ΔΟΑΤΑΠ: Επιτέλους «ΞΥΠΝΗΣΑΝ» και τρέχουν πλέον για τα Πτυχία που τους προσκομίζουν…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επιμόρφωση


Επιτέλους «ξύπνησαν» στον ΔΟΑΤΑΠ, αναφορικά με την ποιότητα και πιστότητα των Τίτλων (βασικών και μεταπτυχιακών» που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για «αναγνώριση». Όπως αναφέρει ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού χώρου, το κέντρισμα για επισταμένους ελέγχους σε ότι αφορά τους προσκομιζόμενους προς αναγνώριση τίτλους, έδωσε η ανακάλυψη πλαστών τίτλων που είχαν διεκπεραιωθεί στο παρελθόν, όπως και η απώλεια ή μάλλον η εξαφάνιση φακέλων εξεταζόμενων υποθέσεων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό δημοσίευμα ο ΔΟΑΤΑΠ περνά πλέον από «κόσκινο» τα πτυχία που κατατίθονται σ’ αυτόν μετά τη μετά από “βροχή” αιτημάτων από δημόσιες υπηρεσίες για   διαπίστωση  γνησιότητας πτυχίων υπαλλήλων και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που ο Οργανισμός διαθέτει ελλειπή αριθμό προσωπικού.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2016, το ΒΗΜΑ δημοσιεύει μία συγκλονιστική έρευνα στην οποία αναφέρεται ότι ο ΔΟΑΤΑΠ ερευνούσε την νομιμότητα 25.000 Τίτλων Σπουδών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, αλλά από τότε πλίν ελάχιστων κραυγαλέων περιπτώσεων δεν έχει γίνει καμία άλλη γνωστοποίηση της πορείας που έχει πάρει ο σχετικός έλεγχος, ενώ γίνεται σαφές ότι οι περισσότεροι έλεγχοι τίτλων δεν γίνονται αυταπάγγελτα, αλλά μετά από καταγγελίες. (για να δείτε το δημοσίευμα, όπως αναδημοσιεύθηκε στο Foititikanea.gr, κάντε κλικ εδώ).

Βέβαια, και αυτό είναι περίεργο, δεν υπάρχει καμία αναφορά, προς το παρόν από τη διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ, για το «τσουνάμι» Μεταπτυχιακών κυρίως Τίτλων από ιδρύματα, ιδιωτικά και μη, που έχουν αναγνωρισθεί μέσα σε μία νύκτα και λίγο πριν τις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, από τα κατά τόπους οικεία ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ.

Σύμφωνα με πηγές του ΔΟΑΤΑΠ, από τους τελευταίους ελέγχους που έχουν γίνει διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α. Χάθηκαν τρεις φάκελοι: Οι υπάλληλοι του ΔΟΑΤΑΠ όταν ανέτρεξαν στο αρχείο για να αναζητήσουν τους συγκεκριμένους φακέλους για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν πράξεις αναγνώρισης των συγκεκριμένων τίτλων σπουδών αυτοί είχαν κάνει “φτερά”.

Η πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Καθηγήτρια Ελένη Παπαδοπούλου ζήτησε να γίνει έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί πως και γιατί εξαφανίστηκαν από τον οργανισμό οι τρεις φάκελοι. Οι συγκριμένοι φάκελοι είναι της εποχής ΔΙΚΑΤΣΑ

Β. Ενα πτυχίο βρέθηκε ότι  ήταν πλαστό

Γ.Μία περίπτωση γνησιότητας πτυχίου ελέγχεται αυτές τις ημέρες  από την πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ, που απ ότι φαίνεται μάλλον είναι πλαστό.

Δ. Δύο πτυχία εντοπίστηκαν από τον ΔΟΑΤΑΠ ότι υπάλληλοι τα είχαν καταθέσει στις υπηρεσίες τους ενώ είχε προηγηθεί ακύρωση της πρώτης πράξης αναγνώρισης. Δηλαδή στις υπηρεσίες τους απέκρυψαν ότι υπήρξε νέα πράξη του ΔΟΑΤΑΠ με την οποία ακυρώνονταν η προηγούμενη. Η ηγεσία του ΔΟΑΤΑΠ αποφάσισε από δω και στο εξής οι αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ ακυρώσεων-ανακλήσεων  πράξεων αναγνώρισης πτυχίων να αναρτώνται στον ιστότοπο του Οργανισμού, γεγονός που έρχεται να διορθώσει μία παθογένεια του παρελθόντος, σε ότι αφορά την διαφάνεια των πράξεων του.

--------------------------

Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».

1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.

β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.

2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίηση του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.

3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεως τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.

5. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού . Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.

6.  Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.

7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.

--------------------------

Διπλασιάστηκαν οι αιτήσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακών - “Κατακόρυφη” αύξηση προπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ιστοχώρος, το έτος 2016, σε σχέση με το 2014, διπλασιάστηκαν  οι αιτήσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακών, ενώ αυξήθηκαν “κατακόρυφα” οι αιτήσεις για την αναγνώριση  προπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων.

Το 2016 κατατέθηκαν:

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων  1759
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 4004
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  421

Το 2017 μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου κατατέθηκαν:

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων  1.190
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 3.433
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  395

Το 2014

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων  1059
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2.536
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  273

Το 2013

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 1387
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 1951
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 305

Το 2012

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 1679
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2478
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 409

Το 2011

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 2151
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2747
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 557

Το 2010

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 2801
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 3.497
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  679

Vukentra.gr

-------------------------

Το Vukentra.gr είναι απολύτως ανεξάρτητο, δεν στηρίζεται από κανένα & σε κανένα και βασίζεται μόνο στους αναγνώστες του. Αν σας αρέσει, διαδώστε το και ακόμη στηρίξτε το, πατώντας πάνω στις διαφημίσεις της Coogle που είναι και το μόνο πενιχρό μελλοντικό έσοδό του…. Η σύνταξη σας ευχαριστεί εκ των προτέρων….

-------------------------

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "