Επίδραση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με προσέγγιση STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


του Πολύδωρου Σταυρόπουλου, Μηχανολόγου Εκπαιδευτικού, MSc STEM στην Εκπαίδευση, (Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)

Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενα άρθρα μας για τα διδακτικά σενάρια και στα αποθετήρια αυτών καθώς επίσης και για τη μεθοδολογία STEM. Θα παρουσιασθεί χάριν συντομίας ένα μικρό μέρος των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2016. Θα ακολουθήσουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία σε επόμενα άρθρα. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων 40 εκπαιδευτικών Μηχανολόγων για την επίδραση ψηφιακού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία με θέμα τον ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη. Το σενάριο της πειραματικής μας διάταξης βρίσκεται αναρτημένο στο ODS-ISE για σύγχρονη εκπαίδευση.

Είναι ανεπτυγμένο στο πλαίσιο μεθοδολογίας STEM με εκτέλεση πειράματος και επίλυση προβλήματος. Η διάρκεια της εφαρμογής ήταν περίπου 200 λεπτά.

Σημασία όμως δεν έχει η ειδικότητα και το θέμα του σεναρίου αλλά οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών όπως αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.

Ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν :

Υπάρχει επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη διδασκαλία μέσω ψηφιακού διδακτικού σεναρίου που περιλαμβάνει STEM προσέγγιση;

Για τη συγκέντρωση δεδομένων ώστε να απαντηθεί το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα:

  • χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια (pre, post) που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς πριν και μετά την πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου,
  • πραγματοποιήθηκαν πέντε δομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς (δείγμα επιλογής) που συμμετείχαν στην εφαρμογή του σεναρίου,
  • αξιοποιήθηκε φύλλο παρατήρησης που τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου.
  • Έγινε χρήση δύο λογισμικών ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης (SPSS 17 κ NVivo7) για την επεξεργασία των δεδομένων με τριγωνοποίηση.

Το δείγμα αποτελείται από σαράντα (40) Μηχανολόγους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που εργάζονται σε δημόσια ΕΠΑΛ. Οι τριάντα τέσσερις (34) διδάσκουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, οι υπόλοιποι έξι από τους σαράντα διδάσκουν σε ΕΠΑΛ της περιφέρειας. Όλοι έχουν διδάξει μαθήματα αυτοκινήτου. Είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για την πιλοτική εφαρμογή από leaflet που τους εδόθη. Το δείγμα μας ήταν «δείγμα ευκολίας».

Τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν πολλές ερωτήσεις από την έρευνα (2007-2008) της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η κλίμακα διαθέσεων είχε βαθμονομηθεί :

Διαφωνώ                                                                         Συμφωνώ

1                         2                        3                    4                     5

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές βασικές απαντήσεις που δόθηκαν.

Στην ερώτηση αν έχουν αναπτύξει σενάριο η απάντηση ήταν 100% αρνητική.


Μόνο 2 από τους 40 δήλωσαν ότι έχουν κάνει εφαρμογή σεναρίου στο παρελθόν.

Συμμετείχαν 40 Μηχανολόγοι, όλοι άνδρες (2 ΔΕ) (5 ΤΕ) και (33 ΠΕ).


Η έρευνα αυτή είχε την πρωτοτυπία ότι οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν το σενάριο αντί των μαθητών και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Τέτοιου είδους έρευνα με δείγμα εκπαιδευτικούς δεν είχε γίνει σε διεθνές επίπεδο.

Το καθοριστικής σημασίας ερώτημα ήταν αν το διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε πιλοτικά από τους εκπαιδευτικούς προάγει και βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο διάγραμμα αποτυπώνονται οι διαθέσεις τους. Μόνο ένας εκπαιδευτικός απάντησε επιλέγοντας το 4 που είναι πολύ κοντά στο 5 το μέγιστο των διαθέσεων ότι συμφωνεί. Οι υπόλοιποι 39 συμφωνούν και αυτοί ότι προάγεται και βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία με την εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων επιλέγοντας το 5 της κλίμακας διαθέσεων.

Ο συνδυασμός της επίλυσης προβλήματος με την υπολογιστική σκέψη που εφαρμόστηκε προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον, τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Έτσι στοχεύσαμε στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κίνητρα ανάπτυξης και εφαρμογής σεναρίων από τους ίδιους (Δεδούλη, 2001).

Πολύδωρας Σταυρόπουλος, Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός, MSc STEM στην Εκπαίδευση, (Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)Η χρήση μεθοδολογίας STEM στη διδακτική, σε συνάρτηση με την επιστήμη της πληροφορικής επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ακριβώς την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού με τη χρήση νέων καινοτόμων δράσεων, όπως η εφαρμογή των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, η χρήση μοντέλων προσομοίωσης και οι εφαρμογές για κινητά (applications). Στην αρχή η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή έδειξαν ότι δεν γνώριζαν τη μορφή αυτή της διδακτικής τεχνικής. Στο τέλος η έρευνα έδειξε ότι εμπνεύστηκαν από αυτές τις νέες πρακτικές.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "