Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης-εξοικονόμηση ενέργειας (Συγγραφείς: Α. Ευθυμιάδης, Ν. Γαλάνης, Κ. Καλλιακούδη) – Μία πρώτη «γνωσιακή», παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξιολόγηση

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Με αφορμή όσα περίεργα συμβαίνουν στο υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ για τα βιβλία ΓΕΛ & ΕΠΑΛ, τα αναλυτικά προγράμματα των νέων μαθημάτων και την περίεργη «πρόταση» για την περίεργη «έγκριση» νέων διδακτικών βιβλίων για μαθήματα του ΕΠΑΛ, επιχειρούμε μία πρώτη γνωσιακή, παιδαγωγική και εκπαιδευτική κριτική αξιολόγηση του βιβλίου «Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης-εξοικονόμηση ενέργειας» των Απόστολου Ευθυμιάδη, Νικολάου Γαλάνη και Κωνσταντίνας Καλλιακούδη (για να δείτε, αλλά -μη χρησιμοποιήσετε το βιβλίο χωρίς την άδεια των συγγραφέων-, κάντε κλικ εδώ). Που κάτω από περίεργες διαδικασίες έχει προταθεί για το μάθημα «Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμηση Ενέργειας» της Β΄ Τάξης της Ειδικότητας του ΕΠΑΛ, «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου».

Δεν θα αναφερθούμε στις όντως «περίεργες» διαδικασίες με τις οποίες παρανόμως προτείνετε από το «αμαρτωλό» ΙΕΠ, αφού αυτές έχουν παρουσιασθεί και περιγραφεί σε ανάρτηση μας προηγούμενων ημερών (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ) αλλά μόνο στην περιεχόμενη ύλη του συγκεκριμένου βιβλίου, σε ποιο «γνωσιακό» διδασκόμενο αντικείμενο αντιστοιχεί και κυρίως στο πόσο αυτό συνάδει και αντιστοιχεί με το επίπεδο εκπαίδευσης για το οποίο «υποτίθεται» προορίζεται.

Προκειμένου, μάλιστα, να είμαστε «ακριβείς» με τις παραμέτρους και τα κριτήρια της αξιολόγησης που επιχειρούμε και με βάση την «ανάρτηση» του ΙΕΠ για ποιο μάθημα προορίζεται το συγκεκριμένο βιβλίο ανατρέξαμε τόσο στο επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της ειδικότητας (για να το δείτε κάντε κλικ εδώ), όσο και στο επίσημο έγγραφο του ΙΤΥΕ - Διόφαντος για ποια βιβλία πρόκειται να αναπαραχθούν και διανεμηθούν για το ΕΠΑΛ σε αντιστοιχία με τα διδασκόμενα μαθήματα των ειδικοτήτων του (για να το δείτε κάντε κλικ εδώ).

Ακόμη, αφού προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές οδηγίες ή κάποιο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας ή του ΙΕΠ, ανατρέξαμε στον ποιο σοβαρό και ενημερωμένο ιστότοπο των Σχολικών Συμβούλων του Μηχανολογικού Τομέα των ΕΠΑΛ «Μηχανολόγος» στην διαδικτυακή διεύθυνση: http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/B_EPAL/14mathimataBEpal.htm όπου αναφέρονται επί λέξη τα εξής:

«Τα νέα αναλυτικά προγράμματα (ΑΠΣ) δεν έχουν καθοριστεί ακόμη ούτε οι οδηγίες. Όμως, έχουν καθοριστεί τα περισσότερα βιβλία (Δείτε στο ΙΤΥ) τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι των ΕΠΑΛ ή των ΤΕΕ. Ωστόσο, δεν είναι σε γνώση μας επίσημο έγγραφο αντιστοιχίας μαθημάτων - βιβλίων. Με αυτά τα δεδομένα, στον παρακάτω πίνακα παραπέμπουμε στα ψηφιακά βιβλία με Link. Επίσης, παραπέμπουμε σε παλιό υλικό και σχετικές οδηγίες, μέχρι καθορισμού των νέων ΑΠΣ. Προφανώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι παλιές οδηγίες αναφέρονται σε άλλες ώρες διδασκαλίας...» (η επισήμανση είναι δική μας).

Γίνεται κατανοητό ότι προς το παρόν τουλάχιστον βεβαιώνεται επίσημα ότι δεν υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων ΕΠΑΛ και ότι το μόνο επίσημο έγγραφο που ορίζει και καθορίζει ποια είναι τα βιβλία για ΕΠΑΛ και για ποια μαθήματα προορίζονται είναι αυτό του ΙΤΥΕ – Διόφαντος που αναφέρεται στις ποιο πάνω παραγράφους.

Με αυτά τα δεδομένα και τις παραμέτρους που καθορίζουν έγινε η κριτική αξιολόγηση του βιβλίου «Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης-εξοικονόμηση ενέργειας» των Απόστολου Ευθυμιάδη, Νικολάου Γαλάνη και Κωνσταντίνας Κ. Καλλιακούδη που ακολουθεί. Για τους ίδιους λόγους αυτή χωρίζεται σε δύο ενότητες, με την πρώτη να είναι γενική σε ότι αφορά το τεχνολογικό γνωσιακό περιεχόμενο του και το «επίπεδο» της ύλης του και τη δεύτερη να προσεγγίζει το βιβλίο, τόσο ως προς την περιεχόμενη σ’ αυτό ύλη και την τυχόν επικάλυψη της με την ύλη των άλλων βιβλίων που προτείνονται για την ειδικότητα και τάξη, όσο και ως προς το «επίπεδο» της σε συνδυασμό με τις γενικές γνώσεις (μαθηματικά, κλπ.) που έχουν διδαχθεί η μαθητές έως την Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ, όπως και τις τυχόν επικαλύψεις διδασκόμενης ύλης με τα διδασκόμενα μαθήματα της Α΄ Τάξης ΕΠΑΛ (Αρχές Μηχανολογίας) και της Β΄ Τάξης της ειδικότητας (Θερμικές Εγκαταστάσεις Ι, Θερμάνσεις Ι – Τεχνολογία Καυσίμων και Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων).

1). Κριτική Αξιολόγηση σε ότι αφορά το τεχνολογικό γνωσιακό περιεχόμενο και το «επίπεδο» της ύλης του Βιβλίου ως «τεχνολογικό» και όχι εκπαιδευτικό σύγγραμμα

Πρόκειται για βιβλίο εισαγωγικού χαρακτήρα στα γνωστικό αντικείμενα (και τη τεχνολογία τους) «Μετάδοση Θερμότητας, Τεχνολογία Καυσίμων, Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων, Υδραυλικά Συστήματα διανομής νερού, Ψυκτικές Εγκαταστάσεις – Αντλίες Θερμότητας, Γεωθερμικά Συστήματα, Συστήματα Θέρμανσης με Ξύλα & Βιομάζα και Ηλιοθεμικά Συστήματα».

Παρόλο που θεματικά η ύλη είναι τεράστια, οι συγγραφείς καταφέρνουν να κάνουν παρουσίαση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αυτή περιλαμβάνει και να την «χωρέσουν» μέσα σε 143 σελίδες (αφαιρούνται οι εισαγωγικές και ο πρόλογος). Αυτό έχει σαν συνέπεια το κάθε επιμέρους γνωστικό αντικείμενο να παρουσιάζεται υπερβολικά συνοπτικά και μόνο στις βασικές του αρχές.

Σε ότι αφορά το γνωσιακό επίπεδο της ύλης παρουσιάζεται η εξής δυσμορφία:

α). Τα κείμενα είναι απόλυτα κατανοητά, σε εύλιπτη γλωσσική απόδοση, συνοπτικά χωρίς πλατιασμούς και γενικά δίνουν στον αναγνώστη να αντιληφθεί και να κατανοήσει αυτό στο οποίο αναφέρονται.

β). Οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις τεχνολογικές παραμέτρους, την «απόδειξη» της περιεχόμενης θεωρίας και τις υπολογιστικές εφαρμογές της, χρησιμοποιούν κατά πλειοψηφία στοιχεία των τελίων αερίων και όχι των πραγματικών με όλες τις διαφορές τους στις τεχνολογικές εφαρμογές.

γ). Υπάρχει ονοματοδοσία για τους χρησιμοποιούμενους χημικούς τύπους (βλέπε π.χ. ενότητα 1.3 του βιβλίου), χωρίς όμως επεξήγηση για τα στοιχεία που τους συνθέτουςν, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κατανόηση τους.

δ). Η περιεχόμενη ύλη του ουσιαστικά επικεντρώνεται στα βασικά και «κλασσικά» συστήματα μετάδοσης θερμότητας με αυτά των εναλλακτικών μορφών θέρμανσης να καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της.

Συνολικά πρόκειται για ένα βιβλίο που λόγω του πλήθους των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει, της διάρθρωσης της ύλης του και της συνοπτικότητας και του επιπέδου της περιεχόμενης ύλης του είναι κατάλληλο για όσους πρωτο-εισέρχονται σε Μηχανολογικά Τμήματα και τομείς των ΑΕΙ, προκειμένου να κατανοήσουν τις βασικές γνωστικές αρχές των μαθημάτων που ακολούθως θα διδαχθούν.

Με δύο λόγια πρόκειται για τεχνολογικό συνοπτικό σύγγραμμα ακαδημαϊκού ύφους που απευθύνεται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί ποτέ τις βασικές τεχνολογικές γνώσεις και έννοιες που πραγματεύονται στην ύλη του και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το επίπεδο και τις εκπαιδευτικές στοχοθεσίες της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του ΕΠΑΛ. Ίσως και κάτω από προϋποθέσεις να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα από τους Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ προκειμένου αυτοί να αναζητήσουν το κατάλληλο διδακτικό υλικό που θα διδάξουν και προσφέρουν στους μαθητές τους.

Γενικά, το βιβλίο, είναι κατάλληλο για όποιον θέλει να «πάρει» μία γεύση από τα γνωστικά αντικείμενα της ύλη του χωρίς απαιτήσεις εμβάθυνσης σ’ αυτά και τα υπολογιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται, σε καμία περίπτωση όμως δεν αντιπροσωπεύει το γνωστικό αντικείμενο που ορίζει ο «Τίτλος» του.

2). Κριτική Αξιολόγηση του Βιβλίου ως εκπαιδευτικό σύγγραμμα για τους μαθητές του ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Α). Γνωσιακό επίπεδο ύλη Βιβλίου

Για το γνωσιακό επίπεδο της ύλης του βιβλίου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη παράγραφο.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, γίνεται φανερό ότι οι μαθητές της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ, στην οποία «προτείνεται» από το ΙΕΠ να διδαχθεί το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν έχουν διδαχθεί στα μαθηματικά ενότητα «Ολοκληρώματα» και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν και εκμεταλλευτούν τους υπολογιστικούς μαθηματικούς τύπους που περιλαμβάνονται κατά πλειοψηφία σ’ αυτό, αν και αυτό μπορεί να ξεπερασθεί εφόσον ο διδάσκον καθηγητής εργαστεί και παρουσιάσει στους μαθητές άλλους μαθηματικούς τύπους ποιο απλούστερους σε ότι αφορά το επίπεδο τους στα μαθηματικά, ώστε να συνάδει με τις γνώσεις των μαθητών (για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Μαθηματικά» της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ κάντε κλικ εδώ).

β). Επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα

Εκεί όμως που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα είναι η επικάλυψη της περιεχόμενης ύλης του, τόσο με ότι έχει διδαχθεί στο μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» στην Α΄ Τάξη ΕΠΑΛ, όσο και στα υπόλοιπα τεχνολογικά μαθήματα της Β΄ Τάξης, αφού αυτή υπερβαίνει το 90% περίπου σε σχέση με αυτά.

Σύμφωνα με τις επικρατούσες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές, η επικάλυψη ύλης ενός μαθήματος σε σχέση με προηγούμενα και συναφή μαθήματα και βιβλία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 10% και αυτό με την μορφή συνοπτικής επανάληψης βασικών εννοιών, ώστε ο μαθητής να έχει την δυνατότητα να κατανοήσει τις διδασκόμενες νέες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Να σημειώσουμε ότι η αντιστοίχηση των διδασκόμενων γνώσεων και περιεχομένων ύλης βιβλίων έγινε 1) με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και το βιβλίο του μαθήματος Αρχές Μηχανολογίας της Α΄ Τάξης ΕΠΑΛ (για να το δείτε κάντε κλικ εδώ) και 2) την ύλη των προτεινόμενων βιβλίων για την Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» (για να τα δείτε κάντε κλικ εδώ), αφού για τα τελευταία δεν υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα και οδηγίες διδασκαλίας (ΥΠΑΙΘ - έγγραφο 150282/Γ2/15.10.2013).

1). Επικάλυψη περιεχόμενης ύλης σε σχέση με την προβλεπόμενη και διδασκόμενη στο μάθημα προσανατολισμού της Α΄ Τάξης ΕΠΑΛ «Αρχές Μηχανολογίας»: Η επικάλυψη της ύλης του βιβλίου σε σχέση με την προβλεπόμενη και διδαχθείσα στο μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» φθάνει το 20% περίπου (σελίδες βιβλίου 6 έως 25).

2). Επικάλυψη περιεχόμενης ύλης σε σχέση με την ύλη του προτεινόμενου βιβλίου «Θερμάνσεις» των Δ.Ι.Ιωαννίδη & Μ.Ι.Γεωργακάκη, έκδοση ΙΕ (για να το δείτε κάντε κλικ εδώ) για το μάθημα «Θερμάνσεις Ι» της Β΄ Τάξης: Εδώ η επικάλυψη ύλης φθάνει στο 97% περίπου (σελίδες 10 έως 15 και 21 έως143).

Σημείωση: Θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν προτείνεται από το υπουργείο Παιδείας ή το ΙΕΠ (απλά δεν προτείνουν τίποτα) αλλά από τον Σχολικό Σύμβουλο Μηχανολόγων κ. Αθανάσιο Κονταξή, μάλλον ως λύση ανάγκης για εκπαιδευτικούς και μαθητές και έως ότου αποφασίσει το υπουργείο, που στην διαδικτυακή διεύθυνση http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/B_EPAL/14mathimataBEpal.htm αναφέρει επί λέξει: «Δεν προτείνεται βιβλίο από ΙΤΥ - Μέχρι νεωτέρας, ξεκινήστε με το παλιό του ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ».

3). Επικάλυψη ύλη σε σχέση με το μάθημα «ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» της Β΄ Τάξης και το προτεινόμενο, από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, βιβλίο «Θερμικές Εγκαταστάσεις» των Γ. Κασίμη, Ε. Κρέπια, Αθ. Νικητάκη, έκδοση ΟΕΔΒ (για να το δείτε κάντε κλικ εδώ): Η επικάλυψη της ύλης φθάνει στο 40% περίπου (σελίδες 38 έως 92%).

Συμπερασματικά: Ακόμη και εάν δεν υπολογισθεί ή μάλλον δεν γίνει σύγκριση της ύλης του βιβλίου με αυτή του βιβλίου «Θερμάνσεις» των Δ.Ι.Ιωαννίδη & Μ.Ι.Γεωργακάκη, έκδοση ΙΕ, αφού δεν προτείνεται από το ΙΤΥ-Διόφαντος, η επικάλυψη ύλης με το βιβλίο του μαθήματος «Αρχές Μηχανολογίας» που έχει αναλυτικό πρόγραμμα και την ύλη του βιβλίου«Θερμικές Εγκαταστάσεις» των Γ. Κασίμη, Ε. Κρέπια, Αθ. Νικητάκη, έκδοση ΟΕΔΒ που προτείνεται για το μάθημα «Θερμικές Εγκαταστάσεις Ι» φθάνει στο 60% περίπου.

Σε συνδυασμό με το επίπεδο έκφρασης και αποτύπωσης προς χρήση των υπολογιστικών μαθηματικών τύπων που περιέχει, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι κατάλληλο μεν ως πρόσθετο βοήθημα των εκπαιδευτικών, «ακατάλληλο», όμως, για τους μαθητές της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ. Τέλος σε ότι αφορά την εικονογράφησή του δεν διαφέρει ουσιαστικά με την εικονογράφηση των βιβλίων με τα οποία επιχειρήθηκε η συγκριτική αξιολόγησή του.

Υ.Γ. Για όποιον διαφωνεί με τα ποιο πάνω είμαστε ανοικτοί σε κάθε γόνιμο διάλογο και οι απόψεις που τυχόν θα μας σταλούν θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "