«Σφαγιασθέντες» υποψήφιοι Διευθυντές κατέθεσαν προσφυγή στην ΕΕ – Όλες οι εξελίξεις…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδεύει η υπόθεση των «κατακρεουργηθέντων» από τα Συμβούλια Επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων, την στιγμή που η συζήτηση στο ΣτΕ (22/2/2018) αναβάλεται για άγνωστους λόγους. Σε μία άλλη εξέλιξη, οι Ποινικές υποθέσεις για τον ίδιο λόγο «τρέχουν» και σύντομα αναμένονται οι πρώτες διώξεις…

---------------------------

Όπως πρώτο το Vukentra.gr είχε γράψει από τις 22 Νοεμβρίου 2017, περισσότεροι από 50 «σφαγιασθέντες» υποψήφιοι Διευθυντές Σχολείων των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, και Κορινθίας, κατέθεσαν στην ΕΕ (Γραμματεία Κομισιόν) στις Βρυξέλες, προσφυγή για διερεύνηση και εκδίκαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπόθεσης με θέμα τις διαδικασίες των κρίσεων διευθυντών που έγιναν τον Ιούλιο 2017, σύμφωνα με το Νόμο (Γαβρόγλου) Ν. 4473/2017.

Τα κύρια σημεία της προσφυγής τους εστιάζουν στα εξής:

Διορισμός Μελών Συμβουλίων Επιλογής: Ο διορισμός των 2 μελών των Συμβουλίων Επιλογής χωρίς προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα 5 από τα 7 μέλη ήταν διορισμένα (μέλη ΠΥΣΔΕ). Σε μία μάλιστα από τις αναφερόμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών, λειτούργησε με πέντε αντί επτά μέλη.

Μυστική Ψηφοφορία Συλλόγου Διδασκόντων:  Στη προσφυγή γίνεται μνεία για την μυστική ψηφοφορία των συλλόγων με τα φύλλα αποτίμησης που αποτύπωνε τη γνώμη, για τους υποψήφιους διευθυντές σχολείων. των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί από τα διευρυμένα συμβούλια. Γίνεται επίσης μνεία στην απόφαση του ΣτΕ 711/2017 ακύρωσε ως αντισυνταγματικό το Νόμο Μπαλτά - Κουράκη (Ν. 4327/2015) ο οποίος καθόριζε τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, των μελών των συλλόγων διδασκόντων. Η μυστικότητα της ψηφοφορίας των συλλόγων διδασκόντων ΄που καθορίζει και ορίζει ο νόμος Γαβρόγλου και με τις διατάξεις του οποίου έγιναν οι καλοκαιρινές κρίσεις των υποψηφίων Διευθυντών, είναι του «Γιουρογκρούπ» και της ΕΕ που στην τελευταία έκθεση αποτίμησης της για την τρίτη αξιολόγηση του μνημονιακού προγράμματος και στην ενότητα 5 αναφέρει γι’ αυτή: «δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών που διατυπώνεται με μυστική ψηφοφορία στην κρίση και επιλογή των υποψηφίων διευθυντών σχολείων».

Μη τήρηση των διατάξεων για την «Ισότητα των δύο φύλων» στην σύνθεση των Συμβουλίων Επιλογής: Στην προσφυγή των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στοιχεία για μη τήρηση των διατάξεων περί «Ισότητας των δύο Φύλων» στην σύνθεση των διευρυμένων Συμβουλίων Επιλογής, που σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε το 1/3 των μελών τους να είναι γυναίκες. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 (Α ́196), και της εγκυκλίου Φ350/81197846/Ε3/21-11-2016 που ορίζουν ρητά ότι σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων. Τυχόν δε δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επομένη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.  

Παράβαση της Αρχής της «Αμεροληψίας»: Με την προσφυγή των υποψηφίων Διευθυντών γίνεται καταγγελία ότι «Μέλος ΠΥΣΔΕ που συμμετείχε στο διευρυμένο Συμβούλιο Επιλογής ήταν ταυτόχρονα και Υποψήφιος διεκδικώντας την επιλογή του σε θέση Διευθυντή» γεγονός  που απαγορεύεται ρητά από το νόμο 4327/2015 στο άρθρο 21, παράγραφο 13. χωρίς να τεθεί εκτός του Συμβουλίου, είτε από το Υπουργείο, είτε από τον Περιφερειακό Διευθυντή, είτε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής.

Η «εκτόξευση» και η «αποκαθήλωση» με τις συνεντεύξεις: Ακόμη οι προσφεύγοντες υποψήφιοι δίνουν με το νομικό έγγραφό τους στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίε τους για το περίφημο «ανεβοκατέβασμα» (ασανσέρ) πολλών υποψηφίων με βάση την βαθμολόγηση της συνέντευξής τους με αποτέλεσμα άλλοι υποψήφιοι να ανεβούν  δεκάδες θέσεις στον πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών με βάση την σχετική βαθμολόγησή τους και αντίθετα πολλοί άλλοι, επιλεκτικά, που κατατάχθηκαν σε πολύ υψηλές θέσεις στον πίνακα των αντικειμενικών κριτηρίων να «κατεβούν» δεκάδες θέσεις στον τελικό πίνακα επιλογής και να μην ορισθούν τελικά σε Διευθύνσεις σχολικών Μονάδων. Στην προσφυγή τους μάλιστα κατέθεσαν σαν «αποδεικτικά» στοιχεία για την αλήθεια των νομικών ισχυρισμών τους, στοιχεία για το αναιτιολόγητο της κρίσης των μελών του Συμβουλίου Επιλογής, την χρήση από αυτά ανύπαρκτων ή παραποιημένων στοιχείων για την αιτιολόγηση της κρίσης τους, καθώς επίσης και στοιχεία «κομματικοποίησης» τους.

Το «μη ανεξάρτητο» πολιτικά και Κυβερνητικά των μελών των Συμβουλίων Επιλογής: Κατατέθηκαν επίσης στην ΕΕ, από τους προσφεύγοντες υποψηφίους Διευθυντές, στοιχεία που δείχνουν κατά την άποψή τους την πολύ στενή εξάρτηση των διορισμένων μελών των Συμβουλίων Επιλογής, τόσο με τον Κυβερνητικό Παράγοντα, όσο και μεγάλο μέρος υποψηφίων που διορίσθηκαν τελικά Διευθυντές σχολικών μονάδων, στοιχεία που επηρέασαν την κρίση του, όπως παραταξιακά συνδικαλιστικά και κομματικά ψηφοδέλτρια σε ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και συνδικαλιστικές ενώσεις.

Συμβούλιο Επικρατείας και Ποινικά δικαστήρια: Στο σχετικό νομικό έγγραφο της αναφοράς-προσφυγής στην ΕΕ των υποψηφίων Διευθυντών, υπάρχουν όλα τα στοιχεία με τα οποία γνωστοποιούν στην Κομισιόν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη α) δύο προσφυγές – αιτήσεις ακύρωσης ως αντισυνταγματικού του νόμου Γαβρόγλου, στο Συμβούλιο Επικρατείας, από 150 περίπου υποψηφίους για θέση Διευθυντή σχολείου της Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν επιλέχθηκαν, αιτήσεις ακύρωσης που όπως αναφέρουν αναμένεται να εξετασθούν από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο τους επόμενους μήνες και β) Μηνυτήριες αναφορές στην ποινική δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος και άλλα αδικήματα του ποινικού κώδικα εναντίον των Μελών των Συμβουλίων Επιλογής, αδικήματα που σχετίζονται με τις κρίσεις των υποψηφίων το καλοκαίρι του 2017.

Εδώ να αναφερθεί ότι τις δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει χρεωθεί ως εισηγητής, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο ανώτατος δικαστικός  που έκανε την εισήγηση με την οποία ακυρώθηκε ο νόμος “Μπαλτά-Κουράκη”.

Ακόμη ότι οι Ποινικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των καταθέσεων μηνυτών και μαρτύρων κατηγορίας και έχει αρχίσει η κλίση σε απολογία όλων των «κατηγορουμένων»…

Η Αναβολή στο ΣτΕ: (Επί της ανάρτησης) – Σύμφωνα με πολύ καλά ενημερωμένη εκπαιδευτική ιστοσελίδα οι δύο προσφυγές των υποψηφίων Διευθυντών κατά του νόμου Γαβρόγλου, είχαν προγραμματισθεί να συζητηθούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμά της, η συζήτηση αναβάλλεται και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί από την Γραμματεία του Συμβουλίου Επικρατείας η νέα ημερομηνία συζήτησής τους.

Νομικοί, εκτιμούν ότι η συζήτηση αναβάλλεται προκειμένου πρώτα να υπάρξει ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ και να παρασχεθούν σ’ αυτές από πλευράς του ΥΠΠΕΘ, σχετικές διευκρινήσεις. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αν προηγηθεί σχετική απόφαση του ΣτΕ, η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει παράβαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

------------------------

Τι αναφέρει η Έκθεση της Κομισιόν για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων και αξιολόγηση εκπαιδευτικών στα πλαίσια της τρίτης αξιολόγησης του μνημονιακού προγράμματος

Ειδικότερα για το θέμα αυτό αναφέρει:

Διορισμός Διευθυντών Σχολείων

Η διαδικασία διορισμού των διευθυντών των σχολείων έχει αλλάξει” σημειώνει η Κομισιόν  και υπογραμμίζει τα εξής:

1. Τον Μάρτιο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την πρακτική της εκλογής των διευθυντών των σχολείων με μυστική ψηφοφορία των εκπαιδευτικών.

2. Κατόπιν αυτού, η εν λόγω μέθοδος καταργήθηκε με νέο νόμο τον Μάιο, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να αποστέλλουν ανώνυμα τη γνώμη τους, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τους διορισμούς από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη διαδικασία.

-Πιθανόν το θέμα να έχει πάρει διαστάσεις στις συζητήσεις μεταξύ Θεσμών και Ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας, αφού στα προαπαιτούμενα για την επερχόμενη 4η αξιολόγηση του μνημονιακού προγράμματος, ανάμεσα στα άλλα το ΥΠΠΕΘ έχει υποχρέωση εντός του επόμενου μήνα και πάντως μέχρι το Μάρτιο του 2018 να: «Προχωρήσει στην υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μελλοντική επιλογή και αξιολόγηση των ανώτερων και κατώτερων στελεχών της εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίσουν  την αποπολιτικοποίηση, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του ΑΣΕΠ στις σχετικές επιτροπές, αναβάθμιση του ρόλου τους μέσα στην σχολική μονάδα και προσδιορισμός των προοπτικών της σταδιοδρομίας τους.»

------------------------

Η θέση του Υπουργείου Παιδείας: Σύμφωνα με την άποψη που έχει εκφέρει δημόσια ο υπουργός κος Κ. Γαβρόγλου οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολείων που θεωρούν ότι αδικήθηκαν μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια. «Προφανώς οι εκπαιδευτικοί  μπορεί να προσφύγουν νομικά. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν προσφύγει», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Παιδείας και υπογράμμισε: Διοικητικά δικαστήρια δικαίωσαν υποψήφιους Διευθυντές στις κρίσεις του 2015.  

------------------------

Τα ποινικά δικαστήρια: Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, συζητείται η εξ αναβολής εκδίκαση   στο Εφετείο Λάρισας  της έφεσης των αιρετών και των μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης (για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος) εξ αιτίας της βαθμολογίας που αφορούσε υποψήφιο Διευθυντή κατά τη διαδικασία των Επιλογών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων του 2011. Αυτή η ποινική υπόθεση είχε ως αφετηρία τη μήνυση που είχε υποβάλει υποψήφιος Διευθυντής  κατά του τότε διευρυμένου επταμελούς Συμβουλίου Επιλογής.

Πρωτόδικα το δικαστήριο είχε επιβάλει και στα 7 μέλη του Συμβουλίου Επιλογής την ποινή των 8 μηνών φυλάκιση με αναστολή  για παράβαση καθήκοντος, ποινή που αν μείνει και στο Εφετείο, τελεσιδικεί με αποτέλεσμα και οι επτά να οδηγηθούν στη απόλυση από την εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα.

------------------------

Οι εξελίξεις για τις προσφυγές κατά του Νόμου Μπαλτά-Κουράκη: Σε μία άλλη εξέλιξη κοινοποιήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Διευθύνσεις Β/θμιας  Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και Α/θμιας Πειραιά αποφάσεις των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίες δικαιώνουν υποψηφίους Διευθυντές που είχαν προσφύγει κατά της ορθότητας των επιλογών Διευθυντών του 2015 με βάση ο νόμο Μπαλτά-Κουράκη, αποφάσεις με τις οποίες ως νομικά είθισται  αναπέμπουν στη  διοίκηση τις πράξεις επανάκρισή τους.

Στην περίπτωση που τα οικεία Συμβούλια Επιλογής και κατά πρώτον τα οικεία ΠΥΣΔΕ εφαρμόσουν ορθώς τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι δικαιωθέντες υποψήφιοι θα τοποθετηθούν τυπικά στις θέσει που είχαν επιλέξει, αλλά δεν θα ασκήσουν διοικητικό έργο, αφού η θητεία όλων των Διευθυντών που είχαν επιλεγεί το 2015 έχει και τυπικά λήξει. Αν, όμως τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ ή Συμβούλια Επιλογής, αρνηθούν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούν στην Ποινική δικαιοσύνη για «παράβαση καθήκοντος» και μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης, εάν κι εφόσον οι δικαιωθέντες προσφύγουν.

Εάν, όμως υπάρξει αποδοχή και εφαρμογή κατά το τυπικό των συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων, οι δικαιωθέντες μπορεί να διεκδικήσουν τα εισοδήματα (επιδόματα, υπερωρίες λόγο μειωμένου διευθυντικού ωραρίου, κλπ) που έχασαν λόγο της μη επιλογής τους.

Επιμύθιο

Όλα τα ποιο πάνω συνέβησαν και συμβαίνουν γιατί μία ομάδα στο Κυβερνών Κόμμα θέλησε να επιβάλει τις απόψεις και τα θέλω του, πέρα από τις προβλέψεις των νόμων. Το «κακό» στην περίπτωση είναι ότι θα πληρώσουν το «μάρμαρο» ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών που βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας και οι οποίοι λόγο «ιδεοληψίας» εφάρμοσαν επακριβώς το «στρατηγικό σχέδιο» της κομματικής εκπαιδευτικής νομεκλατούρας. Ας πρόσεχαν, όπως θα έλεγε και ο μέγας ποιητής…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

---------------------

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια  

 
0 #1 Nikos Mixalos 21-02-2018 22:30
Τα κομπλεξικά μας παπαρίκια σείονται.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "