Επιλογή Διευθυντών Σχολείων: Το δεύτερο Πτυχίο, οι μεταπτυχιακοί Τίτλοι και η διοικητική εμπειρία – Νέες διευκρινίσεις, αλλά…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Σύγχυση και ερωτηματικά προκαλεί η νέα διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας για την μοριοδότηση των υποψηφίων Διευθυντών. Ερωτηματικό για την σκοπιμότητα της μοριοδότησης των πρόσθετων τίτλων σπουδών, μόνο με τη βεβαίωση περαίωσης, χωρίς αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ) και συνάφειας (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ). Το ζητούμενο είναι τι και ποιους εξυπηρετεί και φροντίζει… εκ των υστέρων

--------------------

Έγγραφο με τέσσερις νέες διευκρινίσεις για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, έστειλε το υπουργείο Παιδείας στα Συμβούλια Επιλογής. Δύο απ’ αυτές είναι οι σημαντικότερες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ερωτηματικά για την ερμηνεία που δίνεται, από πλευράς υπουργείου, λαμβανομένου υπόψη ότι η μοριοδότησή τους δίνει κρίσιμα «μόρια» που μπορούν να κάνουν την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων ενώ δεν ορίζονται και τα ποιοτικά εχέγγυα που να εξασφαλίζουν την «αλήθεια» των προσκομισθέντων πιστοποιητικών.

Ακόμη δημιουργεί άνισες καταστάσεις για όσους υποψήφιους δεν είχαν την πρόνοια και το «θράσος» να καταθέσουν βεβαιώσεις περαίωσης σπουδών. Αναλυτικά:

α) Τίτλοι σπουδών: (Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)

«Μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών».

Το παρελθόν

Για όποιον παρακολουθεί, έχοντας κρατήσει και τα ανάλογα στοιχεία, τις εκάστοτε διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων, είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι τα περισσότερα «παίγνια» και όχι νόμιμα μάλιστα γίνονται στην μοριοδότηση των πραγματικών ή υποτιθέμενων μεταπτυχιακών ή άλλων τίτλων. Είναι τα λάθη που συνήθως κάνουν την διαφορά, όχι κυρίως στην επιλογή ενός υποψηφίου για θέση διευθυντή, αλλά για την επιλογή των σχολείων από τους ενδιαφερόμενους με βάση τον πίνακα προτίμησης που οι ίδιοι καταθέτουν μετά την τελική μοριοδότησή τους.

1) Η «εξαφάνιση» δεύτερου τίτλου: Είναι χαρακτηριστικό ότι στις επιλογές του 2011, υποψήφιοι μοριοδοτήθηκαν για δεύτερο πτυχίο, που όμως στις επιλογές του 2015, «χάθηκε» και δεν μοριοδοτήθηκε ή αντικαταστάθηκε από ετήσια επιμόρφωση. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, αυτή η ετήσια επιμόρφωση, ενδεχομένως να ήταν υποχρεωτικό προσόν διορισμού, όπως συμβαίνει με «τα παιδαγωγικά»

Παρόλα αυτά ουδέποτε υπήρξε σχετική έρευνα και ο «λαθρο-πτυχιούχος» καρπώθηκε τα «μόρια» της διευθυντικής θέσης που απέκτησε με αυτόν τον τρόπο.

2) Δεύτερος Τίτλος με «γεννήτορα» τον πρώτο: Είναι γνωστό ότι οι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού Τίτλου ή Τίτλου ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αποκτούν δεύτερο τίτλο σπουδών, χρησιμοποιούν τον πρώτο, για να εισαχθούν σε άλλη ειδικότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάταξη σε ανώτερο κλάδο, δεν μπορεί, όμως, να μοριοδοτηθεί σαν δεύτερος τίτλος, αφού αποκτήθηκε ως «συνέχεια» του Τίτλου με τον οποίο διορίσθηκε ο υποψήφιος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την συγκεκριμένη περίπτωση, είναι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 20, που έχοντας βασικό πτυχίο διορισμού αυτό του Μαθηματικού, μετατάχθηκαν μετά από ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στον κλάδο της Πληροφορικής.

3) Η Γλώσσα απόκτησης των μεταπτυχιακών Τίτλων: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάτοχος μεταπτυχιακού Τίτλου, από εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, θεωρείται ότι είναι και κάτοχος της ξένης γλώσσας η οποία διδάσκεται σ’ αυτό το ίδρυμα και μοριοδοτείται γι’ αυτή (επίπεδο Α). Κι εδώ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση υποψήφιας σε προηγούμενες διαδικασίες επιλογής που μοριοδοτήθηκε για την γνώση της Ισπανικής γλώσσας, έχοντας καταθέσει μεταπτυχιακό τίτλο εξ’ αποστάσεως στην ελληνική, σε ΑΕΙ της Καταλονίας. Όταν κλίθηκε σε αυτοπρόσωπη εξέταση, αρνήθηκε ότι γνώριζε την ισπανική γλώσσα και «ξέφυγε» από τον πειθαρχικό έλεγχο ισχυριζόμενη ότι η ίδια δεν είχε ζητήσει μοριοδότηση για γνώση ξένης γλώσσας.

Το ίδιο συνέβη για ένα ικανό αριθμό υποψηφίων, στις επιλογές του 2015, οι οποίοι προσκόμισαν και μοριοδοτήθηκαν γι’ αυτό, μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ το εξωτερικού, που όμως αποκτήθηκε στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργαζόμενο ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.

4) Τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως ή Ιδιωτικών ΑΕΙ της αλλοδαπής: Είναι κοινό μυστικό στην «εκπαιδευτική πιάτσα» της Α/θμιας και Β/θμιας, ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Μεταπτυχιακών Τίτλων προέρχεται από ιδρύματα της αλλοδαπής, κυρίως της Κύπρου, της Ιταλίας και πρόσφατα του Πακιστάν, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε μέσω συνεργαζόμενων Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τόσο ο πρόσφατος νόμος, όσο και οι Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν, επαναλαμβάνουν τα όσα όριζε και η προηγούμενη νομοθεσία. Για να μοριοδοτηθούν απαιτείται η προηγούμενη «αναγνώρισή» τους από τον ΔΟΑΤΑΠ και επίσης η πιστοποίηση της συνάφειας τους, με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού, από το ΟΙΚΕΙΟ ΠΥΣΔΕ. Παρόλα αυτά, όμως, πολλά Συμβούλια Επιλογής μοριοδότησαν τέτοιους Τίτλους, χωρίς να υπάρχουν είτε και οι δύο προϋποθέσει, είτε και η μία απ’ αυτές.

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μπορούν να αναφερθούν, τέτοιων μοριοδοτήσεων.

α) ΠΥΣΔΕ της Αττικής «αναγνώρισε» μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, από ιδιωτικό ΑΕΙ της αλλοδαπής την ημέρα που δόθηκε (υπογράφηκε) στον κάτοχό του και στην συνέχεια μοριοδοτήθηκε γι’ αυτό από το Συμβούλιο Επιλογής, παρότι δεν είχε αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

β) ΠΥΣΔΕ μίας από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές Περιφέρειες της Αττικής, αναγνώρισε, λίγο πριν τις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών του 2015, ικανό αριθμό μεταπτυχιακών Τίτλων Ιδιωτικού ΑΕΙ της αλλοδαπής, χωρίς αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, τίτλοι που στην συνέχεια μοριοδοτήθηκαν από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Πράξεων του ΠΥΣΔΕ, που είναι και το μοναδικό απ’ όλα τα άλλα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ της χώρας, είναι ότι στις αναγνωρίσεις «συνάφειας» δεν υπάρχει καμία αναφορά στα ΑΕΙ προέλευσης του μεταπτυχιακού τίτλου, ούτε της σχετικής Πράξης του ΔΟΑΤΑΠ με την οποία αναγνωρίσθηκε η ισοτιμία του καθενός.

Στο δια ταύτα

Με βάση τα ποιο πάνω, μπαίνουν τα εξής ερωτήματα:

1) Με ποιο τρόπο θα γίνει ο έλεγχος, ώστε να αποκλειστούν περιπτώσεις μοριοδότησης δεύτερου Τίτλου (πτυχίου) που όμως αποκτήθηκε με «γεννήτορα» τον Τίτλο διορισμού…;

2) Αποτελεί ή όχι άνιση μεταχείριση η μοριοδότηση Μεταπτυχιακού Τίτλου, με βάση την βεβαίωση περαίωσης σπουδών, εγχώριου ΑΕΙ σε αντίθεση με αυτά ΑΕΙ της αλλοδαπής για τα οποία απαιτείται, εκ του νόμου, προηγούμενη αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή το τελευταίο δεν θα ισχύσει;

3) Πότε, πως και από ποιο Όργανο θα γίνει η απαιτούμενη από το νόμο «βεβαίωση συνάφειας» του μεταπτυχιακού Τίτλου, προκειμένου αυτός να μοριοδοτηθεί;

4) Η αναγνώριση και μοριοδότηση «ξένης γλώσσας» με βάση την γλώσσα διδασκαλίας του ΑΕΙ από το οποίο εκδόθηκε ο μεταπτυχιακός Τίτλος, θα γίνει αυτόματα ή θα απαιτηθεί αυτοπρόσωπη εξέταση του υποψηφίου;

Το δικαίωμα της Ένστασης…

Αυτά και πιστεύουμε αρκετά ακόμη απασχολούν και θα απασχολήσουν του υποψηφίους, στις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών σχολείων που σε πρώτη φάση θα κλείσουν την Τρίτη, 13 Μαΐου με την ανακοίνωσης του Πίνακα Μοριοδότησης τυπικών προσόντων.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τρεις ημέρες, από την ανακοίνωσή του, δηλαδή έως την Παρασκευή, 16 Μαΐου, για να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τόσο για την μοριοδότησή τους, όσο και για την μοριοδότηση των ανθυποψηφίων τους.

Το δικαίωμα της γνώσης…

Αυτό, όμως, που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν γραπτώς και προφορικά να λάβουν γνώση των παραστατικών που έχουν προσκομίσει οι ανθυποψήφιοί τους, για τους οποίους είτε διαθέτουν στοιχεία, είτε έχουν αμφιβολίες για την γνησιότητά ή την ύπαρξη τους. Σε κάθε περίπτωση η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη (και πρωτοκολλημένη), ώστε σε περίπτωση άρνησης της υπηρεσίας να τους δοθεί «η γνώση» για τα ζητούμενα παραστατικά, να μπορούν νομικά να στοιχειοθετήσουν το δικαίωμα της διοικητικής προσφυγής…

------------

Δείτε στην συνέχεια τις τέσσερεις νέες διευκρινίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο έγγραφο του υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, όμως μην εκπλαγείτε αν υπάρξει τη Δευτέρα ή και την Τρίτη και άλλο.

-------------------------------

Τέσσερις νέες διευκρινίσεις για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, εξέδωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου με εγκύκλιο που υπέγραψε, ύστερα από σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στο υπουργείο.

Ειδικότερα οι διευκρινίσεις, έχουν ως εξής:

1. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υπογράφεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2690/1999 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010.

2. Τίτλοι σπουδών (Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

3. Ετήσια επιμόρφωση ΑΕΙ μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί από τμήμα ΑΕΙ και από την βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος να προκύπτει ότι είχε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται και η επιμόρφωση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ( ΠΑ.Κ.Ε. )

4. To σημείο 13 της αριθμ. Φ.361.22/27/96038//Ε3/8-6-2017 εγκυκλίου μας που αφορά στην μοριοδότηση του υποκριτηρίου «Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία» αναδιατυπώνεται ως εξής 13. Όσον αφορά στη μοριοδότηση του υποκριτηρίου «Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία» δεν προσμετράται η εμπειρία που ασκήθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση προ του διορισμού.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "