Ο Εμφύλιος στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζεται με πολύ μεγάλη ένταση…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Κατάρτιση


Με έγγραφό «φωτιά», ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Θεόδωρος Μπλίκας, επιβεβαιώνει ότι στο συγκεκριμένο ίδρυμα, ο πόλεμος μεταξύ των στελεχών της διοίκησής του είναι ανελέητος. Τελευταίο επεισόδιο στην σειρά η σύγκρουση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον πρόσφατα ορισθέντα διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστου Πιλάλη. Υπενθυμίζεται ότι α) το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος έχει από την έλευση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ & ΑΝΕΛ (1ης & 2ης) έχει αλλάξει τρείς (3) φορές, με το τελευταίο να λειτουργεί χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο για περισσότερο από 1 έτος και β) ο κ. Χρήστος Πιλάλης που ορίσθηκε με απόφαση του κ. Κων/ντου Γαβρόγλου Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τον Άγουστο του 2017, έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Βουλής (επί Ζ. Κωνσταντοπούλου) και Διευθυντής Γραφείου Υπουργού Παιδείας, επί υπουργίας Ν. Φίλη.

Την παντελή έλλειψη συνεργασίας μεταξύ Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου και τις άγριες συγκρούσεις μεταξύ των δύο μερών έφερε στην Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, ο βουλευτής Αργολίδας και Αν. τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός.

------------------------

Έγγραφο «φωτιά» για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Άργους της Ν.Δ. Γ. Ανδριανός που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Τείνει δε να παγιωθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε η άρνηση ενημέρωσης του ΔΣ, είτε η ελλιπής ενημέρωση είτε οι αποχωρήσεις του από τις συνεδριάσεις του ΔΣ, σε συνδυασμό με τις προσωπικές επιθέσεις σε μέλη του ΔΣ.»

Το έγγραφο αυτό, -της ίδιας της διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ-,  κάνει λόγο για κινδύνους λειτουργίας του Ιδρύματος, λόγω ανακολουθιών μεταξύ των υποχρεώσεών και των πράξεων του Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Πιλάλη.

 

Ειδικότερα,   στο πρόσφατο, με αριθμό πρωτοκόλλου 5118/308/25-10-2017 έγγραφο Απολογιστικού Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που περιλαμβάνεται στην ερώτηση του Βουλευτή, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απολογιστικός Έλεγχος Διοικητικού Συμβουλίου ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ελέγχοντας απολογιστικά το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου, διαπιστώνει επαναλαμβανόμενη ανακολουθία μεταξύ των υποχρεώσεών και των πράξεων του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Από την ανακολουθία αυτή ελλοχεύουν κίνδυνοι για το Ίδρυμα τόσο για την εκτέλεση των σκοπών του όσο και για την ίδια τη λειτουργία του.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Καθυστερεί να εισηγηθεί στο ΔΣ την εκτέλεση Δημόσιων Διαγωνισμών για παροχή υπηρεσιών με αποτέλεσμα να εισηγείται την αναγκαστική καταφυγή σε Απευθείας Αναθέσεις και τα προβλήματα που αυτές συνεπάγονται.

2. Δεν έχει φροντίσει για τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών ώστε να διενεργηθεί Τακτικός Διαχειριστικός Έλεγχος.

3. Δεν έχει μεριμνήσει για την κατάρτιση ΣτρατηγικούΣχεδίου και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τείνει δε να παγιωθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε η άρνηση ενημέρωσης του ΔΣ, είτε η ελλιπής ενημέρωση είτε οι αποχωρήσεις του από τις συνεδριάσεις του ΔΣ, σε συνδυασμό με τις προσωπικές επιθέσεις σε μέλη του ΔΣ με απαξιωτικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς που δε συνάδουν με τη θέση του, όπως αυτά καταγράφονται στα πρακτικά του ΔΣ.

Τα παραπάνω ενδεικτικώς αναφερόμενα, ενώ έχουν επισημανθεί κατά περίπτωση πολλαπλώς τόσο προφορικά όσο και γραπτά στον ίδιο, αποτελούν συστηματική πρακτική, έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αρμοδιότητές του, τις αποφάσεις του ΔΣ και τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Ίδρυμα.

Η πρακτική αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το Ίδρυμα, για την επαρκή και έγκαιρη χρηματοδότησή του, τη σύννομη και ορθή λειτουργία του, την εξασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών του προς τους ωφελούμενους πολίτες.

Το ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ εφιστά την προσοχή για όλα τα παραπάνω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον καλεί να ενεργεί στα πλαίσια των υποχρεώσεών του όπως αυτές απορρέουν από το νόμο, τις αποφάσεις του ΔΣ και τη σύμβασή του, ώστε το Ίδρυμα να λειτουργεί ομαλά και να αποφεύγονται κίνδυνοι και ενδεχόμενες ζημιές για το Δημόσιο Συμφέρον και τους πολίτες.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1)  Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2)  Μέλη ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΛΙΚΑΣ»

Ο υπουργός καλείται να απαντήσει

Ο  Βουλευτής Γιάννης Ανδριανός με βάση το παραπάνω έγγραφο καλεί τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου να απαντήσει στα ακόλουθα ερωρήματα:

1. Έχει ενημερωθεί από τα στελέχη του Γραφείου του για ως το άνω έγγραφο και το περιεχόμενό του;

2. Σε ποιες ενέργειες προέβη μέχρι σήμερα για διαλαμβανόμενα στο ως άνω έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ώστε να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία τόσο του Ιδρύματος όσο και των Δημόσιων ΙΕΚ;

3. Ποια είναι τα υπόλοιπα – για τα οποία δεν έχει γίνει ανάληψη δέσμευσης – των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ οικονομικού έτους 2017, στους κωδικούς ανάλυσης προϋπολογισμού που αφορούν στη λειτουργία των Δημόσιων ΙΕΚ;

4. Ποια είναι τα ταμειακά διαθέσιμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνολικά;

5. Με ποιο ποσό έχουν επιχορηγηθεί μέχρι τούδε τα Δημόσια ΙΕΚ εντός του τρέχοντος έτους;  Ποια ήταν τα αντίστοιχα ποσά επιχορήγησης για τα έτη 2015 και 2016;».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "