Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Ειδική Αγωγή

 

του Διονύση  Γοράνιου

Ο τρόπος που μία κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους είναι συνήθως ενδεικτικός του επιπέδου ανάπτυξής της. Αυτό φαίνεται από την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πόρους που διαθέτουν για την εκπαίδευση, αλλά και από την επιστημονική δραστηριότητα που αναπτύσσεται  στον τομέα αυτό και που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέας  γνώσης καθώς και την ανάπτυξη της κοινωνίας τόσο σε οικονομικό όσο και πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο. 

Σ’ αυτές τις κοινωνίες, η εκπαίδευση των παιδιών και ενηλίκων με ειδικές ανάγκες είναι υψηλού επιπέδου, παρέχεται δωρεάν μέσα από ποικιλία πλαισίων και δομών καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες και τις διαβαθμίσεις ειδικών αναγκών και όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού αυτού (από τη βρεφική έως τη γεροντική). 

Η Ειδική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της  χώρας και η πλειοψηφία των παιδιών εκπαιδεύεται κατάλληλα  σε κοινές τάξεις μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά του γενικού σχολείου.  Μέσα σ’ αυτές τις τάξεις παρέχονται όλες οι ειδικές υπηρεσίες και τα τεχνολογικά βοηθήματα (ειδικοί δάσκαλοι, διερμηνείς νοηματικής, λογοθεραπευτές, ειδικοί υπολογιστές και υλικά κτλ.) που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευσή τους,  το δε σχολείο και η τάξη είναι έτσι προσαρμοσμένα ώστε να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν ισότιμα στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό πρόγραμμα. 

Η  αναγνώριση και  η εκτίμηση της διαφορετικότητας, η συμμετοχή και συνεισφορά των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, η παροχή ειδικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα σε κοινές τάξεις μαζί με όλους τους μαθητές, η ανάπτυξη σύγχρονων και διαφορετικών δομών ειδικής αγωγής που να εξυπηρετούν όλον τον πληθυσμό και η άνετη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες αποτελούν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 Για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών έχουν διατεθεί τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα.  

οι πραγματικοί  ήρωες της ζωής  και παιδιά ενός ανώτερου θεούΠαρόλα αυτά,  τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως και γενικότερα οι άνθρωποι με αναπηρίες στη χώρα μας αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια στην εκπαίδευση, στη μετακίνηση και γενικά στη διαβίωση τους. Η δε Ευρωπαϊκή πολιτική ελάχιστα εφαρμόζεται στη χώρα μας. Τούτο γιατί ποτέ η επίσημη Πολιτεία δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά  για το κομμάτι αυτό του Ελληνικού πληθυσμού. 

Στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενίσχυση από τα ειδικά προγράμματα και κονδύλια δεν δημιουργήθηκαν και δεν λειτουργούν δομές  σαν αυτές που λειτουργούν αιώνες τώρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως κέντρα αυτόνομης διαβίωσης και δια-βίου μάθησης, προστατευόμενα εργαστήρια , ειδικά γηροκομεία για ενήλικες με αναπηρίες, κέντρα έγκαιρης παρέμβασης για βρέφη και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους κ.α. 

Η παρεχόμενη από την εκάστοστε  κυβέρνηση  Ειδική Αγωγή είναι ελλιπέστατη ποσοτικά και ποιοτικά και στην ουσία δεν αποτελεί κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας. Συνήθως οι διάφορες ρυθμίσεις, διακηρύξεις, νομοθετικές διατάξεις ή ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων που γίνονται από το Υπουργείο, αφορούν το γενικό πληθυσμό των παιδιών, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτόν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες. Τους μαθητές αυτούς τους θυμάται  το Υπουργείο όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διάφοροι σχεδιασμοί και έχουν υλοποιηθεί τα σχετικά έργα. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, η  οποία μοιάζει με φιλανθρωπική παροχή -δίνουν αυτό που περισσεύει, όχι αυτό που δικαιούνται τα παιδιά- είναι η μη παροχή κατάλληλης και ισότιμης ειδικής εκπαίδευσης στα παιδιά που την έχουν ανάγκη. 

 Γενικά λίγες ήταν οι φωτεινές στιγμές στην ιστορία της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1980 το Υπουργείο ανέλαβε τελικά την υποχρέωση της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, την οποίαν ως τότε είχε σχεδόν αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 

Με τη ψήφιση του  νόμου 1566/84 ο οποίος ενσωμάτωνε την Ειδική Αγωγή στη γενική εκπαίδευση δημιουργήθηκαν κάποιες  προϋποθέσεις για την ένταξη της σ’ αυτή.  Στη συνέχεια όμως δεν υλοποιήθηκαν οι διατάξεις του νόμου, όπως συμβαίνει συνήθως με τους νόμους στην Ελλάδα. Αργότερα το 2000, ο νόμος 2817/2000 ο οποίος συντάχτηκε από ειδικούς ήταν ο πλέον μεταρρυθμιστικός και προοδευτικός  νόμος από όλους τους προηγούμενους. 

Ειδικά η περίοδος  2000-2004, ήταν και η μοναδική εποχή στη χώρα μας που έγιναν πολλά και σημαντικά  έργα ανάπτυξης της Ειδικής Αγωγής,  όπως  η ίδρυση των πρωτοποριακών  Κέντρων Διάγνωσης και Αξιολόγησης των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (τα σημερινά ΚΕΔΔΥ)  σε κάθε νομό της χώρας, τα τμήματα ένταξης, επαγγελματικά εργαστήρια ειδικής αγωγής, αναλυτικά προγράμματα για όλες τις κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες και άλλα πολλά.  Η Ειδική Αγωγή  άρχισε να οργανώνεται στα πρότυπα της  Ευρωπαϊκής  πρακτικής και πολιτικής. 

Δυστυχώς όμως, η αναπτυξιακή πορεία της Ειδικής Αγωγής ανακόπηκε  και όλα ανατράπηκαν με αποκορύφωμα τη ψήφιση ενός  αναχρονιστικού και ιατρικοκεντρικού νόμου (νόμος 3699/2008)  ο οποίος γύρισε την Ειδική Αγωγή πολλά χρόνια πίσω. Τα δε ειδικά αναλυτικά προγράμματα δεν έφτασαν ποτέ στα σχολεία, ενώ ο όποιος προγραμματισμός για δημιουργία κέντρων ανεξάρτητης διαβίωσης, έγκαιρης παρέμβασης και πραγματικής συνεκπαίδευσης δεν υλοποιήθηκε ενώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια διατέθηκαν και διατίθενται και σήμερα για σεμινάρια και έργα που δεν έχουν βιωσιμότητα και καμία προοπτική ανάπτυξης της εκπαίδευσης των παιδιών. 

Έτσι η Ειδική Αγωγή παραμένει μετέωρη αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Έως τότε μάλλον  η εκάστοστε κυβέρνηση  θα συνεχίσει να παρέχει αμφιβόλου ποιότητας εκπαίδευση σε ένα  πολύ μικρό ποσοστό παιδιών με ειδικές ανάγκες, όπως συμβαίνει σήμερα. 

Αν εξετάσουμε όμως και την ποιότητα της «ειδικής εκπαίδευσης» στη χώρα μας, θα δούμε ότι καμία σχέση δεν έχει με την αντίστοιχη στις χώρες της Ευρώπης. 

Οι δάσκαλοι και το προσωπικό των ειδικών σχολείων, οι σύμβουλοι και ειδικά το προσωπικό των ΚΕΔΔΥ κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν ένα ετοιμόρροπο οικοδόμημα το οποίο ταράζεται κάθε φορά από τους ερασιτεχνισμούς των «περιστασιακών συμβούλων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  & της εκάστοστε κυβέρνησης οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν, ειδικά όταν πλησιάζουν οι εκλογές, είναι να ετοιμάζουν έναν καινούργιο νόμο για την Ειδική Αγωγή για να δείξουν το «λαμπρό έργο» που επιτέλεσαν για τα «παιδιά ενός κατώτερου Θεού»,(εδώ έρχονται τα ίδια τα παιδιά να τους διαψεύσουν ότι αυτά είναι οι πραγματικοί  ήρωες της ζωής  και παιδιά ενός ανώτερου θεού).  

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "