Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Ανοικτή Επιστολή σχετικά με την Υπουργική πρόσκληση συμμετοχής στο Διάλογο

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική

 


ΠΡΟΣ :

 

Συλλόγους Διδασκόντων ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ.

 

(δια των Διευθυντών–Προέδρων τους)

 

ΚΟΙΝ:

 

Γυμνάσια. ΓΕ.Λ.

 

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME

 

ΘΕΜΑ: Ανοικτή Επιστολή σχετικά με την Υπουργική πρόσκληση συμμετοχής στο Διάλογο  

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Στις 23 Φεβρουαρίου, με το διαβιβαστικό αρ. πρωτ. 30535/Δ2/22-2-2016, τα σχολεία μας παρέλαβαν ηλεκτρονικά ανοικτή επιστολή του Υπουργού Παιδείας που απευθύνεται στους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων της χώρας (βλ. http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18200-22-02-16-anoixti-epistoli-nikou-fili-gia-ton-ethniko-dialogo). Στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, ο Υπουργός καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων:

 

1. Να οργανώσουν το επόμενο διάστημα συζητήσεις :

 

στο πλαίσιο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων,

 

σε επίπεδο σχολείου με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων και (στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) των μαθητών,

 

μαζί με άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους τοπικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

2. Σκοπός των συζητήσεων είναι:

 

Να καταγραφούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου,

 

Να καταγραφούν όλες οι απόψεις,

 

Να κατατεθούν προτάσεις (ατομικές ή συλλογικές) στην ιστοσελίδα του Διαλόγου.

 

3. Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν «στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της ή σε πλευρές και επί μέρους ζητήματα».

 

4. Η θεματολογία για τις συζητήσεις είναι «ανοιχτή» και ο Υπουργός αναφέρει κάποια «ενδεικτικά θέματα» στην παραπάνω επιστολή του.

 

5. Ο χρονικός ορίζοντας ορίζεται έμμεσα, καθώς υπάρχει η στόχευση να περιληφθούν τα παραπάνω σε μια έκθεση πεπραγμένων που θα παραδοθεί τον Απρίλιο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προσωπικές απόψεις και θέσεις στην ιστοσελίδα του Διαλόγου. Επίσης, έχουν εκφρασθεί και διατυπώσει τις απόψεις τους και ΘΕΣΜΙΚΑ ως Κλάδος, μέσω των ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝτους οργάνων, πολλές φορές και με κάθε τρόπο, τόσο στο παρελθόν όσο και καθημερινά, για όλα τα τρέχοντα και επίκαιρα θέματα.

 

Στο παρελθόν, η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ ΔΕΝ είχαν συμμετάσχει στον Εθνικό Διάλογο υπό το ΕΣΥΠ για την Παιδεία. Είχαν όμως συμμετάσχει η ΟΙΕΛΕ και η ΟΛΤΕΕ. Στα πλαίσια του τρέχοντος Εθνικού Διαλόγου, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ συμμετείχαν στη συζήτηση της 9ης-2-2016 που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Βεβαίως, δεν κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας όταν επισημαίνουμε ότι οι μεγάλες Ομοσπονδίες έχουν άμεση δυνατότητα παρέμβασης στις πολιτικές αποφάσεις του Υπουργείου, τουλάχιστον μέσω των παρατάξεων που πρόσκεινται στην εκάστοτε Κυβέρνηση (και όχι μόνο αυτών), είτε συμμετέχουν θεσμικά στο «Διάλογο», είτε απέχουν (επίσης θεσμικά) από αυτόν. Ειδικά μάλιστα όταν έχουν καταφέρει να γίνουν θέσεις κυβερνητικών κομμάτων τα συνδικαλιστικά και κλαδικά τους αιτήματα!

 

Εκφράζοντας αντιπροσωπευτικά την Τ.Ε.Ε. και εκπροσωπώντας τους εκπαιδευτικούς που την υπηρετούν, η ΟΛΤΕΕ έχει τοποθετηθεί επί της αρχής και επί της διαδικασίας του διαλόγου (βλ. σχετικά http://www.oltee.gr/?p=5453, http://www.oltee.gr/?p=5605, http://www.oltee.gr/?p=5646, http://www.oltee.gr/?p=5733).

 

Από τον Απρίλιο του 2013, η ΟΛΤΕΕ έχει δημοσιοποιήσει την ολοκληρωμένη της ΠΡΟΤΑΣΗ για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.), το ΟΡΑΜΑ για την Τ.Ε.Ε. του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ (βλ. http://www.oltee.gr/?page_id=284), ενώ έχει δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της τις απόψεις της Ομοσπονδίας για όλα τα θέματα που ταλανίζουν τα ΕΠΑ.Λ., τα Ε.Κ., τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας.

 

Επιπλέον, ανταποκρινόμενη στην πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η ΟΛΤΕΕ πρόκειται να καταθέσει στην Επιτροπή πλήρες και αναλυτικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ θέσεων μέχρι τις 10 Μαρτίου.

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, θα ισχυριζόταν κάποιος ότι παρέλκει πλήρως η συμμετοχή των Συλλόγων Διδασκόντων σε μια διαδικασία συνεδριάσεων, διατύπωσης θέσεων και προτάσεων, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι εκφράζονται τόσο συλλογικά από τους Φορείς τους, όσο και ατομικά μέσω της δυνατότητας που τους παρέχεται στην ιστοσελίδα του Διαλόγου.

 

Ωστόσο, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

 

α) Οι πραγματικές προθέσεις του Υπουργού μπορεί να μην είναι η ουσιαστική διεύρυνση του Διαλόγου, αλλά η δημιουργία εντυπώσεων ότι σε αυτόν συμμετείχε μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών αλλά και συλλογικοτήτων. Ότι συνεδρίασαν πολλοί Σύλλογοι, Φορείς, Γονείς, Μαθητές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ και κατέθεσαν προτάσεις. Ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης διαβούλευσης και δεν ήταν προειλημμένες. Την υπόνοια αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι ο χρόνος που δίνεται είναι ασφυκτικά περιορισμένος. Λιγότερο από ένας μήνας.

 

β) Από την άλλη πλευρά, η πρόσκληση του Υπουργού αποτελεί μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεδριάσουν με αντικείμενο την Παιδεία και την Εκπαίδευση (εφόσον τους καλεί ειδικά προς τούτο ο ίδιος ο Υπουργός) και να υποβάλουν τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, όχι μόνο από την κλαδική και συνδικαλιστική οδό, αλλά ΚΑΙ από το κάθε σχολείο – χώρο δουλειάς. Η πράξη αυτή θα ισχυροποιήσει και τη συλλογική διεκδίκηση των αιτημάτων που γίνεται θεσμικά από τις Ομοσπονδίες, καθώς θα προκύπτει ότι τα αιτήματα είναι καθολικά, στηρίζονται από όλους και όχι μόνο από κάποιους «συνδικαλιστές» αποξενωμένους από τη βάση. Θα δώσει επίσης βήμα διατύπωσης γνώμης έξω από τα κομματικά και παραταξιακά φίλτρα που εκ των πραγμάτων λειτουργούν στα παραδοσιακά συνδικαλιστικά όργανα.

 

Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ, στην προσπάθειά του να συνδράμει δημιουργικά όσους Συλλόγους Διδασκόντων (κυρίως των ΕΠΑΛ και ΕΚ), καθώς και όσους εκπαιδευτικούς (μεμονωμένα ή σε ομάδες) προτίθενται να λάβουν μέρος στο διάλογο, σύμφωνα με τα παραπάνω, παραθέτει συνημμένα ένα διαγραμματικό σκαρίφημα κειμένου με επιγραμματικές θέσεις αρχών για την Τ.Ε.Ε., την εκπαίδευση και την Παιδεία γενικότερα, καθώς και πάγια αιτήματα που αποτελούν κοινό τόπο διεκδικήσεων του κλάδου (βλ. http://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΟΛΤΕΕ-118_-ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.doc). Φυσικά, το τελικό κείμενο θα διαμορφωθεί από τον κάθε Σύλλογο με τυχόν προσθαφαιρέσεις.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργού, ένας ή μία εκπαιδευτικός από κάθε σύλλογο αναλαμβάνει εθελοντικά να αναρτά στην ιστοσελίδα του Διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr/) τις προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, των Γονιών και των 15μελών Συμβουλίων, με καταγραφή και των διαφορετικών απόψεων όσων επιθυμούν.

 

Εάν οι συνάδελφοι το κρίνουν σκόπιμο, το κείμενο που θα αναρτήσουν στη Διαβούλευση μπορούν να το κοινοποιήσουν και στην Ομοσπονδία μας (στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), για την εξασφάλιση της δημοσιοποίησής του (στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μεσολαβεί διαχειριστής και δεν γίνεται αυτόματη δημοσίευση).

 

Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "