Γ΄ Αθήνας (Β/θμια): Τα Παιδιά που τους αρέσουν τα “άγραφα” και γράφουν... τους νόμους στα @ρχιδ...

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Η Γ΄ Αθήνας και ειδικότερα η Β/θμια είναι μία περίεργη υπόθεση από παλιά. Διοικητικά, ακολουθεί μία εξαιρετική τακτική. Ερμηνεύει τους νόμους κατά το δοκούν και τους εφαρμόζει, ανάλογα με το σχολείο, τον Διευθυντή του ή τον εκπαιδευτικό. Ορισμένες φορές μάλιστα οι αποφάσεις αφορούν μαθητές που οδηγούνται σαν πρόβατα στη σφαγή ή λαμβάνουν προνόμια, όπως οι ΦΑ που κατά τη σχολική χρονιά έχουν αυξηθεί υπέρμετρα, -σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν και το 30% των μαθητών- χωρίς κανένας από τη διοίκηση να αναρωτηθεί τί και πώς...;

Σε κάθε περίπτωση έχουμε ασχοληθεί κατ΄ επανάληψη με τα όσα συμβαίνουν στη Γ΄ Αθήνας και τις πρακτικές που ακολουθεί η διοίκησή της. Τα όσα συμβαίνουν μάλιστα στην έδρα της (Θηβών 401) έχουν τεθεί από το Vukentra.gr σε κορυφαίο διοικητικό της παράγοντα, που όμως υπεραμύνθηκε των διοικητικών πρακτικών της υπηρεσίας του, διαβεβαιώνοντάς μας ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή του νόμου, με τις άλλες διοικήσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών περιφερειών της χώρας και ότι σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουν στη διοίκηση των εκπαιδευτικών, όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλουμε για τις ευγενείς προθέσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού διοικητικού παράγοντα, όμως, όπως όλοι γνωρίζουν “στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος”, και τέτοιες υπάρχουν πάρα πολλές, ιδιαίτερα αυτές που επηρεάζουν την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών, την οργανικότητα των θέσεων τους και την εκπαιδευτική απασχόλησή τους, με το τελευταίο να επηρεάζει και καθορίζει το “δημόσιο χρήμα” που διατίθεται για την αμοιβή τους.

Σημαντική παράμετρος, στον τρόπο διοίκησης της εκπαιδευτικής περιφέρειας είναι ότι τόσο τα μονομελή, όσο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης στηρίζονται στις εισηγήσεις του αρμόδιου διοικητικού τμήματος, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο τους με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις τα πράγματα να οδηγούνται σε ιδιαίτερα επιβαρυντικές, για τους εκπαιδευτικούς, καταστάσεις. Το περίεργο είναι ότι όταν διαπιστωθεί κάποια λάθος απόφαση της διοίκησης, αντί να διορθωθεί, αυτή προχωρεί σε νέες ενέργειες που επιβαρύνουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ενώ παρατηρείται σωρεία διαφορετικών αποφάσεων για όμοιες υποθέσεις εκπαιδευτικών που είναι “διαφορετικές” ανάλογα με την στήριξη του καθενός είτε από το συνδικαλιστικό, είτε από το διοικητικό κατεστημένο της Περιφέρειας.

Το σημερινό σημείωμα, δεν είναι παρά μόνο η απαρχή μίας σειράς δημοσιευμάτων που το Vukentra.gr θα αφιερώσει στην εκπαιδευτική περιφέρεια της Γ' Αθήνας. Σε πρώτη φάση δεν θα αναφερθούν ονόματα και άλλα στοιχεία, παρά μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής των νόμων. Εφόσον, όμως, η διοίκηση της συγκεκριμένης περιφέρειας συνεχίσει την πρακτική της αυτή, τότε η “ανωνυμία” θα σταματήσει και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του, τόσο εμείς, όσο και οι έχοντες την ευθύνη για όσα επράχθησαν στο παρελθόν και πράττονται σε ενεστώτα χρόνο.

Δείτε ή μάλλον διαβάστε έξι “λάιτ” περιπτώσεις έτσι για ορεκτικό για το τι θα ακολουθήσει...

1η περίπτωση: Πλασματική οργανική θέση σε συνδικαλιστή και “εκδιωγμός” του έχοντα την οργανικότητα.

Σχολείο στο οποίο υπηρετεί πολύ δυναμικός συνδικαλιστής, δίνει κατά το σχολικό έτος 2012-13 “πλασματική” οργανική θέση για συγκεκριμένο κλάδο, που εκ των υστέρων φάνηκε ότι ενδιαφέρει άλλο συνδικαλιστικό στέλεχος που παρέμενε χωρίς οργανική θέση στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ, τοποθετεί το δεύτερο συνδικαλιστικό στέλεχος στην “πλασματική” οργανική θέση και όλοι είναι “ευχαριστημένοι”, αν και στο σχολείο τοποθέτησής του υπάρχει και αρχαιότερος εκπαιδευτικός του ίδιου κλάδου που επαρκεί για το υπάρχον διδακτικό ωράριο.

Ο “εκδιωγμός” του αρχαιότερου με επίκληση “ειδικής κατηγορίας” του νεώτερου (και συνδικαλιστή)

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2013-14, λόγω της συρρίκνωσης του μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας, ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς του κλάδου “πλεόνασε”, αφού οι διδακτικές ώρες που τους αναλογούσαν μειώθηκαν στο μισό περίπου. Δεν γνωρίζουμε αν ο “νεώτερος”στο σχολείο εκπαιδευτικός του κλάδου και συνδικαλιστής το επικαλέστηκε, αλλά εντολή για μετακίνηση σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση του ωραρίου του έλαβε από την υπηρεσία ο αρχαιότερος. Αιτιολογία η “ειδική κατηγορία” (τα προβλήματα υγείας είναι απόλυτα σεβαστά) στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο νεότερος και συνδικαλιστής. Ανατρέχοντας, όμως, κάποιος στον σχετικό νόμο θα διαπιστώσει ότι το πρόβλημα υγείαςπου αντιμετώπισε δεν τον εντάσσει σε καμία ειδική κατηγορία δημοσίου υπαλλήλου και εκπαιδευτικού, που αντιμετωπίζεται ευνοϊκά. Η σχετική ρύθμιση που στηρίχθηκε σε εμφανώς “πλαστή ερμηνεία” του νόμου,ουσιαστικά στηρίχθηκε στην άγνοια του “εκδιωχθέντος”, που δεν αντέδρασε παρά τα παράπονα του. Παρεπόμενο όλων αυτών ότι ο εκδιωχθής εκπαιδευτικός νομοτελειακά θα “βγει” υπεράριθμος στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.

2η περίπτωση: Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων και Μείωση (πιθανή) διδακτικού ωραρίου χωρίς απόφαση του ΠΥΣΔΕ

Σε μεγάλο ΣΕΚ (τώρα ΕΚ) της εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά το σχολικό έτος 2012-13 ορίσθηκαν “υπεύθυνοι εργαστηρίων” και η σχετική εισήγηση στάλθηκε στην Διεύθυνση προκειμένου να αποφασίσει το ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν όλη τη σχολική χρονιά με το ωράριο και τις ευθύνες της θέσης τους. Ορισμένοι από αυτούς είχαν και μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, όπως επιτάσσει ο νόμος. Που είναι το περίεργο...; Απόφαση του ΠΥΣΔΕ δεν υπήρξε ποτέ ή τουλάχιστον δεν έφθασε ποτέ στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εκτός αν αυτό ίσχυσε για όλες τις όμοιες της.

3η περίπτωση: Εκπαιδευτικός ορίζεται σε θέση διοικητικού στελέχους και παίρνει ολική διάθεση σε σχολική μονάδα. Μετά από τρεις μήνες του αναθέτουν πρόσθετο ωράριο σε άλλη σχολική μονάδα χωρίς να του αλλάξουν τη ολική διάθεση. Το πονηρό... ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει και ολική διάθεση στη μία σχολική μονάδα με απόφαση του ΠΥΣΔΕ και μερική διάθεση στη δεύτερη σχολική μονάδα... χωρίς όμως απόφαση του Οργάνου. Ο πρώτος διευθυντής είναι ακάλυπτος, ενώ ο δεύτερος φαίνεται τουλάχιστον τακτοποιημένος. Και οι δύο, εκπαιδευτικός και 2ος Διευθυντής έχουν προστασία...

4η περίπτωση: Εντάξεις (από λάθος αναφέρονται συνήθως ως μετατάξεις) μαϊμού σε κλάδους μέσω των αυτοδίκαιων κατατάξεων λόγω αλλαγής του τύπου των σχολείων

2009: Πράξη του ΠΥΣΔΕ για αυτοδίκαιη κατάταξη εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ λόγω της μετατροπής τους από ΤΕΕ (υποχρεωτική πρόβλεψη του νόμου). Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται αυτοδίκαια στις νέες σχολικές μονάδες και ορισμένοι που είχαν στα ΤΕΕ προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις. Με την κατάταξη τοποθετούνται σε οργανικές, διατηρούν την αρχαιότητα του προηγούμενου κλάδου και “μπαίνουν” μπροστά από πολλούς “ορίτζιναλ” του κλάδου. Η ουσιαστική διαφορά της τοποθέτησης τους σε οργανικές θέσεις...; Το διαφορετικό διδακτικό ωράριο τους που είναι μειωμένο σε σχέση μ αυτό που έπρεπε να ακολουθούν... και συνεπώς πρόσθετο χρήμα τόσο για υπερωρίες, όσο και για την πρόσληψη αναπληρωτών...

5η Περίπτωση: Επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων με “πλασματικά χρόνια” προϋπηρεσίας

Ένας από αυτούς επιλέγεται με “Χ” χρόνια προϋπηρεσίας, ακριβώς όσα χρειάζονταν για να πάρει τον αριθμό των μορίων που του έδιναν τη θέση του Διευθυντή στη σχολική μονάδα που ήθελε.

Ένα χρόνο μετά γίνονται οι κατατάξεις όλων των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο. Ο κ. Διευθυντής εμφανίζεται με Χ-2 χρόνια προϋπηρεσίας. Απλώς στην πρώτη περίπτωση του είχαν “απονεμηθεί” 2 επιπλέον “πλασματικά” χρόνια προϋπηρεσίας (μάλλον από αγνώστους!!!), αρκετά για να του δώσουν το 1 επιπλέον μόριο που χρειάζονταν προκειμένου να επιλεγεί διευθυντής και μάλιστα στο σχολείο που επιθυμούσε. Ο ατιμούλης μάλιστα κάνει και τον σοφό, δίκαιο και διαβασμένο διευθυντή, σε σημείο που να τον συμβουλεύετε και ο υπερδιευθυντής. Τόση σοφία τον διακατέχει...

6η περίπτωση: Ορισμός εκπαιδευτικού ως Τομεάρχη για θητεία ενός χρόνου χωρίς αυτός να το γνωρίσει ποτέ.

Παλιά ιστορία που μάλλον έχει παραγραφεί ως προς το πειθαρχικό και πιθανόν μέρος της. Το ΠΥΣΔΕ όρισε Τομεάρχη σε ΣΕΚ (τώρα ΕΚ) της Γ΄Αθήνας. Περιέργως ο εκπαιδευτικός που τον αφορούσε η απόφαση, ουδέποτε έμαθε την απόφαση αυτή, ουδέποτε είχε την τιμή να ασκήσει το μειωμένο ωράριο που προβλέπει ο νόμος και ουδέποτε γνώριζε ότι είχε αυτό το υπηρεσιακό προσόν στο φάκελο του. Γιατί το έκαναν αυτό...; Γα να διατηρήσουν τη θέση “καθαρή” για τον επόμενο μέχρι αυτός να αποκτήσει το τυπικό προσόν ορισμού του, ... όπερ και εγένετο.

Επιμύθιο 1ο: Θα περιμένουμε την αντίδραση των αρμοδίων οργάνων και του κ. Διευθυντή. Σε κάθε περίπτωση είναι γνώστης (τουλάχιστον αυτός) ότι κάτι τρέχει στη διοικητική εκπαιδευτική μονάδα του... Άλλως στο επόμενο σημείωμα θα υπάρχουν ονόματα, Πράξεις του ΠΥΣΔΕ, έγγραφα και αριθμοί πρωτοκόλλου. Όσο για τα “παιντιά” από την Πέτρα, συγνώμη από το Μπουρνάζι, για όλα έχει ο μπουφές, ακόμη και για τους φίλους....

Επιμύθιο 2ο: Θα περιμένουμε να δούμε τη “συμπεριφορά” και τις ενέργειες του κ. Διευθυντή και του ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας σε όσα ορίζει η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/Μάρτιος 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ιδιαίτερα για τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 3α, 3β και 3γ (για όσους δεν την γνωρίζουν υπάρχει ανάρτηση στο Vukentra.gr με τίτλο “Έλεγχος πιστοποιητικών..[...].) Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία δέσμευση για οτιδήποτε και οιονδήποτε...

Επιμύθιο 3ο: Μείνετε συνδεδεμένοι... τα ποιο καλά έρχονται... κανείς δεν θα χάσει... ούτε καν οι συνδικαλιστές δίπλα στον σταθμό...

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "