Ο βασιλιάς Ήλιος είμαι Εγώ: Ανδρέας Λοβέρδος: Έτσι Θέλω, έτσι μου γουστάρει - Οι έξι «προσωρινοί» νέοι Γενικοί Διευθυντές του ΥΠΑΙΘ

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας


Με 2 αράδες για την καθεμία (π.χ. πέρασαν τα χρόνια, μάζεψε εμπειρία) ο Υπουργός ΟΡΙΣΕ μόνο γυναίκες στις θέσεις των προϊσταμένων των 6 Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας. ΚΑΜΙΑ αξιολόγηση, ΚΑΜΙΑ βαθμολόγηση, ΚΑΝΕΝΑΣ χαρακτηρισμός επάρκειας ή μη. Και ενώ οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από τους έχοντες βαθμό Β, κάποιοι πέταξαν από τον βαθμό Γ στον Α. Θα πείτε: εδώ στο ΙΕΠ ο Διευθυντής και οι μισοί προϊστάμενοι είναι βαθμού Ε, αυτό μας πείραξε;

Τελικά η εξονυχιστική αξιολόγηση με κριτήρια και βαθμολογία είναι μόνο για το πόπολο. Τα ρετιρέ της Δημόσιας Διοίκησης (που όλοι λένε ότι νοσεί, άρα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι) στο απυρόβλητο να συνεχίσουν τον "εκσυγχρονισμό" της.

Παρόλα αυτά, όμως και όσο και να ξενίζει και να προκαλεί η συγκεκριμένη ενέργεια του υπουργού Παιδείας, αυτός ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο, αφού κάποιοι «φωστήρες» είχαν καταφέρει να περάσουν σχετική διάταξη στον Ν. 4275/2014 (άρθρο 5) που ορίζει ότι μέχρι την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των υπουργείων, μπορεί ο υπουργός με απόφαση του να ορίσει στις θέσεις αυτές, όσους ακούσαν καθήκοντα αναπληρωτή μέχρι 31.12.2013 (Για να δείτε την απόφαση ορισμού των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κάντε κλικ εδώ).

Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτησή τους είναι προσωρινή αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ββ) του εδαφ. β) της παρ. 1 του νόμου 4275/2014 παύει η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σ’ αυτούς με την επιλογή νέων Προϊσταμένων.

Η επιλογή αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. α της παρ. 6 του άρθρου 5 του νόμου 4275/2014 που ορίζουν ότι εντός δεσμευτικής ημερομηνίας δύο (2) μηνών από την ισχύ του ΠΔ 114/2014 (Οργανόγραμμα Υπουργείου Παιδείας) ο υπουργός πρέπει να προβεί σε δημόσια προκήρυξη επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις θέσεις των οποίων είχε τοποθετήσει με απόφαση του όσους ασκούσαν καθήκοντα αναπληρωτή.

Οι ουσιαστικά «προσωρινοί» Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων του υπουργείου Παιδείας που τοποθέτησε με την απόφασή του ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος είναι:

1). Καλομοίρα Μαρούγκα: Μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ ́ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Τοποθετείται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

2). Ευτυχία Δημητρίου: Μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με βαθμό Α ́ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης. Τοποθετείται με απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο βαθμός Α΄ της έχει χορηγηθεί λόγω θέσης και όχι λόγω προαγωγής.

3). Παναγιώτα Διονυσοπούλου: Μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β ́ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τοποθετείται στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

4). Ανδρονίκη Μπάρλα: Μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ ́ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τοποθετείται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

5). Ευδοκία Καρδαμίτση: Μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β ́ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τοποθετείται στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

6). Αθηνά Πλέσσα – Παπαδάκη: Μόνιμη υπάλληλο; με βαθμό Β ́ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τοποθετείται στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η αιτιολόγηση της Τοποθέτησής της (περίπτ. ββ) του εδαφ. β) της παρ. 1 του νόμου 4275/2014)

1. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τοποθετείται η Ευτυχία Δημητρίου, η οποία υπηρετούσε ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Η Ευτυχία Δημητρίου από την ανάληψη υπηρεσιών στο Υπουργείο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την τοποθέτησή της στην ως άνω Γενική Διεύθυνση διασφαλίζεται η συνέχιση του έργου της και η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τοποθετείται η Παναγιώτα Διονυσοπούλου, η οποία υπηρετούσε ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Τα προσόντα της, η αποτελεσματικότητά της αλλά και η γνώση του αντικειμένου καθιστούν την τοποθέτηση της κα Διονυσοπούλου στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση απαραίτητη. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, συνέβαλλε καταλυτικά στην διοικητική μεταρρυθμιστική αναδιάρθρωση του Υπουργείου, των περιφερειακών υπηρεσιών του και των εποπτευόμενων φορέων του και από τη νευραλγική θέση αυτή θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας τοποθετείται η Ευδοκία Καρδαμίτση, η οποία υπηρετούσε ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εμπειρία της στη θέση αυτή θα συντελέσει στην ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας, πολλώ δε μάλλον όταν στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση ενσωματώνονται και νέες αρμοδιότητες.

4. Στη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, η οποία ενσωματώνει τις Υπηρεσίες του καταργηθέντος Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης τοποθετείται η Αθηνά Πλέσσα – Παπαδάκη, η οποία υπηρετούσε ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Η κα Παπαδάκη, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, έφερε εις πέρας το κάθε δράση και έργο που της ανατέθηκε. Εκπροσώπησε επάξια το Υπουργείο σε Διεθνείς εκδηλώσεις, συμμετέχοντας ενεργά, προωθώντας με καινοτόμες προτάσεις και δράσεις την εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου. Η συστηματική ενασχόλησή της με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εκπαιδευτική νομοθεσία και η γνώση της για το εκπαιδευτικό σύστημα χωρών του εξωτερικού, αποτελούν δεδομένα σημαντικά, που καθιστούν την τοποθέτησή της στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης επιτακτική, κυρίως με δεδομένο την πολιτική βούληση εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

5. Στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετείται η Ανδρονίκη Μπάρλα, η οποία υπηρετούσε ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων. Η Ανδρονίκη Μπάρλα έχει διαπρέψει σε όσες θέσεις ευθύνης έχει αναλάβει. Με εφόδια τα ουσιαστικά προσόντα της, τη μεθοδικότητα, εργατικότητα και αποφασιστικότητά της κατάφερε να φέρει σε πέρας δύσκολο και απαιτητικό έργο της οργάνωσης και διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων σε ιδιαίτερα σύντομο διάστημα. Η εμπειρία της και η γνώση του αντικειμένου, αλλά και η μεθοδικότητα, εργατικότητα και αποφασιστικότητά της συντελούν ότι είναι το καταλληλότερο στέλεχος για την οργάνωση και συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης.

6. Στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τοποθετείται η Μαρούγκα Καλομοίρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενσωματώνει υπηρεσίες της προϋφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Γενικών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Εκ των προϊσταμένων θέσεων ευθύνης των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, οι αρμοδιότητες των οποίων ενσωματώνονται στη νέα Γενική Διεύθυνση, με δεδομένα ότι δεν υπήρχε Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού, ότι η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης τοποθετείται με την παρούσα στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η τοποθέτηση της κας Μαρούγκα στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο, κρίνεται ιδιαιτέρως απαραίτητη, καθώς η εν λόγω υπάλληλος έχει την εμπειρία, τα προσόντα και τις ικανότητες να αναλάβει θέση τη Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης. Λειτούργησε αποτελεσματικά και αποδοτικά ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας αποτελεσματικά τα τελευταία έτη στο σύνθετο έργο του προγραμματισμού, συντονισμού και της διεξαγωγής των έργων που τις ανατέθηκαν, όπως μεταξύ άλλων της ηλεκτρονικής υποδομής δράσεων του Υπουργείου, των πανελληνίων εξετάσεων και της εκδόσεως των αποτελεσμάτων. Ο ρόλος της σε όλες σχεδόν τις Δράσεις του Υπουργείου ήταν αναγκαίος και καταλυτικός. Για τους λόγους αυτούς η αποκτηθείσα εμπειρία της και οι ικανότητές της την καθιστούν αναγκαίο στέλεχος για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης και του Υπουργείου γενικότερα.

Οι νέες Γενικές Διευθύνσεις και οι αλλαγές που ορίζονται με το Οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Με την έναρξη ισχύος του νέου οργανισμού οι προβλεπόμενες Γενικές Διευθύνσεις είναι οι κάτωθι:

(i) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

(ii) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(iii) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, iv) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, v) Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

vi) Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με την έναρξη ισχύος του νέου οργανισμού του Υπουργείου (Π.Δ. 114/2014), εκ των υφισταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

i) η υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού καταργείται και οι Υπηρεσίες της αναδιαρθρώνονται και εντάσσονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ii) οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης υπάγονται στις ‘νέες’ Γενικές Διευθύνσεις:

(α) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και

(β) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

iii) η υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναδιαρθρώνεται και μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

iv) η θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων καταργείται,

v) η θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων καταργείται,

vi) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αναδιοργανώνεται και εξακολουθεί να υφίσταται.

Εκτός Οργανογράμματος του Υπουργείου Παιδείας τέθηκαν

Στο Νόμο για τα Ανοιχτά Δεδομένα του υπουργείου Διοικητικής Μμεταρρύθμισης που ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή, τέθηκαν εκτός οργανογράμματος Υπουργείου Παιδείας οι ακόλουθες δομές (άρθρο 31 παράγραφος 7 στο:

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/9062123.pdf):


α) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση» (πιθανόν παραμένει σ’ αυτό ως ειδικός Γραμματέας ο Ε. Ζαχαράκης),

β) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

γ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

δ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.-Ε.Τ.Α.Κ.)

Ο λόγος είναι ότι επίκειται κατάργηση των Ειδικών Υπηρεσιών με την μορφή που ξέρουμε. Όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες θα είναι πλέον Διευθύνσεις μιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα λέγεται Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ). Απλώς σε κάθε Υπουργείο θα υπάρχει μια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ η οποία θα αναφέρεται στην Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Υ.Γ. Το αν και πότε ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος θα προκηρύξει τις θέσεις των νέων Γενικών Διευθυντών στο Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζοντας το νόμο, απομένει να αποδειχθεί τις πράγμασι, αφού με τον συγκεκριμένο πολιτικό άνδρα έχουμε δει πολλά μέχρι στιγμής, ας είναι και συνταγματολόγος…

Για να δείτε το ΠΔ 114/2014 (Οργανόγραμμα ΥΠΑΙΘ) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε το Νόμο 4275/2014 κάντε κλικ εδώ.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "