Το γαλλικό International Baccalaureate «αντιγράφει» το νέο σύστημα εξετάσεων για ΑΕΙ - ΤΕΙ

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Αριστερή Κυβέρνηση, αλλά τα συστήματα που εισηγείται έχουν εκτενώς δοκιμασθεί στις «καταραμένες» χώρες της δύσης. Και μπορεί εκεί να είναι αρκετά επιτυχημένα γιατί υπάρχει ο έλεγχος στην εφαρμογή τους, στην χώρα μας, που όλα γίνονται στο πόδι, το Νέο Σύστημα Εξετάσεων για ΑΕΙ – ΤΕΙ, που αναγγέλθηκε μετά πολλών «επαίνων» ότι θα εφαρμοσθεί από τα δύο επόμενα σχολικά έτη, εκτιμάται ότι θα συντελέσει στην ραγδαία αύξηση φανερών ή μαύρων φροντιστηρίων και κυρίως στην «διαπλοκή» εκπαιδευτικών και τοπικών οικονομικών και πολιτικών ελίτ, που θα πάψουν ουσιαστικά να ανησυχούν για τα νεαρά βλαστάρια τους και την τύχη τους…

Όπως έχει έστω και μία μικρή εμπειρία από τον θεσμό του Baccalaureate, γνωρίζει ότι αυτοί που «πετυχαίνουν» τους εκπαιδευτικούς στόχους τους, είναι απλώς παιδιά πολύ οικονομικά ευκατάστατων γονιών που έχουν την δυνατότητα της απαιτούμενης φροντιστηριακής φροντίδας τους, λαμβανόμενου υπόψη ότι το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι δομημένο και διαρθρωμένο, απλώς παράγει αποφοίτους…

Αντιληπτό είναι τι θα συμβεί, μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα καταλαμβάνουν όλες τις καλές θέσεις σ’ αυτά.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, πάνω στο μοντέλο του διετούς International Baccalaureate θα στηριχθεί η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στη δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι αλλαγές κρίνονται απαραίτητες μετά τις στρεβλώσεις και του νέου –εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη φορά– εξεταστικού συστήματος, όπως καταγράφτηκαν από την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Υποψήφιοι εισήχθησαν με μέσο όρο έως και 1,5, ενώ η φιλοσοφία και ο στόχος της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης έχει σε μεγάλο βαθμό ακυρωθεί.


 

Και συνεχίζει το δημοσίευμα…

Το μοντέλο του διετούς International Baccalaureate σημαίνει αναδιοργάνωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 4 χρόνια Γυμνάσιο και 2 χρόνια Λύκειο και ανάλογη αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Παράλληλα, οι τελειόφοιτοι Λυκείου θα λαμβάνουν Εθνικό Απολυτήριο πριν κάνουν το επόμενό τους βήμα: να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, πρόθεση της ηγεσίας είναι οι τελικές αποφάσεις για το νέο εξεταστικό σύστημα να ληφθούν εντός του νέου σχολικού έτους.

Ηδη, υπάρχουν οι προτάσεις-πορίσματα που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου, πάνω στις οποίες θα γίνει η τελική συζήτηση, την οποία θα αναλάβει ο υπουργός Νίκος Φίλης.

Ο ίδιος, άλλωστε, τονίζει ότι «το νέο σύστημα επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει αναμόρφωση του Λυκείου και κυρίως των δύο μεγαλύτερων τάξεων», υποδηλώνοντας το μοντέλο International Baccalaureate που ήδη παρακολουθούν πολλοί μαθητές σε ιδιωτικά Λύκεια της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τετρατάξιο Γυμνάσιο, οι μαθητές θα λαμβάνουν ευρείες εγκύκλιες γνώσεις και θα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Η Δ΄ Γυμνασίου του νέου συστήματος θα είναι και το έτος κατά το οποίο οι μαθητές θα οριστικοποιούν την απόφασή τους για τη συνέχεια της ακαδημαϊκής τους πορείας στο Λύκειο.

Κατόπιν, στο νέο διετές Λύκειο οι μαθητές θα μπορούν να καταρτίσουν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ η διαδικασία στις νέες Α΄ και Β΄ Λυκείου θα είναι ενιαία. Δεν θα υπάρχουν εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου, ούτε απορρίψεις ούτε μετεξεταστέοι. Η επίδοσή τους θα κρίνεται στις τελικές εξετάσεις και το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου στο τέλος της (νέας) Β΄ Λυκείου.

Με το νέο σύστημα, το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να περιορίσει δραστικά την παραπαιδεία για την προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Βεβαίως, το σύστημα του διετούς International Baccalaureate στη δημόσια εκπαίδευση κρίνεται από έμπειρα εκπαιδευτικά στελέχη που μίλησαν στην «Κ» δαπανηρό, αφού απαιτεί πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών στο Λύκειο.

Και αυτό με δεδομένο ότι υπάρχει πρόθεση από την Πολιτεία το νέο σύστημα να υλοποιηθεί με αρτιότητα, από εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν μαθήματα για τα οποία έχουν εκπαιδευθεί και όχι από εκπαιδευτικούς παρεμφερών ειδικοτήτων. Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη και αλλαγή νοοτροπιών στον κλάδο των εκπαιδευτικών, καθώς απαιτεί τη διοικητική ανασυγκρότηση των σχολικών μονάδων.

Η δομή του νέου συστήματος Γενικού Λυκείου «δένει» και με τη δομή του Επαγγελματικού Λυκείου, ώστε οι απόφοιτοι του τετρατάξιου Γυμνασίου να επιλέγουν να συνεχίσουν στο διετές Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο.

Ως προς την πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου θα είναι ένα βασικό κριτήριο, ενώ θα υπάρχουν εξετάσεις για την εισαγωγή στα τμήματα υψηλής ζήτησης των ΑΕΙ/ΤΕΙ (με διεύρυνση των κριτηρίων, ώστε να συμπεριληφθεί π.χ. η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας ή οι γνώσεις Η/Υ).

Ωστόσο, παραμένει γρίφος η επίτευξη της ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ/ΤΕΙ χωρίς αυτό να οδηγήσει στην υποβάθμιση, σε «δεύτερης κατηγορίας», των τμημάτων για τα οποία η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη λόγω μικρής ζήτησης των θέσεών τους από τους 18χρονους.

Ερώτημα, επίσης, είναι και ο χρόνος έναρξης υλοποίησης του νέου συστήματος. Κατά πάγια πρακτική έως τώρα, για να μην αιφνιδιάζονται οι μαθητές και οι γονείς τους, κάθε νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων υλοποιείται για πρώτη φορά από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου της επόμενης σχολικής χρονιάς μετά τη στιγμή της ανακοίνωσής του. Το νέο προτεινόμενο σύστημα –4 χρόνια Γυμνάσιο και 2 χρόνια Λύκειο– απαιτεί αναδιάρθρωση και του Γυμνασίου, η οποία θα επηρεάζει και την εισαγωγή στα ΑΕΙ (π.χ. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσει τις γνώσεις τους σε ξένη γλώσσα). Αρα, θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από τους μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι θα έχουν έξι χρόνια μπροστά τους έως την τελευταία τάξη Λυκείου.

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "