Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία. Δύο Τμήματα, σε Βόλο και Αθήνα. Εγγραφές 1.9 έως 10.10.2014

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Ειδική Αγωγή


Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας διάρκειας 530 ωρών με τίτλο: "Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία".

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μοριοδότηση

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το σχέδιο νόμου περί την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (2014) προκειμένου οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν τη σχετική μοριοδότηση. Επίσης, μοριοδοτείται βάσει του νόμου 3879/2010 (Ανάπτυξη δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις). Τέλος, εντάσσεται στο Π.Δ. 152/ΦΕΚ 240/2013 που αφορά στην Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των διορισμένων Εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε:

 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
 • Αδιόριστους και Διορισμένους Εκπαιδευτικούς
 • Ψυχολόγους.
 • Σχολικούς συμβούλους.
 • Λογοθεραπευτές.
 • Κοινωνικούς λειτουργούς.
 • Ιατρούς, Νοσηλευτές
 • Γονείς παιδιών με ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές διαταραχές
 • Ενδιαφερόμενους στο χώρο της Γενικής Αγωγής, της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας

Διάρκεια

530 ώρες / ετήσιο. Θα πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2014 έως και τον Ιούλιο 2015 (έναρξη Οκτώβριος 2014)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

Σκοπός του Προγράμματος

Η εκπαίδευση και η απόκτηση εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων, καθώς και η εφαρμογή τους μέσω εκπόνησης πρακτικής άσκησης. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος ο επιμορφούμενος θα έχει την ικανότητα να:

 • Αξιολογεί τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας.
 • Διαμορφώνει προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
 • Έχει υπεύθυνο ρόλο στη διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη ή/και την κοινότητα.
 • Σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης και εκπαιδευτικής παρέμβασης.
 • Εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή.

Τόπος διεξαγωγής του Προγράμματος

Θα διεξαχθεί σε δύο αυτόνομα τμήματα. Το ένα θα είναι στο Βόλο και το άλλο στην Αθήνα. Οι ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι Σάββατο και Κυριακή με διδασκαλίες που θα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

 • Εκπαίδευση στη χορήγηση δοκιμασιών (tests) αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Δυσλεξία (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Παρέμβαση)
 • Δυσγραφία – Δυσορθογραφία (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Παρέμβαση)
 • Δυσαριθμησία (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Παρέμβαση)
 • Κατάθλιψη (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία)
 • Άγχος (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία)
 • Αυτισμός (Διαγνωστική εκτίμηση και Παρέμβαση στο παιδί και την οικογένεια)
 • Διδασκαλία παιδιών με προβλήματα όρασης και ακοής. Τεχνικές Συνεκπαίδευσης
 • Διάγνωση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα.
 • Σχολικός Εκφοβισμός (Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις)
 • Εκπαίδευση στις τεχνικές διαχείρισης παιδιών και εφήβων με παραβατική ή/και αποκλίνουσα συμπεριφορά.
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Υποστηρικτικές τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Διδασκαλίες θετικών επιστημών σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης.
 • Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε παιδιά που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς.
 • Νευροψυχολογικές τεχνικές διάγνωσης και αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με ειδική γλωσσική διαταραχή (αναπτυξιακή δυσφασία).
 • Γνωστικές λειτουργίες, διαταραχές τους και ο ρόλος τους στη μάθηση
 • Εισαγωγή της τέχνης στο πρόγραμμα αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με αποκλίνουσα συμπεριφορά και μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πρακτική άσκηση με θέμα: Διαμόρφωση σχεδίου διδασκαλίας παιδιών και εφήβων με συγκεκριμένο τύπο μαθησιακής δυσκολίας (Συμπτωματολογία, Διάγνωση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση).
 • Εργασία εμβάθυνσης σε θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο. Η κατεύθυνση που θα λάβει ο συμμετέχων στο σεμινάριο θα αναγράφεται στον τίτλο παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Γραπτή αξιολόγηση κατανόησης της διδακτέας ύλης.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκόντων

 • Καραπέτσας Ανάργυρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
 • Ανδρέου Γεωργία Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
 • Βαβουγυιός Διονύσιος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
 • Βλάχος Φίλιππος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
 • Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Αναπ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
 • Σταυρούση Παναγιώτα Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
 • Χαραλαμπίδου Ειρήνη Παιδοψυχίατρος, Ε.Σ.Υ. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. Κυριακού
 • Χατζηελευθερίου Μαρία Παιδοψυχίατρος, Κ.Ψ.Υ Βόλου
 • Ταγκούλη Ευδοκία Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Αθηνών
 • Σαπουντζάκη Γαλήνη ΕΤΕΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
 • Κατσούλης Φίλιππος Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας
 • Ζυγούρης Νικόλαος Ψυχολόγος, Διδάκτορας Κλινικής Νευροψυχολογίας Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα: www.semead.sed.uth.gr

τηλ. 24210-74678 & 24210-74826 (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00π.μ.-14:00μ.μ.)

Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ.: 2421006367, fax: 2421006487, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "