Οι «ακυρωθέντες» Διευθυντές Σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας, οι επιπτώσεις και οι «προθέσεις» του Υπ. Παιδείας για τους «Νέους»

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Εμείς το είχαμε προαναγγείλει, σχεδόν αμέσως μετά την επιλογή των υπαρχόντων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σημειώνοντας τότε ότι οι διατάξεις της ΥΑ του κ. Κουράκη, ήταν αντισυνταγματικές, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε από το ΣτΕ με την προσφάτως καθαρογραφείσα απόφαση της ολομέλειάς του.

Τρία είναι τα ζητούμενα πλέον, α) το πότε τελικά θα επιδοθεί η συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ στο Υπουργείο Παιδείας από τους ενδιαφερόμενους, β) πότε και πως θα γίνει η επιλογή των νέων διευθυντών και γ) πως θα εξασφαλισθεί ότι οι μέχρι τώρα αποφάσεις και διοικητικές πράξεις των Διευθυντών και όχι μόνο, δεν θα κηρυχθούν μη νόμιμες και άκυρες…

Σε ότι αφορά την επίδοση στο Υπουργείο Παιδείας της «καθαρογραμμένης απόφασης του ΣτΕ, από τους ενδιαφερόμενους οι οποίο είχαν προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, αυτή σύμφωνα με πληροφορίες θα επιδοθεί λίγο μετά τις εορτές του ΠΑΣΧΑ και πιθανόν κατά τις τελευταίες ημέρες λήξεις του σχολικού έτους. Το γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, υπάρχουν πολλές εικασίες, με ποιο σημαντική και πιθανή αυτή που αναφέρει ότι έχει ζητηθεί ατύπως, από την ηγεσία του Υπουργείου, η καθυστέρηση επίδοσής της, έως ότου λήξει το σχολικό έτος και ταυτόχρονα η ίδια είναι έτοιμη για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει…

Η ουσιαστική επίδοση της απόφασης του ΣτΕ

Παρά τις αντίθετες δημόσιες δηλώσεις του κ. Υπουργού, η Απόφαση έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο, αφού οι υπηρεσίες του ΣτΕ, ήταν υποχρεωμένες να την στείλουν «αμελητί», δηλαδή άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση σ’ αυτό, αμέσως μετά την καθαρογραφή της.

Παρόλα αυτά, όμως, εάν δεν επιδοθεί και από τους ενδιαφερόμενους που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη στο θέμα και όχι μόνο…

Κι αυτό γιατί, η Διοίκηση, δηλαδή η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, έχει χρόνο δύο μηνών να προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια από την στιγμή που θα της επιδοθεί η σχετική απόφαση και μόνο με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ενεργοποιούνται όλα τα προβλεπόμενα απ’ αυτή, όπως ακυρότητα των υπαρχόντων σήμερα διευθυντών, αμφισβήτηση νομικά κάθε απόφασης και διοικητικές πράξεις που προήλθαν με συμμετοχή των ιδίων ή απλώς με την υπογραφή τους, κλπ.

Οι επιπτώσεις σε ότι αφορά τη νομιμότητα των μέχρι σήμερα ληφθέντων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων

Η απόφαση του ΣτΕ, που ακυρώνει την επιλογή των νυν υπηρετούντων Διευθυντών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, συμπαρασέρνει ουσιαστικά και όλες οι αποφάσεις, συλλογικές ή όχι, όπως και κάθε διοικητική πράξη που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή τους ή την υπογραφή τους.

Αρκεί η απλή προσφυγή κάποιου εκπαιδευτικού για να ακυρωθούν ως ανύπαρκτες ουσιαστικά και ληφθείσες με μη σύννομες διαδικασίες, αποφάσεις συλλογικών οργάνων, όπως π.χ. αποφάσεις συλλόγου διδασκόντων, αποφάσεις επιλογής των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, αποφάσεις ορισμού υπεράριθμων εκπαιδευτικών ή τοποθέτησής τους στις σχολικές μονάδες, αποφάσεις διαχείρισης της οικονομικής επιχορήγησης τω σχολικών μονάδων, κλπ.

Ακόμη, με μία απλή προσφυγή γονέα ή ενήλικου μαθητή, μπορούν να ακυρωθούν πειθαρχικές ποινές μαθητή, αποφάσεις επάρκειας φοίτησης, η βαθμολογία των μαθητών, κλπ.

Όλα αυτά είναι γνωστά στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που αναζητάει και δηλώνει ότι είναι έτοιμη για συνολική αντιμετώπιση του θέματος με την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων της Ελληνικής βουλής, προκειμένου να εξευρεθεί λύση που θα αποκλείει τέτοιες καταστάσεις αμφισβήτησης των μέχρι τώρα ληφθέντων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν με την συμμετοχή των υπηρετούντων Διευθυντών Σχολείων.


Οι λύσεις και οι προθέσεις της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε πρόθεση το θέμα «Επιλογή, θητεία, κλπ.» των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων να περιλαμβάνεται στο υπό κατάρτιση νέο πολυνομοσχέδιο – σκούπα, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Αυγούστου, όπως είθισται για όλα τα «κρίσιμα» νομοσχέδια.

Οι εξελίξεις, όμως, τρέχουν και θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση, αν και η μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν γνώση των υπό σύνταξη διατάξεων για την επιλογή νέων Διευθυντών σχολείων, φέρεται να επιμένουν στο συνολικό αυτό σχέδιο.

Δεδομένου ότι οι ημερομηνίες τρέχουν και με το τέλος του σχολικού έτους λήγει και η θητεία των νυν Διευθυντών, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες στα εξής, λαμβανομένου υπόψη ότι

α) δεν μπορεί να παραταθεί η θητεία των υπαρχόντων, αφού η επιλογή τους έχει ακυρωθεί και

β) δεν επαρκεί ο χρόνος για την νομοθέτηση των νέων διαδικασιών επιλογής και ορισμού νέων διευθυντών ακόμη κι αν οι σχετικές διατάξεις περνούσαν από τη Βουλή, ως τροπολογία σε κάποιο άσχετο με την Παιδεία νομοσχέδιο:

1ον: Ορισμός ως προσωρινών Διευθυντών των αρχαιότερων εκπαιδευτικών: Με τροπολογία σε κάποιο από τα νομοσχέδια που ψηφίζονται στη Βουλή, θα ορισθεί ή άμεση αντικατάσταση των υπαρχόντων Διευθυντών, -πιθανόν με τη λήξη της θητείας τους-, με τον ορισμό των αρχαιότερων υπηρεσιακά εκπαιδευτικών ως Προσωρινών Διευθυντών, με την σημείωση ότι η θητεία τους θα λήξει αυτόματα με τον ορισμό των νέων Διευθυντών που θα προκύψουν με επιλογή και με βάσει τις νέες διατάξεις που θα ψηφισθούν, μάλλον εντός του Αυγούστου στη Βουλή.

2ον: Σύντομη παράταση της θητείας των υπαρχόντων Διευθυντών με ταυτόχρονη «νομιμοποίηση» όλων των αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που λήφθηκαν με τη συμμετοχή τους: Η λύση αυτή, θεωρείται δύσκολη αφού προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη όλων σχεδόν των πολιτικών κομμάτων που υπάρχουν στην σημερινή βουλή, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί. Εάν, όμως αυτό επιτευχθεί και προκριθεί ως λύση, η παράταση της θητείας των νυν Διευθυντών θα είναι σύντομη, θα γίνει με τροπολογία σε κάποιο νόμο και όχι με υπουργική απόφαση, θα επικαλείται το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον και σε κάθε περίπτωση θα προβλέπει την άμεση αντικατάστασή τους από τους νέους Διευθυντές που θα επιλεγούν με τις νέες διαδικασίες οι οποίες θα νομοθετηθούν προσεχώς, όπως προαναφέρθηκε.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι «νέοι» προσωρινοί Διευθυντές των σχολικών μονάδων, θα θεωρούνται υπηρεσιακοί, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες στον υπηρεσιακό τομέα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε κάθε σχολείο και η μόνη ουσιαστική εντολή που θα έχουν, θα είναι να «κρατήσουν» το σχολείο στην καθημερινή λειτουργία του, έως ότου αντικατασταθούν.

Το τι τελικά θα συμβεί, κανείς, ούτε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το ξέρει σήμερα. Όλα γυρίζουν γύρω από τους τρόπους και τις διαδικασίες με τις οποίες θα αποφευχθεί το να μην κηρυχθούν οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και διοικητικές πράξεις των ακυρωθέντων Διευθυντών, άκυρες και μη νόμιμα ληφθείσες. Τα υπόλοιπα με τον ένα ή άλλο τρόπο θα λυθούν… χρονικά δε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών εξετάσεων που είναι και το βασικό ζητούμενο…

Μέχρι τότε, πας ενδιαφερόμενος σε αναμονή και υπομονή…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

 

Σχόλια  

 
0 #3 manicure 08-05-2017 11:24
I do believe all the ideas you've presented for your
post. They are really convincing and will definitely work.
Still, the posts are very brief for newbies. May you please extend them a bit from next
time? Thanks for the post.
Παράθεση
 
 
0 #2 BHW 26-04-2017 07:28
Hi to every , for the reason that I am actually eager
of reading this website's post to be updated daily. It carries good information.
Παράθεση
 
 
0 #1 SPYRIDVN 11-04-2017 20:16
ΔΕΝ υπάρχει πρόβλημα αρκεί να επανέλθει η νόμος 3848/2010 με τον οποί επιλέγηκαν τα στελέχη του 2011. Κάθε άλλη δράση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης είναι εκ του πονηρού. άλλωστε ακυρώθηκε η επιλογή των τότε διευθυντών με παράνομο νόμο και τώρα προσπαθούν με νομικά παράνομα τερτίπια να ικανοποιήσουν το κομματικό τους ακροατήριο και τις κομματικές τους επιλογές παρακαλώ να θίξετε και αυτή τη παράμετρο ευχαριστώ
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "