6 διετή προγράμματα για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Κατάρτιση


Το Vukentra.gr, το είχε προαναγγείλει και δικαιώνεται (για άλλη μία ακόμη φορά) για όσα είχε γράψει. Τα Διετή Προγράμματα «Εκπαίδευσης & Κατάρτισης» για αποφοίτους ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν στα ΑΕΙ, όπως τα 6 που ανακοινώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν είναι παρά μία διαφορετική εκδοχή των διετών προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ. Οι διαφορές μεταξύ των δύο προγραμμάτων, δηλαδή αυτών των ΑΕΙ και αυτών των Δ.ΙΕΚ, είναι πολύ διακριτές και αφορούν το διδακτικό προσωπικό, την δωρεάν ή όχι φοίτηση των σπουδαστών, την χρηματοδότηση των λειτουργικών και άλλων δαπανών κάθε υλοποιούμενου προγράμματος, όπως επίσης και την δυνατότητα των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των ΑΕΙ να δέχονται χορηγίες από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, δυνατότητα που δεν προβλέπεται για τα Δ.ΙΕΚ.

Τέλος, όπως είχε προαναγγείλει το Vukentra.gr, τα Κ.Ε.Ε. των ΑΕΙ, θα υλοποιούν τα διετή προγράμματα Εκπαίδευσης& Κατάρτισης των αποφοίτων ΕΠΑΛ, στις εγκαταστάσεις τους, σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

Αναλυτικά:

Επιλογή μαθητών: Με βάση τον βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα στα ΑΕΙ να καθορίσουν και άλλα επιπλέον κριτήρια.

Φοίτηση: Δωρεάν για τους σπουδαστές, σε αντίθεση με τα Δ.ΙΕΚ στα οποία οι σπουδαστές για να εγγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν παράβολο παρακολούθησης.

Χρηματοδότηση Κ.Ε.Ε.: Από α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε. και ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Λειτουργία διετών προγραμμάτων Κ.Ε.Ε.: Μόνο εφόσον έχει εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η χρηματοδότησή τους.

Εκπαιδευτικό προσωπικό: α) μέλη Δ.Ε.Π., β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν, γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.), δ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α ́ 173), ε) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης.

Τα 6 διετή προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποφοίτων ΕΠΑΛ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής προγράμματα: 

1. Τεχνικός Μετάλλου Ναυπηγείου - Δήμος Ασπρόπυργου (συνεργαζόμενος φορέας)

2. Τεχνικός Μηχανουργείου Ναυπηγείου - Δήμος Ασπρόπυργου (συνεργαζόμενος φορέας)

3. Τεχνικός Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών πλοίων - Δήμος Περάματος (συνεργαζόμενος φορέας)

4. Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών αναψυχής - Δήμος Περάματος (συνεργαζόμενος φορέας)

5. Τεχνικός Υπολογιστικών και ενσωματωμένων συστημάτων - Σιβιτανίδειος Σχολή (συνεργαζόμενος φορέας)

6. Τεχνικός Διαδικτυακού επιχειρείν και πολυμέσων - Σιβιτανίδειος Σχολή (συνεργαζόμενος φορέας) 

Η ανακοίνωση λειτουργίας των 6 αυτών διετών προγραμμάτων του ΠΑ.Δ.Α., έγινε από τον Πρόεδρο της Διοικούσας του Πανεπιστημίου, παρουσία του Υπουργού Παιδεείας κου Κώστα Γαβρόγλου.

Να σημειωθεί ότι ο κος Μουτζούρης, Κουβέλη  πριν να αποφασιστεί η ίδρυση των έξι διετών προγραμμάτων από τα οποία τα περισσότερα αφορούν τα ναυτιλιακά,συναντήθηκε με τον υπουργό Ναυτιλίας Φώτη Κουβέλη. 

Τα όσα ανακοίνωσε ο κος Μουτζούρης:

α. Η  Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2.10.2018 την προώθηση στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για χρηματοδότηση των  διετών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως υπό την αιγίδα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου.

β. Η επιλογή των Προγραμμάτων έγινε μετά από σύμφωνη γνώμη των συνεργαζόμενων φορέων με τους οποίους θα λειτουργήσουν και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

γ. Η έναρξη των Προγραμμάτων θα καταστεί δυνατή, εφόσον εξασφαλιστεί από το Υπουργείο η χρηματοδότηση λειτουργίας τους, η οποία ανέρχεται σε 75.000€ ανά διετή κύκλο.

δ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής φιλοδοξεί να τεθεί στην πρωτοπορία της ιδρύσεως και λειτουργίας των διετών Προγραμμάτων, απαραιτήτων στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Τι είναι τα διετή προγράμματα σπουδών και πώς θα λειτουργήσουν;

Το ΠΔΑ θα παίξει έναν πρωτοποριακό ρόλο ως προς την ίδρυση και λειτουργία των νέων διετών προγραμμάτων σπουδών. Ήδη έχουν γίνει επαφές και συμφωνίες με παραγωγικούς φορείς της περιοχής για να εξασφαλιστούν οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Τα διετή προγράμματα σπουδών αναφέρονται για πρώτη φορά στον νόμο 4485/2017 ως δυνατότητα των ΑΕΙ. Στον ισχύοντα νόμο δρομολογείται η θεσμική τους περιγραφή.

Για την ακρίβεια τα ΑΕΙ θα μπορούν να λειτουργούν Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Το ΚΕΕ αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος. Τα διετή προγράμματα είναι δωρεάν για όσους θελήσουν να τα παρακολουθήσουν και πλήρως χρηματοδοτούμενα από το κράτος.

Σκοπεύουν να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε νέους ανθρώπους σε ελκυστικά προγράμματα και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικονομίας αξιοποιώντας την πανθομολογούμενη τεχνογνωσία και το κύρος των ΑΕΙ της χώρας.

Το προσωπικό που θα διδάσκει δεν θα είναι αποκλειστικά από τα ΑΕΙ, τουναντίον, θα υπάρξει η πρόνοια ώστε να υπάρχει, ανάλογα με τις ειδικότητες, το προσωπικό που έχει και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Θεωρούμε ότι αποτελούν μία ριζοσπαστική τομή στο χώρο της επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης που θα ωφελήσει τόσο τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, την οικονομία, όσο και τα ίδια τα ΑΕΙ που μέσω των διετών δομών θα έρθουν σε επαφή με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους. Επίσης η θεσμοθέτησή τους δεν θα γίνει άναρχα, αλλά με τεκμηριωμένες εισηγήσεις και έγκριση από το ΥΠΠΕΘ, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα που ταλαιπωρούσαν τα ΙΕΚ.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιες δομές εκπαίδευσης λειτουργούν σε πολλές χώρες με τεράστια επιτυχία όπως στη Γαλλία και προσφάτως στην Αγγλία, ενώ αντίστοιχες δομές θεσμοθετούνται και στη Γερμανία.

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του ΚΕΕ.

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Επιπλέον, μπορούν να συνδέονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET)

Επιλογή και φοίτηση σπουδαστών: Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν και οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ..

Διάρκεια Φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.

Πρακτική άσκηση σπουδαστών: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Βάσει του Ν. 4521/2018, άρθρο 8 ορίζεται ότι «Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι.».

Επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ασφάλιση σπουδαστών: Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρ- θρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Χρηματοδότηση διετών προγραμμάτων ΑΕΙ: Οι πόροι για τη λειτουργία των  Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Διδάσκοντες στα προγράμματα: Ως Διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται: α) μέλη Δ.Ε.Π.,

β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.),

δ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α ́ 173),

ε) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ ́ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A ́, Β ́ και Γ ́ του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α ́ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε. της παραγράφου 16.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "