Εκπαιδευτικοί Σε Διαθεσιμότητα: Επιστρέφουν ή … η περίπτωση τους πάει στις «ελληνικές» καλένδες; Το γιατί…, το πώς… και οι Πιθανότητες…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική

 

Ο νόμος 4327/2015 έχει δημοσιευθεί εδώ και αρκετό καιρό, το ίδιο και η υπουργική απόφαση επανασύστασης των οργανικών θέσεων, οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα έκαναν τις αιτήσεις τους στα οικεία ΠΥΣΔΕ, τι, όμως, λείπει και ακόμη δεν έχει υπάρξει η «Πράξη» επιστροφής τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα…; 

Κατ’ αρχή, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υλοποίησε τις υποσχέσεις της και νομοθέτησε την επιστροφή όλων των εκπαιδευτικών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, από το αλλίστου πολιτικής μνήμης κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, και βρίσκονταν προ του φάσματος μίας επώδυνης απόλυσης. 

Ακόμη οι διαδικασίες σε ότι τους αφορούσε, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, όπως έκδοση εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων, κλπ, έγιναν με ταχύτατου και πρωτοφανείς για την ελληνική δημόσια διοίκηση ρυθμούς και χρόνους.  Ακόμη τους δόθηκε το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για θέσεις Διευθυντών Σχολικών μονάδων, υπό τον όρο πάντα ότι πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. 

Παρόλα αυτά, όμως, προς το παρόν παραμένουν «ξεκρέμαστοι» και τυπικά δεν έχουν κανένα «χαρτί» στα χέρια τους που να ορίζει την επιστροφή τους στις σχολικές μονάδες. Τι πταίει ή μάλλον τι συμβαίνει, πόσο μάλλον που απομένουν μόνο δύο ημέρες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων; 

Πριν απαντήσουμε, να αναφέρουμε ότι αρκετοί από όσους βρίσκονται σε αναμονή να επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες, εκδήλωσαν την πρόθεση τους να είναι υποψήφιοι για θέση Διευθυντών, μερικοί δε από αυτούς προχώρησαν σε «προεκλογικό» αγώνα στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων στο σχολείο που προτιμούν. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων είναι εκπαιδευτικός, πρώην Διευθυντής Σχολείου, που ελέω συγγένειας με παλιό ανώτατο εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό στέλεχος (έχει σήμερα συνταξιοδοτηθεί και ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση) είχε καταφέρει, αντί για διαθεσιμότητα, να μεταταγεί σε νεοσυσταθείσα και αποκλειστικά  γι’ αυτόν θέση θεατρολόγου στην Α/θμια Εκπαίδευση, που περιδιαβάζει στην πρώην σχολική μονάδα του, διατεινόμενος ότι θα είναι ο επόμενος Διευθυντής της. 

Παραφράζοντας τα όσα είπε ο αείμνηστος ηγέτης του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης, θα πούμε ότι σε ότι αφορά τις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων «δεν προκάμουν. Οι λόγοι είναι πολλοί και κυρίως νομικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα και ειδικότερα: 

α) Επανίδρυση νέων ειδικοτήτων στις σχολικές μονάδες 

Οι σχολικές μονάδες έκαναν τις προτάσεις τους προς τις οικίες Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν οι αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και συνολικά η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση επανασύστασης τους ανά εκπαιδευτική περιφέρεια και σχολική μονάδα. 

β) Επανασύσταση Οργανικών Θέσεων στις νέες και επανασυστούμενες εκπαιδευτικές ειδικότητες εκπαίδευσης 

Οι «νέες» οργανικές θέσεις επανασυστήθηκαν, ως γνωστόν, με Υπουργική Απόφαση, αλλά συνολικά για όλη την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι Εκπαιδευτικοί που ήταν σε διαθεσιμότητα κλίθηκαν στις οικείες Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και υπέβαλλαν τις κατά τις οδηγίες του υπουργείου «αιτήσεις επαναφοράς» στην θέση που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα. Προς το παρόν, όμως, τα οικεία ΠΥΣΔΕ δεν μπορούν να προχωρήσουν σε Πράξεις καθορισμού Οργανικών Θέσεων στις νέες ειδικότητες που επανασυστάθηκαν σε κάθε σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις προτάσεις των σχολείων, αφού δεν υπάρχει ακόμη η σχετική υπουργική απόφαση που τις ορίζει. Συνεπώς είναι τυπικά αδύνατο να υπάρξει τοποθέτηση εκπαιδευτικών αφού όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες κενές Οργανικές θέσεις. 

γ) Επαναφορά των Εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα 

 Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/ οικ.14150/13.5.2015 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κατρούγκαλου,  «Η πράξη επαναφοράς του υπαλλήλου (σ.σ. των εκπαιδευτικών) εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό και κοινοποιείται και στην υπηρεσία στην οποία είχε τοποθετηθεί συνεπεία της διαθεσιμότητας ή της εξαίρεσης από αυτή, προκειμένου να λάβει γνώση, αφού βέβαια, έχει προηγηθεί η σύσταση του κλάδου και των οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18. Τόσο η πράξη σύστασης όσο και η πράξη επαναφοράς δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (για να δείτε ή «κατεβάσετε» το έγγραφο κάντε κλικ εδώ). 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, αν εξαιρέσει κανείς, την Υπουργική Απόφαση για την επανασύσταση των οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων της επαγγελματικής που είχαν καταργηθεί, συγκεντρωτικά σε όλη την ελληνική επικράτεια, δεν υπάρχει καμία άλλη απόφαση, από αυτές που απαιτούνται προκειμένου να υπογραφή η τελική που θα καθορίζει και ορίζει την επαναφορά κάθε εκπαιδευτικού που ήταν σε διαθεσιμότητα στην θέση που έχει αιτηθεί. 

δ) Οργανικές θέσεις και υπεραρρυθμίες 

Ως γνωστόν οι διορισμοί, επαναδιορισμοί και τοποθετήσεις δημοσίων υπαλλήλων και για την περίπτωση των επανερχόμενων εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, γίνεται πάντα στο οικείο υπηρεσιακό Όργανο και συγκεκριμένα στο οικείο ΠΥΣΔΕ ακόμη και εάν πρόκειται για προσωποπαγείς θέσεις. Ακολούθως το ΠΥΣΔΕ, αφού λάβει υπόψη του τα οργανικά κενά ανά σχολική μονάδα, τις υπερραρυθμίες και τις προτιμήσεις των ενδιαφερόμενων κάνει και τις τοποθετήσεις. 

Στην περίπτωση, όμως των επανερχόμενων εκπαιδευτικών και τη θέλησή τους αν επανέλθουν στις σχολικές μανάδες προτίμησής τους, ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών, υπάρχουν αφενός χρονικά εμπόδια, αφετέρου δεν έχουν ακόμη καθορισθεί με πράξει του οικείου ΠΥΣΔΕ, τα «κενά και οι υπερραρυθμίες». Αυτό συνέβη, γιατί το υπουργείο με Εγκύκλιο του μετάθεσε τις ημερομηνίες καθορισμού των «κενών και πλεονασμάτων» εν όψη της έκδοσης απόφασης των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων και των νέων Αναθέσεων για τα μαθήματα της Β΄ & Γ΄ Τάξης του ΕΠΑΛ, όλων των ειδικοτήτων, παλιών και νέο-επανασυστούμενων. Γίνεται απόλυτα κατανοητό, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει ή μάλλον δεν έχουν υλοποιηθεί από το υπουργείο Παιδείας και τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, καμία απ’ όλες αυτές τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα για καθαρά τυπικούς λόγους  να μην είναι δυνατή η άμεση επαναφορά στην μάχιμη εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σήμερα σε διαθεσιμότητα. 

ε) Οι «νέοι διορισμοί» ως απρόβλεπτος παράγοντας 

Οργιάζουν οι φήμες ότι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει, παρά τις αντίθετα εκπεφρασμένες απόψεις του, θέσει «βέτο» στην άμεση επαναφορά όλων των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ, των εκπαιδευτικών περιλαμβανόμεων, που βρίσκονται σήμερα σε διαθεσιμότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι σε δηλώσεις του πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου για την κινητικότητα αλλά και του ν. 4327/2015, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την επαναφορά όσων υπαλλήλων ήταν σε διαθεσιμότητα είχε πει «Πρόβλεψη μου είναι ότι αυτό θα γίνει μέσα στον Αύγουστο του 2015». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κατρούγκαλος προβληματίζεται στο αν πρέπει η επαναφορά, όσων είναι σε διαθεσιμότητα, να γίνει άμεσα ή μετά την υπογραφή της «Συμφωνίας της Ελλάδας με τους εταίρους – πιστωτές» που βρίσκεται στην ποιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης, γιατί κατά μία, αλλά πολύ βαρύνουσα και τεκμηριωμένη, άποψη ανώτατων διοικητικών στελεχών του υπουργείου του και όχι μόνο, η καθορισμένη με τον νόμο 4327/2015 επαναφορά τους στον Δημόσιο  Τομέα, εμπίπτει σύμφωνα με τους όρους της μνημονιακής σύμβασης που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υπέγραψε την παράτασή της στις 20 Φεβρουαρίου, στο πλαφόν των 15.000 διορισμών για το 2015 και λόγο αυτού θα πρέπει να ακολουθηθούν άλλες διαδικασίες. 

Για τον λόγο αυτό, πιθανόν η επαναφορά, όλων των υπαλλήλων που ήταν σε διαθεσιμότητα να καθυστερήσει χρονικά, ώστε να υπογραφεί η νέα συμφωνία με τους «θεσμούς», συμφωνία που ευελπιστεί η σημερινή Κυβέρνηση να περιλαμβάνει ποιο ευέλικτους στην εφαρμογή της όρους. 

«Ο Σχολάζων & Κολάζων»

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "