Ένωση Πλ/κών Ελλάδος: Προτάσεις για τον τομέα Πληροφορικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ο διάλογος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ενώσεων, αλλά και των φυσικών προσώπων (μεμονωμένων εκπαιδευτικών, συλλόγων κλπ), να εκφράσουν τις απόψεις τους, όσο και στο να γίνει σωστή επεξεργασία αυτών των θέσεων και να υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια και πρόσβαση στις προτάσεις και την τεκμηρίωσή τους. 

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΛΜΕ

Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.

Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τον τομέα Πληροφορικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

Αθήνα, 6-5-2016

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ο διάλογος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ενώσεων, αλλά και των φυσικών προσώπων (μεμονωμένων εκπαιδευτικών, συλλόγων κλπ), να εκφράσουν τις απόψεις τους, όσο και στο να γίνει σωστή επεξεργασία αυτών των θέσεων και να υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια και πρόσβαση στις προτάσεις και την τεκμηρίωσή τους.

Συγκεκριμένα, σημαντικά προβλήματα υφίστανται:

Από τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια που μπαίνουν για την κατάθεση προτάσεων τα οποία δημιουργούν πρόβλημα τόσο στην κατάθεση, όσο και στην επεξεργασία και διάθεση των προτάσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο περιορισμένος χρόνος κατάθεσης προτάσεων για τα προγράμματα σπουδών της Β τάξης.

Από τη διαδικασία που ακολουθείται η οποία προχωράει σε διακριτά βήματα ορισμένα από τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα από τα επόμενα που ακολουθούν. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών της Β τάξης, στην οποία θα λειτουργεί μόνο τομέας, χωρίς την συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης όπου θα έχουμε τις ειδικότητες των αντίστοιχων τομέων και των οποίων προαπαιτούμενα θα είναι τα μαθήματα της Β΄ τάξης.

Από την επικράτηση της λογικής πραγματοποίησης μίας «μεταρρύθμισης» στηριζόμενοι σε υπάρχον υλικό, κάνοντας λίγες αλλαγές και μεταφέροντας τα παλιά προβλήματα στο νέο σύστημα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η χρήση των προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών και συγγραμμάτων-σημειώσεων που παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα όπως αλληλοκάλυψη ύλης, πρόχειρα γραμμένα συγγράμματα-σημειώσεις κλπ.

Συγκεκριμένα στον τομέα Πληροφορικής ο χρόνος που δίνεται για προτάσεις που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. είναι πολύ λίγος. Επίσης δεν μπορεί να κατατεθούν προτάσεις για το πρόγραμμα σπουδών της Β' τάξης ανεξάρτητα από την κατάθεση προτάσεων για τα μαθήματα των ειδικοτήτων του τομέα στην Γ' τάξη, αφού τα μαθήματα της Β΄ τάξης θα πρέπει να παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων τόσο γενικά για την επιστήμη της Πληροφορικής όσο και για τα μαθήματα των ειδικοτήτων της Γ' τάξης. Επιπλέον, μελετώντας τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα της Β' τάξης, βλέπουμε ότι:

Θα πρέπει να γίνει σοβαρή αξιολόγηση των προγραμμάτων (ΦΕΚ 2010 τΒ΄/16-09-2015) και των βιβλίων που προτείνονται και να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις. Τα προγράμματα αυτά και τα συγγράμματα-σημειώσεις δεν έχουν αξιολογηθεί και παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα (αλληλοκάλυψη ύλης, προχειρότητα κλπ). Ενδεικτικά βλέπουμε ότι:

Υπάρχουν σημαντικές αλληλοκαλύψεις όσον αφορά το υλικό και τη μελέτη του στα μαθήματα «Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών» και «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού».

Επίσης υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και όσον αφορά την παρουσίαση της Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι των σπουδών Πληροφορικής, στα μαθήματα «Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών» και «Βασικά Θέματα Πληροφορικής», χωρίς όμως να παρουσιάζεται σε κάποιο από τα δύο σε ικανοποιητικό βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν η ύλη της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών να διαμορφωθεί εξαρχής και να ενταχθεί στο πρόγραμμα ενός από τα δύο παραπάνω μαθήματα.

Λείπει το μάθημα των Βάσεων Δεδομένων το οποίο αποτελεί τόσο βασική και απαραίτητη γνώση για την επιστήμη της Πληροφορικής, όσο και προαπαιτούμενο για αρκετά μαθήματα των ειδικοτήτων. Το μάθημα των Βάσεων Δεδομένων θα πρέπει να αντικαταστήσει το μάθημα «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού», το οποίο, μετά από κατάλληλες αλλαγές της ύλης, θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα άλλου μαθήματος της Β' τάξης (πχ «Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών»), είτε τμήμα μαθήματος ειδικότητας.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι η διεξαγωγή του διαλόγου με τις συγκεκριμένες επιλογές δεν βοηθάει στην πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου και οδηγεί στη δημιουργία του προγράμματος σπουδών από μία κλειστή ομάδα «συμβούλων» (σχολικών και μη), όπως γινόταν και κατά τις προηγούμενες αλλαγές, και όχι από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Ζητάμε λοιπόν άμεσα να δοθεί περισσότερος χρόνος και να αναδιοργανωθεί η διαδικασία του διαλόγου ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών που θα ενσωματώνουν την σωρευμένη εμπειρία και γνώση όλης της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "