Παίγνια του Tμήματος Γ΄ Υπουργείου Παιδείας με τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των καταργούμενων ΕΠΑΣ που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στα ΕΠΑΛ

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Ή στραβό είναι το «κλήμα» ή στραβός είναι ο γάιδαρος, λέει ο λαός και το ρητό αυτό φαίνεται ότι ταιριάζει απόλυτα στους «καρεκλοκένταυρους» του Τμήματος Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας.

Λάβαμε και σχολιάζουμε κείμενο-διαμαρτυρία εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ (δημοσιεύεται στο τέλος) με το οποίο περιγράφονται «αλλοπρόσαλα» έγγραφα του Τμήματος Γ΄ του υπουργείου Παιδείας, αυθαίρετες ερμηνείες νόμων και κατά το δοκούν οδηγίες για την οργανικότητα τους, σε σημείο που αν εφαρμοσθούν κρίνονται ουσιαστικά όλοι υπεράριθμοι στις νέες σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ) στις οποίες τοποθετήθηκαν υποχρεωτικά βάση νόμου. Με άλλα λόγια μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά κι ας αλλάζουν οι υπουργοί, προκειμένου να αποδώσει το «σύστημα».

Βέβαια, για να είναι κανείς δίκαιος και να αποδώσει «τα του καίσαρος το καίσαρη», είναι πάγια τακτική των «γραφειοκρατών» του υπουργείου να δίνουν, διαφορετικές ερμηνείες για ίδια νομικά κείμενα, ανάλογα ποιος ερωτά ή μάλλον ποιος ενδιαφέρεται. Κι ας μην σπεύσει κανείς, από πλευράς υπουργείου να ισχυριστεί ότι δεν συμβαίνει αυτό, γιατί διαθέτουμε στα χέρια μας τέτοιες διαφορετικές απαντήσεις για ένα και μοναδικό θέμα.

Οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών καταργημένων ΕΠΑΣ

Στο θέμα αυτό υπάρχουν δύο περιπτώσεις, τελείως διαφορετικές από κάθε άποψη η κάθε μία.

α). Κατάργηση ΕΠΑΣ και αυτοδίκαια ένταξη των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ

Στην προκείμενη περίπτωση, τα πράγματα είναι απλά, όπως ακριβώς τα ερμήνευσαν και τα εφάρμοσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ημαθίας και Γ΄Αθηνών, δηλαδή η οργανικότητα των εκπαιδευτικών άρχεται από την ημερομηνία τοποθέτησης τους στην σχολική μονάδα, ανεξάρτητα αν ξεκίνησε σαν ΤΕΛ, μετονομάσθηκε σε ΤΕΕ και κατέληξε σε ΕΠΑΣ. Επειδή η αλλαγή του τύπου των σχολικών μονάδων είναι στην απόλυτη ευθύνη της Πολιτείας, χωρίς μάλιστα να δίνει στους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα της επιλογής του αν θα παραμείνουν σ’ αυτή μετά την αλλαγή του «τύπου» της, ο νομοθέτης ορθός πρόβλεψε την διατήρηση της οργανικότητας των εκπαιδευτικών θέσεων και την «μεταφορά» τους στα ΕΠΑΛ μετά την υποχρεωτική κατάργηση των ΕΠΑΣ.

Αυτά, που ισχυρίζεται το Υπουργείο Παιδείας με το έγγραφο Α.Π 149448/Δ2-14/10/2013 (για να το δείτε κλικ εδώ), που υπογράφει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος κ. Τριαντάφυλλος Μεϊμάρης περί «γραμμικής ερμηνείας του νόμου», μόνο σε «μπακαλόχαρτο» (συγνώμη για την έκφραση) μπορεί κάποιος να βρει κάτι αντίστοιχο. Ακόμη κι αν λόγω λάθους χειρισμού της γραπτής γλώσσας εννοούσε «το γράμμα του νόμου», πάλι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του ότι η «οργανικότητα» των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις ΕΠΑΣ άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης ένταξης τους σ’ αυτή μετά την δια νόμου μετατροπή τους από ΤΕΕ.

Κατ’ αυτή την έννοια και όσοι εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν στα ΕΠΑΛ έχουν το ίδιο πρόβλημα, κάτι που βέβαια δεν συμβαίνει στην πράξη.

Τόσους νομικούς έχει το Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Μεϊμάρης, δεν αισθάνθηκε άραγε την ανάγκη να συμβουλευθεί κάποιον από αυτούς, εκτός αν όπως συμβαίνει κατά πάγια πρακτική, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα αυτές της δευτεροβάθμιας εκδίδουν έγγραφα χρησμούς και επαφίεται στις διάφορες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να τα ερμηνεύσουν κατά το δοκούν.

Υπάρχει, όμως και το «πνεύμα» που τους διακρίνει, όπως και αρκετούς Διευθυντές Εκπ/σης που δηλώνουν «όποιος δεν συμφωνεί με τις αποφάσεις μας, ας πάει στα δικαστήρια».

β). Αρχική τοποθέτηση σε ΕΠΑΣ

Αφορά, όσους τοποθετήθηκαν στις ΕΠΑΣ, είτε με μετάθεση, είτε με τοποθέτηση για όσους ήταν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είτε με βελτίωση θέσης.

Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η «οργανικότητα» ξεκινά από την ημέρα τοποθέτησης του εκπαιδευτικού στην ΕΠΑΣ και μεταφέρεται στην νέα του θέση στα ΕΠΑΛ.

Vukentra.gr

Ακολουθεί το κείμενο-διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ

Θέμα : Αρχαιότητα εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ που τοποθετήθηκαν σε ΕΠΑΛ βάσει του νόμου 4186/2013.

Ιστορικό

Λάβαμε στα χέρια μας πρόσφατα απαντήσεις (επισυνάπτονται με Α.Π 86582/Δ2-03/06/2014 και 87232/Δ2-04/06/2014) σε ερωτήσεις πρoς το Tμήμα Γ’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το θέμα της μεταφερόμενης αρχαιότητας μας απο τις ΕΠΑΣ προς τα ΕΠΑΛ. Τα έγγραφα αυτά θεωρούμε ότι μας θίγουν κατάφωρα, δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα ορθώς, όπως θα έπρεπε, βάσει των υπαρχόντων νόμων, αλλά υιοθετούν αυθαίρετες ερμηνείες, χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας.

Το όλο πρόβλημα έχει συνοπτικά ως εξής:

Πέρυσι το καλοκαίρι ανακοινώθηκε το κλείσιμο αρκετών ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στις εναπομείνασες ειδικότητες, βάσει του νόμου 4186/2013 πληροφορήθηκαν ότι εντάσσονται οργανικά και αυτοδικαίως στα ΕΠΑΛ (άρθρο 46, Μεταβατικές διατάξεις, παράγραφος 5). Με την ίδια παράγραφο, διατίθενται στις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας έως τη λήξη τους ως θεσμό, στις 14 Σεπτεμβρίου 2014. Η αρχική διευκρίνηση σχετικά με την ένταξή μας στα ΕΠΑΛ (επισυν. Α.Π 140184/Δ2) προωθείται από το Τμήμα Γ’ του ΥΠΑΙΘ από την Προϊσταμένη κα Καρδαμίτση και αναφέρει απλά την προαναφερθείσα παρ.5 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 με την εντολή «Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες» χωρίς κάποια περαιτέρω διευκρίνηση.

Στην συνέχεια, μετά από σχετικά ερωτήματα διαφόρων Διευθύνσεων Β’βάθμιας προς το Υπουργείο για το πώς θα πραγματοποιηθεί η ένταξη των εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ στα ΕΠΑΛ, προωθείται διευκρινιστικό έγγραφο υπογεγραμμένο (επισυν. Α.Π 146484/Δ2-09/10/2013) από τον τότε Υφυπουργό κο Κεδίκογλου, το οποίο κατά παράβαση του Ν. 4186/2013 και με αυθαίρετη ερμηνεία μας τοποθετούσε προσωρινά σε σχολεία και μας παρέπεμπε στην εγκύκλιο των μεταθέσεων, δηλαδή 7 μήνες μετά. Φυσικά η αντίδραση των εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ ήταν έντονη και το θέμα κοινοποιήθηκε ως ερώτημα απο διάφορους βουλευτές στη Βουλή. Μετά απο 5 ημέρες εμφανίζεται ένα διορθωμένο έγγραφο με Α.Π 149448/Δ2-14/10/2013 με υπογραφή του ίδιου του πρώην Υπουργού κου Αρβανιτόπουλου το οποίο μας ενέτασσε οργανικά και αυτοδίκαια στα ΕΠΑΛ, όπως περιέγραφε ο Ν. 4186/2013.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας παρέλαβαν το τελευταίο αυτό έγγραφο και εξέδωσαν σταδιακά Διαπιστωτικές Πράξεις, μαζικές αλλά και ατομικές ανά εκπαιδευτικό. Σχεδόν όλες οι Διευθύνσεις ανέφεραν στις διαπιστωτικές πράξεις όσον αφορά το θέμα της μεταφερόμενης αρχαιότητας απλά την τελευταία πρόταση της παρ.5 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 ως εξής «Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. από την αρχική τους τοποθέτηση στην ΕΠΑ.Σ.». Η φράση αυτή αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα των εκπαιδευτικών που προέρχονται απο την ΕΠΑΣ καθώς παρερμηνεύεται και θεωρούμε ότι αυτό γίνεται δολίως καισκοπίμως.

Κάποιες λίγες διευθύνσεις B’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ Ημαθίας, Γ’ Αθηνών), εφαρμόζοντας το γράμμα του Νόμου, εξέδωσαν Διαπιστωτικές στις οποίες αναφέρεται η αρχαιότητα στην εκάστοτε σχολική μονάδα προέλευσης μέσω της ακριβούς ημερομηνίας της αρχικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες μονάδες.

Οι ΕΠΑΣ, ως επί τω πλείστον, προέρχονται από μία διάδοχη κατάσταση των ΤΕΣ-ΤΕΛ (υπήρχαν πριν το 1998) και των μετέπειτα ΤΕΕ (Ν. 2640/1998), τα οποία έπαψαν την λειτουργία τους το 2008, μετά την μετατροπή τους σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ (Ν. 3475/2006). Έτσι, οι παραπάνω Διαπιστωτικές Πράξεις αναφέρουν ρητώς το πότε αρχικά τοποθετήθηκε («αρχική τοποθέτηση») ο εκπαιδευτικός στη μονάδα, ανεξαρτήτως ονομασίας της (ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ), θεωρώντας ορθώς, ότι η μονάδα μπορεί να άλλαζε όνομα, αλλά ο εκπαιδευτικός ήτανε πάντοτε στην ίδια (μεταφέροντας βέβαια την οργανική του), άρα και διατηρείται η αρχαιότητα του.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι με βάση το Ν. 4186/2013 που αναφέρει τη φράση από την «αρχική τους τοποθέτηση στην ΕΠΑΣ», θα πρέπει να υπολογίζεται η αρχαιότητα του εκπαιδευτικού από την πρώτη τοποθέτησή του στη μονάδα (ανεξάρτητα με το αν η μονάδα στη συνέχεια μετατράπηκε σε διάδοχη δομή της ΤΕΕ), για τους εξής λόγους:

  1. Τα παλαιότερα TΕΛ και TΕΣ μετατράπηκαν σε ΤΕΕ τα οποία μετατράπηκαν σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ (Ν. 3475/2006) ανεξαρτήτως της βούλησης των εκπαιδευτικών που εργάζονταν ως μόνιμοι στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες ΤΕΕ. Εξεδόθησαν αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις (τόσο για τους εκπαιδευτικούς που οι μονάδες τους μετατράπηκαν σε ΕΠΑΛ όσο και για αυτούς που μετατράπηκαν σε ΕΠΑΣ), όπου ρητώς αναφέρονταν ότι μεταφέρουν αυτοδίκαια την οργανική τους θέση στον νέο τύπο σχολείου, καταλαμβάνοντας, μάλιστα, τις αντίστοιχες (απαρέγκλιτα με βάση την αρχαιότητα) θέσεις. Δηλαδή, δεν «τοποθετήθηκαν» στο νέου τύπου σχολείο, απλά «μετέφεραν την οργανική τους» και εντάχθηκαν στο νέο σχολείο με τη σειρά, με βάση την αρχαιότητά τους στα ΤΕΕ. Δεν θα μπορούσαν, εξάλλου, να έχουν πάρει «τοποθέτηση» στο νέο σχολείο. Στην εκπαιδευτική νομοθεσία και πρακτική η «τοποθέτηση» προϋποθέτει πράξη ΠΥΣΔΕ («τοποθετήσεις» κάνει μόνο το ΠΥΣΔΕ) και μάλιστα μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού. Έτσι, «τοποθέτηση» παίρνουν μόνο οι νεοδιόριστοι, οι μετατεθέντες από άλλο ΠΥΣΔΕ, οι αποσπαθέντες από άλλο ΠΥΣΔΕ ή όσοι έχουν ζητήσει βελτίωση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ. Ο νόμος, όμως, αναφέρει ρητά ότι η οργανική τους ένταξη γίνεται αυτοδίκαια, δηλαδή με Διαπιστωτική Πράξη-Απόφαση του Δ/ντή ΔΔΕ, χωρίς δική τους αίτηση, χωρίς να έχουν άλλη επιλογή και χωρίς την παρέμβαση του ΠΥΣΔΕ που είναι υπεύθυνο για τις «τοποθετήσεις». Η γραμματική απόδοση της λέξης «τοποθέτηση» που επιχειρείται και για την αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών του Ν. 3457/2006 και για την αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών του Ν. 4186/2013 («παίρνω κάτι από κάπου και το αφήνω κάπου αλλού»), αγνοεί το περικείμενο και τη διάσταση που λαμβάνει η λέξη «τοποθέτηση» στην εκπαιδευτική νομοθεσία. Το σημαίνον είναι το ίδιο (η λέξη «τοποθέτηση»), το σημαινόμενο, όμως, δεν μπορεί να αποσπαστεί από το νόημα που έχει η λέξη στην καθημερινή πρακτική της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Τοποθέτηση» σημαίνει πράξη ΠΥΣΔΕ και όχι αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικής. Με ποια πράξη, λοιπόν, ΠΥΣΔΕ «τοποθετήθηκαν» οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ στα ΕΠΑΛ; Με καμία. Μετέφεραν αυτοδίκαια την οργανική τους από τις ΕΠΑΣ με Διαπιστωτική ΔΔΕ. Με ποια πράξη ΠΥΣΔΕ «τοποθετήθηκαν» οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΕ στις ΕΠΑΣ; Με καμία. Μετέφεραν αυτοδίκαια την οργανική τους από τα ΤΕΕ με Διαπιστωτική ΔΔΕ. Με ποια πράξη ΠΥΣΔΕ «τοποθετήθηκαν» οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΛ/ΤΕΣ στα ΤΕΕ; Με καμία. Μετέφεραν αυτοδίκαια την οργανική τους με Διαπιστωτική ΔΔΕ. Πότε ήταν η «αρχική τους τοποθέτηση», λοιπόν; Τότε που εκδόθηκε πράξη ΠΥΣΔΕ με το όνομά τους. Αν αυτή ήταν για να τοποθετηθούν στα ΤΕΛ/ΤΕΣ, τότε η «αρχική τους τοποθέτηση» είναι στα ΤΕΛ/ΤΕΣ και από εκεί μεταφέρουν την οργανική τους αυτοδίκαια με Διαπιστωτική ΔΔΕ στα ΤΕΕ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ. Αν η πράξη ΠΥΣΔΕ με το όνομά τους έχει εκδοθεί για να τοποθετηθούν στα ΤΕΕ, η «αρχική τους τοποθέτηση» είναι στα ΤΕΕ και από εκεί μεταφέρουν την οργανική τους αυτοδίκαια με Διαπιστωτική ΔΔΕ στις ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ. Η «αρχική τοποθέτηση» είναι μία και έγινε με πράξη ΠΥΣΔΕ στη δομή της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εξελίχθηκε σε ΕΠΑΣ.

  1. Η αρχαιότητα προστατεύεται γενικά απο την εκπαιδευτική νομοθεσία, όπως π.χ. στο Π.Δ 50/1996, άρθρο 14 παρ. 3β όπου ανέφερε «Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α`), και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ., που μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α").». Η παραπάνω διάταξη προέκυψε από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ390/2000) και φαίνεται ουσιαστικά ότι το ανωτέρω ενέκρινε την παραπάνω παράγραφο προστατεύοντας και πάλι την αρχαιότητα.

  2. Η μετατροπή των παλαιότερων ΕΠΑΛ (Ν. 3475/2006) σε σχέση με τα νέα ΕΠΑΛ (Ν. 4186/2013) είναι ένα άλλο μείζον θέμα. Ο νέος θεσμός διατηρεί μεν το ίδιο όνομα (ΕΠΑΛ), αλλά δεν είναι πλέον ο παλαιός. Εχουμε μία νέα ίδρυση, ένα νέο τύπο σχολείου με καινούργιους στόχους, νέα αναλυτικά προγράμματα, απορρόφηση των ειδικοτήτων της ΕΠΑΣ, συνένωση τομέων και πρόβλεψη για 4ο έτος μαθητείας. Σε ότι αφορά την οργανικότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού, δεν αναφέρεται τίποτε για την αυτοδίκαιη διατήρηση οργανικών θέσεων στον Ν. 4186/2013, (σε αντίθεση με τους παλαιότερους νόμους μετάβασης από ΤΕΛ-ΤΕΣ σε ΤΕΕ και από ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ). Κατά συνέπεια, από την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όσο δικαιούται θέση στο νέο ΕΠΑΛ ο εκπαιδευτικός του παλαιότερου ΕΠΑΛ (για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη μεταφοράς της οργανικής του στο νέο ΕΠΑΛ), άλλο τόσο δικαιούται και ο εκπαιδευτικός της ΕΠΑΣ, κάτι που φαίνεται ότι, δυστυχώς, δεν είναι αντιληπτό, επιχειρώντας να φέρουν στην υπεραριθμία τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ.

  3. Οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΕ, βρέθηκαν να εργάζονται στο νέο περιβάλλον των ΕΠΑΣ, χωρίς δική τους ενέργεια και συνέχισαν στο νέο αυτό τύπο σχολείου παρά τις αντίξοες συνθήκες στηρίζοντας το θεσμό (ας μην ξεχνούμε ότι ούτε τα ΣΕΚ δεν υποστήριζαν τα εργαστήρια των ΕΠΑΣ βάσει του Ν. 3475/2006). Υπέστησαν στην ΕΠΑΣ το κλείσιμο ειδικοτήτων, τη διαθεσιμότητα των συνάδελφων τους, το τελικό κλείσιμο του σχολείου τους. Ήρθαν αντιμέτωποι με το αβέβαιο εργασιακό τους μέλλον, καθώς το αρχικό έγγραφο Κεδίκογλου τον Οκτώβριο του 2013 προωθούσε τους εκπαιδευτικούς της ΕΠΑΣ στην τεχνητή υπεραριθμία δείχνοντας απο προχειρότητα έως και σκοπιμότητα λόγω διαφόρων εξωτερικών πιέσεων. Ευτυχώς, μετά από τις δυναμικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ, ο νόμος τηρήθηκε όσον αφορά την οργανική μας τοποθέτηση στα ΕΠΑΛ.Οι ΕΠΑΣ δεν αναρτήθηκαν σε λίστα κατάργησης μεμονωμένων σχολείων για να προωθηθούν οι εκπαιδευτικοί τους σε καθεστώς υπεραριθμίας (βάσει του Π.Δ 50/1996). Αντιθέτως, καταργείται ολόκληρος ο θεσμός με ημερομηνία λήξης στις 14/09/2014. Συνεπώς, ο νομοθέτης, ορθώς, τοποθέτησε τα χρονικά όρια για την μελλοντική κατάργηση των ΕΠΑΣ (14/09/2014), αφού πρώτα συγχώνευσε ουσιαστικά το προσωπικό των ΕΠΑΣ με αυτό των ΕΠΑΛ, με ειδικές μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την βούληση του νομοθέτη, που ενδεχομένως δεν συνάδει με την συνήθη πρακτική της διοικήσεως. Σε αυτή τη συγχώνευση προσωπικού, η μόνη ισότιμη αντιμετώπιση είναι ο υπολογισμός της αρχαιότητας του εκπαιδευτικού και για τους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ και τους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ, αναγνωρίζοντας και στους δύο ότι μετέφεραν την οργανική τους από τα αντίστοιχα ΤΕΛ/ΤΕΣ και ΤΕΕ.Ας μην ξεχνούμε ότι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων θα κληθεί το Σεπτέμβρη με ΥΑ και ΦΕΚ να κλείσει ονομαστικά, δια παντός, πλέον των 100 ΕΠΑΣ σε όλη την Ελλάδα, κάτι που είναι μοναδικό στα χρονικά της εκπαίδευσης. Είναι υποχρέωση της διοίκησης να φροντίσει για τις εκατοντάδες εκπαιδευτικών της ΕΠΑΣ, οι οποίοι υφίστανται την αδικία του κλεισίματος των σχολείων τους.

  1. Δυστυχώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις όποιες αλλαγές στις σχολικές μονάδες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Δεν ορίσαμε εμείς τις διάδοχες καταστάσεις και σε κάθε περίπτωση προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε αλώβητα τα σχολεία μας και να προστατέψουμε τους μαθητές μας. Σε ότι αφορά, όμως, την αρχαιότητα, είναι απολύτως άδικο και παράλογο εκπαιδευτικός με πράξη ανάληψης το π.χ. το 1991 σε σχολική μονάδα ΤΕΛ, που μετατράπηκε σε ΤΕΕ και στην πορεία σε ΕΠΑΣ να ενταχθεί σε ΕΠΑΛ έσχατος (και χωρίς δική του ενέργεια-αίτηση για μετάθεση ή βελτίωση), με μόνο 5 χρόνια αρχαιότητας στο ΕΠΑΛ βάσει των απαντήσεων του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας (ένταξη από το 2008). Ο πρότερος εργασιακός του βίος οφείλει να προστατευτεί, όπως ακριβώς γίνεται για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, με βάση όσα προστάζει η αρχή της ισονομίας.

Κατά συνέπεια εφιστούμε την προσοχή για την ορθή, ακριβή και δίκαια τήρηση των νόμων απο την πλευρά της Διοίκησης (Τμήμα Γ’ του Υπουργείου, Διευθύνσεις Β/ Βάθμιας, ΠΥΣΔΕ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα), ώστε να τηρηθεί η αρχαιότητα του κάθε εκπαιδευτικού στο ακέραιο και να αναγραφεί ρητώς και με σαφήνεια στις πράξεις ανάληψης, στα εκάστοτε ηλεκτρονικά ή μη αρχεία και σε κάθε σχετικό έγγραφο που συνοδεύει και πιστοποιεί την υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού .

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει θα κινητοποιηθούμε δυναμικά, επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας με κάθε ένδικο μέσο, αιτήσεις ακύρωσης, αναστολές εκτέλεσης και ότι άλλο προβλέπει ο νόμος σε περιπτώσεις ελλιπών ή παραβατικών ενεργειών της Διοίκησης.

Οι εκπαιδευτικοί με πρότερη οργανική θέση στην ΕΠΑΣ  

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "