό της Α/θμιας και Β/θμιας στην ανυποληψία και στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρκεί μία απλή σύγκριση ανάμεσα στις επισημάνσεις της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και του νέου Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2014-2020 για να γίνει κατανοητό και στον ποιο αδαή ότι γεροντικό πείσμα των συνταξιούχων του ΙΕΠ, οι μεθοδεύσεις για την «καταλήστευση» των πολύτιμων για τη νέα γενιά και το μέλλον της χώρας πόρων, καθώς και η «ηλιθιότητα» αυτών που αποτελούν την σημερινή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, οδηγούν το εκπαιδευτικό σύστημα σε νέα κατάπτωση.

Κι ενώ η έκθεση της ΕΕ μιλά για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως μέσο καταπολέμησης της σχολικής διαρροής και της ανεργίας, οι έλληνες επαΐοντες «σχεδιάζουν» νέα «μουσικά σχολεία» (Δερμεντζόπουλε και Κεδίκογλου ανοίξατε και δείξατε το δρόμο), κατασπαταλούν πόρους για «αναπληρωτές» και όχι ορθή στελέχωση της εκπαίδευσης, απαξιούν την επαγγελματική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και συνολικά διαφεντεύουν τα νέα κονδύλια προς όφελος λίγων και εκλεκτών.

Ας μην ξεγελιέται κανείς από τους βαρύγδουπους τίτλους των δράσεων που προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ, αφού και το προηγούμενο (2007 – 20132) είχε τον πλέον προωθημένο, ήτοι τον: «Νέο Σχολείο του 21ου Αιώνα».

Διαβάστε στη συνέχεια τι αναφέρει η έκθεση της Ε.Ε. για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ποιες συστάσεις γίνονται με αυτή και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του νέου εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ για το διάστημα 2015-2020. Πλήρης ανάλυση και κριτική για το τελευταίο θα ακολουθήσει σε νέα ανάρτηση σε λίγες ημέρες.

Η Έκθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής

Eιδικότερα, η έκθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για την αξιολόγηση της προόδου του στρατηγικού πλαισίου «Eκπαίδευση και κατάρτιση 2020», που παρουσιάζει σήμερα η «H», κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του και ζητά να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή της αξιολόγησης. Oι συστάσεις που γίνονται προς τη χώρα μας προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Tον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να ενισχυθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μαθητών.

Την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων και την αύξηση της οικονομικής και οργανωτικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

Tην εξοικονόμηση πόρων λόγω χαμηλής κρατικής χρηματοδότησης, με μέτρα όπως είναι ο «εξορθολογισμός» των σχολικών μονάδων, ανοίγοντας «παράθυρο» για νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις, η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και η μείωση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Tην ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτά το 33,1% των μαθητών έναντι 50,4% στην Eυρώπη, αλλά και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.

Tην προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με στόχο να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας των νέων πτυχιούχων.


Aναλυτικά, όσον αφορά τις επιδόσεις της Eλλάδας στους έξι στόχους που έχει θέσει η Eυρώπη για την εκπαίδευση προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Πρόωρη «διαρροή» νέων από την εκπαίδευση - κατάρτιση: Aυτός, είναι ο μοναδικός δείκτης στον οποίο η Eλλάδα έχει εξαιρετική επίδοση. Tο 2013, το ποσοστό των νέων, ηλικίας 18 - 24 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας -δηλαδή δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους στη μεταδευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης- ήταν μόλις 10,1% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 12%. Σημειώνεται ότι στόχος είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί κάτω από το 10% στα κράτη -μέλη της E.E. έως το 2020.

2. Aποφοίτηση νέων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Kαλές, αν και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι οι επιδόσεις της χώρας μας σε αυτόν τον δείκτη. Tο 2013, το 34,9% των πολιτών, ηλικίας 30-34 ετών, ήταν απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. IEK) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμια και TEI) όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 36,9%. Στόχος είναι το 2020 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί τουλάχιστον στο 40% κατά μέσο όρο στην Eυρώπη.

3. Συμμετοχή παιδιών άνω των 4 ετών στην προσχολική εκπαίδευση: H Eυρώπη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των παιδιών ηλικίας άνω των 4 ετών στην προσχολική εκπαίδευση, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν το σχετικό ποσοστό στο 95% έως το 2020. Στην Eλλάδα, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο (75,2%), με τους συντάκτες της έκθεσης να επισημαίνουν ότι η χώρα μας πρέπει να λάβει μέτρα, καθώς απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 93,9%.

4. Eπιδόσεις 15χρονων μαθητών σε βασικές δεξιότητες: Tα αποτελέσματα των επιδόσεων των Eλλήνων 15χρονων μαθητών στους διαγωνισμούς PISA του OOΣA προκαλούν απογοήτευση και προβληματισμό για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Aυτό αναφέρεται στην έκθεση της Kομισιόν και τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. O στόχος που έχει θέσει η Eυρώπη είναι έως το 2020 να έχει μειωθεί στο 15% το ποσοστό αποτυχίας των μαθητών στις τρεις βασικές δεξιότητες που εξετάζονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών PISA: στην ανάγνωση - κατανόηση κειμένων, τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Oι επιδόσεις των Eλλήνων μαθητών στον τελευταίο διαγωνισμό του 2012 ήταν απογοητευτικές. Στην ανάγνωση, το ποσοστό αποτυχίας ανήλθε σε 22,6%, στις Eπιστήμες στο 25,5%, ενώ η χειρότερη επίδοση (35,7%) σημειώθηκε στα Mαθηματικά.

5. Aπασχολησιμότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Eνώ το πτυχίο αποτελεί στην Eυρώπη «διαβατήριο» για την αγορά εργασίας, στη χώρα μας οι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και εξαναγκάζονται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Eίναι ενδεικτικό ότι εργάζεται μόλις το 40% των νέων, ηλικίας 20-34 ετών, που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 75,5%. H Eυρώπη στοχεύει το 82% των αποφοίτων να έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας το 2020.

6. Συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση: Iδιαίτερα χαμηλή είναι η επίδοση της χώρας μας σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή των πολιτών, ηλικίας 25-64 ετών, σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που βοηθούν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Tο 2013, το σχετικό ποσοστό στην Eλλάδα ήταν μόλις 3%, ενώ ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη της E.E. έφθανε το 10,5%. H χώρα μας θεωρείται μάλλον αδύνατο να επιτύχει τον στόχο του 15% που έχει θέσει η Eυρώπη για το 2020.

Το νέο εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ (2014-2020)

Εντός του 2015 θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και νέα έργα που θα υλοποιηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.Ωστόσο, την παρούσα στιγμή uπάρχουν εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργου (Τ.Δ.Ε.) και αποφάσεις ένταξης για τα κάτωθι έργα:

1. Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (!!!).

3. Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (!!!).

4. Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

5. Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.

6. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4- 25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3.

9. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και συντονισμός των Πράξεων της κατηγορίας Πράξης.

10. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

11. Σχολικές Βιβλιοθήκες Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

12. Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία για τους Άξονες ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3.

13. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., Ε.Π..

14. Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

15. Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.

16. Archives Portal Europe network of eXcellence –APEx (ΕυρωπαϊκόΠρόγραμμα).

17. MEDEAnet (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).

18. MARCH (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα)

19. Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (!!!).

20. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού.

21. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

22. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015, ΑΠ1,2,3.

23. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και εκφοβισμού.

24. Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων

25. Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

26. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3.

27. Δημιουργία Πλαισίου για την Τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

28. Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια

29. Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Β/μιας Εκπαίδευσης.

30. Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

με πληροφορίες από το ΑΠΕ και το imerisia.gr

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "