Νέο Σκάνδαλο στο ΙΕΠ...; Ζητούν Διοικητικούς για θέσεις Εκπαιδευτικών και μάλιστα Συμβούλων ΙΕΠ (!!!) - Τα “περίεργα” της διακήρυξης

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά ΙΕΠ/Διόφαντος


Τα περίεργα μίας διακήρυξης του ΙΕΠ για αποσπάσεις

Βουλευόμενοι ή καλύτερα Βολευόμενοι, όσοι αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του ΙΕΠ, συνταξιούχοι ή μη, κατάφεραν πάλι το ακατόρθωτο, τόσο που να αποτελεί παγκόσμια πρωτιά, άσε που πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται κανένας να βρει το “δημιουργικό” θάρρος να τους μιμηθεί, κι ας λέει σε όλους τους τόνους ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ότι “κτίζουμε την Ελλάδα της ισονομίας, της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών. Έτσι δεν είναι κύριε πρωθυπουργεεεεέ...;

Στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, το κόλπο, για να έχεις την ευκαιρία να είσαι ο μοναδικός, είναι να “έχεις” τη τύχη οι προδιαγραφές να ταιριάζουν με αυτό που πουλάς ή με το τι μπορείς να προσφέρεις. Αν, λέμε αν, μάλιστα, έχεις “προσφέρει” τις γνώσεις σου ή και την εργασία σου προκειμένου να συνταχθούν αυτές οι προδιαγραφές, νομικά η ενέργεια σου αυτή ονομάζεται ΔΙΑΠΛΟΚΗ και εσύ διαπλεκόμενος. Συνήθως, προκειμένου να το καταφέρεις, στηρίζεσαι σε ένα, το πολύ δύο από τα άτομα που αποφασίζουν γι' αυτές, δηλαδή τις εγκρίνουν. Όλοι οι άλλοι που συμμετέχουν στο αποφασίζον όργανο, απλώς συναινούν μη γνωρίζοντας το παρασκήνιο.

Για να εξασφαλίσεις, όμως, με σιγουριά ότι τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που “πρέπει”, οφείλεις να “έχεις τη τύχη” ότι η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν να έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να ερμηνεύσει κατά “δίκαιο” τρόπο τις πιθανές ασάφειες της διακήρυξης, ώστε να μην υπάρξει μονομέρεια σ' αυτό που ονομάζεται τελικό αποτέλεσμα. Συνήθως, βέβαια, η μονομέρεια αφορά, όλους τους άλλους συμμετέχοντες εκτός από σένα, αμείβοντας με τον τρόπο αυτό τις προσπάθειες που έχεις καταβάλει για την επιτυχία της προσπάθειας σου.

Αυτά σαν μία γενική τοποθέτηση για το γενικό πλάνο μίας επιτυχούς προσπάθειας για την ανάληψη ενός δημόσιου έργου, μίας σύμβασης εργασίας, μίας δημόσιας προμήθειας, μίας πρόσληψης ή μίας κατάληψης θέσης στελέχους στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να ενημερωθεί ο αναγνώστης. Όπως λέει και το αρχαίο απόφθεγμα “Συν Αθηνά και χείρα κίνει...”. Σε κάθε περίπτωση, όσα αναφέρθηκαν μέχρι εδώ δεν έχουν καμία σχέση με το υπόλοιπο κείμενο που ακολουθεί.

Η διακήρυξη του ΙΕΠ για την πλήρωση θέσεων επιστημονικού προσωπικού και μία κατ' αρχή ερμηνεία της

Όπως είναι ήδη γνωστό το ΙΕΠ με την 3540/9.4.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΔΟΞΛΔ-Μ84) απόφαση του προέδρου του, συνταξιούχου εκπαιδευτικού κ. Σωτήρη Γκλαβά (για να δείτε την απόφαση – προκήρυξη κάντε κλικ εδώ), προσκαλεί Εκπαιδευτικούς και Διοικητικούς υπαλλήλους όχι μόνο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και όλων των άλλων υπουργείων να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν αίτηση προκειμένου να στελεχώσουν με 4/ετη απόσπαση θέσεις Συμβούλων και Εισηγητών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σε πρώτη ανάγνωση, η διακήρυξη του ΙΕΠ, συμβαδίζει απόλυτα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα οι νόμοι 3966/2011 (για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ), 4076/2012 (για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ) & 4186/2013 (για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ). Συμβαδίζει, μάλιστα απόλυτα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του νόμου 3966/2011 που ορίζουν ότι είναι δυνατή η πρόσληψη έως τριών συμβούλων Γ' με διοικητική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αντί της εκπαιδευτικής.

Οι ασάφειες, όμως, της διακήρυξης που χρήζουν ερμηνείας ή μάλλον που μπορούν να ερμηνευθούν κατά την “υψηλή” θέληση του κρίνοντος είναι οι εξής:

α). Πίνακας με ζητούμενες ανά γνωστικό αντικείμενο θέσεις

1). Τόσο στους Συμβούλους Α, όσο και στους Συμβούλους Β΄ προκηρύσσονται δύο θέσεις για τον Κλάδο Ειδικής Αγωγής (μία (1) για Α΄ και μία (1) για Β΄). Ανατρέχοντας, όμως, κάποιος στην ιντερνετική διεύθυνση:

http://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi-anakoinvseis/genika/163-ekpaidevtikoi-kladoi-eidikothtes-lektiko-kwdikoi.html  θα διαπιστώσει ότι στο κλάδο ειδικής αγωγής εντάσσονται οι ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50, ΠΕ 04.50, ΠΕ 11.01, όπως επίσης και οι κλάδοι της Α/θμιας ΠΕ 61 & 71, δηλαδή πρόκειται για ένα κλάδο που αποτελείται από έξη (6) επιμέρους βασικές ειδικότητες με διαφορετικό βασικό γνωστικό αντικείμενο.

2). Στους Συμβούλους Γ΄ προκηρύσσεται μία θέση για τον κλάδο ΠΕ 18 γενικώς και αορίστως. Ανατρέχοντας, όμως, πάλι στην ίδια διεύθυνση του διαδικτύου, που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, διαπιστώνει κανείς ότι οι επιμέρους εκπαιδευτικές ειδικότητες που είναι ενεργές στον κλάδο ΠΕ 18 είναι 23, ενώ υπάρχουν και άλλες 18 που καταργήθηκαν με τον νόμο 4172/2013. Αυτό, όμως που έχει σημασία είναι ότι ο γενικός κλάδος ΠΕ 18, σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο (είναι ο επίσημος του Υπουργείου Παιδείας) περιλαμβάνει μαζί με αυτούς που καταργήθηκαν 41 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ειδικοτήτων.

Προκαλεί βέβαια, εντύπωση σε κάθε καλόπιστο αξιολογητή - κριτή των όρων της διακήρυξης ότι ο κλάδος ΠΕ 18, αναφέρεται, έστω γενικά και αόριστα (!!!), μόνο για την κατηγορία των Συμβούλων Γ΄ και σε καμία από τις άλλες κατηγορίες. Το ερώτημα είναι αν ο κλάδος αυτός έχει κάποια σχέση ή όχι με τη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος να μπορούν να ορισθούν έως τρεις Σύμβουλοι Γ΄ οι έχοντες την ιδιότητα του διοικητικού υπαλλήλου, αν και αυτή η ερμηνεία του νόμου (βλέπε παρακάτω) δεν βρίσκει όλους τους νομικούς σύμφωνους.

3). Αντίθετα για τις άλλες τέσσερις κατηγορίες θέσεων (εκτός αυτής του Συμβούλου Α΄) σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα η διακήρυξη είναι απόλυτα σαφής, αναφέροντας τους εκπαιδευτικούς κλάδους που μπορούν να συμμετάσχουν, όπως π.χ. για τη θέση Συμβούλου Β΄ στο γνωστικό αντικείμενο των “Κατασκευών” ορίζει τους κλάδους ΠΕ 12.01, ΠΕ 12.02, ΠΕ 12.03, ΠΕ 17.05 & ΠΕ 17.11 (για να μην αναφερθούμε και στους υπόλοιπους).

β). Κριτήρια Απόσπασης

Στο “Κεφάλαιο Α: Κριτήρια Απόσπασης”, της διακήρυξης αναφέρονται επί λέξη τα εξής: [...]. Για τις αποσπάσεις αυτές και την τοποθέτηση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. θα λάβει μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η μονομέρεια (η σήμανση δική μας) στα γνωστικά αντικείμενα προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών.” (σ.σ. Η σχετική παράγραφος αποτελεί αντιγραφή των όσων ορίζονται στο άρθρο 36 παρ. 1 εδάφιο γ του νόμου 4186/2013).

Γίνεται φανερό ότι η διακήρυξη, μπορεί πράγματι να συμβαδίζει σχεδόν σε όλους τους όρους της με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, παρουσιάζει, όμως, εννοιολογικές ασάφειες που δίνουν την δυνατότητα διφορούμενων ή διαφορετικών ερμηνειών, από τους κριτές οι οποίοι θα κλιθούν να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες και οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με τη διακήρυξη (Κεφάλαιο Α΄: Αποσπάσεις) είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ που ενέκριναν ή μάλλον αποφάσισαν τη διακήρυξη και τους όρους της. Συνεπώς αν απαιτηθεί θα κλιθούν να ερμηνεύσουν τον “εαυτό τους.

Οι εννοιολογικές ασάφειες της διακήρυξης που μπορεί να έχουν διφορούμενες ερμηνείες

Το Vukentra.gr, επισημαίνει τα εξής σημεία της διακήρυξης, που εισάγουν διφορούμενες ερμηνείες ή άλλως υποκειμενικά κριτήρια και έγκειται στους αρμοδίους υπουργούς, κλπ. να κρίνουν αν αυτά συμβαδίζουν με το νόμο, την ισονομία και την ίση μεταχείριση των διοικουμένων ή όχι. Έτερη αμαρτία ουκ έχει.Οι αναγνώστες του άρθρου ας βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

1). Με πια κριτήρια το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ θα αποφασίσει ώστε να αποφευχθεί η μονομέρεια στις επιλογές του και για ποιο λόγο δεν τα καθόρισε με την απόφαση – διακήρυξη που δημοσίευσε;

2). Σε ποια διάταξη νόμου ορίζεται ότι οι θέσεις που προκηρύχθηκαν μπορούν να καλυφθούν (περίπτωση των έως 3 Συμβούλων Γ΄) από διοικητικούς υπαλλήλους (προσοχή, όχι όσους έχουν πενταετή διοικητική προϋπηρεσία που αναφέρει ο νόμος, προσόν διαφορετικό από την εκπαιδευτική ιδιότητα) και τους περιέλαβαν στους δυνητικά ενδιαφερόμενους και έχοντες την δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση ως έχοντες το δικαίωμα.

3). Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν Σύμβουλο Γ΄ ΠΕ 18, ως προς το βασικό του πτυχίο, όταν τα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου είναι 23 διαφορετικά και ενεργά στο εκπαιδευτικό σύστημα και άλλα 18 ήδη καταργημένα; Δηλαδή με ποια κριτήρια (εκτός αν υπάρξει επιφοίτηση) θα επιλέξουν το βασικό γνωστικό αντικείμενο του επιμέρους κλάδου;

4). Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν Συμβούλους Α΄& Β΄ Ειδικής Αγωγής όταν οι επιμέρους κλάδοι είναι έξη (6);

5). Για ποιο λόγο δεν καθορίζει η προκήρυξη το βασικό γνωστικό αντικείμενο του ζητούμενου κλάδου στις δύο αυτές περιπτώσεις;

6). Για ποιους λόγους ορίσθηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 28.4.2014, όταν από τη διακήρυξη συνάγεται (Κεφάλαιο Β' α. Δικαίωμα – Κώλυμα υποβολής αίτησης) ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει μετά την 31.8.2014 ή κατ' άλλη ερμηνεία θα τοποθετηθούν όσοι επιλεγούν για τις ζητούμενες θέσεις μετά την ημερομηνία αυτή και δεν ορίσθηκε η ίδια ως τελευταία προθεσμία για τις αιτήσεις;

Ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, σε ότι αφορά τη διακήρυξη

Μας μεταφέρθηκαν ερωτήματα από πολλούς εκπαιδευτικούς και τα παραθέτουμε χωρίς δική μας άποψη, προκειμένου οι αρμόδιοι του ΙΕΠ να δώσουν απάντηση εφόσον και αν το κρίνουν σκόπιμο και σωστό για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

1ο ερώτημα: Στους δυνάμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα, έστω και για τη θέση του Συμβούλου Γ΄, περιλαμβάνονται και οι έχοντες την ιδιότητα του διοικητικού υπαλλήλου ΠΕ 18.09 Κοινωνικής Εργασίας & ΠΕ 18.24 που καταργήθηκαν ως εκπαιδευτικοί κλάδοι με το νόμο 4172/2013, όπως λέει γνωστή κυρία που διατείνεται μάλιστα ότι έχει όλα τα προσόντα για την κατάληψη της μίας θέσης, αν και ενίοτε παρουσιάζεται σαν Κοινωνικός Λειτουργός;

2ο ερώτημα: Για ποιους λόγους δεν προκηρύχθηκε θέση, έστω Συμβούλου Γ΄ ή Εισηγητή για τον Κλάδο ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών, παρότι στα σεμινάρια επιμόρφωσης Επιμορφωτών Ειδικής Αγωγής, επιλέχθηκε ως συντονιστής προγράμματος διοικητικός υπάλληλος φερόμενος ότι κατέχει τον ίδιο κλάδο;

Ερωτήματα που αφορούν το σεμινάριο επιμορφωτών Ειδικής Αγωγής (πρόγραμμα ΕΣΠΑ/ΕΔΕΑΥ) στο Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης

1). Αληθεύει ή όχι ότι έχων την ιδιότητα “Συντονιστής προγράμματος”, δήλωσε αριθμό μητρώου παρότι είναι ήδη συνταξιούχος;

2). Αληθεύει ή όχι ότι έχων την ιδιότητα “Συντονιστής προγράμματος”, συμμετείχε ως Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ 30), ενώ η ειδικότητά του είναι ΠΕ 18.09 Κοινωνικής Εργασίας, χωρίς να διαθέτει μάλιστα την εκ του νόμου άδεια του Κοινωνικού Λειτουργού, ούτε σχετική προϋπηρεσία;

3). Αληθεύει ή όχι ότι μόνο για το “κυλικείο” στο σχετικό σεμινάριο (30 - 35 περίπου άτομα μαζί με τους συντονιστές και τους επιμορφωτές) δαπανήθηκαν για δύο ημέρες 5.500 ευρώ;

Vukentra.gr 

Υ.Γ.1: Σε ότι αφορά το σεμινάριο ή μάλλον τα σεμινάρια επιμορφωτών (το πρώτο ήδη έγινε στο Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης), τους περίεργους όρους (φωτογραφίες;) για την επιλογή των Συντονιστών και Επιμορφωτών, το πολύ υψηλό κόστος τους, όπως επίσης και για τους συμμετέχοντες σ' αυτά και όχι μόνο συνταξιούχους θα αναφερθούμε τις επόμενες ημέρες. Παραμείνετε στην ανάγνωση...

Υ.Γ.2: Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας που, με τα μηνύματά τους, μας κάνουν πολύτιμες επισημάνσεις. Ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η κατά κάποιο τρόπο αμφίδρομη επικοινωνία. Ειδικότερα ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής είναι πολύ σοβαρός τομέας για να τον ποδηγετούν επί αιώνες συγκεκριμένα πρόσωπα και το Vukentra.gr χρειάζεται κάθε βοήθεια από τους έχοντες γνώση και στοιχεία. Εξάλλου έρχεται και το σχέδιο νόμου σε λίγες ημέρες, οπότε ο συνταξιούχος “αναμάρτητος” από τη Μεσσηνία, πρώτος το λίθο βαλέτω, έστω και αν διατείνεται για τις ιδιαίτερες σχέσεις του με την Κορυφή των κορυφών. Εξάλλου τα “προγραμματάκια” στα ΑΕΙ δίνονται πάντα για το οικογενειακό καλό. Αυτά όμως στον αμέσως επόμενο χρόνο... Κύριε Υπουργέ, ακούτε ή μήπως έχει ξεφύγει το θέμα από εσάς...;

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "