Δια Βίου Μάθηση: «Αμειβόμενη» Επιτροπή εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών ΙΕΚ & ΣΕΚ με «γραφειοκράτες» και «ειδικούς» επιστήμονες. Απουσιάζουν τα στελέχη της αγοράς εργασίας

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Κατάρτιση


Με την με αριθμ. 11244/25.9.2014 (ΑΔΑ: 7ΚΣΨ9-ΛΧΒ) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Γεωργίου Στύλιου καθορίσθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών ΙΕΚ & ΣΕΚ (για να κατεβάσετε ή δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ).

Ως προς την ουσία της είναι «μια από τα ίδια», ακολουθώντας την ίδια πρακτική συγκρότησης των αντίστοιχων επιτροπών του πάλαι ποτέ ΟΕΕΚ.

Από τη σύνθεση της απουσιάζουν στελέχη της αγοράς εργασίας, στελέχη των επαγγελματικών εργοδοτικών ενώσεων και στελέχη του ΟΑΕΔ που ουσιαστικά είναι τα μόνα που μπορούν να καθορίσουν τα σκοπούμενα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ, ώστε με βάση αυτά να ορισθούν και τα «προγράμματα Σπουδών» των μαθημάτων και εργαστηρίων που θα διδαχθούν όσοι φοιτούν ή θα φοιτήσουν στις δύο αυτές εκπαιδευτικές δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συνολικά η επιτροπή αποτελείται από 10 στελέχη του υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικούς και «ειδικούς επιστήμονες (!!!) που γνωρίζουν την κατάρτιση ανηλίκων και ενηλίκων μέσα από τα βιβλία αφού σχεδόν κανένας από αυτά δεν έχει διδάξει στην πράξη σε δομές κατάρτισης, όπως επίσης πιθανόν να μην έχει κανείς εμπειρία από την αγορά εργασίας. Παρά μόνο από το δημόσιο. (για να δείτε ποιοι ορίζονται ως ειδικοί επιστήμονες κάντε κλικ εδώ)

Στην επιτροπή συμμετέχουν και τέσσερεις εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα της κατάρτισης (ιδιοκτήτες ιδιωτικών ΚΕΚ & ΙΕΚ) ενώ δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος του εξειδικευμένου στην αγορά εργασίας ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ή κλαδικών θεσμικών οργάνων εργοδοτών και εργαζόμενων.

Όσο για τους δύο Διευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ η προβλεπόμενη ως προσόν «αποδεδειγμένη μακρόχρονη εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» δεν πρόκειται να προσφέρει κάτι επί της ουσίας αφού γνωρίζουν το «αντικείμενο» από την γραφειοκρατική του πλευρά και όχι στην διδακτική πράξη ή τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Εξ άλλου είναι οι ίδιοι (όχι ως φυσικά πρόσωπα αυτοί που θα συμμετάσχουν, αλλά ως θεσμικοί παράγοντες) που ανέχονται να γίνεται η κατάρτιση στα ΙΕΚ χωρίς εκπαιδευτικό υλικό και με βάση του ότι παρέχει ο κάθε εκπαιδευτής στους καταρτιζόμενους. Γνωστό τις πάσι είναι το όργιο κλεψίτυπης αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού στα ΙΕΚ και διανομής του στους καταρτιζόμενους, χωρίς άδεια των δικαιούχων ή σύσταση σ’ αυτούς αγοράς συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εγχειριδίων από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα χρησιμοποιούνται τα διδακτικά βιβλία των ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (γραμμένα το 1998-2000).

Πηγές του υπουργείου Παιδείας, που δεν θέλουν να κατονομασθούν, δήλωσαν στο Vukentra.gr ότι για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τα μαθήματα που διδάσκονται ή θα διδάσκονται στις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης ΙΕΚ & ΣΕΚ θα ακολουθηθεί η πρακτική του ΟΕΕΚ και των διαδόχων του, δηλαδή κάθε «πικραμένος» είτε αυτός είναι Διευθυντής Δημοσίου ΙΕΚ, είτε ιδιοκτήτης Ιδιωτικού ΙΕΚ ή ΚΕΚ θα υποβάλει «κάποιο» ή «κάποια» Προγράμματα Σπουδών για ολόκληρη ειδικότητα και αυτά μετά από «διαλογική» συζήτηση μεταξύ των μελών τις Επιτροπής θα εγκρίνονται.

Η πρακτική αυτή θα ακολουθηθεί υποχρεωτικά, αφού ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της (έως 1.12.2014) είναι μόνο 60 ημέρες και ο φόρτος εργασίας είναι υπερβολικά μεγάλος για να ολοκληρωθεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Υπάρχει βέβαια η περίπτωση είτε να συγκροτηθούν επιμέρους ομάδες από εκπαιδευτικούς για κάθε ειδικότητα ΙΕΚ και ΣΕΚ, είτε και το πιθανότερο να προσέλθουν οι εκπρόσωποι του ΙΕΠ με ολοκληρωμένο πακέτο Προγραμμάτων Σπουδών, αφού σύμφωνα με όσα διακινούνται στα γραφεία του το καθ’ ύλη αρμόδιο Τμήμα Β΄ έχει αναθέσει την σύνταξή τους (βασικά των ΣΕΚ) σε διάφορους ανά την Αττική κυρίως εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Επ/κής Εκπαίδευσης (για να δείτε το δημοσίευμα κάντε κλικ εδώ).

Φαίνεται, όμως, ότι όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους θα ισχύσουν αφού η ίδια η απόφαση του κ. Στύλιου το προδιαγράφει στην παράγραφο 3 όπου αναφέρει «Στο έργο της η Επιτροπή Λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα της ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς πραγματικότητας βάσει των υπαρχόντων επαγγελματικών περιγραμμάτων».

Αμειβόμενη ή όχι Επιτροπή: Η απάντηση είναι ναι

Στην παράγραφο 6 της απόφασης αναφέρεται ότι «Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους». Παρόλα αυτά, όμως, η χρηματοδότηση των εργασιών της Επιτροπής προβλέπεται από την ίδια απόφαση (και μην ισχυριστεί κανείς ότι αυτή θα αφορά τους καφέδες και τα κουλουράκια των συνεδριάσεων της), αφού στην παρ. 4 αναφέρεται ρητά ότι «Ενδεχόμενη χρηματοδότηση της Επιτροπής από τα διαθέσιμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης αποτελεί αντικείμενο εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης ως προς την αναγκαιότητά της εισήγησης, που διαβιβάζεται αρμοδίως από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης στον προϊστάμενο της Αρμόδιας Αρχής».

Οι δύο αντικρουόμενες διατάξεις ουσιαστικά με την διατύπωση τους καλύπτουν τον απευθείας ορισμό των μελών της Επιτροπής, αφού δεν είναι (υποτίθεται σε πρώτη ανάγνωση) αμειβόμενη, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει αν εντάσσονταν σε δράση του ΕΣΠΑ για το οποίο απαιτείται υποχρεωτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, όμως, με την διάταξη τη παρ. 4 εξασφαλίζεται και η αμοιβή των μελών της, αφού προβλέπεται η χρηματοδότηση των εργασιών τους με μελλοντική απόφαση. Η πρακτική αυτή είναι συνήθης στα προγράμματα ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας, αφού από την μία παρακάμπτεται ο σκόπελος των «διαγωνισμών» στελέχωσης Επιτροπών και από την άλλη με νεώτερη απόφαση καθορίζεται η αμοιβή τους αναδρομικά.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται να είναι οι:

α) ο Διευθυντής Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρος,

β) ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ως Αντιπρόεδρος

γ) δύο (2) εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης,

δ) ένας (1) εκπρόσωπος της Σιβιτανιδείου Σχολής,

ε) δύο (2) εκπρόσωποι του Συνδέσμου ΣΦΕΚΚ- Διά Βίου Μάθησης,

στ) δύο (2) Διευθυντές Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με αποδεδειγμένη μακρόχρονη εμπειρία στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

ζ) δύο (2) εκπρόσωποι του ΕΟΠΠΕΠ,

η) δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες του άρθρου 33 του ν. 2190/1994,

θ) δύο (2) εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

ι) δύο (2) εκπρόσωποι της Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ (Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΙΕΚ)

Η Επιτροπή θα συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και θα συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο για την έγκαιρη και έγκυρη περάτωση του έργου της.

Χρόνος Εργασιών

Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 65 ημερών από την ημερομηνία συγκρότησής της, και να παραδοθεί την 1η.12.2014 και η κατά νόμο πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών που θα παραδοθούν, από τον ΕΟΠΠΕΠ θα πρέπει να έχει γίνει σε διάστημα 30 ημερών με καταληκτική ημερομηνία τη 31.12.2014.

Σχόλιο του Vukentra.gr

  • α). Δεν γνωρίζουμε αν κάποιος από τους παρατρεχάμενους του «νέου» υφυπουργού Παιδείας κ. Γωργίου Στύλιου τον ενημέρωσε για την δυσκολία του εγχειρήματος και τον υπερβολικά πολύ μικρό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής, για το μέγεθος αλλά και το στόχο του προγράμματος που της έχει ανατεθεί, το σίγουρο όμως είναι, κι εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε, ότι θα υπάρξει μία επανάληψη από τα ίδια, δηλαδή θα εγκριθούν Προγράμματα Σπουδών, αντίγραφα των μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενων στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ και ΚΕΚ (βέβαια θα υπάρχει το «κέρδος» των αμοιβών για τα μέλη της Επιτροπής).
  • β). Εκ των πραγμάτων φαίνεται, ότι οι ΣΕΚ του υπουργείου Παιδείας δεν πρόκειται να λειτουργήσουν για το νέο σχολικό έτος, ανεξάρτητα από το αν ιδρυθούν ή όχι, τη στιγμή που ο ΟΑΕΕΔ ήδη λειτουργεί τις δικές του (αλήθεια με τι Προγράμματα Σπουδών, αφού τυπικά δεν υπάρχουν;) και εγγράφει μαθητές…

Για το θέμα θα επανέλθουμε μόλις έχουμε περισσότερες ΄πληροφορίες…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "