Σφαγή-Χειρουργίο στις αποσπάσεις της Β/θμιας – Βράζει από αγανάκτηση η εκπαιδευτική κοινότητα

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Σφαγή και μάλιστα εκ των υστέρων στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, έχει επιτελεσθεί από το αρμόδιο επιτελείο του υπουργείου Παιδείας, ειδικά δε στην Επαγγελματική τα πράγματα έχουν οδηγηθεί στα άκρα.

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, έχουν για πολλούς και διαφόρους λόγους δυσκολέψει σε βαθμό που να τείνουν να μηδενισθούν, εξαιρουμένων μόνο πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων που συνήθως διαθέτουν και την κατάλληλη «υποστήριξη».

Εναλλακτικά, για όσους είχαν πραγματικά πρόβλημα ή ανάγκη, υπήρχε πάντοτε ο θεσμός των αποσπάσεων.

Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ…

Με τον θεσμό αυτό, συνήθως όσοι είχαν πραγματικό πρόβλημα, όπως σύζυγοι με ή χωρίς τέκνα, σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν υποστήριξης και φροντίδας από το οικείο περιβάλλον ή ακόμη και πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, έβρισκαν έστω και προσωρινή διέξοδο στο να αλλάζουν εργασιακό περιβάλλον για συγκεκριμένο (ετήσιο) χρονικό διάστημα, με την επόμενη σχολική χρονιά να αιτούνται πάλι τα ίδια.

Ιδιαίτερη φροντίδα και πρόβλεψη, υπήρχε από το νόμο και συνεχίζει να υπάρχει για τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους πάσχοντες από πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα, λοιπόν με τους ορισμούς του νόμου, κάθε χρόνο η πολιτεία και δει το Υπουργείο Παιδείας, μοριοδοτούσε κατά τα προβλεπόμενα τους ενδιαφερόμενους που είχαν καταθέσει αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και κάλυπτε λειτουργικά κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενίοτε δε και θέσεις διοίκησης, από την σχετική λίστα προτεραιότητας που συντάσσονταν από το ΚΥΣΔΕ, σε αντικατάσταση του θεσμού των διορισμών που σήμερα υφίστανται ακραίους δημοσιονομικούς και όχι μόνο περιορισμούς.

Οι «Κατ’ εξαίρεση» αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ…

Στις αποσπάσεις αυτές, υπήρχαν και οι «κατ’ εξαίρεση», θεσμός που προέβλεπε την ικανοποίηση αιτημάτων συνυπηρέτησης συζύγων στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και πανεπιστημιακών. Αυτές οι «κατ’ εξαίρεση» αποσπάσεις ακολουθούσαν χρονικά τις ας τις ονομάσουμε «κανονικές» που κάλυπταν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΠΥΣΔΕ υποδοχής και γίνονταν υποχρεωτικά πέρα και πάνω απ’ αυτές…

Η «Σφαγή» για το σχολικό έτος 2017-18

Αν και σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις υποψηφίων για απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, είναι εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με προηγούμενα σχολικά έτη, η ικανοποίησή τους θα είναι ελάχιστη σε αριθμό έως μηδενική.

Οι λόγοι είναι απλοί:

α) Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αποφάσισε, εκ των υστέρων, ότι πρώτα θα γίνουν οι αποσπάσεις για όσους εντάσσονται στην κατηγορία των «Κατ’εξαίρεση», κι εφόσον υπάρξουν «κενές» θέσεις στα ΠΥΣΔΕ, θα ικανοποιηθούν κατά σειρά μοριοδότησης οι υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του κτιρίου της Ανδρέα Παπανδρέου 37, για τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2017-8, δεν υπάρχει κάποια πρόνοια, διακριτής μεταχείρισης για τους εκπαιδευτικούς  με βάση τα κοινωνικά κριτήρια που ίσχυαν τα προηγούμενα έτη, όπως, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, τρίτεκνοι, όσοι έχουν  προβλήματα υγείας τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναχρονιστική και περιοριστική υπάρχουσα λίστα, ενώ το ίδιο συμβαίνει (έλλειψη ευαισθησίας) και για τους κοινωνικούς λόγους που θα έπρεπε να ληφθεί πρόνοια.

Ωστόσο παραμένουν  σε ισχύ οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις των συζύγων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το προνομιακό καθεστώς μόνο για τις πόλεις των πανεπιστημίων (δηλαδή π.χ. μόνο για τον Πάτρα και όχι για την υπόλοιπη Αχαΐα) κτλ..

β) Σταμάτησε η, εν πολλοίς σύμφωνα με γνώστες των εκπαιδευτικών πραγμάτων, «εικονική» κατασκευή της λίστας για υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ΠΥΣΔΕ, αφού ζητήθηκε από την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ακριβής τεκμηρίωση για τις «κενές» θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, σε συνδυασμό με τα πεπραγμένα του παρελθόντος, δηλαδή που απασχολήθηκαν οι αποσπασθέντες των προηγούμενων ετών, κάτι που έδειξε και απέδειξε ότι κυρίως οι «Κατ’ εξαίρεση» αποσπάσεις δεν υπηρετούσαν σχεδόν ποτέ σε εκαπιδευτικές θέσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, να είναι μεν μειωμένες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά να μην μπορούν πλέον να ικανοποιηθούν.

Η «Κινητικότητα» ως εναλλακτική…

Για όποιον έχει επισκεφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τον πρώτο όροφο του Υπουργείου Παιδείας και μάλιστα την πτέρυγα, όπου βρίσκονται όλα τα Τμήματα και οι υπηρεσίες της Β/θμιας Εκπαίδευσης, θα έχει «πάρει» είδηση τις αλλαγές που έχουν γίνει με ποιο βασική αυτή του Γ΄ Τμήματος που πλέον έχει τον τίτλο «Γραφείο Κινητικότητας Εκπαιδευτικών».

Σύμφωνα με καταγγελίες που έφθασαν στην στήλη, όσοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί προσέφυγαν σ’ αυτό αναζητώντας λύση στην «απόσπασή» τους, έλαβαν την απάντηση ότι τουλάχιστον για το σχολικό έτος που έρχεται αυτή είναι αδύνατη, αφού η ηγεσία επέλεξε να προτάξει τις «κατ’ εξαίρεση».

Ως λύση τους δόθηκε το εξής: Να καταθέσουν αίτηση στα πλαίσια του νόμου «περί κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων» (νόμος Βερναρδάκη) να επιλέξουν δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ της περιοχής που θέλουν να αποσπασθούν και θα «μετατεθούν» πλέον στη θέση που θα επιλέξουν αλλάζοντας ταυτόχρονα την υπαλληλική ιδιότητά τους, από αυτή του εκπαιδευτικού στην αντίστοιχη του διοικητικού ή του υπαλλήλου ΟΤΑ.

Όσο για τους εκτελεστές και βασικούς εκφραστές των μνημονιακών πολιτικών του υπουργείου Παιδείας, Θέμη Κοτσυφάκη, Δ/ντή Γραφείου Υφυπουργού και Γιώργο Μουστάκα, Δ/ντή Β/θμιας Επαγγελματικής, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον λειτουργούν «χειρουργικά» στα θέματα της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών, όμως και ειδικότερα αυτών που έχουν πραγματικές ανάγκες, καθώς και των οικογενειών τους που πλήττονται από τις μεθοδεύσεις που προαναφέρθηκαν, έχει φουντώσει για τα καλά., κτυπώντας κατά το λαϊκώς λεγόμενο «κόκκινο».

Γνώστες δε τις εκπαιδευτικής, συνδικαλιστικής και «πολιτικής» πορείας των δύο αναφερόμενων στελεχών διατυπώνουν το ερώτημα «που είσαι νίοτη μου να δεις τα ύστερα»…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Σχόλια  

 
+2 #1 grifos 16-07-2017 14:04
Και αν υπάρχουν οργανικές σε ΠΥΣΔΕ, μπορεί να μη δώσει ούτε αποσπάσεις στα κενά;
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "