Περιορισμός θητειών για Διευθυντές και Στελέχη Εκπαίδευσης και Αξιολόγηση για όλους εν όψη…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Η Έκθεση Συμμόρφωσης της 3ης Αξιολόγησης της μνημονιακής συμφωνίας Τσίπρα, περιλαμβάνει και τα συμφωνηθέντα από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τους Θεσμούς για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, αυτά που ήδη ψηφίστηκαν και αυτά που πρόκειται να ψηφισθούν μέχρι το τέλος του σχολικού έτους (για να δείτε την Έκθεση στο πρωτότυπο κείμενο κάντε κλικ εδώ).

Η Αδριανή Προκόπη μετέφρασε και παρουσίασε στο e-lesxi.gr, δύο σημαντικές παραγράφους της Έκθεσης Συμμόρφωσης που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Ειδικότερα αναφέρει:

«Η έκθεση στις τελευταίες σελίδες χωρίζεται σε 2 μέρη: στο πρώτο μέρος περιγράφεται η εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών προκειμένου να κλείσει η 3η αξιολόγηση και η κατάσταση μέχρι τις 18/1/2018 και στο δεύτερο μέρος αναλύεται η λίστα των προαπαιτούμενων για την 4η αξιολόγηση.

Στη σελίδα 49 στο σημείο 50 περιγράφεται τι ψηφίστηκε για την εκπαίδευση στις 15 Γενάρη αλλά και τι επιπλέον χρειάζεται. Διαβάζουμε στο πρώτο μέρος:

Εκπαίδευση. Ώρες Εκπαιδευτικών. Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία:

Α. για την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία έως 30 ώρες την εβδομάδα.

Β. για τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, οι οποίες θα εφαρμοστούν το σχολικό έτος 2018-2019

Γ. αποκλεισμός της ώρας σίτισης από το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Οι αρχές μαζί με τον ΟΟΣΑ θα επανεξετάσουν όλους τους σχετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων στοιχείων, μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

Το εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι μια σειρά από προαπαιτούμενα (όπως αμέσως παρακάτω σχετικά με την ιδιοκτησία των φαρμακείων) θεωρούνται ως ολοκληρωμένα (done), στα προαπαιτούμενα για την εκπαίδευση υπάρχει η ένδειξη σε αναμονή (pending).  Στη διπλανή στήλη μάλιστα γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένο αναφέροντας  ότι εκκρεμούν νόμοι και εγκύκλιοι ως μέρος της συμφωνίας και του νόμου που ψηφίστηκε.

Στο δεύτερο μέρος στη σελίδα 60στο σημείο 38 διαβάζουμε: Εκπαίδευση. Μέχρι το Μάρτιο του 2018.

Α. Υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μελλοντική επιλογή και αξιολόγηση των ανώτερων και κατώτερων στελεχών της εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίσουν  την αποπολιτικοποίηση, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του ΑΣΕΠ στις σχετικές επιτροπές, αναβάθμιση του ρόλου τους μέσα στην σχολική μονάδα και προσδιορισμός των προοπτικών της σταδιοδρομίας τους.

Β. Έγκριση νόμου για την αναβάθμιση των φορέων  που θα είναι αρμόδιοι για τις αξιολογήσεις

Γ. Έγκριση νόμου για την αξιολόγηση του ανώτερου προσωπικού της εκπαίδευσης, αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και εξορθολογισμός πόρων.»

Γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας «των θεσμών τις ρήμασι εκτελώντας τα συμφωνηθέντα πειθήνια», υλοποιεί σε απόλυτο βαθμό και χωρίς αποκλίσεις, -παρά τους δημοσίως εκφερόμενους λεονταρισμούς-, όλα όσα έχει συμφωνήσει με αυτούς.

Συμφώνησε ακόμη ότι πριν την 4η και τελευταία αξιολόγηση του μνημονιακού προγράμματος, δηλαδή έως το τέλος του σχολικού έτους θα έχει νομοθετήσει όλα τα προαπαιτούμενα (pending) που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων συμφώνησε να εμπλέξει με κύρια αρμοδιότητα το ΑΣΕΠ, στοιχείο που παραπέμπει ευθέως στις διατάξεις για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το σχετικό νόμο της κας Γεροβασίλη, υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με την διάταξη αυτή που αναμένεται να ψηφισθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ, παρακάμπτει και ουσιαστικά παύει να ισχύει η μέχρι τώρα εξαίρεση των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση.

Η διαφορά με ότι δημοσίως έχει λεχθεί μέχρι σήμερα, είναι ότι η αξιολόγηση θα γίνεται από Επιτροπές, υπό την άμεση επιτήρηση και εμπλοκή του ΑΕΠ, π.χ. Επιτροπές αποτελούμενες από τον Διευθυντή Σχολείου, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και ένα στέλεχος του ΑΣΕΠ.

Ενισχυτικό αυτής της πολύς σοβαρής άποψης είναι το γεγονός ότι ο Νόμος για το Ενιαίο Μισθολόγιο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή δημοσίου υπαλλήλου (δεν εξαιρεί σ’ αυτό τους εκπαιδευτικούς) χωρίς ο κρινόμενος υπάλληλος να έχει αξιολογηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Γράφει σχετικά το fresh-education.blogspot.gr:

«Αναλύοντας συνδυαστικά την πρόταση του ΥΠΠΕΘ για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου,  ο νέος νόμος για την επιλογή στελεχών, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνεται να περιλαμβάνει:

  • Σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται. 
  • Η αξιολόγηση των στελεχών θα γίνεται και κατά τη διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο κατά  την επιλογή τους. Για το έργο των στελεχών θα λαμβάνεται υπόψη και η κρίση  των υφισταμένων και των προϊσταμένων.
  • Επιστροφή των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη μετά την ολοκλήρωση  δύο συνεχόμενων θητειών στην ίδια θέση.   
  • Την ισορροπία των κριτηρίων μοριοδότησης (τυπικά προσόντα και εμπειρία) αλλά και τη μοριοδότηση της ικανότητας των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου.»

Είναι αντιληπτό ότι για λόγους ισονομίας, ισότητας και αμεροληψίας δεν είναι δυνατό και είναι προσβαλλόμενο νομικά, υφιστάμενος που δεν αξιολογείται να αξιολογεί προϊστάμενο ή προϊσταμένους του.

Ακόμη για τα εκπαιδευτικά και όχι μόνο στελέχη θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για την επιλογή τους θα λαμβάνεται υπόψη η συνάφειά τους με το έργο για το οποίο προορίζονται να ασχοληθούν.

Τέλος σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι επικρατεί η άποψη τα στελέχη εκπαίδευσης να έχουν συγκεκριμένο αριθμό θητειών στην θέση τους και στην συνέχεια να επανέρχονται στην αρχική εκπαιδευτική θέση τους. Με την διάταξη αυτή επιδιώκεται να σταματήσει το φαινόμενο των «αιωνίων» Διευθυντών Σχολείων και γενικά στελεχών εκπαίδευσης, που από την στιγμή που καταλαμβάνουν την θέση παραμένουν εσαεί σ’ αυτή, γεγονός που εμποδίζει την ανανέωση του συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης με νέα πρόσωπα υψηλής εκπαιδευτικής και διοικητικής κατάρτισης.

Βέβαια, το τι θα ισχύσει τελικά, θα φανεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με την κατάθεση του σχετικού νομοθετήματος που σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Κοντός ψαλμός αλληλούια λοιπόν…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "