ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης): Πιλοτικό το πρόγραμμα ίδρυσης τους. Ιδρύονται 20 έως 23 σε όλη την Ελλάδα. Ποιοι τοποθετούνται Δ/ντές, τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Κατάρτιση

 

Οι ΣΕΚ είναι ο νέος τύπος σχολείου στην Β/θμια Επαγγελματική Εκπ/ση και Κατάρτιση της χώρας μας ερχόμενες να αντικαταστήσουν τις ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν από τις δομές του υπουργείου Παιδείας αλλά περιέργως διατηρήθηκαν για άλλα δύο χρόνια στα υπόλοιπα υπουργεία. 

Τραγέλαφος, αν και όλα αιτιολογούνται αφού το υπουργείο Παιδείας δεν είναι ακόμη έτοιμο να ανακοινώσει τη λειτουργία τους. Πριν την παραίτηση Κουκοδήμου, το πρόγραμμα  έναρξης της λειτουργίας των ΣΕΚ, είχε ανατεθεί στον πρώην Σύμβουλο των Σωτήρη Γκλαβά και Κ. Αρβανιτόπουλο κ. Γιάννη Παπαδόπουλο, εκπαιδευτικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕ01.06) με την εντολή να τις «τρέξει». Και παρότι δεν έχει πλέον το αξίωμα του «συμβούλου» του διέθεσαν γραφείο με αποκλειστική απασχόληση μόνο στο αντικείμενο των ΣΕΚ. 

Βέβαια, εκφράζονται απορίες από στελέχη της Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου (η νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης δεν έχει ακόμη λειτουργήσει) πως ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΤΕ01 που δεν έχει εργασθεί στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και η εμπειρία του εξαντλείται στα εργαστήρια του Ε.Κ. (πρώην ΣΕΚ) Αγίων Αναργύρων, έχει την δυνατότητα να «τρέξει» ή αλλιώς να στήσει τον νέο θεσμό της Δια Βίου Μάθησης. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας των 23 ΣΕΚ 

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, λίγο πριν την αποχώρηση του Κώστα Κουκοδήμου είχε αποφασισθεί η έναρξη λειτουργίας 23 ΣΕΚ (νεώτερες πληροφορίες περιορίζουν τον αριθμό τους σε 20) σε όλη τη χώρα στις εγκαταστάσεις σχολικών μονάδων της Επαγγελματικής που είναι διασυνδεδεμένες με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) και σε περιοχές στις οποίες ο ΟΑΕΔ δεν διαθέτει δομές επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.), αφού σ’ αυτά ο Οργανισμός θα λειτουργήσει από το τρέχον σχολικό έτος τις δικές του ΣΕΚ (ήδη γίνονται σ’ αυτές εγγραφές). Η απόφαση για «πιλοτική εφαρμογή του θεσμού των ΣΕΚ στο Παιδείας λήφθηκε γιατί ακόμη οι Δομές της Δια Βίου Μάθησης, αν και έχουν νομοθετηθεί από τις αρχές του 2014 δεν έχουν επανδρωθεί και λειτουργήσει πέραν από την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σ’ αυτές για δύο, μάλιστα, μόνο χρόνια. 

Το μέλλον των ΣΕΚ του Υπουργείου Παιδείας – Η συγχώνευση με τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς 

Πληροφορίες που διαρρέουν από τη Δια Βίου Μάθηση, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το ΙΕΠ μιλούν ότι υπάρχει υπό συζήτηση σχέδιο συγχώνευσης των δύο πρώτων. Απώτερος στόχος και σκοπός τα ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ) που έχουν δεσμευτεί και προορίζονται για τη Δια Βίου Μάθηση του υπουργείου Παιδείας να χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων μέσα από τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές (ΚΕΚ) που λειτουργεί και εποπτεύει η Γ.Γ. Νέας Γενιάς σήμερα. 

Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου και εφόσον τελικά αυτό υλοποιηθεί οι ΣΕΚ του υπουργείου Παιδείας θα ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό δίκτυο του ΟΑΕΔ, αφού αυτός διαθέτει και δικούς του πόρους (ΛΑΕΚ, κλπ) για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του μετά την παύση της χρηματοδότησης τους από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με γνώστες των συζητήσεων που γίνονται γι’ αυτό το θέμα, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις δομές της Δια Βίου Μάθησης έχει γίνει μόνο για δύο χρόνια, ώστε να είναι «εύκολη» και χωρίς αντιδράσεις, ως η μόνη λύση πέραν της απόλυσης, η αναγκαστική «μετάταξή» τους στον ΟΑΕΔ. 

Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο (Ιούλιος 2014) 

Εδώ θα  πρέπει να γίνει αναφορά στην «IMFCountryReportNo. 14/151» Έκθεση του ΔΝΤ (δεσμευτικό έγγραφο για την Ελλάδα) που συντάχθηκε για την Εκτελεστική Επιτροπή του και τέθηκε υπόψη της στις 30 Μαΐου προκειμένου να αποφασισθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα και τα όσα αυτή προβλέπει για την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας. 

Στις σελίδες 183 &184 αναφέρεται ρητά ότι το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας και ο ΟΑΕΔ (σ.σ. με αυτή ακριβώς τη σειρά αναφοράς) με διορθωτικές διοικητικές και νομοθετικές πράξεις από τον Ιούνιο του 2014 και έως το 2020 θα εφαρμόσουν συγκεκριμένο σχέδιο (σύμφωνα με την έκθεση έχει παραδοθεί στην αντιπροσωπία του ΔΝΤ στις 18 Μαρτίου 2014) επέκτασης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μαθητείας στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του από τον προϋπολογισμό και τα διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ, κλπ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι πρώην Διευθυντές ΕΠΑΣ και η «τύχη» τους στις ΣΕΚ 

Όπως είναι γνωστό με το νόμο 4186/2013 η θητεία των Διευθυντών ΕΠΑΣ παρά την κατάργηση τους παρατάθηκε έως 15 Σεπτεμβρίου 2015. Παρότι, όμως, συζητήθηκε η τροποποίηση του νόμου και η παύση τους αυτοδίκαια από 15.9.2014 ημερομηνία παύσης λειτουργίας και κατάργησης των ΕΠΑΣ, αυτό δεν συνέβη ούτε με τον πρόσφατο νόμο 4283/2014 που ρυθμίζει εκκρεμότητες των καταργούμενων σχολείων. 

Έτσι οι Διευθυντές των ΕΠΑΣ συνεχίζουν να έχουν τα προνόμια της θέσης τους, -μειωμένο ωράριο και επίδομα θέσης-, αλλά εντάσσονται πλέον στο εκπαιδευτικό προσωπικό της μονάδας προέλευσης ή τοποθέτησης τους από το οικείο ΠΥΣΔΕ. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας όσοι από τους «αργούντες» πλέον Διευθυντές ΕΠΑΣ που δεν θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στα νεοϊδρυθέντα ΕΠΑΛ, θα πριμοδοτηθούν με μόρια θέσης προκειμένου να καταλάβουν – ορισθούν σε θέση Διευθυντή στις ιδρυόμενες ΣΕΚ. 

Το σκεπτικό πίσω από την προωθούμενη απόφαση είναι ότι αυτοί διαθέτουν την πείρα διοίκησης σχολικής μονάδας και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς τριγμούς τις νέες ΣΕΚ για τον πρώτο χρόνο και έως την επιλογή στελεχών διοίκησης στο τέλος του σχολικού έτους 2014-15. 

Το μοναδικό εμπόδιο που υπάρχει προς το παρόν είναι ότι οι μεν ΣΕΚ ανήκουν στην μη τυπική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι δε πρώην πλέον Διευθυντές ΕΠΑΣ ανήκουν στην τυπική. Αυτό αναμένεται να λυθεί σύντομα με  νέα νομοθετική ρύθμιση, αφού στον πρόσφατο νόμο 4283/ΦΕΚ 189 Α΄ (άρθρο 10 παρ. 3)  προβλέπεται μεν η δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της μη τυπικής εκπαίδευσης (δομές Δια Βίου Μάθησης) σε σχολικές μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης αλλά όχι το αντίστροφο. 

Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ΣΕΚ 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Vukentra.gr από πηγές προσκείμενες στο Τμήμα Β΄ του ΙΕΠ, στο οποίο προΐσταται ο Σύμβουλος ΙΕΠ κ. Παύλος Μάραντος, αλλά και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης κυρίως της βορειοδυτικής και δυτικής Αθήνας έχουν συγκροτηθεί άτυπες ομάδες εκπαιδευτικών διαφόρων επαγγελματικών ειδικοτήτων για την σύνταξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, πρακτική που το ίδιο Τμήμα του ΙΕΠ εφάρμοσε για την σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων των νέων ΕΠΑΛ. 

Η «εξειδίκευση» μάλιστα αυτών των ομάδων εργασίας έχει φθάσει στο απόλυτο, αφού οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη έτοιμα προς έκδοση τα βιβλία για το μάθημα που οι ίδιοι έχουν αναλάβει να συντάξουν το αναλυτικό πρόγραμμα και όπως είναι φυσικό αυτό θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στον πίνακα περιεχομένων του βιβλίου τους. 

Όλα αυτά θα «καλυφθούν» με ειδική απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ, όπως ακριβώς έγινε και με τα ωρολόγια προγράμματα του νέου ΕΠΑΛ. 

Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι και το επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά, ότι αν εξαιρέσει κανείς αυτούς που στη δεκαετία του ’90 λεηλάτησαν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στελεχών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (το Ινστιτούτο όπως ευφυώς το ονομάζουν και όχι ΚΕΚ εκεί στην εργατική συνοικία στην βορειο-δυτική Αθήνα, έχει περάσει πλέον στην σύζυγο του ενός), κανείς από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σ’ αυτές τις άτυπες ομάδες εργασίας δεν έχει καμία πείρα όχι μόνο από κατάρτιση αλλά και εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. 

Συνολικά τόσο τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας για τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ΣΕΚ, όσο και τα βιβλία που θα αντιστοιχηθούν με αυτά θα περάσουν μέσα από την συνεργασία ΙΕΠ – Ιδρύματος Ευγενίδη και το πολύ «γενναιόδωρο» πρόγραμμα ΕΣΠΑ που σύντομα θα λέβει και τη σχετική έγκριση από την ΕΥΔ του υπουργείου Παιδείας... Λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτά, ποιος μπορεί να πει ότι δεν πρέπει να απορροφηθούν

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "