ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ: Εισάγονται για το σχ. Έτος 2016-17, 5.772 μαθητές και μαθήτριες, σε 30 ειδικότητες.

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Κατάρτιση


Ξεκινά την Τρίτη 28.6.2016 η υποβολή αιτήσεων στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας

Από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοινώθηκε, ότι κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα εισαχθούν στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 5.772 µαθητές και µαθήτριες, προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, µε ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Επαγγελµατικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993-2000.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 28-6-2016 έως 31-8-2016 στις Γραµµατείες των Επαγγελµατικών Σχολών του ΟΑΕ∆ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:

α) Με το βαθµό Τίτλου Σπουδών

β) Με κοινωνικά - οικονοµικά κριτήρια

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και τις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας (για να δείτε τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κάντε κλικ εδώ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 28/6/2016 έως 31/8/2016.

1) Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθµός αιτήσεων υποψηφίων µεγαλύτερος του προβλεποµένου από την εγκύκλιο αριθµού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσµάτων, µετά από µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Σ’ αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.

2) Εάν κατά το ως άνω διάστηµα δεν επιτευχθεί συµπλήρωση προβλεπόµενου αριθµού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συµπλήρωση του τµήµατος όχι όµως πέραν της Τρίτης 20 Σεπτεµβρίου 2016. (παραµονή έναρξης των µαθηµάτων).

3) Όπου έχει σηµειωθει ιδιαίτερα µικρός αριθµός εγγραφών, θα ενηµερώνονται οι υποψήφιοι οτι υπάρχει πιθανότητα µη λειτουργίας του τµήµατος, εαν δε συγκεντρωθεί ο προβλεπόµενος από τον κανονισµό των ΕΠΑ.Σ αριθµός εισακτέων (άρθρο 4).

4) Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ µαθητείας του ΟΑΕ∆, που υποβάλλουν αίτηση, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην ειδικότητα επιλογής τους, µόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων και κατά απόλυτη σειρά µορίων.

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αίτηση: Ο υποψήφιος µαθητής, µαζί µε την αίτηση, θα πρέπει να συµπληρώνει υποχρεωτικά και το έντυπο «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόµενες δράσεις».

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: - 4 –

Β) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο, που να αποδεικνύει τη µαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθµός προαγωγής. Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθµός, κατά τη διαδικασία µοριοδότησης δεν λαµβάνει µόρια.

Γ) Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Σηµειώνουµε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο µπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

) Επίσηµα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ»), ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά µε την οικογενειακή, κοινωνική και οικονοµική του κατάσταση. Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα: Α, Β, Γ.

Για να δείτε την Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την Εγκύκλιο Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την Αίτηση Επιλογής-Εγγραφής στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, κάντε κλικ εδώ

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "