Οι επιβήτορες της Εξουσίας, οι κ.κ. Διευθυντές, οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών & Διευθυντών, οι παράνομες μετατάξεις και οι Αιρετοί

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική

 

Στην εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα αυτής της Β/θμιας Εκπαίδευσης, είναι κοινό μυστικό ότι περισσεύει η «ανασφάλεια». Το γεγονός ότι το μαθητικό δυναμικό διαρκώς συρρικνώνεται σε συνδυασμό με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες προθέσεις αλλά και ενέργειες του υπουργείου Παιδείας επιτείνει την κατάσταση ανασφάλειας των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά τις θέσεις εργασίας τους και ειδικότερα την οργανικότητά τους. 

Από την άλλη, η άγνοια νόμων από τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα των «νέων» σχετικά στην υπηρεσία, οι αμφίσημες «γνωματεύσεις» των ινστρουχτόρων της γραφειοκρατίας του υπουργείου, τα «παίγνια» των αιρετών του κλάδου τόσο στα διάφορα ΠΥΣΔΕ, όσο και στο ΚΥΣΔΕ και η παντελής συνειδητή άρνηση των διευθυντών της εκπαιδευτικής πυραμίδας να εφαρμόσει τους νόμους όταν κατά την άποψη τους δεν τους «ταιριάζουν», έχουν αφήσει τους εκπαιδευτικούς στο «έλεος» κάθε κατεργάρη Διευθυντή. 

Ο έλεγχος των πτυχίων 

Είναι κοινή άποψη της πλειονότητας των εκπαιδευτικών ότι υπάρχει πληθώρα περίεργων πτυχίων και ειδικότερα «μεταπτυχιακών» τίτλων κατατεθημένων στους υπηρεσιακούς φακέλους συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, τίτλων που στο σύνολο τους χρησιμοποιήθηκαν για την «κατάληψη» διευθυντικών θέσεων σε βάρος άλλων εκπαιδευτικών. 

Είναι μάλιστα γνωστό, αφού έχει γίνει πλύση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό δια των ΜΜΕ, ότι έχι διαταχθεί έλεγχος γνησιότητας όλων των υπηρεσιακών στοιχείων, -πτυχίων, μεταπτυχιακών, τίτλων επιμόρφωσης, πιστοποιητικών γλωσσικής επάρκειας, κλπ-, όλων των δημοσίων υπαλλήλων με το υπουργείο Παιδείας να έχει ζητήσει προθεσμία 18 μηνών προκειμένου να τον ολοκληρώσει. 

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; Τίποτα, ακόμη και για κραυγαλέες περιπτώσεις, εκτός από μερικούς φτωχοδιάβολους που διορίσθηκαν με τον ένα ή άλλο τρόπο σε θέσεις φυλάκων, κλητήρων ή διοικητικών υπαλλήλων. 

Ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις: 

α). Διευθυντής Εκπαίδευσης «μοστράρει» στο επίσημο βιογραφικό του, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσής του, μεταπτυχιακό τίτλο από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών. Όσο, όμως και να «ψάξει» κανείς στα επίσημα αρχεία του ΕΑΠ, δεν θα βρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών που να δίνει τίτλο σαν αυτό του συγκεκριμένου Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

β). Στην ίδια Διεύθυνση κατά της επιλογές Διευθυντών σχολικών μονάδων, λαμβάνεται υπόψιν ως πρόσθετο προσόν εκπαιδευτικού «μεταπτυχιακός» τίτλος που αποκτήθηκε στην Ισπανία. Λεπτομέρεια ο/η συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ουδέποτε πήρε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια προκειμένου να παρακολουθήσει το πρόγραμμα και κατά δήλωσή του/ης δεν έχει γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Στις αιτιάσεις που προέκυψαν ο συγκεκριμένος/η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι η υποχρεωτική παρακολούθηση καλύφθηκε με ιδιωτικά ταξίδια στις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα και 4 σαββατοκύριακα στην Ισπανία. Από το οικείο ΠΥΣΔΕ, αποφασίσθηκε ο έλεγχος γνησιότητας του μεταπτυχιακού τίτλου, αλλά εδώ και τρία (3) χρόνια περίπου επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή για το θέμα. Ο/Η συγκεκριμένος/η εκπαιδευτικός συνεχίζει να υπηρετεί ως Διευθυντής στο σχολείο της αρεσκείας του. 

γ). Εκπαιδευτικός (έκπληξη στην ίδια Διεύθυνση), κατάφερε σε διάστημα μόλις δύο (2) ετών να πάρει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (ο δεύτερος «ντοκτορά») σε πολύ δύσκολο μάλιστα επιστημονικό πεδίο. Κανείς από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης, ούτε καν οι αιρετοί του οικείου ΠΥΣΔΕ, ενδιαφέρθηκαν για το παράδοξο της υπόθεσης. 

δ). Εκπαιδευτικός  σε διάστημα δύο ετών «αποκτά» δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, τον έναν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον δεύτερο από το Πανεπιστήμιο Θράκης, υπηρετώντας ταυτόχρονα με πλήρες ωράριο στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και χωρίς ουδέποτε στο διάστημα αυτό να πάρει εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια προκειμένου  να παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα. Και σ’ αυτή την περίπτωση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κανένας έλεγχος… 

ε). Εκπαιδευτικός, βρεφονηπικόμος στην ειδικότητα, «παίρνει» ενόσω εκτελεί χρέη Διευθυντή σχολικής μονάδας μεταπτυχιακό τίτλο «Θετρολόγου (ή κάτι τέτοιο) από  το πανεπιστημιακό τμήμα της Ρόδου. Λεπτομέρεια, το όνομα του ξεκινά από «Καρ…» στο μεταπτυχιακό τίτλο το όνομα του ξεκινά από «Χαρ…». Στην περίπτωση του, όχι μόνο δεν γίενται έλεγχος πτυχίου, αλλά με βάση τον μεταπτυχιακό τίτλο του αναγνωρίζεται δεύτερη ειδικότητα και τοποθετείται σε θέση «ειδικού Θεάτρου» που συστάθηκε ειδικά για την περίπτωση του, κατά τις πρόσφατες διευθετήσεις των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν λόγω κατάργησης της ειδικότητας τους στην επαγγελματική εκπαίδευση. 

Οι παράνομες μετατάξεις 

Το κόλπο είναι απλό και μεγαλοφυές. Τόσο που πιθανόν να ξεφύγει και των ποιο επίμονων ερευνητών του ΣΕΕΔΔ. Βασίζεται στο χάος των αλλεπάλληλων τοποθετήσεων ή διαθέσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του ίδιου ΠΥΣΔΕ και συνήθως έχει και την συναίνεση τω ν αιρετών που κατά κανόνα βρίσκουν πεδίο λαμπρό για την τακτοποίηση δικών τους. Σαν μέθοδος ξεκίνησε από Διεύθυνση Β/θμιας της Δυτικής Αθήνας και επεκτάθηκε σιγά σιγά σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια. 

α). 1η Μέθοδος: Εκπαιδευτικός, έχοντας διορισθεί με πτυχίο π.χ. ΤΕ 01 (Σχολής Εργοδηγών ή ΤΕΛ ή ΕΠΑΛ + Πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) και αποκτήσει στη συνέχεια πτυχίο ΠΕ (ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, κλπ) παίρνει μετάθεση για άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου τίθεται στην διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ. Κατά την τοποθέτηση του σε σχολική μονάδα, οι υπηρεσίες του ΠΥΣΔΕ και δει η κατά νόμο αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, εισηγείται στα μέλη του ΠΥΣΔΕ την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού με το ανώτερο πτυχίο αποκρύπτοντας ότι ο συγκεκριμένος έχει μετατεθεί με το πτυχίο του κατώτερου κλάδου. Έτσι ο νεοτοποθετειθής, εκ μετάθεσης εκπαιδευτικός, καταλαμβάνει οργανική θέση στον κλάδο του ανώτερου πτυχίου που κατέχει χωρίς να χρειασθεί να περάσει από την «βάσανο» της μετάταξης. Με άλλα λόγια του κάνουν «μετάταξη» οι υπηρεσίες του ΠΥΣΔΕ, χωρίς να έχουν αυτό το δικαίωμα και χωρίς να το πάρει είδηση κανένας, αφού όπως είναι φυσικό κανείς στην νέα εκπαιδευτική περιφέρεια δεν γνωρίζει  την υπηρεσιακή κατάστασή του, αυτή που είχε εκεί που υπηρετούσε πριν μετατεθεί. 

Η ίδια μέθοδος έχει εφαρμοσθεί και γι’ αυτούς που διαθέτουν δύο ομόβαθμα πτυχία, -π.χ. αρχαιολόγου και φιλολόγου, φυσιογνώστη και φυσικού, κλπ-, με τον εκπαιδευτικό να «μετατάσσεται» συνήθως στον κλάδο που του εξασφαλίζει την οργανικότητα και την σίγουρη απασχόληση στο σχολείο που τοποθετείται… 

β). 2η Μέθοδος: Ο εκπαιδευτικός που μετατέθηκε, τοποθετείτε από το οικείο ΠΥΣΔΕ αρχικά προσωρινά σε σχολική μονάδα με τον κλάδο που έχει διορισθεί και όχι το δεύτερο ανώτερο πτυχίο που έχει αποκτήσει μετά τον διορισμό του. Συνήθως, μάλιστα τοποθετείται με άλλη ειδικότητα από αυτή του πτυχίου του, π.χ. ενώ είναι ΤΕ01.06 (Οχημάτων), τοποθετείται ως ΤΕ01.02 (Μηχανολόγος)). Το επόμενο σχολικό έτος τοποθετείται σε άλλη σχολική μονάδα και χωρίς εν τω μεταξύ να έχει κάνει μετάταξη στον κλάδο του δευτέρου πτυχίου του που είναι και ανώτερο (ΠΕ). Το ίδιο επαναλαμβάνεται για το επόμενο σχολικό έτος, που πάλι τοποθετείται από το οικείο ΠΥΣΔΕ σε διαφορετική σχολική μονάδα, ώστε να εμπεδωθεί στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ότι η οργανικότητά του είναι στον κλάδο του ανώτερου πτυχίου και όχι σ’ αυτόν που διορίσθηκε και με τον οποίο μετατέθηκε (κατώτερο πτυχίο – κατώτερος κλάδος). 

Η «εικονική» αλλά ουσιαστική μετάταξή του, από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης και του ΠΥΣΔΕ, πραγματοποιείται ή μάλλον ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του εν λόγο εκπαιδευτικού, το αμέσως επόμενο σχολικό έτος, στη  σχολική μονάδα που ο ίδιος επιθυμεί στον κλάδο που ορίζει το δεύτερο και ανώτερο πτυχίο του. 

γ). 3η Μέθοδος: Χρησιμοποιείται στις «ομαδικές μετατάξεις» που κάνουν οι υπηρεσίες των ΠΥΣΔΕ και συνήθως καλύπτει και ότι έχει ξεφύγει στις δύο προηγούμενες μεθόδους, τόσο ως προς την ουσία, όσο και ως προς το τυπικό των πράξεων. Μειονέκτημά της ότι μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο όταν αλλάζει ο τύπος των σχολείων, δηλαδή όταν με νόμο τα σχολεία από Ενιαίο Λύκειο γίνονται Γενικό Λύκειο ή από ΤΕΕ,  ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ ή από ΕΠΑΛ, Νέο ΕΠΑΛ. 

Σε κάθε αλλαγή τύπων σχολείων ή αλλιώς εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως συνέβη με την καθιέρωση των ΤΕΕ (από ΤΕΛ), των ΕΠΑΛ –ΕΠΑΣ (από ΤΕΕ) και του Γενικού Λυκείου (από Ενιαίο Λύκειο), ο νόμος επιτάσσει και την Αυτοδίκαιη Ένταξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες  στις ίδιες με την νέα νομική ονομασία τους, και στις οργανικές τους θέσεις που μεταφέρονται αυτόματα σ’ αυτές χωρίς να αλλάζει  τίποτα από τον χρόνο της πρώτης τοποθέτησης τους σ’ αυτές. 

Κατά τον τελευταίο, προς το παρόν, μετασχηματισμό - μετονομασία  σχολικών μονάδων που σύμφωνα με το νόμο έγινε, αυτό των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ και του Λυκείου σε Ενιαίου Λύκειο, έγινε και με αποφάσεις των οικείων ΠΥΣΔΕ η αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών στις νέου τύπου (κατά τη νομική έννοια του όρου) σχολικές μονάδες. Σ’ αυτές εντάχθηκαν επιλεκτικά και σύμφωνα με τις σχέσεις τους με τους Διευθυντές εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες του κάθε ΠΥΣΔΕ, πέραν αυτών που κατείχαν τυπικά θέσεις στον κλάδο του πτυχίου με τον οποίο διορίσθηκαν και μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών με τον κλάδο του δεύτερου πτυχίου που κατείχαν, παρότι η οργανική τους θέση ήταν με βάση το πτυχίο διορισμού του τους σε άλλο κατώτερο κλάδο. Μετατάχθηκαν με αυτό τον τρόπο, στον ανώτερο κλάδο του δεύτερου πτυχίου τους, χωρίς όπως αναφέρθηκε ποιο πάνω να περάσουν από την βάσανο της μετάταξης μέσω του ΚΥΣΔΕ, υπουργείου Παιδείας και Οικονομικών. Το ποιο σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί εκτός της «μετάταξής» τους  κέρδισαν την οργανικότητά τους στη θέση του νέου κλάδου τους από την ημερομηνία διορισμού τους στον αρχικό τους κλάδο με ότι αυτό συνεπάγεται για την αρχαιότητά τους στη σχολική μονάδα που υπηρετούν. 

Κενά και πλεονάσματα 

Ο τρόπος καθορισμού «κενών και πλεονασμάτων» θεωρείται και είναι η ποιο διαβλητή διαδικασία  στελέχωσης των σχολικών μονάδων που μάλιστα επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών. Εδώ τα παίγνια γίνονται ανάμεσα στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, στα οικεία ΠΥΣΔΕ, στους Αιρετούς και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων. 

Είναι γνωστό ότι τα κενά και πλεονάσματα «ορίζονται» με βάσει τις προβλέψεις της υπηρεσίας και δει του οικείου ΠΥΣΔΕ για το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολικής μονάδας και τις Διεύθυνσης συνολικά, σύμφωνα πάντα και σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Συστήματος Καταγραφής (survey και νυν My Scool) στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους. 

Αντί, όμως, οι υπηρεσίες του ΠΥΣΔΕ και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να εργασθούν με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους, λαμβανομένου υπόψη ότι  έχουν και την αρμοδιότητα κατανομής των μαθητών της Α΄ Τάξης με βάση το «Χωροταξικό», αναθέτουν άτυπα  ή και τυπικά στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να υπολογίσουν κατά το δοκούν τα κενά και πλεονάσματα για το επόμενο σχολικό έτος. Κι εκεί αρχίζουν τα «ντράβαλα». 

Οι κ.κ. Διευθυντές σχολικών μονάδων, επικαλούνται συνήθως ανέφικτες προβλέψεις δημιουργίας νέων τμημάτων στο επόμενο σχολικό έτος ή συρίκνωσής τους ανάλογα από το ένα θέλουν να δώσουν κεντά ή πλεονάσματα. Στην πράξη αυτό γίνεται αφού πρώτα εξασφαλίσουν «κάλυψη» είτε από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, είτε από τους Αιρετούς του κλάδου στο οικείο ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ. 

Με τον τρόπο αυτό τις περισσότερες φορές δίνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ ανάγκες σε εκπαιδευτικούς (πλεονάσματα διδακτικών ωρών) αφού πάγια τακτική είναι να υπάρχει περίσσευμα εκπαιδευτικών, τάση που ενισχύεται από τους αιρετούς οι οποίοι μπορούν να «κάνουν» χάρες. Αρκετές φορές, όμως, οι κ.κ. Διευθυντές, με την «ανοχή» ή την έγκριση ή και την προτροπή των Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντιστρέφουν τα στοιχεία και δίνουν «κενά», ακόμη κι αν υπάρχουν πλεονάσματα. 

Αυτό γίνεται για να «μπλοκαρισθούν» οι κενές οργανικές θέσεις ώστε είτε να μην «τακτοποιηθούν» «ανεπιθύμητοι σ’ αυτούς» εκπαιδευτικοί, είτε για να υπάρξει χρόνος ωρίμανσης για την τοποθέτηση «βυσματούχων». Σε κάθε περίπτωση τα «πλεονάσματα» καλύπτονται ως λειτουργικά κενά με την έναρξη του σχολικού έτους. 

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι και υπερράριθμοι «βγαίνουν» οι ανεπιθύμητοι εκπαιδευτικοί και κανείς από αυτούς που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ  δεν δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες μονάδες, αφού δεν εμφανίζονται σ’ αυτές οργανικά κενά. 

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πιστοποιούν τα συγκεκριμένα παίγνια. 

Η πρώτη είναι πολύ παλιά και αναφέρεται στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Μέγας συνδικαλιστής της ΟΛΜΕ ζητά και δίνεται από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας πλασματικό οργανικό κενό στον κλάδο του (στο συγκεκριμένο  κλάδο η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει «βγάλει» την ίδια χρονιά 5 υπεραρίθμους εκπαιδευτικούς). 

Λεπτομέρεια, το πλασματικό οργανικό κενό δεν ανακοινώνεται παρά μόνο στο ΚΥΣΔΕ. Φυσικό ήταν να υποβάλει αίτηση μετάθεσης για την συγκεκριμένη οργανική θέση μόνο ο ενδιαφερόμενος Μέγας Συνδικαλιστής και ακόμη ποιο φυσικό το ΚΥΣΔΕ και ο κ. Υπουργός να του δώσουν «αβλεπεί» την μετάθεση. Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι αφού ο Μέγας Συνδικαλιστής είδε την μετάθεση του στο ΦΕΚ, εργάσθηκε κατά τα συνδικαλιστικά αίθημα και πήρε απόσπαση στην προηγούμενη θέση του για άλλα δύο χρόνια. Όπως είχε δηλώσει ευθαρσώς και κυνικά, απλώς είχε εξασφαλίσει την οργανική θέση στην πατρίδα του προκειμένου να περάσει εκεί τα τελευταία 5 χρόνια του υπαλληλικού του βίου. 

Η δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πρόσφατη και συνέβη σε ΕΠΑΛ της Δυτικής Αθήνας. Ο κ. Διευθυντής, «έδωσε» δύο κενά σε συγκεκριμένο κλάδο αντί για πλεόνασμα 30 ωρών, για το νέο σχολικό έτος. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το οικείο ΠΥΣΔΕ «συναίνεσαν» και συμφώνησαν, παρότι τα στοιχεία του My Scool έδειχνε πλεονάσματα αντί για κενά. 

Λεπτομέρεια, ο κ. Διευθυντής δεν ήθελε  να υπάρξει οργανικό κενό στον αναφερόμενο κλάδο γιατί θα το καταλάμβανε εκπαιδευτικός που δεν συμπαθεί. Αντίθετα με το λειτουργικό κενό που θα προκύψει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα μπορέσει, με την ευγενική συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του ΠΥΣΔΕ, να  «τακτοποιήσει» εκπαιδευτικό (θηλυκού γένους) με την οποία έχει αναπτύξει «ιδιαίτερη σχέση», σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κατά το σχολικό έτος που πέρασε  τον καλούσε σε ενημερωτικές συναντήσεις, στο καφέ του Άλσους της Πόλης, απαλλάσσοντας τον από το μάθημα της ημέρας. 

Επιλογές &  Τοποθετήσεις Διευθυντών 

Το θέμα είναι βαρύ, αν και διέλαθε της προσοχής των αρμοδίων - αναρμοδίων. Τα παίγνια έγιναν κατά τον ορισμό των Διευθυντών και όπως πάντα τον πρώτο λόγο σ’ αυτά είχαν οι υπηρεσίες των ΠΥΣΔΕ που «υποτίθεται» ότι είχαν προβεί σε ενδελεχή έλεγχο των υπηρεσιακών παραστατικών κάθε υποψηφίου. Η μοριοδότηση των υποψηφίων καθορίσθηκε κατά βάση από τη συνέντευξη, αλλά υπήρξαν και επιμέρους «τρικ», ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εκλεκτοί θα πάρουν το σχολείο που επιθυμούσαν. 

Χαρακτηριστικά σε υποψήφια αναγνωρίσθηκε ξένη γλώσσα επιπέδου Β΄  ως συνεπακόλουθο του μεταπτυχιακού τίτλου του, που υποτίθεται ότι έγινε στην αλλοδαπή. Σε διαμαρτυρίες συνυποφηφίων, τελικά το διέγραψαν από την μοριοδότησή του αφού και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προέβαλε για μοριοδότηση την γνώση ξένης γλώσσας. 

Σε έτερο των υποψηφίων προκειμένου να λάβει τα μόρια που αναλογούσαν στο σχολείο που επιθυμούσε να τοποθετηθεί, του «πρόσθεσαν» δύο επιπλέον έτη προϋπηρεσίας. Βέβαια κανείς έως σήμερα, ακόμη και οι αιρετοί που έγιναν κοινωνοί της λοβιτούρας, δεν έχει εξηγήσει γιατί  δεν τον διέγραψαν από τις λίστες των Διευθυντών, όπως επίσης πως γνώριζαν τις προτιμήσεις των υποψηφίων, ώστε να μπορούν να υπολογίσουν ποιο σχολείο θα «πάρει» ο καθένας από αυτούς. 

Σύμφωνα με καταγγελίες υποψηφίων σε διάφορες Διευθύνσεις οι «εκλεκτοί» κλίθηκαν νύκτα και άλλαξαν τις δηλώσεις προτίμησης τους ώστε να μπορέσουν να ορισθούν διευθυντές σχολικών μονάδων. Σε μία μάλιστα περίπτωση μεγαλοπαράγων του υπουργείου Παιδείας προκειμένου η γυναίκα του να μείνει στο «παιχνίδι» και να πάρει θέση Διευθυντή, δέχθηκε τηλεφώνημα από πρώην υπουργό προκειμένου να αλλάξει τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, όπως και έγινε. 

Τοποθετήσεις Διευθυντών σε χηρεύουσες θέσεις 

Στην περίπτωση αυτή τα παίγνια έγιναν κατά κύριο λόγο από τους αιρετούς. Στηριζόμενοι στο ότι οι πίνακες προτίμησης των υποψηφίων Διευθυντών δεν είναι γνωστοί εκτός από αυτούς και τις υπηρεσίες του ΠΥΣΔΕ, έπαιξαν με τους χρόνους παραίτησης  όσων υπηρετούσαν και  το χρόνο έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης των νέων στη θέση τους. Έτσι βρέθηκε «εκλεκτός» υποψήφιος  129ος στη σειρά κατάταξης να τοποθετείται σε πολύ καλό σχολείο παρακάμπτοντας ή μάλλον υπερπηδώντας πληθώρα άλλων συνυποψηφίων του. Το πώς γίνεται αυτό θα αναλυθεί διεξοδικά σε επόμενο μας σημείωμα, με στοιχεία Διεύθυνσης και σχολείου και ονοματεπώνυμα υποψηφίων Διευθυντών. 

Το παρόν σημείωμα είναι η απαρχή μιας σειράς αναφορών, που θα υπάρξουν μέσα από τις «σελίδες του Vukentra.gr, για τις μεθόδους της διοικητικής μασονίας του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως επίσης και σειρά πραγματικών περιπτώσεων, με ονόματα και τίτλους υπηρεσιών και σχολείων που «έχουν βγάλει μάτια», κατά την κοινή έκφραση, για τον τρόπο καταπάτησης κάθε έννοιας νόμου…. με πρώτο αυτό που θα αναφέρεται στην Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας  στις επόμενες ημέρες…. 

Ο Μέγας Συνδικαλιστής, το Ειδικό Σχολείο και η Γραμματειακή Υποστήριξη 

Έχουν περάσει μόλις λίγα χρόνια, αφού ο συγκεκριμένος μεγα-συνδικαλιστής  πήρε σύνταξη πριν δύο περίπου χρόνια. Ήταν μάλιστα λόγο της ακραίας συνδικαλιστικής του δράσης υπεύθυνος για το παρατσούκλι μίας ολόκληρης συνδικαλιστικής εκπαιδευτικής παράταξης ως «τσιριγοτάν». Έχοντας μακρόχρονη θητεία στην ΟΛΜΕ, αποφάσισε τα τελευταία χρόνια του υπαλληλικού του βίου να αποσυρθεί από τα κοινά. Φιλόλογος στην ειδικότητα, ζήτησε από το οικείο ΠΥΣΔΕ (κάπου στη δυτική Αθήνα) να τον τοποθετήσει στο Ειδικό σχολείο που λειτουργούσε στην εκπαιδευτική περιφέρεια, όπως και έγινε. Το βασικό αίτιο αυτής της προτίμησης του ήταν το μηνιαίο επίδομα που λάμβαναν τότε (σήμερα έχει καταργηθεί) όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σ’ αυτό τον τύπο σχολείων.  Για καλή του, όμως «τύχη» οι ώρες διδασκαλίας της ειδικότητας του που μπορούσαν να του διατεθούν ήταν μόνο δύο (2). Έτσι συναινούντος, τόσο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όσο και της κατά νόμο αρμόδιας προϊστάμενης εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ανατέθηκαν άλλες 14 ώρες «γραμματειακής υποστήριξης». Βαριά εργασία και γι’ αυτό ο σύλλογος διδασκόντων με εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου έδωσε όλες τις πρόσθετες εργασίες (απουσιολόγια, βαθμολογίες, κ.λ.π.) στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Τι εργασίες «γραμματειακής υποστήριξης» προσέφερε ο συγκεκριμένος μεγα-συνδικαλιστής; Ακόμη και σήμερα παραμένει ένα άλυτο μυστήριο… 

Παρόλα αυτά καθ’ όλο το διάστημα που υπηρετούσε σ’ αυτή τη θέση και μέχρι την συνταξιοδότησή του κατακεραύνωνε κάθε διευθυντή σχολείου που απαιτούσε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με όσα ορίζουν οι νόμοι. Βέβαια για την στάση του αυτή αμείφθηκε κατάλληλα, αφού στις 19 Φεβρουαρίου 2015 έχει «κληθεί» με άλλα σημαντικά συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης που υπηρετούσε στην Ευελπίδων προκειμένου να του απονεμηθεί το σχετικό παράσημο της Δικαιοσύνης… 

Εκπαιδ-άρχης 

Vukentra.gr

 Υ.Γ: Μείνετε συνδεδεμένοι στο Vukentra.gr. Οι διακοπές τελειώνουν και τα καλύτερα έρχονται, με ονόματα και διευθύνσεις. Σεπτέμβριος είναι αυτός και τα πάντα στην εκπαίδευση «άρχονται» από τις αρχές του. Κάθε κατεργάρης ας αποφασίσει να καθίσει πλέον ήρεμα στον πάγκο του, άλλως ….

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "