Οι «προνομιούχοι» εκπαιδευτικοί και η ιδιαίτερη αντιμετώπισή τους… στην Γ΄Αθήνας

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Είναι πλέον επίσημο και γραπτά «ομολογημένο». Ιδιαίτερη και «προνομιακή» υπηρεσιακή μεταχείριση για εκπαιδευτικούς, πέρα και πάνω απ’ αυτά που ορίζει ο νόμος, την στιγμή που άλλοι βιώνουν την ανασφάλεια της υπεραριθμίας και της μη οργανικότητας. Κι όλα αυτά «κρυφίως» και χωρίς διαφάνεια. Ο κλήρος στην Β/θμια Γ΄Αθήνας, της ποιο, αν μη τι άλλο, «περίεργης» ίσως Διεύθυνσης Εκπαίδευσης…

-------------------------

Στην αρχές του Απριλίου δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η προβλεπόμενη από το νόμο, απόφαση κατάταξης στους νέους κλάδους των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Β/θμια Εκπαίδευση της Γ΄Αθήνας με θέμα «Υπαγωγή εκπαιδευτικών στους κλάδους και ειδικότητες του Ν. 4521/2018 (άρθρο 29 παρ. 2)».

Ανάμεσα στα άλλα που αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση, που σημειωτέον εγκρίθηκε πρώτα από το οικείο ΠΥΣΔΕ, πριν υπογραφεί από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Αθ.. Αλεξόπουλο (με την επιφύλαξη ότι δεν πέρασε καθόλου από το ΠΥΣΔΕ), στην οποία μεταξύ άλλων, υπάρχει και μία περίεργη αναφορά, που δεν προβλέπεται από κανένα νόμο εκπαιδευτικό ή της Διοικητικής του Δημόσιου Τομέα, που αν μη τι άλλο δείχνει και γιατί όχι αποδεικνύει την μη ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση μερίδας εκπαιδευτικών, από πλευράς των υπηρεσιών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως πιθανόν και από το οικείο ΠΥΣΔΕ, καθώς και της ευνοϊκής έναντι των άλλων, συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, πέραν από τις προβλέψεις του νόμου. Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Από τους εκπαιδευτικούς του ανωτέρω πίνακα, οι παρακάτω υπηρετούν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συστήθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 10 και 11 του άρθρου 42 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ τ. Α΄ 124/1996), στους αναφερόμενους κλάδους και:

i) Έχουν επανακαταταχθεί μισθολογικά σε αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 42 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ τ. Α΄ 124/1996)

ii) Προσφέρουν το διδακτικό έργο του αντίστοιχα αναφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 193/2013), όπως προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄ 83/2016), ως εξής:»


Τα παράδοξα…

Δύο απλές παρατηρήσεις για τα ποιο πάνω, που αν μη τι άλλο δημιουργούν απορίες. Από τους εννιά εκπαιδευτικούς αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας, οι τέσσερεις απολαμβάνουν νομιμότατα, σύμφωνα με τη απόφαση, τα μισθολογικά προνόμια της προσωποπαγούς θέσης τους στον ανώτερο κλάδο, αλλά τα διδακτικά τους καθήκοντα ορίζονται στον κλάδο της οργανικής θέσης τους, που εκ των πραγμάτων είναι σε κατώτερη βαθμίδα.

Οι πέντε, όμως που βρίσκονται στον ίδιο πίνακα, εκτός από τα μισθολογικά προνόμια της προσωποπαγούς θέσης τους, «προνόμια» καθ’ όλα νόμιμα, απολαμβάνουν με την απόφαση και τα διδακτικά καθήκοντα του ίδιου κλάδου και όχι του «κατώτερου» κλάδου στον οποίο κατέχουν λόγο διορισμού οργανική θέση.

Η ιδιαίτερη και προνομιακή μεταχείριση…


Για τους τελευταίους, η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας (δική της είναι η απόφαση) έχει επιφυλάξει ιδιαίτερη, προνομιακή και μη προβλεπόμενη από τους νόμους υπηρεσιακή μεταχείριση, τόσο σε σχέση με τους 4 πρώτους, όσο και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που έχουν διορισθεί στον ίδιο (ανώτερο) κλάδο αλλά δεν κατέχουν οργανική θέση σ’ αυτόν ή έχουν ορισθεί και καθορισθεί ως υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν.

Στην πράξη, στους 5 για τους οποίους η απόφαση ορίζει ότι έχουν διδακτικά καθήκοντα στον κλάδο της προσωποπαγούς θέσης τους, έχει δοθεί από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας οργανική θέση στα σχολεία που τοποθετήθηκαν, καταλαμβάνοντας την θέση ενός εκπαιδευτικού που κατέχει τα νόμιμα προσόντα, δηλαδή κατέχει κανονική θέση στον κλάδο.

Οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ με τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια τοποθετήθηκαν οι συγκεκριμένοι 5 εκπαιδευτικοί σε οργανικές θέσεις σχολείων στον κλάδο της προσωποπαγούς θέσης τους, είναι «μη νόμιμες» και οι αποφασίζοντες, μέλη του Οργάνου, ενέχουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, κακουργηματικού χαρακτήρα κατά τους νομικούς.

Ο ένας μάλιστα απ’ αυτούς, για τον οποίο κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, έγινε γνωστό ότι «ακυρώθηκε» η τοποθέτησή του σε οργανική θέση σχολείου λόγο ακριβώς ότι διαπιστώθηκε ότι αυτή ήταν παράνομη λόγω του ότι έγινε στον κλάδο της προσωποπαγούς και όχι της οργανικής θέσης του, υπάρχει το παράδοξο ότι «μετατέθηκε» σιωπηρώς και χωρίς καμία γνωστή και δημοσιευμένη στο Διαύγεια απόφαση, σε άλλη σχολική μονάδα.

Η τακτική αυτή είναι παλιά και έχει εφαρμοσθεί σε πλήθος «ευνοημένων» σε σχέση με τους στην ίδια υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικούς, δηλαδή με προσωποπαγή θέση σε ανώτερο κλάδο, απ’ αυτόν της οργανικής τους, που αφού πρώτα «μετατέθηκαν» σε σχολεία άλλων δήμων της ευρύτερης περιοχής της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, τοποθετήθηκαν οριστικά στις σχολικής μονάδες προτίμησής τους. Ορισμένοι μάλιστα βρίσκονται πλέον στις χρονικές πύλες της συνταξιοδότησής τους. Από τόσο παλιά εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μη νόμιμη πρακτική από το «σύστημα».

Γιατί δεν ανακαλούνται οι αποφάσεις «μη νόμιμης» τοποθέτησης των 5 σε οργανικές θέσεις του προσωποπαγούς κλάδου τους

Είναι πολύ απλό. Για να ανακληθούν, θα πρέπει το «σύστημα» που τις εισηγήθηκε, να βγάλει στην επιφάνεια και να θέσει στην κρισάρα των μελών του αποφασίζοντας οργάνου, δηλαδή του ΠΥΣΔΕ, τα στοιχεία της αρχικής απόφασης και τα «αληθή» υπηρεσιακά στοιχεία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, οπότε το «πανηγύρι» απόδοσης ευθυνών θα τέρψει όχι μόνο της εκπαιδευτική περιφέρεια, αλλά και όλη την Ελλάδα, χώρια που η «μπάλα» θα πάρει και τα μέλη του υπηρεσιακού Οργάνου, τα οποία κατά νόμο έχουν την αποκλειστική ευθύνη για ότι αποφασίζουν, ανεξάρτητα από τις εισηγήσεις που δέχονται.

Και για να μην αρχίσουν οι διάφοροι καρεκλοκένταυροι, τα περί ανεξήγητου πολέμου, σαθρών και στοχευμένων δόλιων κατηγοριών, κλπ, κλπ, ας δώσει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην δημοσιότητα όλες τις σχετικές αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ Γ΄Αθήνας, από το 1995 και μετά.

Η στήλη τις διαθέτει και η εικόνα που δείχνουν, είναι ότι οι «προνομοιούχοι» εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας που γνώρισαν ιδιαίτερη μεταχείριση, είναι όχι απλώς πολλοί, αλλά πάρα πολλοί.

Το γιατί αυτό συμβαίνει και ποιοι ωφελήθηκαν, ας το βρουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Σημασία έχει ότι η δικαιοσύνη, η ισονομία και η ίση μεταχείριση, στην συγκεκριμένη Διεύθυνση, δεν αφορούν όλους, αφού απλά φαίνεται ότι μερικοί είναι «ποιο ίσοι από τους άλλους»…

----------------

Υ.Γ.1: Σύμφωνα με το νόμο όσοι κατέχουν προσωποπαγή θέση σε ανώτερο κλάδο απ’ αυτόν τις οργανικής τους, μπορούν να έχουν διδακτικό ωράριο σ’ αυτόν, μόνο όταν υπάρχουν πλεονάσματα διδακτικών ωρών που δεν μπορούν να καλυφθούν από εκπαιδευτικό που κατέχει οργανική θέση στον συγκεκριμένο κλάδο. Για να τοποθετούν δε σε οργανική θέση του κλάδου στον οποίο κατέχουν προσωποπαγή θέση, θα πρέπει να έχουν κάνει κανονική μετάταξη σ’ αυτόν κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

----------------

Υ.Γ.2: Η θέση της στήλης, για τους 5 εκπαιδευτικούς, όπως αναφέρεται ποιο πάνω, δεν ενέχει προσωπικά στοιχεία, αφού δεν γνωρίζει κανένα απ’ αυτούς. Το πιστεύω της και αρχή ζωής, είναι ότι η ισονομία και η ίση μεταχείριση από την υπηρεσία θα πρέπει να αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστικές συμπλεύσεις, κλπ, που εξασφαλίζουν στην πράξη «προνόμια» και ιδιαίτερη μεταχείριση.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "