Κατάργηση υποδιευθυντών ΕΠΑΛ – Γιατί μόνο στη Δ/νση Β/θμιας Γ΄Αθήνας…;

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Γ΄Αθήνας, η πρόσφατη κατάργηση θέσεων υποδιευθυντών στα ΕΠΑΛ.

Οι διαμαρτυρόμενοι επικαλούνται τρείς βασικές παραμέτρους, θεωρώντας ότι αφενός δεν είναι σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία επιτρεπτή η κατάργηση μέσα στο σχολικό έτος των υποδιευθυντών και αφετέρου διατυπώνουν το ερώτημα «γιατί αυτό αποφασίσθηκε μόνο στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας και μόνο…

Ειδικότερα επικαλούνται:

α) Ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό των μαθητών σε «παρακολουθούντες» και «μη παρακολουθούντες, που έγινε με τη λήξη του 1ου τετραμήνου, ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών που καθορίζει και τα αριθμητικά δεδομένα για την ύπαρξη ή όχι υποδιευθυντή/ντων γίνεται κατά νόμο μόνο στο τέλος του σχολικού έτους…

β) Δεν είναι παιδαγωγικά σωστό, να αλλάζει κατά την διάρκεια του σχολικού έτους η διοίκηση των σχολείων, θέση που έχει εκφράσει και η ΟΛΜΕ…

γ) Γιατί ο χαρακτηρισμός των μαθητών σε «παρακολουθούντες» και «μη παρακολουθούντες, και η «κατάργηση» θέσεων υποδιευθυντών ΕΠΑΛ έγινε μόνο στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας και σε καμία άλλη Διεύθυνση Β/θμιας σε όλη τη χώρα.

Στο θέμα αντέδρασε η Α΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Περιστερίου) που με ανακοίνωσή της αναφέρει: «Καταδικάζουμε επίσης, με προβληματισμό και απορία, την πολιτική εφαρμογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Γ΄ Αθήνας, του ΠΥΣΔΕ κι όλους όσοι έσπευσαν πρώτοι πανελλαδικά να "συμμορφωθούν" με την πολιτική της συρρίκνωσης, περικόπτοντας υποδιευθυντές από τα μισά ΕΠΑΛ της Γ΄ Αθήνας, αγνοώντας τις θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και τις παιδαγωγικές-εκπαιδευτικές-λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.».

Στο ίδιο πνεύμα και η ΕΛΤΕΕ Γ΄Αθήνας που σε δική της ανακοίνωση αναφέρει:

«Επειδή πιστεύουμε ότι ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών στο τέλος του Α’ τετραμήνου μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην λειτουργία των σχολείων μας για αυτό ζητάμε την κατάργηση της Υ.Α. 18533/Δ4 . Όπως επίσης προβλήματα δημιουργεί η κατά το δοκούν ερμηνεία νόμων όπως τώρα για την επιλογή – κατάργηση θέσεων Υποδιευθυντών στα ΕΠΑΛ. Πιστεύουμε ότι όλα τα σχολεία θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Υποδιευθυντή. Επίσης ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει δικαιολόγηση απουσιών από Νοσοκομείο μέχρι το τέλος του Β΄τετραμήνου. Θέσαμε υπόψη στον κ. Δ/ντή τις πληροφορίες μας ότι η Γ’ Δ/νση Αθήνας ήταν η πρώτη σε όλη την Ελλάδα που προχώρησε σε καταργήσεις θέσεων Υπ/ντών με βάση τους «μη παρακολουθούντες» μαθητές.

Ο Δ/ντής Β’/θμιας Εκπ/σης για όλα τα παραπάνω μας απάντησε ότι οι ενέργειες από την Δ/νση είναι καθ΄ όλα νόμιμες (σύμφωνα με τα σχετικά της από 22-02-2018 απόφαση του) και σύμφωνες με τις προφορικές εντολές προς τους Δ/ντές Β’/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, επίσης ανέφερε ότι αναμένονται άμεσα διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας και ότι έχουν προχωρήσει και άλλες Δ/νσεις σε καταργήσεις θέσεων Υποδιευθυντών στα ΕΠΑΛ. Μας ανέφερε ότι έχει ληφθεί μέριμνα να μην γίνει αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων (δεν θα αυξηθούν οι ώρες των πρώην υπδ/ντων). Υπερασπίσθηκε τις αποφάσεις λέγοντας ότι έχουν την έγκριση του ΠΥΣΔΕ και μάλιστα ομόφωνα….!! Άραγε οι αιρετοί μας τι άποψη εξέφρασαν;

Την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο κυκλοφόρησαν οι αναμενόμενες διευκρινίσεις επί της υπ. αρ. 18533 Υ.Α. με ημερομηνία 07-02-2018, όπου ένας απλός αναγνώστης διαβάζοντας τα δύο κείμενα αντιλαμβάνεται την αντίφαση των δύο κειμένων και το πώς οι νόμοι γίνονται λάστιχο.…

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε από τον Δ/ντή Β’/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας να αποσυρθούν ΑΜΕΣΑ οι αποφάσεις της Δ/νσης για την κατάργηση των Υποδιευθυντών στα προαναφερθέντα ΕΠΑΛ.»

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η ΕΛΤΕΕ Γ΄Αθήνας, υπέβαλε γραπτό αίτημα στον Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας με το οποίο ζητά την ανάκληση της απόφασης του ΠΥΣΔΕ με την οποία καταργήθηκαν οι υποδιευθυντές σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ και ζητά τη επαναφορά τους. Ειδικότερα ζήτησε να μην καταργηθούν η θέση στ 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου (μοναδικός υποδιευθυντής και η θέση του δεύτερου υποδιευθυντή στα: 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου, 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου και 1ο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας, διαβίβασε το αίτημα της ΕΛΤΕΕ Γ΄Αθήνας, στην αρμόδια Δ/νση Υπουργείου Παιδείας που απάντησε με σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο, στο οποίο ουσιαστικά «ρίχνει» την ευθύνη για κάθε ενέργεια στο συγκεκριμένα θέμα στους Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

-------------------

Το έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Σπουδών ΠΕ & ΔΕ

Διευκρινίσεις για τις τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.

Κατόπιν ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της παρ 1. της με αριθμ. 18533/Δ4/02-02-2018 ( Β ́450 ) Υ.Α. σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι υφιστάμενες τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενδέχεται να επηρεάζονται λόγω αλλαγών στα αριθμητικά δεδομένα των τμημάτων, όπως είχαν σχηματισθεί.

Κατόπιν τούτων και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 1566/85 (Α’167) παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ&ΔΕ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

------------------

Τι αναφέρει η 18533/Δ4/02-02-2018 (Β΄450) ΥΑ:

«Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑΛ κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.»

Τι αναφέρει ο νόμος 1566/1985 για το πλήθος των υποδιευθυντών (άρθρο 11, ενότητα Α, παρ. 7):

«Υποδιευθυντές των γυμνασίων, των γενικών και κλασικών λυκείων, των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 2, 3 και 4, με βαθμό Α’. Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές – επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής και προκειμένου για ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με περισσότερα από δεκαπέντε τμήματα τάξεων και τρίτος.»

Εξακολουθεί να ισχύει η εγκύκλιος Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 (Ανακοινοποίηση 19-10-2016), που αναφέρει:

Τα τμήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 14, παρ. 13α του Ν.1566/1985, Α΄ 167), όπως και για τον ορισμό των Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985, Α΄ 167) είναι όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές.

--------------------------

Η ανακοίνωση της A' ΕΛΜΕ Δ. Αττικής

A' ΕΛΜΕ Δ. Αττικής: Όχι στις περικοπές υποδιευθυντών ΕΠΑΛ

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι) καταγγέλλει για μια ακόμα φορά το Υπουργείο Παιδείας για την πολιτική της συρρίκνωσης και των περικοπών στα ΕΠΑΛ. Με το νομοθέτημά του για τους "μη παρακολουθούντες" μειώνει υποδιευθυντές στη μέση της σχολικής χρονιάς, αφαιρεί τον δεύτερο εκπαιδευτικό από τα εργαστήρια κ.ά. και ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω μείωση τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων από την νέα σχολική χρονιά, την ώρα που με παραπλανητικές φιέστες του τύπου «το ΕΠΑΛ δημιουργεί», προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο.

Καταδικάζουμε επίσης, με προβληματισμό και απορία, την πολιτική εφαρμογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Γ΄ Αθήνας, του ΠΥΣΔΕ κι όλους όσοι έσπευσαν πρώτοι πανελλαδικά να "συμμορφωθούν" με την πολιτική της συρρίκνωσης, περικόπτοντας υποδιευθυντές από τα μισά ΕΠΑΛ της Γ΄ Αθήνας, αγνοώντας τις θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και τις παιδαγωγικές-εκπαιδευτικές-λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

--------------------------

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΕΕ Γ΄Αθήνας

Την Πέμπτη 8 Μάρτη 2018 και μετά από αίτημα μελών της ένωσης μας έγινε συνάντηση με τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας. Στην συνάντηση αυτή από την πλευράς της ΕΛΤΕΕ παρευρέθηκαν: ο πρόεδρος Τσιντώνης Ηλίας, ο αντιπρόεδρος Παπασταμόπουλος Μιχάλης, καθώς επίσης και δύο μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΤΕΕ Πέππας Αναστάσιος (Ειδικός Γραμματέας) και Μπόλης Θωμάς (Έφορος Υλικού).

Το αποκλειστικό θέμα συζήτησης ήταν η εκ νέου επιλογή Υποδιευθυντών στα 1ο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου, 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου & 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου (κατάργησης μιας θέσης υπ/ντή) και η κατάργηση της θέσης(του μοναδικού ) Υποδιευθυντή στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου λόγω του χαρακτηρισμού φοίτησης των μαθητών σε «μη παρακολουθούντες» στο τέλος του Α’ τετραμήνου. Εκφράσαμε την πλήρη αντίθεση μας για αυτές τις ενέργειες στο Δ/ντή Εκπ/σης, γιατί θεωρούμε ότι η κρίση και κατάργηση θέσεων Υποδιευθυντών στο τέλος του Α’ τετραμήνου είναι μη σύννομη και νομικά έωλη για τους παρακάτω λόγους:

1).Ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών σύμφωνα με τα ισχύοντα γίνεται στο τέλος του διδακτικού έτους και αφορά το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν σε αυτό.

2).Το ίδιο ακριβώς αναφέρει και η πρόσφατη υπουργική απόφαση (Υ.Α.) 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120Β/23-02-2018)στα άρθρα 23 παρ.2 («…2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του

διδακτικού έτους..), αλλά και στο άρθρο 28 παρ.1 επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο («…1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους….).

3).Η Υ.Α. 18533/Δ4 (ΦΕΚ 450Β/14-02-2018) που συμπληρώνει την πιο πάνω Υ.Α. αναφέρει ότι ο χαρακτηρισμός γίνεται για άλλους λόγους και όχι για εκ νέου επιλογή Υποδιευθυντών («…..1. Στο άρθρο 27, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη: α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών…)

Επειδή πιστεύουμε ότι ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών στο τέλος του Α’ τετραμήνου μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην λειτουργία των σχολείων μας για αυτό ζητάμε την κατάργηση της Υ.Α. 18533/Δ4 . Όπως επίσης προβλήματα δημιουργεί η κατά το δοκούν ερμηνεία νόμων όπως τώρα για την επιλογή – κατάργηση θέσεων Υποδιευθυντών στα ΕΠΑΛ. Πιστεύουμε ότι όλα τα σχολεία θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Υποδιευθυντή. Επίσης ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει δικαιολόγηση απουσιών από Νοσοκομείο μέχρι το τέλος του Β΄τετραμήνου. Θέσαμε υπόψη στον κ. Δ/ντή τις πληροφορίες μας ότι η Γ’ Δ/νση Αθήνας ήταν η πρώτη σε όλη την Ελλάδα που προχώρησε σε καταργήσεις θέσεων Υπ/ντών με βάση τους «μη παρακολουθούντες» μαθητές.

Ο Δ/ντής Β’/θμιας Εκπ/σης για όλα τα παραπάνω μας απάντησε ότι οι ενέργειες από την Δ/νση είναι καθ΄ όλα νόμιμες (σύμφωνα με τα σχετικά της από 22-02-2018 απόφαση του) και σύμφωνες με τις προφορικές εντολές προς τους Δ/ντές Β’/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, επίσης ανέφερε ότι αναμένονται άμεσα διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας και ότι έχουν προχωρήσει και άλλες Δ/νσεις σε καταργήσεις θέσεων Υποδιευθυντών στα ΕΠΑΛ. Μας ανέφερε ότι έχει ληφθεί μέριμνα να μην γίνει αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων (δεν θα αυξηθούν οι ώρες των πρώην υπδ/ντων). Υπερασπίσθηκε τις αποφάσεις λέγοντας ότι έχουν την έγκριση του ΠΥΣΔΕ και μάλιστα ομόφωνα….!! Άραγε οι αιρετοί μας τι άποψη εξέφρασαν;

Την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο κυκλοφόρησαν οι αναμενόμενες διευκρινίσεις επί της υπ. αρ. 18533 Υ.Α. με ημερομηνία 07-02-2018, όπου ένας απλός αναγνώστης διαβάζοντας τα δύο κείμενα αντιλαμβάνεται την αντίφαση των δύο κειμένων και το πώς οι νόμοι γίνονται λάστιχο.…

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε από τον Δ/ντή Β’/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας να αποσυρθούν ΑΜΕΣΑ οι αποφάσεις της Δ/νσης για την κατάργηση των Υποδιευθυντών στα προαναφερθέντα ΕΠΑΛ.

Επιμύθιο

Είναι γεγονός ότι καμία άλλη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, εκτός από την Γ΄Αθήνας δεν προχώρησε σε αναμόρφωση Τμημάτων και Τάξεων και κατάργηση θέσεων υποδιευθυντών στα ΕΠΑΛ.

Το έγγραφο, όμως της Γεν. Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ είναι απόλυτα σαφές, οπότε οι ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν στους μη εφαρμόζοντες το νόμο. Τόσο απλά… αν και στην Ελλάδα όλα γίνονται…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "