«Απαγορεύτηκε» η... πρόσβαση αποφοίτων

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Είναι αδύνατη η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στη σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής, λόγω μη πρόβλεψης στην σχετική υπουργική απόφαση του κ. Νίκου Φίλη. Η ΟΛΤΕΕ, επαναφέρει το θέμα και υπενθυμίζει ότι είχε ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας την άρση αυτής της αδικίας για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Όλη η ανακοίνωση της …

ΠΡΟΣ:

κ. Νίκο Φίλη

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης,

Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Επαγγελματικά Λύκεια – ΕΠΑ.Λ. & Εργαστηριακά Κέντρα – Ε.Κ.

Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

Εκπαιδευτικούς, MME

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

κ. Υπουργέ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Έγκαιρα, από τις 2 Οκτωβρίου 2015 και εγγράφως (επιστολή αρ. πρωτ. 084, θέμα: «Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Τ.Ε.Ε.», βλ. http://www.oltee.gr/?p=4596), σας υποβάλλαμε αίτημα σχετικό με το παραπάνω θέμα. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα «ΣΤ. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», παρ. 4: «Να δοθεί και στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. (πέραν του ΓΕ.Λ.) η δυνατότητα εισαγωγής στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που από φέτος θα περιλαμβάνεται στο Μηχανογραφικό».

Δυστυχώς, η χρονικά καθυστερημένη Απόφασή σας για την «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων», με αριθμ. Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 ΦΕΚ 290/τ.Β’/12-2-2016, δεν προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. !

Παρά το ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει, δηλ. σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/24-3-2014), άρθρο 69, «12.α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α΄ 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν» και ιδιαίτερα η αναφορά στις διατάξεις του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ.Α’/28-4-1983) παρέχει αυτή τη δυνατότητα, η Υ.Α. εξαιρεί τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. από την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας !

Λυπούμαστε γιατί είναι χωρίς λογική η εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών αποκλειστικά και μόνο των αποφοίτων ΓΕ.Λ. (π.χ. κατεύθυνσης ανθρωπιστικών σπουδών με αρχαία ελληνικά και λατινικά) με την παράλληλη στέρηση της πρόσβασης και αποκλεισμό των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (π.χ. ειδικοτήτων Τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Δομικών Έργων ή …), που ο κυρίως κορμός του προγράμματος σπουδών τους με τα περισσότερα διδασκόμενα τεχνικά μαθήματα να βασίζονται όχι μόνο στο σχεδιασμό – κατασκευή – συντήρηση ασφαλών εγκαταστάσεων – εξοπλισμού και συστημάτων (στη λογική προστασίας κατ αρχήν των ανθρώπων και εν συνεχεία της περιουσίας από πυρκαγιές, θεομηνίες κλπ), αλλά και στη γνώση των αιτιών πρόκλησης πυρκαγιών και των τρόπων αντιμετώπισης – κατάσβεσής τους !!!

Κρίμα γιατί όλα δείχνουν, παρά τις υποσχέσεις, ότι το ΕΠΑ.Λ. παραμένει υποβαθμισμένο Λύκειο δεύτερης ευκαιρίας και οι απόφοιτοί του κατώτερου Θεού !

Η κατάφωρη αδικία για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. πρέπει άμεσα να αρθεί !!!

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση της Υ.Α. με αριθμ. Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 ΦΕΚ 290/τ.Β’/12-2-2016, για την «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων», ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "